Техника и электроника СВЧ (Часть 1) (Lecture6)

Посмотреть архив целиком

Лекція 6

Прямокутний хвильовід.В середині металевого проводу не може бути електростатичних полів. Можуть бути лише Е, Н. . Граничні умови: Нехай ; тоді ; ; ; ; .

таким чином . .

Тут ; звідси . Аналогічно .

за симетрією .

отже .

.

Розв’язок: ; де , можна також знайти , але .

Ця задача в частинних похідних має безліч розв’язків . Загальна хвиля буде . Розглянемо один з розв’язків: -це хвиля .

Отримаємо . Інші компоненти: , тут .

У хвилеводі будуть розповсюджуватися хвилі з .


Визначимо фізичний зміст індексів: розглянемо . - по одна півхвиля. Таким чином, перший індекс означає скільки варіацій має поле в напрямку . Другий індекс - вздовж .

Розглянемо типову картину полів у хвильоводі для :Оскільки хвиля рухається з певною швидкістю, зсунуте в часі на (в формулі це ), тому маємо картину не а) а б).Для хвилі :


Для хвилі