Организация работы грузовой станции (146676)

Посмотреть архив целиком

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Кафедра "Управління вантажною і комерційною роботою"

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВАНТАЖНОЇ СТАНЦІЇ

Пояснювальна записка та розрахунки

ПЗКерівник проекту

____________

Розробив

студент гр. - - УПП

___________


2004

ЗмістВСТУП 3

1 Вибір найбільш раціональних типів вагонів для перевезення заданих вантажів 4

2 Розрахунок вантажопотоків і вагонопотоків станції 6

3 Розрахунки з відправницької маршрутизації 9

4 Розробка вагонопотоків станції за окремими пунктами навантаження та вивантаження 12

5 Розподіл завантажених та порожніх вагонопотоків за дільницями та напрямками 14

6 Визначення середньозважених статичного навантаження та маси тари вагона за напрямками. 15

7 Установлення розмірів вантажного руху для станції ОВАН 17

8 Розрахунок та компонування пристроїв вантажного району 19

9 Моделювання та оптимізація роботи вантажного фронту 32

10 Розробка графіків технологічного процесу по прийому, навантаженні, вивантаженні, видачі вантажів 35

11 Розробка графіків технологічного процесу роботи товарної контори по обробці документів на вантажі, які прибувають і відправляються з місць загального користування 39

12 Складання графіків єдиного технологічного процесу (ЄТП) роботи станції Ован і під’їзної колії 41

13 Технологічний процес роботи станції 43

14 Графічна модель роботи станції 49

15 Показники роботи станції і під’їзної колії (п/к) та їх аналіз 50

16 Заходи по охороні праці і техніки безпеки. 54

Висновки до проекту 57

Список використаних джерел 58

Додаток А – Розрахунок оптимального режиму роботи вантажного пункту ....60

Додаток Б – Модель графічна роботи станції Ов та під’їзних колій ...................61ВСТУПВантажна та комерційна робота займає важне місце в експлуатаційній діяльності залізниць і включає в себе комплекс питань, пов’язаних з процесом перевезень, а головне – його початковими та кінцевими операціями : навантаженням, вивантаженням з організацією прогресивних видів перевезень – пакетні, контейнерні та маршрутами.

Технічною основою для виконання вантажної та комерційної роботи є : складське господарство вантажних районів, контейнерних пунктів, засобів комплексної механізації та автоматизації вантажно - розвантажувальних робіт ; засобів автоматики та обчислювальної техніки для виконання комерційних операцій.

Вантажні перевезень потребують впровадження передової технології, постійного удосконалення організації процесу перевезень та управління ним, прискорення розробки та впровадження автоматизованої системи управління залізничним транспортом.

Частка вантажу і номенклатура вантажів дуже велика. тому організація вантажних перевезень є основною у роботі залізничного транспорту і приносить основні доходи від перевезення.

Метою розробки даного курсового проекту є вибір найбільш раціонального рухомого складу, встановлення розмірів вагонопотоків та визначення вагонопотоків вантажної станції, компонування пристроїв вантажного району, розробки технологічного процесу роботи станції та складання графічної моделі роботи станції Огр.


1 Вибір найбільш раціональних типів вагонів для перевезення заданих вантажів


Рід вагона (гр. 3, таблиці 1.1) для перевезення кожного вантажу приймаємо на підставі переліків вантажів, дозволених до перевезення насипом, навалом, на відкритому рухомому складі, у вагонах-цистернах та бункерних піввагонах, які наведені в [7, розд. 18, 19, 20, 41], а номери тарифних груп вантажів та технічні норми завантаження вагонів і контейнерів (гр. 2 і 9) - згідно [8], [9], [21].

З метою скорочення порожнього пробігу передбачаємо максимальну взаємозамінювальність вагонів для вантажів по прибуванню та відправленню.

Характеристика вагонів наведена в [10], [11], [12], [13].

Результати вибору вагонів зводимо в таблицю 1.1.


Таблиця 1.1 - Вибір раціональних типів вагонів для перевезення вантажів


Найменування вантажу

гр. вантажу

Характеристика вагона

технічна норма завант. вагона, т

Примітка

рід

кількість осей

вантажо-

підйомн, т

повн. обсяг кузова, м3

маса тари

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сталь прокатна

32

пв

4

69,0

73

22

69

В пачках

Кокс

17

пв

4

69,0

73,0

22,0

43,8

Навалом з „шапкою”

8

125,0

137,5

45,17

82,5

Чавун у чушках

31

пв

4

69,0

73

22

69

В чушках

Вугілля (антрацит )

16

пв

4

69,0

73

22

69

Навалом з „шапкою”

8

125

137,5

45,17

125

Нафтопродукти ρ=0,9 т/м3

21

цс

4

60,0

73

23,2

62

світлі

8

120,0

140

48,8

119,7

Вантажі в 3 т контейнерах

36

пл

4

70

73

22

20

Ртех=2,0*10 =20 т (10конт.)

Дрібні відправки

-

кр

4

68,0

120

24,7

18,5

В пак. на піддонах 25шт

Цемент

28

кр

4

68,0

120

24,7

68

мішки m=50 кг

Гравій

24

пв

4

69,0

73

22

69

навалом

8

125

137,5

45,17

125

Брухт і відходи чавуну

31

пв

4

69,0

73

22

69

навалом

8

125

137,5

45,17

125

Прогінні будівлі типу Б-14

25

пв

4

69,0

73

22

22,5

В 2 штабеля 12 шт.

Папір газетний у рулонах

13

кр

4

68,0

120

24,7

28,5

В рулонах 42 шт. ширина 1620мм

Трактори ДТ-75А

36

пл

4

70

73

22

9,3

3 шт.

Блоки з/б типу БЛ-3

25

пв

4

69,0

73

22

25

В 2 штабеля 14шт.

2 Розрахунок вантажопотоків і вагонопотоків станції


Прибуття (вивантаження) або відправлення (навантаження), т, для кожного роду вантажу в 4- і 8-вісних вагонах та загальне за середню добу максимального місяця визначають за формулами:;


, (2.1)


де - прибуття або відправлення вантажу за середню добу максимального місяця у тоннах з урахуванням частин вантажопотоку, який перевозиться відповідно в 4- і 8-вісних вагонах;

- загальне прибуття або відправлення по кожному роду вантажу, т, відповідно за середню добу максимального місяця та за рік;

- коефіцієнт середньорічної нерівномірності прибуття або відправлення вантажів (див. додаток Г до завдання);

- частка вантажопотоку, який перевозиться відповідно в 4- і 8-вісних вагонах (див. додаток Г до завдання).

Результати розрахунків і наведені у відповідних графах таблиці 2.1.

Прибуття або відправлення для кожного роду вантажу в 4- і 8-вісних вагонах та загальне за середню добу максимального місяця у фізичних вагонах визначають за формулами:


;


;


, (2.2)


де - кількість відповідно 4- і 8-вісних вагонів;

- технічні норми завантаження 4- і 8-вісних вагонів для різних вантажів, т (див. таблицю 1.1);

- загальне прибуття або відправлення по кожному роду вантажу в середньому за добу, ваг.

Результати розрахунків і наведені у відповідних графах табл. 2.13 Розрахунки з відправницької маршрутизації


Состав відправницького маршруту у фізичних вагонах для кожного конкретного вантажу (див. завдання, пункт 5) визначають за формулами:


;


; (3.1)


а загальну кількість вагонів -


, (3.2)


де відповідно кількість 4- і 8-вісних вагонів у составі відправницького маршруту;

- маса брутто состава поїзда, т (див. завдання, пункт 6);


Случайные файлы

Файл
38036.doc
131947.rtf
16143.rtf
136740.rtf
задача 02 (2).doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.