111- ()

1


Beee eo 1 .(Beop C B )

Hao Fi=135.86 oa copoc Om=1.000

ooe copee EPS=0.000


Beee eo 1 apa B

Koopa X=-0.254 Y=0.247

Copoc V=0.354

Hao copoc &=-134.14

poe copoc: Vx=-0.247, Vy=-0.254

W=0.354

Hao cope &=-44.14

poe cope: Wx=0.254, Wy=-0.247


a D a ee 1

Koopa X=0.306 Y=-0.297

Copoc V=0.427

Hao copoc &=45.86

poe copoc: Vx=0.297, Vy=0.306

W=0.427

Hao cope &=135.86

poe cope: Wx=-0.306, Wy=0.297


pa (2 - 3 ). apa L

Koopa o a apae ocaeo ap X=-0.260 Y=1.000

Hao apae ocaeo ap -89.55

oa copoc apae Om=-0.330

ooe copee EPS=0.555


eo 2 .(Hapaee ap L )

Hao Fi=-89.55 oa copoc Om=-0.330

ooe copee EPS=0.555


eo 3 .(Hapaee ap L )

Hao Fi=-89.55 oa copoc Om=-0.330

ooe copee EPS=0.555


Toa LP a ee 2

Koopa X=-0.256 Y=0.497

Copoc V=0.302

Hao copoc &=-122.92

poe copoc: Vx=-0.164, Vy=-0.253

W=0.298

Hao cope &=-67.21

poe cope: Wx=0.115, Wy=-0.275


pa (4 - 5 ). apa E

Koopa X=0.366 Y=-1.531

Copoc V=0.293

Hao copoc &=88.47

poe copoc: Vx=0.008, Vy=0.293

W=0.387

Hao cope &=81.54

poe cope: Wx=0.057, Wy=0.383


eo 4 .(Beop D E )

Hao Fi=-87.25 oa copoc Om=-0.235

ooe copee EPS=0.297


eo 5 .(Beop K E )

Hao Fi=178.47 oa copoc Om=-0.159

ooe copee EPS=-0.209


Toa S4 a ee 4

Koopa X=0.342 Y=-1.038

Copoc V=0.323

Hao copoc &=67.47

poe copoc: Vx=0.124, Vy=0.298

W=0.360

Hao cope &=104.23

poe cope: Wx=-0.088, Wy=0.349


Toa S5 a ee 5

Koopa X=0.718 Y=-1.810

Copoc V=0.239

Hao copoc &=98.82

poe copoc: Vx=-0.037, Vy=0.236

W=0.316

Hao cope &=91.89

poe cope: Wx=-0.010, Wy=0.316


Toa F a ee 5

Koopa X=0.422 Y=-1.856

Copoc V=0.287

Hao copoc &=98.82

poe copoc: Vx=-0.044, Vy=0.284

W=0.380

Hao cope &=91.89

poe cope: Wx=-0.013, Wy=0.379


Toa SG a ee 5

Koopa X=-0.765 Y=-2.040

Copoc V=0.478

Hao copoc &=98.82

poe copoc: Vx=-0.073, Vy=0.473

W=0.633

Hao cope &=91.89

poe cope: Wx=-0.021, Wy=0.633


2


Beee eo 1 .(Beop C B )

Hao Fi=145.86 oa copoc Om=1.000

ooe copee EPS=0.000


Beee eo 1 apa B

Koopa X=-0.293 Y=0.199

Copoc V=0.354

Hao copoc &=-124.14

poe copoc: Vx=-0.199, Vy=-0.293

W=0.354

Hao cope &=-34.14

poe cope: Wx=0.293, Wy=-0.199


a D a ee 1

Koopa X=0.353 Y=-0.240

Copoc V=0.427

Hao copoc &=55.86

poe copoc: Vx=0.240, Vy=0.353

W=0.427

Hao cope &=145.86

poe cope: Wx=-0.353, Wy=0.240


pa (2 - 3 ). apa L

Koopa o a apae ocaeo ap X=-0.260 Y=1.000

Hao apae ocaeo ap -92.36

oa copoc apae Om=-0.232

ooe copee EPS=0.550


eo 2 .(Hapaee ap L )

Hao Fi=-92.36 oa copoc Om=-0.232

ooe copee EPS=0.550


eo 3 .(Hapaee ap L )

Hao Fi=-92.36 oa copoc Om=-0.232

ooe copee EPS=0.550


Toa LP a ee 2

Koopa X=-0.283 Y=0.448

Copoc V=0.327

Hao copoc &=-115.45

poe copoc: Vx=-0.141, Vy=-0.295

W=0.258

Hao cope &=-53.09

poe cope: Wx=0.155, Wy=-0.207


pa (4 - 5 ). apa E

Koopa X=0.368 Y=-1.475

Copoc V=0.351

Hao copoc &=86.71

poe copoc: Vx=0.020, Vy=0.351

W=0.296

Hao cope &=73.56

poe cope: Wx=0.084, Wy=0.284


eo 4 .(Beop D E )

Hao Fi=-89.32 oa copoc Om=-0.178

ooe copee EPS=0.354


eo 5 .(Beop K E )

Hao Fi=176.71 oa copoc Om=-0.191

ooe copee EPS=-0.157


Toa S4 a ee 4

Koopa X=0.362 Y=-0.981

Copoc V=0.368

Hao copoc &=72.94

poe copoc: Vx=0.108, Vy=0.352

W=0.281

Hao cope &=108.90

poe cope: Wx=-0.091, Wy=0.266


Toa S5 a ee 5

Koopa X=0.711 Y=-1.764

Copoc V=0.287

Hao copoc &=97.06

poe copoc: Vx=-0.035, Vy=0.285

W=0.242

Hao cope &=83.91

poe cope: Wx=0.026, Wy=0.241


Toa F a ee 5

Koopa X=0.415 Y=-1.801

Copoc V=0.345

Hao copoc &=97.06

poe copoc: Vx=-0.042, Vy=0.342

W=0.290

Hao cope &=83.91

poe cope: Wx=0.031, Wy=0.288


Toa SG a ee 5

Koopa X=-0.777 Y=-1.949

Copoc V=0.574

Hao copoc &=97.06

poe copoc: Vx=-0.071, Vy=0.570

W=0.484

Hao cope &=83.91

poe cope: Wx=0.051, Wy=0.481


3Beee eo 1 .(Beop C B )

Hao Fi=155.86 oa copoc Om=1.000

ooe copee EPS=0.000


Beee eo 1 apa B

Koopa X=-0.323 Y=0.145

Copoc V=0.354

Hao copoc &=-114.14

poe copoc: Vx=-0.145, Vy=-0.323

W=0.354

Hao cope &=-24.14

poe cope: Wx=0.323, Wy=-0.145


a D a ee 1

Koopa X=0.390 Y=-0.175

Copoc V=0.427

Hao copoc &=65.86

poe copoc: Vx=0.175, Vy=0.390

W=0.427

Hao cope &=155.86

poe cope: Wx=-0.390, Wy=0.175


pa (2 - 3 ). apa L

Koopa o a apae ocaeo ap X=-0.260 Y=1.000

Hao apae ocaeo ap -94.22

oa copoc apae Om=-0.141

ooe copee EPS=0.497

eo 2 .(Hapaee ap L )

Hao Fi=-94.22 oa copoc Om=-0.141

ooe copee EPS=0.497

eo 3 .(Hapaee ap L )

Hao Fi=-94.22 oa copoc Om=-0.141

ooe copee EPS=0.497


Toa LP a ee 2

Koopa X=-0.305 Y=0.394

Copoc V=0.344

Hao copoc &=-108.62

poe copoc: Vx=-0.110, Vy=-0.326

W=0.243

Hao cope &=-35.28

poe cope: Wx=0.199, Wy=-0.141


pa (4 - 5 ). apa E

Koopa X=0.373 Y=-1.410

Copoc V=0.393

Hao copoc &=84.67

poe copoc: Vx=0.037, Vy=0.392

W=0.210

Hao cope &=60.98

poe cope: Wx=0.102, Wy=0.183


eo 4 .(Beop D E )

Hao Fi=-90.78 oa copoc Om=-0.112

ooe copee EPS=0.398


eo 5 .(Beop K E )

Hao Fi=174.67 oa copoc Om=-0.214

ooe copee EPS=-0.105


Toa S4 a ee 4

Koopa X=0.380 Y=-0.916

Copoc V=0.401

Hao copoc &=76.78

poe copoc: Vx=0.092, Vy=0.391

W=0.203

Hao cope &=117.79

poe cope: Wx=-0.095, Wy=0.180


Toa S5 a ee 5

Koopa X=0.706 Y=-1.711

Copoc V=0.321

Hao copoc &=95.02

poe copoc: Vx=-0.028, Vy=0.320

W=0.171

Hao cope &=71.33

poe cope: Wx=0.055, Wy=0.162


Toa F a ee 5

Koopa X=0.408 Y=-1.737

Copoc V=0.386

Hao copoc &=95.02

poe copoc: Vx=-0.034, Vy=0.384

W=0.206

Hao cope &=71.33

poe cope: Wx=0.066, Wy=0.195


Toa SG a ee 5

Koopa X=-0.788 Y=-1.842

Copoc V=0.643

Hao copoc &=95.02

poe copoc: Vx=-0.056, Vy=0.640

W=0.343

Hao cope &=71.33

poe cope: Wx=0.110, Wy=0.325


4


Beee eo 1 .(Beop C B )

Hao Fi=165.86 oa copoc Om=1.000

ooe copee EPS=0.000


Beee eo 1 apa B

Koopa X=-0.343 Y=0.086

Copoc V=0.354

Hao copoc &=-104.14


- .
, VIP-.
. .