Технология изготовления печатных форм (kursovik)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА

Курсовий проект

З дисципліни: Технологія виготовлення

друкарських форм”.

Львів 2004


Зміст курсового проекту.

1.Завдання для проектування.

2.Офсетний друк сьогодні: стан і перспективи розвитку

2.1.Переваги офсетного друку і його місце в сучасному світі друку

2.2.Розвиток додрукарських процесів офсетного виробництва.

2.3.Офсетні друкарські процеси.

2.4.Технологічні особливості офсетного друку.

2.5. Кілька слів про майбутнє офсетного друку.

3.Копіювальні процеси.

3.1.Полімерні шари, очутливлені солями хромової кислоти.

3.2.Копіювальні шари на основі фотополімеризаційноздатних композицій.

3.3.Копіювальні шари на основі ортонафтохінондіазидів (ОНХД).

4.Монометалеві форми.

4.1.Виготовлення ЗОП на алюмінії.

5.Оперативна технологія виготовлення офсетних форм.

6. Зв'язок параметрів технологічного процесу виведення зо­браження з технічною характеристикою принтера.

6.1.Надійність і стабільність.

7.Офсетний друк без зволожування.

7.1.Основи технологічного процесу офсетного друку без зволожування.

8.Характеристика контрольних шкал.

9.Преваги технології CTP.

9.1.Що ж дає впровадження технології CTP?

10.Вибір способу друкування.

11.Вибір типу друкарської машини та складання схеми друкування.

12.Вибір доцільних технологій формних процесів, устаткування та матеріалів.

13.Основні показники якості монтажу фотоформ.

14.Основні показники якості форм плоского офсетного друку.

15.Блок – схеми технологічних процесів формного виробництва.

16.Макети розміщення текстових та ілюстраційних елементів на формі для друкування основної частини видання та його додаткових елементів.

17.Розрахунок завантаження формного виробництва.

18.Маршрутно – технологічна карта процесів виготовлення трафаретної друкарської форми.

19.Маршрутно – технологічна карта процесів виготовлення форм офсетного друку.

20.Технічна характеристика вибраного устаткування для реалізації оптимального варіанту.

21.Список використаної літератури.


1.Завдання для проектування.

Технічна характеристика видання.

  1. Книжкове видання (дитяча література).

  2. Формат видання - 220290.

  3. Формат ф.д.а. - 6090/8.

  4. Обсяг видання – 8 ф.д.а.

  5. Тираж – 70 000.

  6. Фарбовість – 4.

  7. Палітурка тип. 5:

- фарбовість – 4,

- характер ілюстрації – тонова,

- оздоблення – друкована.

  1. Додаткові елементи: форзац;

- характер зображення – тонове,

- фарбовість – 4,

- кількість елементів – 2.2.Офсетний друк сьогодні: стан і перспективи розвитку


Офсетний друк, як і колись, залишається сьогодні основним способом поліграфічного відтворення поліграфічної продукції в різних її видах: газети, журнали, книги, художні альбоми, етикетки, упакування, різноманітна акцидентна продукція. І скільки б не говорилося про її безперспективність, про конкуренцію з боку інших друкованих способів, вона все-таки досить міцно утримує ведучі позиції. За прогнозами Дослідницької інформаційної асоціації поліграфістів Великобританії PІRA (Prіntіng Іnformatіon Research Assocіatіon), у 2010 році ринкова частка офсетного друку серед інших її способів складе 40%, що перевищує частки інших основних способів друку .Що стосується якості друку, те тут конкурентом офсету може бути тільки глибокий друк з її величезними тиражами. Залежність тиражності і якості різних способів друку представлена у виді діаграми на, з який випливає, що верхній рівень якості для середніх і великих тиражів майже цілком належить офсетному друку. Область малих тиражів при високій якості продукції займає цифровий друк (утім, і сюди активно впроваджується офсетна печатка), а область великих, а краще сказати, дуже великих тиражів при високому рівні якості - глибокий друк.

2.1Переваги офсетного друку і його місце в сучасному світі друку


Основні переваги офсетного друку, у порівнянні з іншими способами, такі:

1. Економічне виготовлення невеликих, середніх і великих тиражів з високою якістю, причому на всіляких сортах папера.

2. Надійне, швидке і відносно недороге виготовлення друкованих форм як звичайними, так і цифровими способами.

3. Високий ступінь стандартизації й автоматизації усього виробничого процесу (чого, на жаль, немає ще у флексографскоrо друку).

Безсумнівно, флексографский друк виріс буквально за останні роки, перетворившись з другорядного способу, яким раніше з гумових форм друкували в основному ярлики і грубі написи на паперових мішках, у могутню галузь поліграфічної індустрії, що являє серйозну загрозу благополуччю офсетного друку, наприклад у друкуванні газет. Не збирається здавати міцних позицій у секторі виготовлення друкованої продукції величезними тиражами, і глибокий друк, у якого тут практично немає конкурентів. Є й інші способи печатки, що хоча і мають свої ніші на ринку поліграфічної продукції, але не є конкурентами офсетного друку.

Офсетний друк виник саме більш 100 років тому і відразу ж показав свої незаперечні переваги. У результаті сьогодні вона є потужною промисловою галуззю, високомеханізованої і високоавтоматизований, що широко використовує у своїх машинах, пристроях, технологіях, матеріалах усі досягнення сучасної науки. При цьому глибокі перетворення офсетного способу відбулися, можна сказати, миттєво, так як декілька десятків років на тлі загального розвитку поліграфії? Якщо сучасники Алоіза Зенефельдера, винахідника літографії, що є попередницею офсетного способу, не змогли дожити до появи офсету, то багато наших сучасників змогли пережити безліч його етапів - від цинкових і алюмінієвих формних пластин до сучасних безплівочних технологій. Щороку , а може, і кожен місяць приносить нам нововведення, що заперечують продукти, які буквально вчора вважались нововведеннями.

Принцип колишнього офсетного друку зберігся, але від нього залишився тільки перенос зображення на папір не прямо з твердої друкованої форми, а через еластичну проміжну гумову полотнину завдяки чому досягається істотне підвищення якості друку. Але втілення цього принципу зовсім інше, чим колись, причому це стосується всіх його сторін - починаючи від підготовчих, додрукарських процесів, до власне друку і наступних опоряджувальних робіт.

В офсеті, як, утім, і в сучасній поліграфії взагалі, прокладають собі шлях (і небезуспішно) безплівочні технології. У них зображення на друковану форму переноситься не копіюванням зображення з матеріального оригіналу, а переносом інформації, що записується, обробляється і виводиться на форму порядково з цифрових масивів даних. Крім того, фахівці відзначають загальну тенденцію розвитку галузі, що включає в себе інтелектуальні медіа, більш актуальний, утримуючий індивідуальний зміст, діалоги з клієнтами і можливість швидкого пошуку.

Зміна тисячоріч ознаменувалася процесом глобальних перетворень поліграфічної галузі. Людство переходить до інформаційного суспільства, що характеризується ростом комп'ютеризації, настанням мережних комунікацій. Усе більш міцні позиції займає цифрова техніка, що вже стала реальністю і яка входить в область офсетного друку. У результаті всіх цих перетворень поліграфічна промисловість переходить до рішення задач постачальника кросс-медіа, що охоплюють процеси підготовки і висновку єдиного масиву даних для таких різних медіа, як друк, компакт-диск і Інтернет.

Деякі фахівці підкреслюють, що в майбутньому найбільше значення будуть мати не інвестиції в машини, а інвестиції в людей і в інновації. Ринок буде успішно розвиватися тільки тоді, якщо замовники стануть одержувати не тільки свої друковані замовлення, але і послуги по усіх видах медійной діяльності. Але в зв'язку з цим виникає нова задача: той, хто хоче забезпечити собі успіх як постачальник медіа, має потребу в кваліфікованій робочій силі, що в умовах застосування нової техніки здатна забезпечити високу якість друкованої продукції.

У технологічному плані чітко виявляються тенденції до зменшення тиражів видань і до підвищення барвистості продукції, а також до скорочення термінів їхнього виготовлення. Ці тенденції повинна враховувати такий ведучий спосіб, яким є офсет. Тому необхідно застосовувати всі нововведення в області недорогої кольорового друку, а це вимагає посилення контролю на всіх стадіях виробничого процесу при активній участі співробітників, що беруть участь у ньому на всіх етапах виробництва. У зв'язку зі зменшенням тиражности і збільшення числа тиражів пропонуються офсетні друковані машини, що прямо приймають цифрові дані і можуть значно швидше виготовляти навіть самі мінімальні тиражі, аж до одиничних екземплярів.

Унаслідок глибокого проникнення цифрових технологій у препрес, у власне друк, у постдрукарську обробку поліграфічної продукції, усі частини загального виробництва зливаються один з одним. У зв'язку з цим ряд фірм (наприклад, Scіtex) створили спеціальні інтегровані рішення для додрукарського виробництва, цифрового виготовлення друкованих форм, цифрового друку і післядрукарської обробки. Таке інтегроване виробництво може задовольнити вимоги підприємства будь-якого рівня, розміру і стратегічної орієнтації.

Вищевказані процеси відбуваються на тлі включення всіх граней поліграфічної галузі в нові напрямки і види діяльності, обумовлені стратегічними задачами інформаційного суспільства. Так, наприклад, підприємства по переробці папера і полімерів, поряд з очікуваними технічними удосконаленнями машин, пристроїв, приладів і систем для переробки папера, палітурних підприємств і виготовлення пакувальних засобів, що ведуть до зниження часу приладження і підвищенню продуктивності праці, звертають особливу увагу на області цифрової печатки, на системи висновку друкованих даних з комп'ютера на плівку, з комп'ютера на форму, з комп'ютера до друку. Унаслідок упровадження прямої передачі текстових і іллюстраційнних даних для виготовлення фотоформ і друкованих форм змінилися форми співробітництва між клієнтом і постачальником. Друк по запиті (Prіntіng-on-Demand) перетворюється в новий сегмент ринку. Задруковування пакувальних засобів залишиться і надалі головною областю діяльності таких класичних способів друку, як офсет, але продуктивність істотно виросте завдяки використанню логістики папера, систем висновку інформації з комп'ютера на друковану форму Сtр (Computer-to-Plate) і наскрізним системам керування виробництвом Workflow.


Случайные файлы

Файл
153936.rtf
151397.rtf
47560.rtf
154768.rtf
4944.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.