Металлоконструкции (2)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти України

Криворізький Технічний Університет

Будівельний факультет

Кафедра будівельних конструкційМеталеві конструкції одноповерхової виробничої будівлі


Розрахунково - пояснювальна записка до курсового проекту № 2

керівник: Ковалёв А.Ф.

студент групи ЗПЦБ 94-2 Коновалов С.В.


Кривий Ріг

1999 р.

ЗМІСТ

I. Визначення навантажень і розрахунок рами каркасу одноповерхової будівлі 2

1. Компонування конструктивної схеми рами каркаса 2

2. Визначення розрахункової схеми рами і діючих навантажень 3

3. Навантаження від снігу 4

4. Навантаження від мостових кранів 4

5. Навантаження від вітру 5

6. Розрахунок поперечної рами. 7

II. Розрахунок та конструювання позацентрово-стиснутих одноступінчатих колон 9

1. Підбір перерізу стержня позацентрово-стиснутої ступінчатої колони 9

2. Визначення розрахункових довжин 9

3. Підбір перерізу верхньої частини колони 9

4. Підбір перерізу нижньої частини колони 13

5. Розрахунок елементів з’єднувальної решітки 17

6. Перевірка стійкості нижньої частини колони, як єдиного складеного стержня в площині дії моменту 18

7. З’єднання верхньої та нижньої частини колони 19

8. База колони 22

III. Розрахунок підкранової балки 24

1. Навантаження на підкранову балку 24

2. Визначення розрахункових зусиль: 24

3. Підбір перерізу балки 25

4. Перевірка міцності перерізу 26

IV. Розрахунок та конструювання кроквяних ферм 27

1. Збір навантажень на ферму 27

2. Визначення розрахункових зусиль 28

3. Підбір перерізів елементів ферми 30

4. Розрахунок зварних швів кріплення розкосів і стояків до фасонок і поясів ферми 31

5. Розрахунок і конструювання вузлів ферми 31

Література 35


I. Визначення навантажень і розрахунок рами каркасу одноповерхової будівлі

1. Компонування конструктивної схеми рами каркаса

Визначаємо розмір H2.

щ
о кратне 200 мм;

Висота цеху від рівня полу до низу кроквяних ферм:

Н
айближчий розмір Ho, кратний 600 мм є 21600;

Приймаємо Hо =21600 мм;

П
рийнявши висоту підкранової балки і кранової рейки визначаємо висоту верхньої частини колони:

В
исота нижньої частини колони:

П
овна висота колони

Висоту ферми на опорі приймаємо Hф = 2250 мм без ліхтаря.

Так як необхідно забезпечити прохід в тілі колон для обслуговування кранів, то ширину перерізу верхньої частини колони приймаємо hв = 450 мм; що більше ніж

В
межах висоти ферми переріз призначаємо 350 мм, (прив’язка зовнішньої грані колони до розбивочної осі прийнята а = 250 мм).

У
становлюємо висоту перерізу нижньої частини колони, з урахуванням вільного пересування крана вздовж цеху

Приймаємо l1 = 750 мм;

Ш
ирина перерізу нижньої частини колони

П
роліт мостового крана:

Переріз верхньої частини приймаємо суцільним, а нижньої – наскрізним.


2. Визначення розрахункової схеми рами і діючих навантажень
Обчислимо величину навантаження на 1 м2 з використанням табл.1

Коефіцієнт n = 0,95

Таблиця 1- Навантаження на 1 м2

Склад покриття

Нормативне навантаж., кПа

Коефіцієнт

Розрахункове навантаж., кПа

1

2

3

4

1. Захисний шар (бітумна мастика з втопленим гравієм) t = 20 мм

0,4

1,3

0,52

2. Гідроізоляція з трьох шарів руберойду на мастиці

0,15

1,3

0,195

3. Утеплювач і щільного пенопласту = 0,5 кН/м3; t = 50 мм

0,03

1,2

0,036

4. Пароізоляція із шару руберойду

0,05

1,2

0,06

5. Стальний каркас комплексної панелі з профільованим настилом

0,3

1,05

0,315

6. Власна вага кон-ій (ферми, в’язі)

0,45

1,05

0,47

Разом


gnпок=1,38

g пок=1,6


Р
озрахункове рівномірно розподілене навантаження на ригель рами

О
порна реакція ригеля на рами

Р
озрахункова вага верхньої частини колони

Р
озрахункова вага нижньої частини колони

Р
озрахункова вага стінового заповнення, яка припадає на верхню частину колони

Р
озрахункова вага стінового заповнення, яка припадає на нижню частину колони

З
агальна вага стінового заповнення і власної ваги колони для верхньої і нижньої частини3. Навантаження від снігу


Для м. Львова (I сніговий район) величина снігового навантаження S0 = 0,5 кПа; коефіцієнти 1s = 1,4; = 1 ( ≤ 0 ≤ 25)

Р
озрахункове значення лінійного рівномірного навантаження від снігу


Опорна реакція ригеля рами від снігового навантаження:


4. Навантаження від мостових кранів


Для крану з гнучким підвісом вантажу при Q = 50/10 т;

F1к, max = 470 кН; F2к, max = 0; Gкр = 685 кН; Gm = 180 кН; n0 = 2; В2 = 6760 мм; к = 5250 мм; = 1,1; fg = 1,05; к = 0,85; gпб = 4,5 кН/м.


1 / 12000 = y1 / 5240 y1=0,437

1 / 12000 = y2 / 10490 y2=0,874

1 / 12000 = y3 / 6750 y3=0,563


С
ума ординат лінії впливу:

Р
озрахункове вертикальне навантаження на колону

М
інімальна величина вертикального тиску на колесо

Р
озрахункове мінімальне навантаження на колону:

Н
ормативне значення сили гальмування візка крана

Г
оризонтальний тиск на колесо крана

Р
озрахункове горизонтальне навантаження на колону:


5. Навантаження від вітру
Визначаємо величину навантаження від вітру на раму. Тип місцевості В.

Нормативне значення вітру для м. Львів 0 = 0,38 кПа (III вітровий район);

Розрахункове значення активного тиску вітру, в кН/м на характерних відмітках:

 • н
  а висоті 5 м

 • н
  а висоті 10 м

 • н
  а висоті 20 м

 • н
  а висоті 21,6 м

 • н
  а висоті 25 м

В
еличина згинаючого моменту в колоні від активного тиску вітру, як в стояку з защемленим нижнім кінцем і вільним верхнім.Величина еквівалентного активного і пасивного рівномірно розподіленого навантаження на раму:


Розрахункове значення активної і пасивної складової зосередженої навантаження від вітру:6. Розрахунок поперечної рами.


Визначаємо співвідношення моментів інерції елементів рами.

М

омент інерції ригеля:

М
омент інерції нижньої частини колони

Момент інерції верхньої частини колони:
Якщо прийняти Iв = 1, то Iн = 7,9; Iр = 22,91;

Розрахунок рами виконано на комп’ютері. Розрахунок колони виконуємо після знаходження найбільш несприятливих сполучень зусиль M і N4-4

Q

12

-10,9

-2,6

-2,34

-18,0

-16,2

18,0

-16,2

16,2

14,58

12,1

10,89

87,6

78,84

76,6

68,4

1,5

76,7

1,3*,4,5

98,72

1,3,4

-45,1

1,2,3,4

-44,02

N

11

-487,5

-96,2

-86,58

-838,7

-754,83

-267,2

-240,48

3,6

3,24

3,6

3,24

14,1

12,69

-14,1

-12,69

1,5*

-501,6

1,2,3*,4,5*

-830,49

1,5

-473,4

1,3,4,5

-1232,9

M

10

+108,3

+35,4

+31,86

3,4

3,06

209,0

+188,1

242,4

218,16

204,1

183,69

-895,3

-805,77

+844,1

+759,69

952,2

1306,11

-787,2

-912,77

3-3

N

9

-452,3

-96,2

-86,58

-838,7

-754,83

-267,2

-240,48

3,6

3,24

3,6

3,24

14,1

12,69

-14,1

-12,69

-

-

-

-

1,3,4

-1294,6

1,2,3,4,5*

-1309,64

M

8

-81,7

-9,0

-8,1

-308,9

-78,01

-103,3

-92,97

39,1

35,19

5,9

5,31

80,1

72,09

-65,5

-58,95

-

-

-

-

-429,7

-461,95

2-2

N

7

-398,3

-96,2

-86,58

3,5

3,15

-3,5

-3,15

3,6

3,24

3,6

3,24

14,1

12,69

-14,1

-12,69

1,3,4

-398,4

1,3,4,5

-379,22

1,5*

-412,4

1,2,5*

-497,6

M

6

-54,7

-35,1

-31,59

112,2

100,98

28,6

25,74

39,1

35,19

5,9

5,31

80,1

72,69

-65,5

-58,95

96,6

153,56

-120,2

-145,24

1-1

N

5

-391,6

-96,2

-86,58

3,5

3,15

-3,5

-3,15

3,6

3,24

3,6

3,24

14,1

12,69

-14,1

-12,69

1,5

-378,91

1,3,4*,5

-379,01

1,5*

-405,7

1,2,3*,4*,5*

-497,3

M

4

-111,8

-48,8

-43,56

18,2

16,38

-65,4

-58,86

18,3

16,47

69,2

62,28

159,9

143,9

-178,6

-160,74

48,1

110,77

-290,4

-437,24

3

1

1

0,9

1

0,9

1

0,9

1

0,9

1

0,9

1

0,9

1

0,9

1

0,9

1

0,9

Навантаження та комбінація зусиль

2

Постійне

Від снігу

на лівий стояк

на правий стояк

на лівий стояк

на правий стояк

зліва

справа

навант.

зусил.

навант.

зусил.

навант.

зусил.

навант.

зусил.

Dmax

Т

Вітер

+ Mmax

Nвідп

- Mmax

Nвідп

n/n

1

1

2

3

3*

4

4*

5

5*

II. Розрахунок та конструювання позацентрово-стиснутих одноступінчатих колон


Случайные файлы

Файл
182781.rtf
8615.rtf
64224.doc
14458.rtf
131436.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.