Специфіка митного регулювання операцій з давальницькою сировиною (145292)

Посмотреть архив целиком

Реферат

з митної справи

на тему:

"Специфіка митного регулювання операцій з давальницькою сировиною"


Транзитивність економічної системи, як правило, обумовлена цілою низкою негативних чинників: це, насамперед, не конвертованість національної валюти, дефіцит валютних коштів, загальна розбалансованість фінансів. За таких умов одним із виходів для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності е пошук нових форм взаємовідносин з іноземними партнерами. Як правило, це операції, які не потребують значних фінансових коштів для їх здійснення.

Прикладом даного виду взаємовідносин у сфері зовнішньоекономічних зв'язків є зустрічна торгівля. Зустрічна торгівля охоплює широкий діапазон зовнішньоекономічних відносин, які можна класифікувати за трьома групами:

операції натурального обміну;

операції, що передбачають участь продавця у реалізації товарів, запропонованих покупцем:

операції в рамках промислового співробітництва. Процедура митного регулювання операцій зустрічної торгівлі, як правило, пов'язана із застосуванням митних режимів, коли право власності переходить від продавця до покупця при перетині митного кордону. Відповідно до митних режимів «експорт» або «імпорт» здійснюються бартерні операції, угоди із зустрічної чи авансової закупівлі та под.

Операції в рамках промислового співробітництва не можуть бути класифіковані за даними митними режимами з цілої низки причин: предмети переміщення через кордон не є товарами; право власності при переміщенні через кордон не переходить до іншої сторони угоди; необхідною умовою здійснення даних угод є обов'язковий зворотний вивіз готової продукції та под.

Тому, як правило, при проведенні даних операцій процедура митного регулювання зовнішньоекономічних відносин передбачає класифікацію операцій промислового співробітництва у таких митних режимах, як «Переробка на митній території», «Переробка за межами митної території», «Переробка під митним контролем».

Прикладом даного виду угод можуть слугувати операції з давальницькою сировиною. Операція з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах — це операція:і перероблення незалежно від кількості замовників та виконавців, а також етапів, ввезеної на митну територію України або вивезеної за її межі з метою отримання готової продукції за відповідну плату. До операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах належать операції, у яких сировина замовника на конкретному етапі її переробки складає не менше 20 відсотків загальної вартості готової продукції.

Давальницькою сировиною вважається сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником або вивезені за її межі українським замовником для використання для виробництва готової продукції з наступним поверненням усієї продукції або її частини до країни власника або вивезенням до іншої країни. Готова продукція може бути реалізована в Україні, якщо давальницька сировина, з використанням якої вироблено цю продукцію, ввезена іноземним замовником на митну територію України чи закуплена іноземним замовником за іноземну валюту в Україні. Право власності на імпортовану давальницьку сировину та вироблену з неї готову продукцію належить іноземному замовнику.

В угодах суб'єкт господарської діяльності, який надає давальницьку сировину, є замовником, а суб'єкт господарської діяльності, який здійснює переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини, — виконавцем. Під готовою продукцією розуміють продукцію або товар, який вироблений з використанням давальницької сировини. Операції здійснюються у режимах «Переробка на митній території» та «Переробка за межами митної території».

Переробка на митній території України — митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки відповідно до митного режиму експорту.

Операції щодо переробки товарів можуть включати: власне переробку товарів; обробку товарів — монтаж, збирання, монтування та налагодження, внаслідок чого одержуються інші товари; ремонт товарів, у тому числі відновлення та регулювання; використання окремих товарів, що не є продуктами переробки, але які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються.

Ввезення та переробка на митній території України товарів, що походять з інших країн, здійснюються з дозволу митного органу. При цьому дозвіл на переробку товарів на митній території України може бути скасовано митним органом, якщо його видано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або у разі коли підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень законодавства України.

Обмеження на окремі операції щодо переробки товарів, порядок виконання операцій щодо переробки товарів, включаючи можливість та умови використання українських товарів у процесі переробки, визначаються законодавством України.

Окремі операції з переробки товарів за дорученням підприємства-резидента, якому видано дозвіл на переробку товарів на митній території України, та з дозволу митного органу можуть здійснюватися іншим підприємством. При цьому відповідальність перед митними органами за дотримання визначеного порядку переробки товарів несе підприємство, якому видано дозвіл на проведення операцій щодо переробки товарів на митній території України.

Якщо за умовами переробки товарів на митній території України передбачається виконання кількох операцій щодо їх переробки кількома підприємствами, кожне з підприємств, яке бере участь у процесі переробки, повинне одержати дозвіл митного органу на переробку товарів на митній території України. Переміщення товарів між підприємствами, що беруть участь у їх переробці, здійснюється з дозволу і під контролем митних органів.

Давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України іноземним замовником, обкладається ввізним митом заставками Закону України «Про митний тариф», податками та зборами, що стягуються у разі ввезення товарів.


Схема операцій із давальницькою сировиною в митному режимі «Переробка на митній території»


Умовні позначення:

1 — укладання угоди на переробку давальницької сировини;

2 — ввезення давальницької сировини;

3 — закупівля давальницької сировини;

4 — поставки сировини;

5 — видача простого векселя;

6 — вивезення готової продукції;

7 — подання копії вивізної вантажної митної декларації та заяви з проханням погасити раніше складений вексель із зазначенням дати прийняття на облік та облікового номера векселя;

8 — оплата послуг за перероблення давальницької сировини;

9 — частина давальницької сировини та / або готової продукції, яка отримана як оплата за виконану роботу;

10 довідка про сплату ввізного мита, податків та зборів, що стягуються при бартерних операціях;

11 — укладання іноземним замовником контракту з покупцем готової продукції

12 — поставка готової продукції;

13 подання ввізної вантажної митної декларації на готову продукцію, копії контракту між іноземним замовником та покупцем готової продукції, копії акта здачі-приймання готової продукції, довідки про сплату покупцем ввізного мита, податків та зборів, якщо такі запровадженні щодо аналогічних імпортних товарів;

14 вивезення готової продукції до іншої країни;

15 погашення векселя;

Сплата ввізного мита, податків та зборів провадиться українським виконавцем шляхом видачі простого векселя Державній податковій інспекції за місцезнаходженням виконавця з терміном платежу, що дорівнює термінові здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більше як на 90 календарних днів з моменту оформлення ввізної вантажної митної декларації. Сума, обумовлена векселем, визначається у валюті контракту на переробку давальницької сировини.


Строк переробки товарів на митній території України обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарів, що ввозяться для переробки. Строк переробки товарів на митній території України встановлюється митним органом під час надання дозволу підприємству-резиденту. виходячи з тривалості процесу переробки товарів та розпорядження продукцією їх переробки, але, як правило, не може бути більшим ніж 90 днів. Виходячи з технологічних особливостей переробки. Кабінет Міністрів України за поданням відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади може встановлювати інші строки переробки товарів, ніж ті. що зазначені у частині другій цієї статті.

Митні органи можуть проводити перевірку товарів, ввезених для переробки на митній території України, а також продуктів їх переробки у будь-якої особи, яка здійснює операції щодо переробки таких товарів. При цьому вони здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів на митній території України. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки зазначаються в договорі на переробку товарів на митній території України.

У випадку вивезення готової продукції в повному обсязі, передбаченому в контракті, за межі митної території України у період, обумовлений законодавством, вексель погашається, і ввізне мито, податки та збори не стягуються. Вексель погашається також у разі часткового вивезення готової продукції, передбаченого умовами контракту, за межі митної території України, якщо український виконавець документально підтвердить оплату ввізного мита, податків та зборів, які мали бути сплачені при ввезенні в Україну частини сировини, з якої вироблено не вивезену в Україну готову продукцію. Для визначення суми платежу мита, податків та митних зборів вартість давальницької сировини перераховується на валюту України за офіційним валютним курсом Національного банку України на день платежу за векселем. Облік векселів ведеться Державною податковою інспекцією за місцем знаходження виконавця.


Случайные файлы

Файл
society.doc
diplom.doc
9700-1.rtf
69119.rtf
104719.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.