Теорія справедливості Джона Роулза (158899)

Посмотреть архив целиком


Теорія справедливості Джона РоулзаЗМІСТ


Вступ

Розділ І Джон Роулз – великий борець за теорію справедливості

Розділ ІІ Принципи справедливості

2.1 Інститути справедливого суспільства

2.2 Два принципи справедливості і проблема стабільності

Висновки

Список використаної літературиВступ


Джон Роулз (1921-2002) вважається одним з найбільш видатних представників англо-американської політичної філософії. Зачавши свої дослідження в області філософії з вивчення проблем логіки і мови, Роулз незабаром звернувся до розгляду фундаментальних питань етики і філософії політики. Пошук підстав справедливого суспільства і постановки проблеми обгрунтування моралі, виходячи з поняття раціональності, стали головною темою його найбільш відомих робіт, таких як «Теорія справедливості» (1971) і «Політичний лібералізм» (1993).

У першій половині XX ст., в період становлення аналітичної філософії, традиції соціальної і політичної думки, втілені в працях Арістотеля, Гоббса, Юма, Руссо, Канта і Гегеля, опинилися поза колом інтересів більшості дослідників-аналітиків. Так, представники логічного позитивізму (а саме цей напрям превалював на ранніх етапах розвитку аналітичної філософії) зосередили основну увагу на концептуальному аналізі значення і вживання мовних виразів обмеживши дослідження в області етики і політичної філософії вивченням специфічних особливостей буденної мови.

Актуальність теми для України підсилюється очевидною кризою відсутності морально-етичних принципів та об’єктивною потребою реструктуризації партійної системи, зокрема, на основі еволюції уявлень щодо справедливості.

Мета роботи полягає в з’ясуванні причин та особливостей створення Джоном Роулзом теорії справедливості, визначення структури та практичності даної теорії по відношенню до сучасного суспільства.

Об’єктом дослідження є сама теорія справедливості, її принципи та структурні компоненти.

Предмет дослідження – становлення і розвиток теорії Джона Роулза.

Методи дослідження. Важливу роль відіграли компоненти загальнонаукової методології, зокрема – системно-аналітичного підходу, зміст якого полягає у виявленні необхідного та достатнього набору характеристик, що відрізняють не лише досліджуваний об’єкт загалом, а й окремі його компоненти та складові. Дослідження ґрунтується на використанні методів компаративного і структурно-функціонального аналізу, що дають змогу вивчити особливості поетапного створення теорії Роулза. При виконанні роботи одним з методів дослідження був історичний метод, оскільки ми розглядали теорію справедливості і в контексті її коріння. Також був використаний соціологічний метод, за допомогою якого ми з’ясовували можливий вплив теорії на соціум.

Ступінь наукової розробки. При виконанні роботи нами було опрацьовано сорок наукових праць, більшість з яких мають вітчизняне походження. Опрацьована нами література стосується не лише виключно аналізу теорії Джона Роулза але і інших розробок щодо питань справедливості та інших моральних положень у політиці.

Книга американського філософа Джона Роулза, яка була вперше опублікована в 1971 р. стала одним з найвідоміших і впливовіших філософських здобутків на англомовному світі останніх десятиліть XX століття. У ній представлено найбільш ясне і точне формулювання принципів, які мають бути покладені в основу справедливого соціального устрою. Автор розглядає центральні ідеї і цілі своєї концепції, названої їм "справедливість як чесність", як основи філософської концепції конституційної демократії, і як життєздатну альтернативу доктринам, раніше домінуючим в західній філософській традиції - класичному утилітаризму і інтуїтивізму. Книга має яскраво виражений міждисциплінарний характер - вона написана на стику політичної філософії, політичної економії, соціології, етики, із залученням засобів сучасної аналітичної філософії, теорії ігор і рішень. Книга склала цілу епоху в етичних і правових дослідженнях і стала стандартним навчальним посібником для американських і західноєвропейських університетів. Вона буде корисна філософам, соціологам, політологам, економістам, юристам, студентам і аспірантам відповідних спеціальностей, а також всім зацікавленим читачам.

Бауман З. Індивідуалізоване суспільство. У цій книзі розглядаються характерні риси того типу суспільства, яке виникло на Заході в останні десятиліття і до якого приєднується тепер Росія та Україна, хай і з деякою затримкою, що виникла, втім, не по провині самих народів. Це суспільство не схоже ні на яке з тих, що відомі нам з минулого. Воно не схоже і на суспільство епохи модерну, описане майже у всіх традиційних підручниках соціології; і вже звичайно воно не схоже на передовані модерну суспільства від якох майже сто років тому Росія та Україна зачала свій власний шлях модернізації. Книга передусім цікава характеристикою сучасного Західного суспільства.

Філософія права Гегеля одна з найбільш знаменитих робіт у всій історії правової, політичної і соціальної думки. Вона помітно виділяється навіть в історичній лаві такої класичної праці по політичній і правовій філософії, як «Держава» і «Закон» Платона, «Політика» Арістотеля, «Про державу» і «Про закони» Цицерона, «Государ» Макіавеллі, «Левіафан» Гоббса, «Політичний трактат» Спінози, «Про дух законів» Монтеськьє, «О суспільному договорі» Руссо, «Метафізичні початки вчення про право» Канта, «Основи природного права» Фіхте і так далі - аж до сучасності - історична доля цього гегелівського здобутку переконливо продемонструвала його величезне значення. І тому ми не могли оминути її стороною при дослідженні проблем справедливості.

Жан Жак Руссо. Про Суспільний договір, або Принципи політичного Права. Цей невеликий трактат витягнутий з широкої праці, яку Жан Жак Руссо колись зробив, не розрахувавши своїх сил, і давно вже залишив. З різних уривків, які можна було витягувати з того, що було написано, пропоновані в книзі найбільш значні, і, як здається найбільш гідні уваги публіки.

Капустін Б.Г. Моральний вибір у політиці. Книга присвячена дослідженню ролі, яку мораль грає в політиці. На противагу моралізаторському, оцінному підходу до політичного життя, дане дослідження фокусується на тому, яке значення має мораль для діяльності суб'єктів політики. Форми, варіанти, наслідки включення моралі в політику розглядують в історико-філософському, теоретичному і практичному планах. Центральне місце в книзі займають проблеми співвідношення насильства і не насильства, морального боргу і політичної доцільності, непокори владі і етичній відповідальності. Вказані теми розкриваються в широкому контексті класичної і сучасної філософської, політичної і етичної думки. Структура курсової роботи. Структурно робота складається з вступу, 2-х основних розділів, висновків та списку використаних джерел.

У першому розділі «Джон Роулз – великий борець за теорію справедливості», описується поетапне становлення теорії, та її основні структурні елементи. Другий розділ «Принципи справедливості» розділений тематично на три підрозділи, основна увага тут призначена двом принципам справедливості Роулза, їх структурі, їх реальності щодо сучасного світу.Розділ І Джон Роулз – великий борець за теорію справедливості


У період 1960-х років погляди філософів були все більш направлені на дослідження та вирішення соціально-політичних проблем. Такими насущними проблемами того часу були молодіжні бунти, такий у травні 1968 року привів до відставки уряду Де Голя у Франції, расові хвилювання, що в 60-ті роки захлиснули Сполучені Штати Америки та Францію. Тривала В’єтнамська війна, скептицизм по відношенню до держави, і як наслідок підйом популярності соціалістичної системи. Ідея соціалістичного та економічного лібералізму постійно критикувалась, а ліберальна філософія переживала самий важкий період за все ХХ сторіччя. Однак, в 1971-му році з’явилась людина, що виступила на захист цих ідеологій. Нею став президент Американської асоціації політичних та соціальних філософів Джон Роулз, а інструментом цього захисту стала його книга «Теорія справедливості».

Сам Джон Роулз народився 21 лютого 1921 року в місті Балтимор Сполучених Штатів Америки. 1950-му році він отримав ступінь доктора філософії у Прінгстонському університеті. Його докторська дисертація була пресвячена питанням моральної цінності особистості. В період з 1952-1953 роки він отримував престижну стипендію Фулбрайта, що була призначена для розвитку міжнародної освіти і дозволяла американським студентам проходити навчання та стажування за кордоном. Роулз стажувався в Оксфордському університеті. Після стажування він повернувся в Сполучені Штати і працював у Корнельському університеті. В 1957-му році в « Журналі філософії » Роулз публікує свою невеличку статтю обсягом всього в 9 сторінок під назвою «Справедливість як чесність». На тлі тієї концепції утилітаризму, що домінувала в цей час в етиці, ідеї Роулза, висловлені ним в 1958 р. в статті «Справедливість як чесність» («Justice as Fairness»), не лише поставили під сумнів основні положення цієї концепції, але й також стали спробою відродити традицію політичної думки, що спирається на фундаментальні принципи моральної філософії. Ця низка статей на тему соціальної справедливості принесли Роулзу популярність серед професіоналів задовго до публікації знаменитої «Теорії справедливості», що швидко придбала популярність серед широкого кола читачів і викликала більше дискусій і коментарів, ніж будь-яка інша книга в області соціальних і політичних наук, надрукована після другої світової війни.


Случайные файлы

Файл
23984-1.rtf
19042.rtf
143994.rtf
154756.rtf
soc.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.