Місце та значення реєстраційних рахунків в процесі виконання бюджету (164317)

Посмотреть архив целиком

Відокремлений підрозділ Національного Університету Біоресурсів і Природокористування України "Ірпінський економічний коледж"


Реферат

на тему:

"Місце та значення реєстраційних рахунків в процесі виконання бюджету"
Виконала: студентка групи 2 Б-08

Мітячкова А.Г.


Зміст


Реєстраційний рахунок в процесі виконання державного бюджету

Характеристика рахунків, що відкриваються в органах Держказначейства

Єдиний казначейський рахунок


Реєстраційний рахунок в процесі виконання державного бюджету


Казначейське обслуговування бюджетних коштів здійснюється на підставі статті 43 в бюджетного кодексу України що вступив в дію 01.01.2001 р.

Обслуговування державних та місцевих бюджетів в Україні проводиться за казначейською формою виконання. До заснування в1995 році в Україні застосовувалась банківська форма касового обслуговування Державного бюджету. Відмінність її від казначейської форми обслуговування полягала у тому, що рух бюджетних коштів проводиться через систему рахунків, відкритих в уповноважених банках, які здійснювали свою діяльність на підставі спец дозволів, що видавалися центральним банком.

Перехід від банківської до казначейської системи виконання бюджету був викликаний наступним:

 • банківські установи не були зацікавлені у контролі за своєчасним зарахуванням доходів і не забезпечували належного контролю за використанням коштів;

 • розпорошеність бюджетних коштів у численних банківських установах давала негативні результати в управлінні державними фінансовими ресурсами;

 • відсутність оперативної інформації про касові видатки та перерахування коштів за призначенням, а також за фінансовими операціями бюджетних установ.

В органах ДКУ бюджетним установам відкриваються наступні рахунки в установленому законодавством порядку:

 • Для зарахування надходжень передбачених законодавством України;

 • Рахунки розпорядникам та отримувачам бюджетних коштів

 • Рахунки підприємств, установ, організацій по операціях, що не відносяться до операцій по виконанню бюджету, але відповідно до вимог законодавства обслуговуються органами ДКУ.

Державне казначейство України не здійснює оплату послуг за обробку розрахункових документів та повідомлень при обслуговуванні реєстраційних рахунків. Для повного обліку бюджетних коштів і контролю за їх цільовим використанням у відповідності до закону про державний бюджет України на певний бюджетний рік, в органах Державного казначейства відкривається реєстраційний рахунок на кожний рік а після закінчення бюджетного року він поновлюється. Реєстраційні рахунки відкриваються розпорядниками бюджетних коштів для обліку видатків. Для відкриття реєстраційного рахунку заводяться особові справи, в які вкладаються такі документи:

 • заява на відкриття рахунку в системі органів Державного Казначейства, підписана керівником і головним бухгалтером;

 • довідка про внесення в Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України з вказівкою ідентифікаційного коду;

 • копія затвердженого положення або статуту підприємства, установи, завірена вищестоячою установою або нотаріально;

 • доведений до розпорядника коштів поквартальний об’єм асигнувань, передбачених в бюджеті України, з розподілом по розділах, параграфах і статтях бюджетної класифікації;

 • затверджений кошторис доходів і видатків з поквартальним розподілом;

 • картка із зразками підписів осіб, яким у відповідності з законодавством України надано право розпоряджатися рахунком і підписувати грошові документи, та відбитком печатки;

 • звіт про виконання кошторису витрат установи на датузакриття фінансування на поточні бюджетні рахунки в установах уповноважених банків;

 • виписка з особової картки розпорядника коштів, якщо змінюється адреса і орган Державного казначейства. Після реєстрації розпорядника коштів йому присвоюється номер. Дані номери є складовою частиною кода їх реєстраційних рахунків, які відкриваються в розрізі розділів бюджетної класифікації. Про відкриття реєстраційного рахунку в органі Державного казначейства повідомляється розпорядник коштів.

Для регулювання відносин, пов’язаних з виконанням державного бюджету, органи Державного казначейства укладають договори з розпорядниками бюджетних коштів на розрахункове обслуговування у відповідності з установленими лімітами, затвердженим кошторисом. Це специфічний вид договорів, оскільки бюджетним правовідносинам, які будуть здійснюватися за цими договорами, властиві ті ж особливості, про які йшла мова в загальній частині фінансового права.

Умови цих відносин та їх сутність передбачені нормативними актами.

Договір укладається за формою, яка встановлена Міністерством фінансів України, і повинний вміщувати: предмет договору (а він визначений Інструкцією Мінфіну України від 12 травня 1997 р.), права і обов’язки сторін, які також визначені Мінфіном (вимагати від клієнта правильності оформлених розрахункових документів на перерахування коштів, перевіряти фінансово-бухгалтерські документи про зарахування, перерахування і використання бюджетних коштів, припиняти фінансування у випадках виявлення фактів порушень установленого порядку виконання бюджету з повідомленням клієнта.

Казначейство готує виписки з рахунків клієнтів на наступний день після операції, забезпечує таємницю операцій на рахунках клієнтів. Але всі ці права Державне казначейство має як суб’єкт відносин, наділений владними повноваженнями. Клієнт має право розпоряджатися коштами, що знаходяться на рахунку, але тільки в межах затвердженого кошторису і затвердженого ліміту видатків, одержувати необхідну інформацію, пов’язану з виконанням договору і контролювати своєчасність зарахування коштів на свої рахунки. Клієнт бере на себе обов’язок подавати всі необхідні документи, в тижневий строк повідомляти про всі зміни в реквізитах і кошторисах видатків. Що дуже позитивне в новому порядку виконання державного бюджету - це можливість оскарження дій Державного казначейства у судовому порядку, якщо сторони не можуть ліквідувати розбіжності шляхом переговорів. Договір може бути припинений за ініціативою однієї з сторін у випадках виявлення фактів порушень установленого порядку виконання державного бюджету або у випадках припинення діяльності однієї з сторін. Реєстраційний рахунок відкривається на один рік і щороку поновлюється, тобто рахунок, як і всі бюджетно-правові відносини, має періодичний характер.

Реєстраційні рахунки відкриваються в уповноважених банках. У відповідності з постановами Кабінету Міністрів України та Національного банку України “Про касове виконання Державного бюджету України" від 3.04.96 р. (з доповненнями від 3.12.96 р., 18.03.97 р., 21.03.97 р. та 16.04.97 р.) обслуговування бюджетних рахунків доручено банкам “Україна” (Київ), Про-мінвестбанку (Київ), Ощадбанку (Київ), Укрсоцбанку (Київ), Державному експортно-імпортному банку (Київ), “Аваль” (Київ), Приватбанку (Дніпропетровськ), Брокбізнесбанку (Київ), Українському кредитному банку (Київ), Об’єднаному комерційному банку (Сімферополь), київському банку “Надра” та Акціонерному комерційному інноваційному банку “Укрсиббанк" та деяким іншим.


Характеристика рахунків, що відкриваються в органах Держказначейства


Рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства, відповідно до порядку їх функціонування та призначення коштів, поділяються на бюджетні та небюджетні.

Бюджетні рахунки - це рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства для зарахування надходжень, здійснення операцій клієнтів з бюджетними коштами та здійснення операцій, пов'язаних з обслуговуванням зовнішніх і внутрішніх боргових зобов'язань, загальнодержавних видатків, а також рахунки для обліку операцій із фінансування бюджетів.

Небюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються органами Державного казначейства України у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, підприємствам, установам, організаціям за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів.

Своєю чергою, бюджетні рахунки класифікуються таким чином:

1) Бюджетні рахунки для зарахування надходжень (рахунки за надходженнями) - рахунки для зарахування податкових, неподаткових та інших надходжень, справляння яких передбачено законодавством України, включаючи трансферти, дарунки, гранти та кошти, залучені до бюджетів від розміщення цінних паперів, отриманих кредитів тощо.

2) Бюджетні рахунки для операцій клієнтів за бюджетними коштами - рахунки для здійснення операцій за асигнуваннями, передбаченими на виконання відповідних програм і заходів у державному та місцевих бюджетах, які відкриваються розпорядникам та одержувачам коштів і поділяються на:

 • реєстраційні рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків для обліку операцій з виконання загального фонду кошторисів;

 • спеціальні реєстраційні рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів;

 • рахунки одержувачів коштів, які відкриваються одержувачам бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків загального та/або спеціального фондів для обліку операцій з виконання плану використання бюджетних коштів.


Случайные файлы

Файл
3021-1.rtf
157100.rtf
50584.doc
36512.rtf
задача 00.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.