Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем (145135)

Посмотреть архив целиком

Перелік прийнятих скорочень:ВКДВ - відділ контролю доставки вантажів

ВМД - вантажна митна декларація

ДМСУ - Державна митна служба України

ДСЕК - Державна служба експортного контролю

ЗЕД - зовнішньо-економічна діяльність

КРМ - Київська регіональна митниця

МЛС - митний ліцензійний склад

ОНП - особиста номерна печатка

ПП - попередне повідомлення

ТВВ - транзитно-вантажне відділення

ТЕО - транспортно-експедиційна організація

ТН ЗЕД - товарна номенклатура зовнішньо-економічної діяльності

ТПП - Торговельно-промислова палата України


ЗМІСТ1. Загальна характеристика митного контролю 4

1.1. Поняття митного контролю 4

1.2. Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, ввезених на митну територію України, під митним контролем 5

1.3. Товари та інші предмети, що зберігаються виключно митницею 7

1.4. Склади митниць 8

1.5. Митні ліцензійні склади 8

2. Оформлення товарів під митний контроль та їх зберігання під митним контролем 9

2.1. Технологія передання товарів на зберігання під митним контролем 9

2.2. Технологія оформлення декларації-зобов'язання 13

2.3. Зберігання товарів під митним контролем 14

2.4. Завершення митного оформлення 17

3. Типові процедури оформлення вантажів під митний контроль 20

3.1. Типова технологія оформлення вантажів під митний контроль (на прикладі Типової технології для Київської регіональної митниці). 20

3.2. Порядок оформления вантажів на власних складських приміщеннях підприємств під митним контролем 21

3.3. Пopядок вивантажeння вaнтaжy нa cклaди пiдприємства пiд митний контроль 23

3.4. Контроль за вантажами , що збергаються під митним контролем. 24

3.5. Зняття з контролю вантажів, що знаходяться на відповідальному зберіганні. 25

3.6. Технологія митного оформлення вантажів, що надходять та зберігаються на митних ліцензійних складах (на прикладі Типової технології Київської регіональної митниці). 25

3.7. Порядок розміщення вантажів на МЛС. 28

3.8. Порядок випуску вантажу з МЛС у вільне використання на митній території України. 33

3.9. Порядок тимчасового випуску вантажів з МЛС з наступним поверненням вантажу на МЛС 36

3.10. Порядок переміщення вантажів з МЛС на МЛС у зоні діяльності Київської регіональної митниці. 38

3.11. Порядок переміщення вантажів з МЛС в зону діяльності іншої митниці з метою проведення подальшого митного оформлення. 41

3.12. Порядок випуску вантажу з МЛС з метою повернення товару нерезиденту - власнику вантажу або за дорученням цього нерезидента вивезення в іншу країну. 42

3.13. Порядок розміщення на МЛС товарів з метою їх подальшого експорту за межі митної території україни. 44

3.14. Порядок передекларування вантажів, що зберігаються на МЛС 45

3.15. Порядок оформлення документального підтвердження для пропуску через митний кордон україни сільськогосподарської продукції (1-24 групи ТН ЗЕД) 47

3.16. Порядок розміщення на МЛС вантажів, що доставляються транспортно-експедиційними організаціями. 48

3.17. Звітність про зберігання товарів. 51

3.18. Перевірка діяльності МЛС. 51

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА: 53

Додаток № 1 АКТ про прийняття-передання товарів (предметів) на зберігання  під митним контролем 56

Додаток № 2 ЗАЯВА на оформлення вантажу на зберігання під митним контролем 57

Додаток № 3. Зразок листа-узгодження щодо переміщення вантажу між МЛС, які розташовані у зоні діяльності КРМ. 58

Додаток № 4. Зразок листа-узгодження на перевезення вантажу в інши митні органи для проведення митного оформлення. 60

Додаток № 5. Лист-узгодження щодо пропуску вантажу через митний кордон України сільськогосподарської продукції з метою подальшого розміщення на МЛС. 61  1. 1. Загальна характеристика митного контролю    1. 1.1. Поняття митного контролю


Світовий розвиток зовнішньо-економічних зв"язків, і як наслідок - значне збільшення зовнішньоторгівельних потоків, стали причиною тому, що митниці, розташовані вздовж державних кордонів, стали не спроможні здійснювати митне оформленення вантажів, що перетинають кордон.

Тож у визначній кількості цим займаються внутрішні митниці, розташовані в межах митної території країни.

Таке переміщення місця митного оформлення в "тил" митної території поставило перед митними органами задачу дотримання митного законодавства на етапі переміщення товару від кордону до внутрішньої митниці, де і здійснюється остаточне митне оформлення вантажів.

Таким чином, службові особи митниці зобов"язані вжити заходів для забезпечення виконання діючого законодавства в період перебування товарів під так званим митним контролем. Ці заходи повинні гарантувати збереження вантажів та транспортних засобів, сприяти дотриманню в незмінному стані всіх основних якісних та кількісних характеристик товарів, та запобігати здійсненню будь-яких незаконних дій у відношенні до об"єктів, що переміщуються під митним контролем.

Проходження митного контролю є необхідною, але не достатньою умовою завершення митного оформлення (окрім митного контролю, товари та предмети, що переміщуються через митний кордон України, можуть підлягати також санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю.)

До форм митного контролю належать: перевірка документів, необхідних для такого контролю, митний огляд (огляд транспортних засобів, товарів та інших предметів, особистий огляд), переогляд, облік предметів, які переміщуються через митний кордон України. Можливі також інші форми контролю, якщо вони не суперечать законам України.

До обов"язків підприємств, а також громадян, що переміщують через митний кордон України товари та інші предмети, належнить надання митниці необхідні для митного контролю документи. Перелік та порядок подання документів, необхідних для контролю визначаються Державним митним комітетом України відповідно до законодавства України про митну справу, Митного кодексу України та інших законодавчих актів України.

Згідно до статті 85 Митного кодексу України вантажі, які переміщуються через митний кордон України, до завершення митного оформлення можуть зберігатися підприємством або митницею, причому підприємства можуть зберігати вантажі тільки з дозволу митниці та під її контролем. За перебування вантажів під митним контролем митниця справляє з власника вантажів збір у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Цей збір за перебування вантажів під митним контролем справляється незалежно від місцезнаходження вантажів та сплати митного збору за зберігання.    1. 1.2. Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, ввезених на митну територію України, під митним контролем


Нині діючий Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, ввезених на митну територію України, під митним контролем розроблено у відповідності до статті 85 Митного кодексу України та з урахуванням вимог Порядку заповнення граф вантажної митної декларації (затверджений наказом Держмитслужби від 30.06.98 N 380 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.07.98 за N 469/2909) і Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією (затверджений наказом Держмитслужби від 23.06.98 N 363 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 443/2883 ).


Згідно до цього Порядку товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України, перебувають під митним контролем з моменту ввезення і до пропуску через митний кордон України. Строк зберігання товарів під митним контролем обчислюється з дати їх фактичного передання на зберігання підприємству, тобто з дати оформлення Акта про прийняття-передання товарів на зберігання під митним контролем. Форму Акта наведено в Додатку 1.


Варіант зберігання товарів під митним контролем є альтернативним варіанту зберігання цих товарів на митному ліцензійному складі (далі - МЛС). При цьому зберігання товарів під митним контролем можливе за наявності хоча б однієї з таких умов:

а) підприємство має власні складські приміщення, які відповідають вимогам Порядку зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, під митним контролем;

б) відстані між місцезнаходженням одержувача товару та МЛС є невиправдано великими;

в) у зоні діяльності митного органу відсутні МЛС;

г) наявні МЛС неспроможні зберігати потрібні обсяги товарів;

д) наявні МЛС неспроможні забезпечити спеціальні умови зберігання відповідних товарів;

е) вантаж являє собою благодійну допомогу;

ж) митницею визнається необхідність подальшого зберігання товарів під митним контролем у разі, якщо МЛС, на якому розміщено такі товари, не забезпечує дотримання митного режиму, а в зоні діяльності митного органу відсутні інші МЛС.


Случайные файлы

Файл
2331.rtf
240-0030.DOC
18422.rtf
9438-1.rtf
73635-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.