Механізми повороту та ходовий пристрій одноковшових екскаваторів з гідроприводом (147168)

Посмотреть архив целиком


Тема: Механізми повороту та ходовий пристрій одноковшових екскаваторів з гідроприводомЗМІСТ


ВСТУП

1. МЕХАНІЗМИ ПОВОРОТУ

2. МЕХАНІЗМИ ПЕРЕСУВАННЯ

3. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАШИН

4. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИВСТУП


На сьогоднішній день наша держава без власного виробництва сучасної високопродуктивної, економічно обґрунтованої будівельної техніки не може конкурувати на світовому ринку.

Одним із напрямків розвитку будівельної галузі є використання раціональної техніки та прогресивних технологічних процесів.

Тому технічне переоснащення машинобудівної галузі економіки повинне забезпечувати виконання сучасних вимог до технологій виробництва.

Насамперед це дотримання оптимальних строків та якісного виконання технологічних операцій досягнення високої продуктивності агрегатів та зменшення питомих енергетичних витрат на виконання будівельних робіт за рахунок розширення використання ресурсоощадних технологій виробництва, збалансованих технологічних комплексів машин, альтернативних джерел енергії та зниження технологічного навантаження на довкілля, створення комфортних умов для роботи працівників.

Трактори є основними енергетичними засобами виконання технологічних операцій у різних галузях виробництва. Вони широко використовуються в будівництві, землеробстві, тваринництві.

З кожним роком вони стають усе складнішими, а їх парк - різноманітнішим. Водночас удосконалюються методи й засоби їх обслуговування та ремонту.

Поряд з випуском простих засобів діагностування збільшується виробництво електронних приладів, розробляються перспективні автоматизовані системи та пристрої.

Діагностика, технічне обслуговування та ремонт систем і механізмів, а також прогнозування ресурсу - найважливіші фактори керування роботою та надійністю.

Машиніст бульдозера повинен досконало знати конструкцію трактора, його вузлів, кваліфіковано та своєчасно виконувати регулювальні роботи і технічне обслуговування, вміло виявляти та усувати несправності в процесі експлуатації машин. Тому, мета цієї роботи вивчити конструкцію механізмів повороту та ходовий пристрій екскаваторів.1. МЕХАНІЗМИ ПОВОРОТУ


Поворот робочого устаткування до місця вивантаження ковша й зворотній поворот до розроблювального вибою здійснюються у повно-поворотних екскаваторів шляхом обертання поворотної платформи. Поворот займає приблизно 60-70% часу робочого циклу й суттєво впливає на його загальну тривалість. Для скорочення часу повороту (тобто скорочення тривалості циклу і підвищення продуктивності екскаватора) інтенсивність повороту повинна бути максимальною. Вона обмежується припустимим навантаженням (крутним моментом) і максимальною швидкістю повороту, при якій екскаватор зберігає стійкість. Для задоволення цих умов параметри механізму приводу повороту вибирають такими, щоб при роботі з найбільше що часто зустрічається кутом повороту платформи (90-100°) відбувалися тільки розгін до максимальної швидкості і гальмування платформи без рівномірного руху зі сталою швидкістю.

Коли привод здійснюють від низкомоментного гідромотора (як на екскаваторах ЭО-5123 і ЭО-6122), збільшують створюваний ним крутний момент, за допомогою редуктора з трьома парами циліндричних шестірень, що зв'язує вали гідромотора й шестірні.


Рис. 1.1. Механізм повороту екскаватора ЭО-5123:

1, 9 - шайби, 2, 7, 8, 10 - болти, 3 - редуктор, 4 - кронштейн, 5, 13 - клини, 6 - планка, 11 - гайка, 12 – штовхачВал гідромотора 42 (Рис. 1.2) з'єднаний пружною сполучною муфтою з валом-шестірнею 29 редуктора. Обертання на вал-шестірню 29 передається через напівмуфту 22 і гумові пальці 25. Від ведучої вала-шестірні 29 обертання через зубчасті колеса 30,17 і 10 передається вихідному валові 2. Обігаюча шестірня 1 за допомогою шліців закріплена на консольній частині вала 2 і входить у зачеплення з зубцюватим вінцем опорно-поворотного кола. При включенні механізму повороту Обігаюча шестірня обкатується щодо зубцюватого вінця і приводить в обертання поворотну платформу екскаватора. Усі вали редуктора встановлені на підшипниках кочення.


Рис. 1.2Рис. 1.3. Механізм повороту екскаваторів ЭО-6122: 1 - корпус, 2 - трубка, 3, 4, 39- манжети, 5 - кільце, 6, 20, 34 - кришки, 7, 28 - вали, 8 - штифт, 9,15,19, 35, 38 - підшипники, 10, 26 - п'яти, 11, 18 - сателіти, 12, 16 - осі, 13, 27 - водила, 14 - оливниця, 17 - щуп, 21 - кулька, 22 - сапун, 23 - гідромотор, 24 - гайка, 25, 40 - шестірні, 29, 33 - зубцюваті вінці, 30, 32 - болти, 31 - прокладка, 36 - втулка, 37 – напівкільце яке встановлюють у корпусі водила 27. Роликопідшипник 38 змазується за допомогою масельнички 14. Відпрацьована олива з корпуса редуктора зливають через трубку 2.


ОПОРНО-ПОВОРОТНІ ПРИСТРОЇ

Опорно-поворотний пристрій передає навантаження від поворотної платформи рамі ходового пристрою і забезпечує вільне обертання поворотної платформи щодо ходового пристрою.

На екскаваторах ЭО-5123 і ЭО-6122 опорно-поворотний пристрій являє собою уніфіковані роликові опорно-поворотні кола (Рис. 1.4).

Коло складається з двох скріплених один з одним болтами напівобойм 4 і 5 і зубцюватогоого вінця 2, поверхні яких служать доріжками кочення для циліндричних роликів 3. Торці будь-яких двох сусідніх роликів звернені убік різних пар доріжок кочення (на вінці дві доріжки, на напівобоймах - по однієї). Таким чином, напівобойми 4 і 5 можуть вільно повертатися щодо кільця 1.


Рис. 1.4. Роликове опорно-поворотне коло:

а - розріз роликового кола, б - розташування роликів;

1 - внутрішнє кільце-вінець, 2 - зубцюватий вінець, 3 - ролик,

4, 5 - нижня і верхня напівобойми; У, Г - доріжки катання роликів


Вінець з'єднують болтами з ходовою рамою, а напівобойми - з поворотною платформою, тому платформа може повертатися щодо ходової рами на будь-який кут. Між напівобоймами встановлюють комплект прокладок (однакові форми і розмірів) в один шар по всій окружності суміжних торців напівобойм із приблизно рівними інтервалами між ними.

Ролики, що котяться по доріжках У, сприймають спрямовані вниз навантаження, ролики, що котяться по доріжках Г, працюють як загарбні, передаючи зусилля від напівобойми 4 до кільця 1 і утримуючи поворотну платформу від перекидання. Ролики змазуються через спеціальні масельнички в напівобоймі 5. Роликові кола сприймають горизонтальні зусилля, що зрушують поворотну платформу щодо ходової частини, тому немає необхідності в центральній цапфі.

На екскаваторах ЭО-5123 і ЭО-6122 застосовують зубцюватий вінець 2 із внутрішніми зубами, що знаходяться в постійному зачепленні із шестірнею механізму повороту.2. МЕХАНІЗМИ ПЕРЕСУВАННЯ


Механізм пересування екскаваторів ЭО-5123 і ЭО-6122 оснащений індивідуальним приводом кожної гусеничної стрічки від низкомоментного гідромотора через триступінчастий редуктор з циліндричними зубчастими передачами.

На Рис. 2.1. показані деталі правої гусеничної стрічки екскаватора.


Рис. 2.1. Редуктор (а) механізму повороту екскаваторів ЭО-5123 і його деталі (б): 1 - Обігаюча шестірня, 2 - вал, 3, 9, 11, 28, 34 - втулки, 4, 14, 19, 21, 33, 38 - кришки, 5, 13, 26, 32, 35, 39 - підшипники, 6 -і кільце, 7, 23 - склянки, 5 - манжета, 10, 17, 30 - зубчасті колеса, 12 - корпус, 15 - рим-болт, 16, 41 - масельнички, 18, 20, 29 - вали-шестірні, 22 - напівмуфта, 24 - фланець, 25 - палець, 27, 31 - кільця розрізні, 36 - шайба, 37 - спускний кран, 40 - щуп, 42 - гідромотор


Через отвір, закритий щупом 40, у редуктор заливають олива, рівень його перевіряють цим щупом.

Зубчасті передачі змазуються при зануренні в масляну ванну редуктора, а також розбризкуванням. Верхня пара зубчастих коліс і підшипник 26 змазуються розбризкуванням олії через трубки в зубчастому колесі 30.

При монтажі змащення набивають у верхні підшипники редуктора, а при експлуатації їх змазують через масельнички 16, укручені в кришки 14, 19, 21.

Нижні підшипники редуктора працюють у масляній ванні. Щоб уникнути влучення в них сторонніх предметів їх закривають зверху кришкою, втулкою 34 і шайбою 36. Сферичний роликопідшипник 5 змазують через масельничку 41, укручену в кришку 4. Для запобігання від витікання олії через підшипниковий вузол і влучення в його порожнину рідкого мастила встановлена склянка 7, заповнений при монтажі густим мастилом, втулка 9, кришка 4, кільце 6 і манжети 8. Олію, що відробила, зливають через спускний кран 37.

Екскаватор ЭО-6122А. На відміну від механізму повороту екскаваторів ЭО-5123 у механізмі повороту екскаватора ЭО-6122А застосований двоступінчастий планетарний редуктор (Рис. 2.2.).


Рис. 2.2.


На вихідному валові гідромотора 23 жорстко закріплена сонячна шестірня 25, що знаходиться в постійному зачепленні із сателітами 18. Сателіти 18 установлені на шарикоподшипниках 19 на осях 16 і обкатуються по внутрішніх зубах вінця 29, приводячи в обертання водило 27, жорстко зв'язане з осями 16 і валом 28 другої ступіні редуктора. Вал 28 спирається на п'яту 10, розташовану в розточенні вала 7.

Заодно з валом 28 виготовлена сонячна шестірня, що знаходиться в постійному зачепленні із сателітами 11 другої ступіні редуктора. Сателіти 11 установлені на двох шарикоподшипниках 15 на осях 12 і обкатуються по внутрішніх зубах вінця 33, приводячи в обертання водило 13, жорстко зв'язане з осями 12 сателітів 11, і вихідний вал 7 механізму повороту.


Случайные файлы

Файл
23794-1.rtf
ASM_R1.DOC
60882.rtf
15462.doc
57467.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.