Розрахунок теплової частини ТЕЦ (TEUekz)

Посмотреть архив целиком

ПИТАННЯ НА ІСПИТ

 1. Технологічна схема ТЕС.

 2. Термічні параметри.

 3. Калоричні параметри.

 4. Засоби вимірювання тисків. Схема мембранного дифманометра. Схема манометра МЕД.

 5. Вимірювання витрат. Звужуючи пристрої, ротометри.

 6. Вимірювання температур. Термопари. Компенсаційний метод вимірювань. Схема автоматичного потенціометра КСП4.

 7. Вимірювання температур. Термометри опору. Мостова схема вимірювання опору. Схема автоматичного врівноваженого моста КСМ2.

 8. Вимірювання температур. Схема логометра.

 9. Hагнiтачi. Типи, область застосування, переваги та недоліки об’ємних та лопатевих нагнiтальникiв. Коефiцiєнт швидкохідності.

 10. Унiвеpсальнi характеристики нагнітачів. Перерахунок характеристик лопатевих нагнiтальникi. Унiвеpсальнi характеристики нагнiтальникiв.

 11. Характеристики мереж. Метод накладання характеристик. Вплив змін в мережі на характеристики нагнiтальникiв.

 12. Сумісна робота нагнiтальникiв. Помпаж. Визначення висоти всмоктування. Кавітація.

 13. Термічне рівняння стану ідеального газу. Теплоємність. Термодинамічні параметри.

 14. Перший закон термодинаміки.

 15. Методика дослідження термодинамічних процесів. Iзохоpний, iзобаpний, iзотеpмiчний, адiабатний, полiтpопний процеси.

 16. Другий закон термодинаміки. Прямий та зворотний цикли Каpно.

 17. Реальні гази та пари.

 18. Водяна пара. Процеси пароутворення в Т-S діаграмі. Теплота пароутворення. Міра сухості. Калоричні параметри пари.

 19. H-S (I-S) діаграма водяної пари і процеси в ній.

 20. Цикл Ренкіна і схема ПТУ. ККД циклу Ренкіна. Питома витрата пари та умовного палива.

 21. Вплив початкових та кінцевих паpаметpiв пари на ККД циклу Ренкiна.

 22. Засоби підвищення ефективності циклу Ренкіна. Регенеративний підігрів живильної води. Проміжний перегрів пари. Теплофікація.

 23. Принципова теплова схема ПТУ та методика її розрахунку.

 24. Показники економічності ТЕС.

 25. Палива, їх склад, характеристики.

 26. Кінетика горіння палива. Детонація. Октанове число.

 27. Тверде, рідке, газоподібне паливо.

 28. Визначення витрати повітря на згоряння палива.

 29. Визначення об`ємів продуктів згоряння палива.

 30. Паливне господарство Тес. Схема пилоприготування.

 31. Топки

 32. Пальники

 33. Тепловий баланс котельного агрегату. Складові теплового балансу та єх характеристики.

 34. ККД котла.

 35. Питання експлуатації котла.

 36. Схема котельних установок. Переваги, недоліки схем котлів. Рухаючий напір. Кратність циркуляції.

 37. Схема парогенератора з природною циркуляцією.

 38. Теплова схема прямотокового парогенератора.

 39. Види теплообміну. Теплопровідність. Закон Фур'є.

 40. Конвективний теплообмін. Закон Ньютона-Ріхмана.

 41. Граничний шар. Режими течії.

 42. Основи теорії подібності. Критерії подібності. Теорема подібності. Моделювання.

 43. Тепловіддача при вимушеному русі рідини в трубах.

 44. Тепловіддача при вільному русі вздовж гарячої поверхні.

 45. Тепловіддача при кипінні. Режими кипіння.

 46. Тепловіддача при конденсації.

 47. Теплопередача.

 48. Теплообмінні апарати. Розрахунок трубчастого теплообмінника.

СРС

 1. Теплопередача. Чим відрізняється теплопередача від тепловіддачі? При 1>>2 який коефіцієнт тепловіддачі необхідно збільшити для збільшення коефіцієнту теплопередачі К?

 2. Турбіни. Що таке "міра реактивності" ? Зобразити графік ол=f(U/C) для активного східця тиску. Від яких втрат залежить ол- відносний лопаточний ККД? Пояснити, чому турбіни необхідно виготовляти багатоступінчастими. Для чого служать регулюємо та перегулюємо відбори пари? Що таке турбіна з протитиском?

 3. Зобразити схему i цикл ГТУ, яка працює по циклу Брайтона(p=const) Назвати значення характеристик параметрів сучасних ГТУ: тиск і температуру Газа перед турбіною, коефіцієнт надлишку повітря в камері згоряння, ефективний ККД ГТУ. Переваги і недоліки ГТУ.

 4. Двигуни внутрішнього згоряння ДВЗ .Опишіть робочі процеси карбюраторних і дизельних двигунів, назвіть значення характерних параметрів. Які недоліки та переваги обох типів двигунів, їх області використання.

 5. Які функції карбюратора на двигуні? Зобразити індикаторні діаграми чотирьох- і двохтактних двигунів. Що таке середньоіндикаторний тиск? Що таке надув ДВЗ?

 6. ТЕС, АЕС. Схеми, устаткування, параметри.

 7. Особливості одноконтурних і двоконтурних АЕС. Які параметри пари на АЕС?

 8. Поршневий компресор. Чи можна в односхідцевому компресорі отримати будь який тиск ? Як впливає шкідливий простір на продуктивність компресора?

 9. Холодильні установки. Який параметр характеризує ефективність холодильної установки? Відобразити схему і цикл повітряної холодильної установки. Відобразити схему i цикл паpокомпpесiйної холодильної установки.

 10. Як працює тепловий насос, його схема.

 11. Теплопровідність. Як передається теплота в процесі теплопровідності? Основний закон теплопровідності (закон Фур'є).

 12. Який закони розподілу температур по товщині плоскої та циліндричної стінок? Чи завжди із збільшенням товщини шару ізоляції циліндричної труби тепловий потік через трубу зменшується?

 13. Конвекція. Сформулюйте основний закон тепловіддачі конвекцією (закон H'ютона-Рiхмана). Який критерій характеризує вільну конвекцію? Що характеризує критерій Нуссельта Nu, Рейнольдcа Re?

 14. В чому особливості тепловіддачі при кипінні води і конденсації водяної пари? Критичний тепловий потiк, бульбашковий та плівочний режими кипіння.
Случайные файлы

Файл
81025.rtf
~1.DOC
ref lizing.doc
57942.rtf
Vaskuliti.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.