Одноковшові екскаватори 2-ї, 3-ї розмірних груп (147223)

Посмотреть архив целиком
Тема: Одноковшові екскаватори 2-ї, 3-ї розмірних групЗміст


ВСТУП

1. ПРИЗНАЧЕННЯ Й КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКСКАВАТОРІВ

2. ЕКСКАВАТОРИ 2-Ї РОЗМІРНОЇ ГРУПИ

3. ЕКСКАВАТОРИ 3-Ї РОЗМІРНОЇ ГРУПИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИВСТУП


Мета даної роботи довести важливість і актуальність теми «Одноковшові екскаватори 2-ї, 3-ї розмірних груп», адже прискорення технічного прогресу залежить від рівня механізації будівельного виробництва. У зв'язку з цим багато машинобудівних заводів проводять модернізацію існуючих машин.

Екскаватори 2-ї та 3-ї груп призначені для механізації земляних і навантажувальних робіт. Вони оснащуються одночасно екскаваторним і бульдозерним устаткуванням. Можуть працювати зі зворотною або прямою лопатою, бульдозером, грейфером, крановою підвіскою, зворотною лопатою зі зміщеною віссю копання, ковшем підвищеної місткості й вилами. При роботі з екскаваторним устаткуванням бульдозерний відвал не демонтується, тому що, він забезпечує стійкість екскаватора.

Маневреність екскаваторів дає можливість використовувати їх на розсереджених малооб’ємних об'єктах, а невеликі габаритні розміри - у стиснутих умовах.

Екскаваторами можна виконувати такі роботи:

рити невеликі котловани, ями й траншеї (ковшем зворотної лопати);

розробляти дрібні вибої, зводити невеликі насипи, робити навантаження (ковшем прямої лопати);

виконувати вантажно-розвантажувальні й монтажні роботи (крановою підвіскою);

робити легкі зачисні роботи й навантаження матеріалів з малою об'ємною масою (ковшем підвищеної місткості);

засипати траншеї, згрібати будівельне сміття, очищати дороги від снігу.

Зворотною й прямою лопатами виконують грунтові роботи в ґрунтах I-III категорій. Бульдозерне устаткування використовують на зачищенні ґрунтів I-II категорій.

Робота екскаватора в мерзлих ґрунтах і ґрунтах вище III категорії можлива тільки після попереднього розпушування.

Виходячи з нашої мети було визначено такі завдання :

- дати основні відомості про екскаватори 2-ї та 3-ї розмірних груп;

- описати будову та призначення робочого обладнання та елементів гідроприводу;

- розглянути технологію робіт екскаваторів,

- дати загальні правила техніки безпеки при виконанні робіт екскаваторами, а також при їхньому технічному обслуговуванні та ремонті.1. ПРИЗНАЧЕННЯ Й КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКСКАВАТОРІВ


Екскаватори — це землерийні машини, призначені для розроблення і навантаження ґрунту.

Залежно від використання робочого часу для копання ґрунту екскаватори ділять на дві великі групи: безперервної дії — багатоковшеві і періодичної (циклічного) дії — одноковшові. Багатоковшеві екскаватори обидві операції — копання ґрунту і його переміщення — виконують одночасно; одноковшові ці операції виконують послідовно, перериваючи копання на час переміщення ґрунту. Таким чином, робочий час машини, протягом якого вибирають грунт, і продуктивність, багатоковшевих екскаваторів вище, ніж одноковшових. Незважаючи не це, одноковшові екскаватори поширені ширше унаслідок їх універсальності, тобто можливості застосовувати їх як не земляних, так і на навантажувально-розвантажувальних роботах найважчих, у тому числі скельних (з попереднім вибухом), ґрунтах. Застосування багатоковшевих екскаваторів обмежено: в основному їх використовують при ритті траншей і добуванні нерудних матеріалів в кар'єрах з однорідними ґрунтами без кам'яних включень. За способом переміщення екскаватори сухопутні і плавучі. По конструкції ходового пристрою сухопутні екскаватори підрозділяють на гусеничні, колісні і крокуючі (останнє застосовують тільки в одноковшових екскаваторах).

По типу вживаного основного (первинного) двигуна сучасні екскаватори бувають дизельними або електричними. Вибір двигуна визначається умовами, в яких працюватиме екскаватор, Так, дизелі використовують на екскаваторах там, де машину потрібно порівняно часто перевозити з місця на місце» наприклад на будівництві нафто- і газопроводів, залізних і шосейних доріг, цивільному будівництві і т.п.

По приводу механізмів розрізняють екскаватори одномоторні, у який; робочі механізми приводяться одним або декількома двигунами, що працюють на один вал, і багатомоторні, у яких робочі механізми приводяться декількома двигунами, незалежно працюючими один від одного

По типу силових передач руху від двигуна до робочих механізмів будівельні екскаватори діляться на механічні і гідравлічні.

У механічних екскаваторів рух передається безпосередньо від первинного двигуна до всіх механізмів за допомогою валів, шестерень, черв'ячних пар, ланцюгових і інших механічних передач (механічна трансмісія).

Одноковшові екскаватори за призначенням ділять на три основні групи: будівельні універсальні, призначені для земляних і навантажувально-розвантажувальних робіт в будівництві; кар'єрні — для роботи в кар'єрах на розробці рудних і вугільних родовищ, а також скельних порід; видобувні — для розробки корисних копалин (вуглецю, руди) відкритим способом. До останньої групи відносяться також і могутні крокуючі екскаватори драглайни, що використовуються на гірських роботах для перекидання верхніх шарів порід у вироблений простір, а також на будівництві крупних гідротехнічних споруд.

Окрім цих основних груп випускають ще спеціальні екскаватори, призначені для використовування в певних специфічних умовах: підземні — для підземної розробки корисних копалин при великій потужності пласта, тунельні — для вантаження висадженої породи при проходці тунелів, торф'яні — для здобичі торфу і ін.

Ходовий пристрій сприймає і передає на підставу (грунт) навантаження від маси машини і навантаження, виникаючі при роботі, а також забезпечує пересування екскаватора.

Ходовий пристрій екскаваторів буває наступних типів:

Г — гусеничне з мінімально допустимою опорною поверхнею гусениць;

ГУ — гусеничне із збільшеною опорною поверхнею гусениць, призначене для роботи на ґрунтах з низькою несучою здатністю;

П — пневмоколісне, дозволяючи збільшити мобільність екскаватора, полегшити і прискорити його перекидання власним ходом з одного будівельного об'єкту на іншій;

Ш — спеціальне шасі автомобільного типу, відмінне від типу П тим, що, окрім двигуна, встановленого на поворотній частині екскаватора, на шасі встановлений більш потужний двигун, що забезпечує пересування екскаватора з великою швидкістю; ходовий пристрій типу Ш має міцну і низьку спеціальну раму, відмінну по конструкції від рами шасі вантажного автомобіля;

А — шасі вантажного автомобіля;

Тр — тракторне (звичайно використовують пневмоколісні трактори).

Поворотна частина складається з поворотної платформи з механізмами і силовим устаткуванням і робочого устаткування.

Поворотна платформа спирається через спеціальний роликовий опорно-поворотний пристрій на раму ходового пристрою і може повертатися щодо нього в горизонтальній площині. Одна і та ж поворотна платформа може бути встановлений на ходові пристрої різних типів.

Залежно від кута повороту поворотної платформи в горизонтальній площині екскаватори називають повно поворотними або неповно поворотними.

Поворотна частина повно поворотного екскаватора може обертатися навкруги вертикальної осі на необмежений кут. У машин цього типу на поворотній платформі встановлені двигун я основні робочі механізми, а також укріплено робоче устаткування.

Неповноповоротними виготовляють лише невеликі екскаватори на базі тракторів.

Робочим устаткуванням називається комплекс вузлів екскаватора, робочий орган (наприклад; ковш, крюк або грейфер, за допомогою якого копають грунт, піднімають вантаж, захоплюють сипкі і кускові матеріали), що містить, і забезпечуючи його дію в зоні роботи екскаватора.

По виду конструктивного виконаньня робочого устаткування екскаватори бувають з гнучкою підвіскою, жорсткою і телескопічною стрілою. У екскаваторів з гнучкою підвіскою стріла, а іноді і робочий орган (наприклад, ковш) підвішені на канатах, якими приводяться в дію.

Універсальний будівельний екскаватор має звичайно декілька видів робочого устаткування, якими він може працювати залежно від умов експлуатації. Ці види робочого устаткування можуть легко замінюватися одне іншим, тому вони називаються знімними.2. ЕКСКАВАТОРИ 2-Ї РОЗМІРНОЇ ГРУПИ


Для механізації земляних і вантажних робіт невеликих об’ємів випускають гідравлічні екскаватори ЕО-2621В 2-ї розмірної групи, які монтують на пневмоколісних тракторах ЮМЗ-6А. Екскаватор ЕО-2621В (див. Рис. 2.1.) призначений для розробки грунтів I...III категорій (ГОСТ 17343—84) і навантаження сипких і мілкодроблених матеріалів. Машина має два види робочого обладнання: екскаваторне і бульдозерне.


Рис. 2.1. Загальний вид экскаватора ЭО-2621В:

1 - відвал бульдозера; гідроциліндри: 2 - відвал бульдозера, 13 – рукояті, 15 – ковша, 17 – стріли, 22 – опор; 3, 8 - рами бульдозера і обв’язочна; 4 - паливний бак; 5 - трактор; 6 - бак гідросистеми, 7 - насосна установка, 9 - кабіна; 10 - сидіння машиніста; 11 - гідророзподільник; 12 - механізм повороту; 13 - рукоятки, 14 - рукоять; 15 – ковш; 16 - ковш; 17- стріли, 18 - стріла; 19 - з’єднувальні трубопроводи, 20 - виносна опора; 21- поворотна колона; 22 - опора;


Случайные файлы

Файл
139219.rtf
go.doc
Religion in GB.doc
125321.rtf
61942.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.