Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту (153957)

Посмотреть архив целиком

Зміст


Вступ

1.Загальні положення про соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

2. Система соціальних стандартів у галузі „фізична культура та спорт" для мешканців м. Запоріжжя

2.1 Стан галузі фізичної культури та спорту м. Запоріжжя

2.2 Пропозиції щодо стандартів по утриманню галузі «фізична культура і спорт» м. Запоріжжя

2.3 Забезпеченість жителів м. Запоріжжя спортивними спорудами

2.4 Забезпеченість жителів м. Запоріжжя дитячо-юнацькими спортивними школами

Висновок

Література
Вступ


Проблема розробки соціальних стандартів в різних областях життя сучасного суспільства має важливе значення для підвищення ефективності соціальної роботи серед різноманітних груп населення.

Особливе значення набуває розробка соціальних стандартів в області фізичної культури і спорту у зв'язку з істотним погіршенням стану здоров'я різних груп населення, загального падіння рівня їх фізичної підготовленості.

Очевидно, що дана проблема має велике загально соціальне значення в світлі забезпечення різних галузей виробництва представниками з високим рівнем фізичної підготовленості і стану здоров'я.

Важливо відзначити, що проблема розробки соціальних стандартів в області фізичної культури і спорту передбачає рішення не тільки питань, пов'язаних з безпосереднім нормуванням кількості спортивних споруд, їх відповідності санітарно-гігієнічним нормам, але і розробку критеріїв оцінки поточного стану здоров'я осіб, які займаються, рівня їх функціонального стану і фізичної підготовленості.

У зв'язку з вищевикладеним в рамках даної теми була проведена робота по всіх вказаних напрямах. Необхідно відзначити, що розроблені для жителів м. Запоріжжя нормативи фізичної підготовленості і функціонального стану є ексклюзивним матеріалом в даному напрямі.

Робота проводиться на підставі договору з управлінням з питань фізичної культури, спорту та туризму Запорізької міської ради.

Об'єкт дослідження - соціальні стандарти щодо занять фізичної культурою та спортом в умовах великого промислового міста (м. Запоріжжя).

Мета роботи - розробка соціальних стандартів для різних груп населення у галузі фізичної культури та спорту, зокрема стосовно рівня фізичної підготовленості та функціонального стану.

Методи дослідження - аналітичний, порівняльний, експериментальний.

 1. Загальні положення про соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту


Державний соціальний стандарт обслуговування закладами фізичної культури та спорту (далі - Стандарт) є документом, який входить до складу нормативно-правової бази системи державних соціальних стандартів і нормативів. Перелік цих нормативів у сфері фізичної культури та спорту наведено у Державному класифікаторі соціальних стандартів і нормативів, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17 червня 2002 року № 293.

Стандарт розроблено відповідно до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" та Закону України "Про соціальні послуги".

Стандарт встановлено з метою забезпечення реалізації визначених Конституцією України соціальних прав громадян. На підставі Стандарту визначаються обсяги соціальних послуг державних та комунальних суб'єктів, які надаються громадянам та дітям у випадках, передбачених законодавством.

Об'єктом стандартизації є діяльність сфери фізичної культури та спорту та її результативність у забезпеченні населення закладами фізкультури та спорту, безкоштовними та платними послугами, пропускної здатності фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд, радіуса обслуговування, пропорцій розміщення споруд та їх кількості, розмірів, кількості місць, оцінки фізичної підготовленості населення та підготовки спортсменів в Україні. Основний зміст Стандарту представляють соціальні показники та відповідні їм соціальні норми та нормативи. Стандарт спрямовано на реалізацію права громадян на фізичне виховання та фізичний розвиток, забезпечення закладами та послугами фізичної культури та спорту, дитячо-юнацькими спортивними школами, доступності послуг, у тому числі безкоштовних.

Стандарт сформовано на засадах наукового обґрунтування забезпечення реалізації визначених Конституцією України соціальних прав громадян у сфері фізичної культури та спорту, урахування вимог норм міжнародних договорів України у сфері соціального захисту.

Дотримання Стандарту є обов'язковим для усіх державних органів, органів місцевого самоврядування, державних, комунальних і недержавних суб'єктів, що надають соціальні послуги у сфері фізичної культури та спорту.

Фінансове забезпечення надання соціальних послуг у сфері фізичної культури та спорту здійснюється за рахунок бюджетів усіх рівнів, коштів підприємств, установ та організацій, соціальних фондів, плати за соціальні послуги, коштів благодійної допомоги (пожертвувань), коштів одержувачів соціальних послуг і інших джерел, передбачених законодавством.

У цьому Стандарті терміни та поняття вживаються у такому значенні:

   • державні соціальні стандарти - встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні показники, норми та нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій;соціальні показники - соціальні послуги, що складають соціальний стандарт, за якими можна робити висновок про його зміст і розвиток;

   • соціальні норми - законодавчо встановлені міри та сукупність відомостей у сфері соціального, житлово-комунального, транспортного та зв'язкового обслуговування, охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури та спорту, торгівлі та громадського харчування, здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей;

   • соціальні нормативи - розрахункові величини витрат матеріальних ресурсів, що входять до сфери державної соціальної стандартизації;

   • соціальні послуги - комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних і інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя;

   • соціальне обслуговування - система соціальних заходів, яка передбачає сприяння, підтримку та послуги, що надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для подолання або пом'якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності.

Соціальні показники Стандарту та відповідні їм соціальні норми та нормативи

Зміст соціальних показників Стандарту, відповідні їм соціальні норми та нормативи наведено у табл. 1 з урахуванням інфраструктури системи фізичної культури та спорту, їх видів і вимог щодо підготовки спортсменів:

 • послуги, які надаються населенню закладами фізичної культури та спорту;

 • забезпечення населення закладами фізичної культури та спорту;

 • фізична підготовка населення та підготовка спортсменів.


Таблиця 1 Соціальні показники Державного соціального стандарту обслуговування закладами фізичної культури та спорту, соціальні норми та нормативи

Код

Соціальні показники Стандарту

зміст і розмірність показників (соціальні норми та нормативи)

1

Послуги, які надаються населенню закладами фізичної культури та спорту

1.1

платні послуги, які надаються населенню суб'єктами господарської діяльності, закладами фізичної культури та спорту, а також дитячо-юнацькими спортивними школами та спеціалізованими дитячо-юнацькими спортивними школами

перелік платних фізкультурно-оздоровчих послуг, які надаються населенню (додаток 1)

1.2

безкоштовні послуги, що надаються окремим категоріям дітей, підлітків та юнацтва (сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітям-інвалідам)

безкоштовні послуги для пільгових категорій дітей визначаються місцевими органами самоврядування. Також відповідно до сталі 77 Бюджетного кодексу України видатки на пільгові послуги передбачаються при складанні проектів місцевих бюджетів (ст. 75) та затверджуються рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної чи міської рад

1.3

безкоштовні послуги, що надаються населенню організаціями фізкультурно-спортивного спрямування (закладами фізичної культури та спорту) незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, дитячо-юнацькими спортивними школами

безкоштовні послуги надаються бюджетними навчальними спортивними закладами усіх типів:

навчання різноманітним видам фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

надання медичної допомоги під час занять та змагань;

користування дитячими спортивними майданчики за місцем мешкання;

2

Забезпечення населення закладами фізичної культури та спорту

2.1

забезпечення населення спортивними спорудами закладів фізкультурно-спортивного спрямування незалежно від оргазанізаційно - правової форми та форми власності, дитячо-юнацькими спортивними школами

нормативи забезпечення фізкультурно-спортивними спорудами (додаток 2)

2.2

пропускна здатність фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд

норми одночасної пропускної здатності фізкультурно - оздоровчих та спортивних споруд на день (додаток 3)


Случайные файлы

Файл
123017.rtf
88991.doc
144383.rtf
22731-1.rtf
73242-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.