Курсовик КУЕіТТ (146640)

Посмотреть архив целиком


Зміст курсового проекту

Зміст курсового проекту 2

ВСТУП 4

1.1 Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх обертання визначається за формулою: 5

1.2 Лінійний пробіг розраховується у межах обертання локомотивів і локомотивних бригад як сума пробігу в голові поїзда та одиночного проходження локомотива 5

1.3 Умовний пробіг локомотивів у курсовому проекті приймається в розмірі 0,5-1 % від лінійного пробігу. 5

1.4 Лінійний пробіг локомотивів у межах обертання локомотивних бригад розраховується : 6

1.5 Розрахунок тонно-кілометрів брутто ΣОlбр ведеться по напрямках для вантажних і порожніх поїздів тільки у межах обертання локомотивних бригад: 6

1.6 Локомотиво-години у вантажному русі визначаються за формулою: 6

1.7 Експлуатаційний парк локомотивів рахується у межах обертання локомотивів за формулою: 7

2 Техніко-виробничі показники роботи депо 10

2.1 Середня маса поїзда брутто знаходиться за формулою: 10

2.2 Середньодобовий пробіг локомотива визначається за формулою: 10

2.3 Технічна швидкість у русі поїздів подається в завданні. 10

2.4 Дільнична швидкість у русі поїздів визначена в формулі (1.13) 10

2.5 Коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива визначається за формулою: 10

2.6 Продуктивність локомотива дорівнює: 11

2.7 Деповський відсоток несправних локомотивів визначається окремо для поїзних і маневрових локомотивів, а також в цілому по депо: 11

З План по праці 12

3.1 Продуктивність праці робітників локомотивного депо визначають діленням обсягу роботи в тонно-кілометрах брутто (ΣОІбр) на контингент робітників у списковому складі по експлуатації (Чсп): 12

3.2 Чисельність робітників локомотивного депо. 12

3.3 Розрахунок фонду оплати праці 15

4 План експлуатаційних витрат 22

4.1 Виробничі прямі витрати 22

4.2 Загально-виробничі витрати. 24

4.3 Адміністративні витрати. 25

5. Собівартість робіт локомотивного депо 27

6 Показники ефективності виробництва 27

6.1 Трудомісткість 27

6.2 Фондовіддача 27

6.3 Матеріаломісткість 27

6.4 Продуктивність праці визначена в формулі 3.1 (показати кінцевий результат). 28

6.5 Собівартість роботи депо визначається взагалі по депо згідно з формулою (5.1). 28

Вихідні дані 29

Література 31


ВСТУП

Планування - це вміння передбачити мету підприємства, оцінка результатів його діяльності та визначення необхідної кількості всіх видів ресурсів для досягнення поставленого завдання. Планування - одна із основних функцій менеджменту організацій. На підставі системи планів, складених на підприємстві в подальшому, здійснюється процес організації основних видів робіт, мотивація персоналу, що їх виконує, контроль результатів та їх оцінка з точки зору планових показників.

Мета даного курсового проекту полягає в розробці річного плану економічного розвитку локомотивного депо у вантажному русі.

Основними задачами локомотивного депо є: утримання локомотивів у експлуатаційному стані та їх обслуговування у всіх видах вантажного руху. Виконання першої задачі забезпечується проведенням технічного огляду локо мотивів і поточного їх ремонту; для цього локомотивне депо має всі необхідні види обладнання, матеріальних ресурсів, а також штат робітників пунктів технічного огляду і ремонту. Для виконання другої задачі локомотивного депо встановлюється штат локомотивних бригад, чисельність якого відповідає за планованим розмірам руху потягів на ділянках, що обслуговуються локомотив ними бригадами даного депо.

1.1 Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх обертання визначається за формулою:

(1.1)

1.2 Лінійний пробіг розраховується у межах обертання локомотивів і локомотивних бригад як сума пробігу в голові поїзда та одиночного проходження локомотива

(1.2)

1.2.1 Пробіг локомотивів у голові поїздів знаходиться окремо по напрямках і по ділянках обертання локомотивів і локомотивних бригад. При цьому необхідно врахувати, що у парному напрямку рушають вантажні і порожні поїзди, а у непарному тільки усі вантажні:

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

1.2.2 Пробіг локомотивів в одиночному проходженні визначається за формулою:

(1.7)

(1.7)

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

(1.2)

1.3 Умовний пробіг локомотивів у курсовому проекті приймається в розмірі 0,5-1 % від лінійного пробігу.

(1.3)

(1.1)

1.4 Лінійний пробіг локомотивів у межах обертання локомотивних бригад розраховується :

(1.7)

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

(1.2)

1.5 Розрахунок тонно-кілометрів брутто ΣОlбр ведеться по напрямках для вантажних і порожніх поїздів тільки у межах обертання локомотивних бригад:

(1.8)

(1.9)

(1.10)

(1.11)

(1.8)

(1.9)

(1.10)

(1.11)

1.6 Локомотиво-години у вантажному русі визначаються за формулою:

(1.12)

(1.13)

(1.13)

(1.12)

1.7 Експлуатаційний парк локомотивів рахується у межах обертання локомотивів за формулою:

(1.14)

(1.14)

1.8 Локомотиво-години маневрової роботи визначаються згідно з парком маневрових локомотивів (ΣМман), часом роботи локомотивів 1: = 23-5 гол. і часом на його прийом і здачу t=0,5 год.

(1.15)

Локомотиво-кілометри маневрової роботи дорівнюють:

(1.16)