Державна підтримка виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції (160650)

Посмотреть архив целиком

ТАВРІЙСЬКА ДЕРЖАВНА АГРОТЕХНІЧНА АКАДЕМІЯ
Кафедра фінансів та кредитуДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЦТВА ОКРЕМИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ


Виконала Пальцева С. В.

Перевірила Полудненко Л. А.

м. Мелітополь

2006


ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, ЩО СПРЯМОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА ТА РОСЛИННИЦТВА


Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва надається сільськогосподарським товаровиробникам:

за вирощені ними та продані на забій і переробку суб'єктам підприємницької діяльності, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах молодняк великої рогатої худоби, свині та курчата-бройлери, качки, гуси, індики;

за реалізацію вовни;

за наявні бджолосім'ї;

за поголів'я вівцематок і ярок старше одного року;

за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності;

за поголів'я телиць, закуплених в особистих селянських господарствах для поповнення основного стада;

за екологічно чисте молоко власного виробництва, продане молокопереробним підприємствам для виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування;

за виробництво продукції шовківництва;

виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях;

за розвиток хмелярства, виноградарства, садівництва.


1.Фінансова підтримка, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за вирощені ними та продані на забій і переробку суб'єктам підприємницької діяльності, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах молодняк великої рогатої худоби, свині та курчата-бройлери, качки, гуси, індики


Фінансова підтримка надається сільськогосподарським товаровиробникам за вирощені ними та продані, у тому числі через товарні біржі та аукціони, на забій і переробку суб'єктам підприємницької діяльності, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах молодняк великої рогатої худоби, свині (за винятком свиноматок і кнурів) та курчата-бройлери, качки, гуси, індики (далі - фінансова підтримка за вирощену, продану на забій та переробку або забиту і перероблену худобу та птицю).

Фінансова підтримка сільськогосподарським товаровиробникам за вирощені ними та продані на забій і переробку суб'єктам підприємницької діяльності, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах качки, гуси та індики надається починаючи з 1 грудня 2005 року.

Для надання фінансової підтримки за вирощену, продану на забій та переробку або забиту і перероблену худобу та птицю встановлюється мінімальна прийнята жива маса одної тварини:

молодняку великої рогатої худоби для сільськогосподарських товаровиробників - юридичних осіб - 390 кілограмів, для сільськогосподарських товаровиробників - фізичних осіб - 300 кілограмів;

свиней (за винятком свиноматок і кнурів) для сільськогосподарських товаровиробників - юридичних осіб - 95 - 130 кілограмів, для сільськогосподарських товаровиробників - фізичних осіб - 95 - 200 кілограмів.

Фінансова підтримка за вирощену, продану на забій та переробку або забиту і перероблену худобу та птицю надається у таких розмірах (за кілограм прийнятої живої маси):

молодняк великої рогатої худоби - 1 гривня 30 копійок;

свині (за винятком свиноматок і кнурів) - 1 гривня;

курчата-бройлери, качки, гуси, індики - 30 копійок.

Фінансова підтримка за вирощену, продану на забій та переробку або забиту і перероблену худобу та птицю надається на підставі приймальних квитанцій (форма N ПК-1 і N ПК-2), виданих сільськогосподарським товаровиробникам у двох примірниках суб'єктами підприємницької діяльності, які мають власні (орендовані) переробні потужності, на продані їм на забій худобу та птицю, облікових листів (форма N 100 (100а) худоби та птиці, які забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах сільськогосподарських товаровиробників. Суб'єкти підприємницької діяльності, які мають власні (орендовані) переробні цехи, подають на перше число кожного звітного місяця управлінням агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій реєстри приймальних квитанцій (облікових листів) у розрізі сільськогосподарських товаровиробників за місцем провадження їх господарської діяльності з вирощування і відгодівлі сільськогосподарської худоби та птиці.


2.Фінансова підтримка, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за реалізацію вовни \


Фінансова підтримка за реалізацію вовни надається сільськогосподарським товаровиробникам - власникам поголів'я овець, які виробляють і реалізують вовну. Для отримання фінансової підтримки за реалізацію вовни сільськогосподарські товаровиробники подають до 1 листопада поточного року територіальним органам Держконтрольсільгосппроду в районах та м. Севастополі:

юридичні особи - відомість приймально-здавальних актів за формою згідно з додатком 5, копії приймально-здавальних актів (форма N 15-ПОШ) та нотаріально засвідчену копію звіту про стан тваринництва (форма N 24) стосовно наявних овець;

фізичні особи - власники поголів'я овець - копії приймально-здавальних актів (форма N 15-ПОШ) та довідку про поголів'я овець, видану сільською, селищною, міською чи районною в місті радою на підставі книги господарського обліку. Сільськогосподарські товаровиробники - суб'єкти підприємницької діяльності, що провадять господарську діяльність не за місцем їх реєстрації, подають зазначені документи територіальним органам Держконтрольсільгосппроду в районах та м. Севастополі за місцем провадження діяльності. Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій узагальнюють протягом трьох робочих днів дані отриманих зведених відомостей, готують інформацію про вовну, реалізовану сільськогосподарськими товаровиробниками і подають її Мінагрополітики. Мінагрополітики на підставі отриманої інформації за погодженням з Мінфіном визначає та затверджує розмір фінансової підтримки за кілограм вовни, прийнятої у фізичній масі, але не більш як 6 гривень за кілограм, а також здійснює розподіл коштів у межах обсягу, затвердженого згідно з пунктом 2 Порядку (від 6.05.05 р.) для фінансової підтримки за реалізацію вовни, за регіонами пропорційно обсягам реалізованої продукції.


3. Фінансова підтримка, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за наявні бджолосім'ї


Фінансова підтримка за наявні бджолосім'ї надається сільськогосподарським товаровиробникам за кожну бджолосім'ю, наявну на 1 січня та збережену на 1 травня поточного року, за умови утримання не менш як 20 бджолосімей.

Якщо у сільськогосподарських товаровиробників на 1 травня поточного року чисельність бджолосімей виявилася меншою, ніж на 1 січня, але їх кількість становить не менш як 20 бджолосімей, фінансова підтримка надається на кількість бджолосімей, наявних на 1 травня поточного року.

Для отримання фінансової підтримки за наявні бджолосім'ї сільськогосподарські товаровиробники подають до 5 травня 2005 р. управлінням агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій:

юридичні особи - копію звіту про стан тваринництва (форма N 24) стосовно наявності бджолосімей на 1 січня і 1 травня поточного року;

фізичні особи - заяву та довідку про наявність бджолосімей на 1 січня і 1 травня поточного року, видану сільською, селищною, міською чи районною в місті радою.

Сільськогосподарські товаровиробники - суб'єкти підприємницької діяльності, що провадять господарську діяльність з утримання бджолосімей не за місцем реєстрації, подають зазначені документи управлінням агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій за місцем провадження діяльності.

Управління агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій на підставі отриманих документів складають відомість на бджолосім'ї в сільськогосподарських товаровиробників. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій до 10 травня поточного року подають зазначену відомість Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації - Мінагрополітики.

Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних держадміністрацій узагальнюють протягом п'яти днів дані отриманих відомостей, готують зведену відомість у розрізі районів і подають її до 15 травня поточного року Мінагрополітики.

Мінагрополітики на підставі отриманої інформації за погодженням з Мінфіном затверджує розмір надання фінансової підтримки за кожну бджолосім'ю, але не більш як 12 гривень, а також здійснює розподіл коштів у межах обсягу, затвердженого згідно з пунктом 2 Порядку для фінансової підтримки за наявні бджолосім'ї, за регіонами пропорційно кількості наявних бджолосімей на 1 січня та збережених на 1 травня 2005 р. за даними органів державної статистики.


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.