Футбольне поле (154291)

Посмотреть архив целиком

Мiнiстерство освіти та науки України

Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет

розвитку людини “Україна”

Горлiвський регіональний інститутРеферат


з дисципліни: Спортивні споруди


На тему:

«Футбольне поле»


студентки 2-го курсу денної форми навчання

напряму підготовки 0102 – фізичне виховання і спорт

спеціальності 6.010200 – фізична реабілітація

Кудрявцевої Людмили Володимирівни
2008


План


  1. Габарити й орієнтація футбольних полів

  1. Конструкції футбольних полів

а) Газонні поля

б) Газонні поля, що засіваються

в) Одерновані газонні поля

г) Газонні поля, створені за допомогою вегетативного матеріалу

д) Безгазонні (ґрунтові) футбольні поля

е) Футбольні поля з покриттям зі штучних спеціальних матеріалів

з) Устаткування футбольних полів

4) Експлуатація і догляд за футбольними полями

5) Поля для регбі, хокею на траві і мотоболу


1) Габарити й орієнтація футбольних полів


Футбольним полем прийнято називати прямокутну з рівною поверхнею площадку на якій розміщене ігрове поле і навколишня його з усіх боків зона, вільна від яких-небудь предметів - зона безпеки гри

Відповідно до діючих правил змагань футбольні поля для ігор міжнародного значення повинні бути довжиною від 100 до 110 м і шириною від 64 до 75м. Типовим проектом спортивного ядра передбачене поле розміром 69Х 104 м. Такі поля і є самими розповсюдженими в нашій країні.

У зв'язку з тим, що Федерацією футболу України передбачена можливість проведення гри за спрощеними правилами, можна будувати футбольні поля зменшених розмірі. При будівництві враховуються так названі будівельні розміри полів, що більше ігрових на величину зон безпеки.

Ігрове поле розмічається видимими лініями шириною 12см (малі поля— лініями шириною 6—8 см). Ширина розмічальних ліній входить у розміри обмежених ними площ.2) Конструкції футбольних полів


Футбольні поля можуть бути газонними, безгазонними (ґрунтовими) або з покриттям зі штучних спеціальних матеріалів.


а) Газонні поля


Конструкція такого поля буває одношаровою або багатошаровою, у залежності від ґрунтових, кліматичних і гідрологічних умов будівництва.

Одношарові поля будують при найменших витратах. Вони будуються в тих районах, де кількість річних опадів не перевищує 300— 500 мм, рівень ґрунтових вод знаходиться в 0,8м від поверхні, якість ґрунтів - задовільна. Поліпшити водонепроникний ґрунт (суглинний, глинистий) можна за допомогою добавок грубозернистого піску, гравію, гранульованого шлаку й ін.

При будівництві поля на піщаних ґрунтах у районах з підвищеною кількістю опадів, що випадають, досить укласти на підставу підґрунтовий, а на нього верхній ґрунтовий шар товщиною близько 30см. Якщо кількість опадів у районі будівництва недостатня, то необхідно подумати про затримку в товщі рослинного шару вологи, необхідної для нормального росту газонних трав. Для цього на підставу укладають суцільний вологоємний шар або застосовують матеріали, що знижують фільтрацію основи. Такими матеріалами є глина, торф, що вводяться в кількості 10— 20% з розрахунку. Для устрою вологоємного шару застосовують також обпилювання дерев хвойних порід.


Призначення поля

Розміри (м)

Ігрові

Будівельні

Для ігор дорослих кваліфікованих спеціалістів:

А)за правилами

Б)по типовому проекті спортядра

64х75

100х110

69х104

Длиніше ігрових розмірів

не менше 8м у ширину

4м 73х 112

Для ігор дорослих і юнаків старшого віку за спрощеними правилами:

А)при будівництві на вільній ділянці

Б) при будівництві на стиснутій ділянці

60х90

50х75

63х96

52х79

Для ігор дітей старшого шкільного віку за спрощеними правилами

50х75

52х79

Для ігор дітей середнього шкільного віку за спрощеними правилами

40х60

42х64

Для ігор двірських команд за спрощеними правилами

20х40

40х60

Длиніше ігрових розмірів на 4м і ширше на 2м


Якщо основою служать важкі ґрунти (суглинки, глини, лісовідні ґрунти, солончаки і т.п.), то конструкція футбольного поля може бути трьох-або п’ятишаровою. Тришарова конструкція при споруді футбольного поля застосовується в районах з нормальною або надлишковою кількістю опадів. П’ятишарова — у районах зі зниженою кількістю опадів. На заболочених ділянках проводяться попередні меліоративні роботи.

Для нормальної експлуатації футбольного поля велике значення має система відводу зливових і поталих вод. У зв'язку з цим при споруді поля необхідно провести вертикальне планування. Бажано, щоб різниця оцінок края поверхні поля і навколишньої території була не менш 10см. Система поверхневого водовідводу в сполученні з конструктивними шарами футбольного поля повинна забезпечувати не тільки достатній водовідвід, але і потрібний водний і повітряний режим ґрунтовим шарам.

При споруді газонних полів необхідно:

1) підготувати ґрунт підстави;

2) провести роботи з укладі дренувального або вологоємного прошарку

і дренажної (при необхідності)системи;

3) укласти ґрунтові шари;

4)створити газон.

Футбольні поля найчастіше будуються в комплексі спортивного ядра.

Ґрунтовий шар футбольного поля служить насамперед для забезпечення умов нормальної життєдіяльності травостою. Істотний вплив на родючість ґрунту робить її механічний склад.

Зразковий механічний склад ґрунтових шарів футбольного поля.

Найважливіша якість ґрунту — родючість, і воно також залежить від її агротехнічних властивостей. При агрохімічному аналізі визначається зміст у ґрунті гумусу (перегною), її кислотність і ступінь засолення. Оптимальна кількість гумусу в ґрунті 3—6%. При підвищеній кількості гумусу в ґрунт вносять пісок, при зниженому— торф, компост.

Кислотність ґрунту (РН) повинна бути в межах 6—7. При РН менше 6 роблять її вапнування, при РН вище 7 у ґрунт уводять торф, сульфат амонію й ін. Засоленість ґрунту водорозчинними солями не повинна перевищувати 0,1—0,2% ваги ґрунту. При великому змісті солей необхідно провести гіпсування ґрунту. Підвищити родючість ґрунту можна за допомогою добрив, що вносять як при закладці газону, так і в процесі його експлуатації. Органічні і мінеральні добрива рекомендується вносити одночасно.

До органічних добрив відносяться гній, перегній, пташиний кал, компост.

До мінеральних добрив, використовуваним при будівництві й експлуатації футбольних полів, відносяться аміачна селітра, сульфат амонію, натрієва селітра, кальцієва селітра, сечовина; суперфосфат, фосфоритне і кісткове борошно. Застосовуються також мікродобрива, що сприяють кращому засвоєнню рослинами живильних речовин (борна кислота, піритові недогарки, мідний купорос, Марганцеві добрива).

Норма внесення добрив залежить від потреб рослин у живильних речовинах і від забезпеченості ними ґрунтів. Потреба травостою в живильних речовинах визначається в лабораторіях за допомогою спеціальних розрахунків.

Порядок виконання робіт при устрої підґрунтового і ґрунтового шарів однаковий. Ґрунтова суміш завозиться на поле і насипається шаром по заданих оцінках з урахуванням коефіцієнта ущільнення (близько 1,25) у період усадки. Потім цей шар накочують дерев'яною ковзанкою вагою 50— 100 кг і для прискорення усадки поливають. Перед укладанням верхнього ґрунтового шару корисно зробити заправлення підґрунтя фосфорними і калійними добривами в кількості приблизно по 1кг суперфосфату і 100 кг хлористого калію на поле. Після укладання верхнього ґрунтового шару по всій площі поле витримується під паром. Це необхідно для проведення боротьби з бур’янами і вирівнювання поверхні поля до створення газону, Бур'яни можна видаляти, застосовуючи гербіциди (хімічні речовини) або вручну (прополкою). Щоб створити газон, футбольне поле можна засіяти насіннями спеціальних трав, одерновать його або засадити вегетативним матеріалом.


б) Газонні поля, що засіваються


Якість газонів залежить багато в чому від правильного вибору асортименту трав. Кращими для футбольних полів вважаються багаторічні злакові трави, що мають здатність утворювати рясні побіжи в нижній частині материнського стебла на початку сезону протягом багатьох літ.

Злаки, застосовувані при будівництві футбольних полів, розділяють на:

1)корневищні (мітлиця біла, лисохвіст луговий та ін.);

2)рихлокустові (овсяница лугова, райграс пасовищний, житняк та ін.);

3)корінно - рихлокустові (мятлик луговий, овсяницая червона);

4)щільнокустові (овсяница овеча, овсяница борозниста).

Також для футбольних полів застосовують суміші різних трав

На південних стадіонах часто культивують одновидові посіви або інші корінні трави. Єдиних рекомендацій з норм висіву насіння не існує. Нормальна кількість насіння повинна утворити травостій з максимальною площею листів. Рідкі посіви на газонах у розрахунку на сильне кущіння трав на практиці себе не виправдали. Разом з тим надмірно густе розміщення рослин погіршує освітленість, трава витягається, рослини слабшають, і частина з них гине, створюючи умови для розвитку бур'янів.


Случайные файлы

Файл
14634.rtf
94778.rtf
109073.rtf
24006-1.rtf
10759.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.