Основні положення бюджету на поточний рік (161639)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку та аудитуРеферат з дисципліни

«Бюджетна система»

на тему

«Основні положення бюджету на поточний рік»
Рівне - 2008


Зміст


Вступ

  1. Доходи, видатки та дефіцит бюджету України за 2008 р.

  2. Бюджет – 2008, соціальна сфера

  3. Пенсійне забезпечення

Висновок

Список використаних джерелВступ


На нашу думку тема даного реферату на сьогоднішній день є досить актуальною, оскільки прийняття закону про Державний бюджет щороку чекають немало громадян країни, адже від встановлених цим законом величин залежить розмір багатьох соціальних гарантій, оскільки бюджет характеризує грошові потоки між державою та юридичними і фізичними особами та відображає соціальну, економічну, військову, міжнародну політики Держави.

Також, дана тема є досить актуальною на сьогоднішній день в зв’язку з тим, що питання надійного управління бюджетним процесом належать до найгостріших як в економічному й соціальному, так і в політичному контексті. Бюджет та бюджетна система загалом відносяться до тієї сфери, суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів усіх і кожного, адже в бюджеті будь-якої країни відбуваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства й людей.

Метою написання даного реферату є бажання розглянути основні положення бюджету України на 2008р., зокрема розглянути всі зміни і доповнення, які були внесені до закону України «Про Держбюджет 2008 р.».

Основним завданням, при написанні реферату,є потреба у визначенні призначення та суті державного бюджету, а також у розгляді всіх змін та доповнень внесених до закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік». Потрібно розглянути та дослідити стан бюджету на сьогоднішній день, зокрема, розглянути рівень доходів та видатків Держбюджету України і рівень дефіциту бюджету оскільки він як фінансовий план являє собою розпис доходів і видатків держави, що затверджується органами законодавчої і виконавчої влади у вигляді закону.

Взагалі бюджет – це план виконання та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань та функцій, які здійснені органами влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

У матеріальному розумінні, бюджет – це центральний грошовий фонд, який формується для забезпечення діяльності органів державної та місцевої влади.

Бюджет відображає масштаби державної діяльності й водночас обмежує її. З одного боку, це кошти, що надходять у розпорядження держави і визначають її фінансовий потенціал, а з іншого – у бюджеті зосереджені грошові фонди суспільного користування, що перебувають не стільки у власності, скільки в розпорядженні органів державної влади і витрачаються на ухвалені суспільством на основі суспільного вибору цілі. В ідеалі бюджет – це грошові кошти, довірені платниками податків в управління підзвітному їм персоналу урядових, насамперед, фінансових установ.

Отже, розглянемо, що приніс бюджет цього року.


  1. Доходи, видатки та дефіцит бюджету України за 2008 р.


28 грудня 2007 року Верховною Радою України прийнято Закон України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” № 107-VI.

Бюджет – 2008 «слепили из того, что было, а потом, что было, то и полюбили», але, як обіцяли наші законодавці, ненадовго – на пару місяців, адже в майбутньому його очікує багато «анестезії та хірургічних втручань». А поки що полюбити його доведеться і нам з вами. Тому, давайте знайомитись. Як зазвичай, з прийняттям основного Закону країни «постраждає» багато інших нормативних актів, частина з яких буде вимушено змінена, а частина буде визнана як нормативні акти, що втратили силу (цьому присвячено 100 пунктів розділу ІІ Закону)..

Для початку відмітимо реквізити головного фінансового документу – Закану України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (№ 107 – VI від 28.12.2007.).

А тепер зупинимось на основних його положеннях.

І так, Державний бюджет України на 2008 рік виглядає наступним чином (див табл. 1.):

1. доходи Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 221.161.617,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 174.012.503,9 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 47.149.113,4 тис. гривень;

2. видатки Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 237.174.228,8 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 190.785.361,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 46.388.867 тис. гривень;

3. граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 18.822.212,1 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 17.922.651,9 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 899.560,2 тис. гривень.


Табл 1.

Державний бюджет України на 2008 рік

Показник

Державний бюджет України на 2008 рік, тис. грн.

Доходи

Видатки

Граничний дефіцит

Загальна сума

221.161.617,3

237.174.228,8

18.822.212,1

в тому числі:
- доходи загального фонду

174.012.503,9

190.785.361,8

17.922.651,9

- доходи спеціального фонду

47.149.113,4

46.388.867

899.560,2


  1. Бюджет – 2008, соціальна сфера


Показники, якими полюбляють «грати» наші законодавці, і від яких напряму залежить і наше з вами благополуччя, розподілені в наступних розмірах.

Розмір прожиткового мінімуму на протязі 2008 року буде поступово збільшуватись, що чітко відображено в таблиці 2:


Таблиця 2

Розмір прожиткового мінімуму в Україні на протязі 2008 року

Розмір прожиткового мінімуму (на одну людину в розрахунку на місяць)

На 2007 рік

На 2008 рік

з 01.10

з 01.01

з 01.04

з 01.07

з 01.10

загальний показник

532

592

605

607

626

дітям до 6 років

470

526

538

540

557

дітям від 6 до 18 років

604

663

678

680

701

працездатним особам

568

633

647

649

669

не працездатним особам

411

470

481

482

498

Розмір мінімальної заробітної плати на протязі 2008 року, аналогічно прожитковому мінімуму, буде змінюватись в сторону збільшення:

  • з 1 січня – 515 грн. в місяць;

  • з 1 квітня – 525 грн. в місяць;

  • з 1 вересня – 545 грн. в місяць;

  • з 1 листопада – 605 грн. в місяць.

Гарантований мінімум.

В 2008 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) збільшиться:

- для працездатних людей – з 121 грн. (в 2007 році) до 133 грн.;

- для непрацездатних людей (пенсіонери, діти) – з 170,50 грн. (в 2007 р.) до 187,50 грн.;

- для інвалідів – з 181,50 грн. (в 2007 році) до 200 грн.

Соціальна допомога.

Збільшена допомога при народженні дитини (див. табл. 3) з одночасним «присвоєнням» йому статусу «першого», «другого», «третього» і «наступного», адже саме від цього буде залежати її розмір. Правда, кажуть і про різні підходи такого присвоєння (або це чергова появи дитини в конкретній сім’ї, або чергова поява її в новій системі оплати народження). Наприклад, в сім’ї дитина може бути третьою, а для системи першою. Проте це догадки, не підтверджені на законодавчому рівні.


Табл. 3

Соціальна допомога при народженні дитини

Статус дитини

Загальний розмір допомоги (грн.)

Порядок виплати

Одноразовий (грн.)

В подальшому

Перший

12240

4800

рівними частинами на протязі наступних 12 місяців

Другий

25000

4840

рівними частинами на протязі наступних 24 місяців

Третій і наступний

50000

5000

рівними частинами на протязі наступних 36 місяців


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.