Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства (Remont3)

Посмотреть архив целиком

3. Проектування ( реконструкціювання ) майстерні.


Проектування або реконструкція ремонтної майстерні здійснюється за графіком завантаження ЦРМ, а також за розподілом загальної трудомісткості робіт, відповідно прийнятого напрямку спеціалізації.


3. Визначення кількості робочих місць по дільницям виробництва.


Кількість робочих місць, їх спеціалізацію передбачають відповідно до прийнятого в майстерні технологічного процесу ремонту.

В залежності від обсягу і характеру виробництва визначають кількість робочих місць в цілому по дільниці або з окремих видів робіт, користуючись формулою:


Мр = Тділ.(і) /дрм • Пр); (3.1)


де Тділ.(і) – річна трудомісткість робіт дільниці, люд.-год.;

Фдрм – дійсний фонд робочого місця за рік, год.;

Пр – середня щільність робіт ( кількість виконавців на одному робочому місці ), люд.

Мр1 = 930,2/(1875,8 • 1) = 0,49 ≈ 0,5.


Результати розрахунків наведені в таблиці 3.1.


Проектуючи дільниці необхідно намагатися одержати мінімальну кількість робочих місць, що можливо зробити за підвищенням щільності робіт. До того ж необхідно врахувати можливість та зручність виконання роботи кількох робітників на одному робочому місці. В залежності від характеру роботи на одне робоче місце може бути прийнятий один робітник.

Враховуючи парийняту кількість робітників, визначають завантаження (%) робітників на кожному робочому місці за формулою:

Зрм = 100 • Псп / Ппр; (3.2)

Зрм1 = 100 • 0,54 / 0,49 = 110%.

Рузультати розрахунків наведено в таблиці 3.1.


Таблиця 3.1

Кількість робочих місць на дільниці та навантаження робітників


Найменування робіт

Кількість робочих місць

Навантаження, %

 1. Зовнішня очистка і миття

 2. Діагностування (передремонтне)

 3. Розбирання і миття

 4. Дефектація і комплектування

 5. Моторемонт з перевіркою

 6. Ремонт паливної апаратури

 7. Електроремонт і акумулятори

 8. Ремонт агрегатів та с/г машин

 9. Ремонтно-монтажні роботи

 10. Збірка

 11. Заправка і обкатка

 12. Вулканізація

 13. Слюсарно-механічні роботи

 14. Зварювальні роботи

 15. Мідно-жестяні роботи

 16. Ковально-термічні

 17. Відновлення

 18. Фарбування


0,5

0,5

5

0,5

3

1

0,5

1,5

3

3,5

1,5

0,5

3

1

1

0,5

0,5

0,5

110

108

110

110

109

110

110

109

109

110

111

109

109

113

113

106

113

110

3.2. Розрахунок та визначення основного технологічного обладнання.


Вибір технологічного обладнання виконується за технологічним принципом для всіх дільниць та відділень ЦРМ. Вибираючи обладнання перевагу віддають універсальному. Розраховується тільки кількість виробничого обладнання.

До основного обладнання майстерень належить обладнання, на якому виконуються основні, найбільш складні і трудомісткі технологічні операції ремонту машин.

Вихідними данними для визначення кількості обладнання є технологічний процес, відповідно до якого виконуються роботи та трудомісткість цих робіт. Розрахунок кількості основного обладнання можна зробити за методом трудомісткості робіт:

Коб(і) = Ттех(і) / Фдо(і)J0(і); (3.3)

де Ттех(і) – загальна трудомісткість відповідного виду робіт у розрахунковому періоді, люд.- год.;

Фдо(і) – дійсний фонд часу обладнання у цьому періоді, год.;

J0(і) – коефіцієнт використання обладнання, приймають для верстатного обладнанння – 0,86...0,9; для зварювального – 0,7...0,8.


Коб(і) = 1018,83 / (1818,5 • 0,75) = 0,74 ≈ 1.


Результати розрахунку кількості основного обладнання наведені в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Розрахунок кількості основного обладнання


Найменування видів робіт

Кількість основного обладнання

 1. Зовнішня очистка і миття

 2. Діагностування (передремонтне)

 3. Розбирання і миття

 4. Дефектація і комплектування

 5. Моторемонт з перевіркою

 6. Ремонт паливної апаратури

 7. Електроремонт і акумулятори

 8. Ремонт агрегатів та с/г машин

 9. Ремонтно-монтажні роботи

 10. Збірка

 11. Заправка і обкатка

 12. Вулканізація

 13. Слюсарно-механічні роботи

 14. Зварювальні роботи

 15. Мідно-жестяні роботи

 16. Ковально-термічні

 17. Відновлення

 18. Фарбування


1

1

2

1

4

1

1

2

5

5

2

1

4

2

3

1

1

1Загальну розрахункову кількість верстатів розподіляють таким чином:токарні – 35...50%; розточні – 8...10%; строгальні – 8...10%; фрезерні – 10...12%; свердлильні – 10...15%; шліфувальні – 12...20%; розточувальні верстати приймають без розрахунку.

Для майстерень господарств обладнання повинно бути універсальним, багатоопераційним.

Визначаючи кількість випробувальних стендів необхідно зважати майбутність повторювання операції випробовування відремонтованих двигунів.Таким чином значення коефіцієнта приймають рівним С = 1,05...1,1.

3.3. Підбір та визначення допоміжного ремонтно-технологічного обладнання.


Розрахунок споживання допоміжного ремонтно-технологічного обладнання не виконується, воно підбирається з прийнятого технологічного процесу з обліком підвищення рівня механізації виробничого процесу в цілому.

Крім того, визначаючи це обладнання необхідно урахувати кількість основних робочих місць, а також кількість основних і залучених працівників до виконання технологічної операції на кожній ділянці.

До допоміжного обладнання належить підйомно-транспортне обладнання, яке визначається відповідно до необхідної вантажопідйомності на кожному робочому місці.

Визначаючи допоміжне обладнання необхідно передбачити потреби в міжцеховому транспорті.

Після розрахунку та визначення основного обладнання та підбору допоміжного технологічного обладнання складається загальна відомість обладнання майстерні відповідно форми і заносимо до таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 Загальна відомість технологічного обладнання майстерні


Найменування дільниці,обладнання номер позиції

Модел, марка, тип, ГОСТ

Кількість

Габаритні розміри,

мм

Зайнята площа, м2

Установлена потужність, кВт.

Одиниці обладнання

Всього

1

2

3

4

5

6

7

I .Зовнішня очистка:

1.Очищувач пароводострумний

2.Ванна для миття

II. Діагностування:

3.Шафа інструментальна

4.Установка для діагностування тракторів

5.Стіл дефектувальника

III. Розбирання та миття:

6.Ванна для миття

7.Установка для миття системи змащування

IV. Дефектація і комплект.:

8.Стенд для перевірки паливної апаратури

9.Стенд для перевірки масляних насосів


ОМ-3360

ГОСНИТИ

ОМ-1316


ОРГ-1661КИ – 4935

ОРГ-1468


ОМ-1316


ОМ-2871КИ – 921


КИ - 15751

1


21

1
11


1400 х 830


1250 х 620


615 х 7501430 х 715

2400 х 800


1250 х620


2225 х 7001100 х 600


1000 х 800


1,16


0,77


0,461,02

1,92


0,77


1,560,68


0,80


1,16


0,77


0,461,02

1,92


1,54


1,560,68


0,80


1,5Случайные файлы

Файл
91979.rtf
110144.doc
3286.rtf
97166.rtf
145983.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.