Конструкции из дерева и пластмасс. Жилое здание из дерева в г.Купянск (kursovik)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТКафедра: «Будівельних, дорожніх машин та будівництва»


Курсова робота

з курсу «Конструкції з дерева і пластмаси»

Виконав: студент гр.ПБ-98-2

Свінцицький С.О..


Прийняв: к.т.н. доцент

Настоящий В.А.


Кіровоград 2001 р.

 1. Вступ

Даний проект розроблено на основі завдання № 32 виданого кафедрою “Будівельні, дорожні машини та будівництво”.

 1. Призначення будівлі

Проектуєма будівля призначена для житлових цілей в м. Купянск.


 1. Розрахункова частина

  1. Розрахунок покрівлі
В якості огороджувальних конструкції покриття приймаємо дощато-цвяхові щити з дошок третього сорту розміром в плані 2,0х1,5 м, які опирається на нерозрізні спарені прогони з другого сорту деревини. По дощатим щитам вкладають по шару рубероїда, утеплювач, асфальтова стяжка і троьохшаровий рубероїдний килим.

В якості утеплювача приймаємо 2 шара мінераловатних плит товщиною по 5 см кожна з об’ємною массою =350 кг/м3.

Відповідно класу відповідальності будівлі призначаємо коєфіцієнт надійності за призначенням n=0.95

   1. Збір навантажень

При співвідношенні коефіцієнт надійності для снігового навантаження складає f=1.4


Таблиця 1 – навантаження на 1 м2 горизантальной проекції покриття.

Вид навантаження

Нормативне навантаження кН/м

Коефіцієнт наванта-ження f

Розрахун-кове наван-таження кН/м

1.

Рулоний троьхшаровий килим

0.10

1.3

0.13

2.

Асфальтна стяжка =1 см, S=1800 кг/м3


0.18


1.3


0.23

3.

Мінераловатні плити =10 см, S=350 кг/м3


0.35


1.3


0.46

4.

Шар пароізоляції

0.03

1.2

0.04

5.

Дошки робочого настилу =19 мм,

=700 кг/м30.1331.10.15

6.

Продольні діогональні бруски

0.07

1.1

0.08

Всього постійне навантаження

0.86


1.09

Спарені прогони перерізом 2х4.0х17.5

0.091

1.1

0.1

Тимчасове навантаження – сніг


0.7


1.4


0.98

Всього

1.62


2.13

Покрівельний щит розраховуємо, як двох прольотну нерозрізну балку.

   1. Розрахунок на постійне і тимчасове снігове навантаження.

Розрахунковий опір згину і модуль пружності деревини берези третього сорту з урахуванням коефіцієента умов роботи mв і коефіцієнта надійності по призначенню n:

де - розрахунковий опір деревини.

Погоне навантаження на полосу щита шириною 1 м:

 • нормативне

 • розрахункове

Розрахунковий згинаючий момент:

Момент опору і момент інерції полоси 1 м:

Напруження

В зв’язку з малим напруженням зменьшуємо товщину дошок робочого настилу до = 16 мм, після чого слідує що:

Погоне навантаження становить:

 • нормативне

 • розрахункове

Згинаючий момент:

Геометричні характеристики:

Напруження:

Потоншення далі не можливе.

Перевіряємо жорсткість:


   1. Розрахунок на зосереджений вантаж

PH=1 кН З коефіцієнтом надійності f=1.2 і постійне навантаження.

Розрахунковий згинаючий момент:

В зв’язку з наявності в щиті розкісної підшивки, зосереджений вантаж розподіляється на полосу настила шириною 0.5 м. Враховуючи це,

Напруження

де mн =1.2 – коефіцієнт умов роботи при дії монтажного навантження.

   1. Розрахунок прогона

При відстані між прогонами 1 м навантаження на 1 м прогона:

 • нормативне

 • розрахункове

Розрахунковий згинаючий момент на опорах нерозрізного прогона прольотом 4.5 м

Потрібний момент опору

де - для деревини береза другого сорту

Приймаємо прогон з двох дошок перерізом 40х175 мм, для якого:

Напруження:

Відносний прогин

   1. Розрахунок стику прогона

Стик дошок прогона розташовують в розбіжку на відстані 0.21L выд осі опор.

Для сполучення двох дошок між собою приймаємо цвях діаметром 4 мм і довжиною 120 мм.

Несуча спроможність одного цвяха для однозрізних сполучень:

де

Розрахункова несуча спроможність

Необхідна кількість цвяхів з кожного боку стика

Приймаємо 6 штук.

  1. Розрахунок кроквяної балки

Проектуємо клеефанерну балку з плоскими стінками з березової клееної фанери марки ФСФ. Уклон верхнього пояса балки приймаємо i=1:10. Верхній пояс проектуємо з дошок берези третього сорту перерізом 169х33 мм (після остружки дошок 175х40 мм) з пропилами, нижній з таких же дошок другого сорту. Переріз балки приймаємо коробчатий з трьома фанерними стінками товщиною 9 мм кожна.

   1. Навантаження на балку

Навантаження на один кв.метр горизонтальної проекції від захисних конструкцій покриття і покрівлі.

,