Способи намазування стелі кельмою з сокола розчином (144669)

Посмотреть архив целиком

Реферат

Тема: Способи намазування стелі кельмою з сокола розчином
Зміст


Вступ 3

1. Вимоги до поверхонь, що підлягають штукатуренню 5

2. Провішування поверхонь 6

3. Види та призначення звичайних штукатурок 10

4. Штукатурні розчини 11

5. Нанесення штукатурних розчинів на стелю 15

6. Дефекти штукатурки 19

7. Організація робочого місця 21

8. Економічні розрахунки 22

9. Охорона праці 25

10. Правила техніки безпеки 29

Перелік використаної літератури 35
Вступ


В Україні вже намітилися тенденції до заміни традиційних штукатурних розчинів, мокрих способів штукатурення більш прогресивними матеріалами і технологіями.

Сьогодні, в жорстких умовах ринкових відносин велику увагу приділяють якості будівельної продукції (будинків і споруд різного призначення), що залежить від багатьох складових, але основними серед них були і залишаються якість та довговічність будівельних матеріалів. Довговічність будівельних матеріалів є найважливішою проблемою сучасного будівництва, оскільки функціональні навантаження більшості з них використовуються надто короткий час порівняно зі стародавніми матеріалами, на основі яких збудовані сотні і тисячі років тому споруди, що незважаючи на вплив зовнішніх природних чинників і часу й тепер вражають красою архітектури та майстерністю тогочасних будівельників.

Нині певна частина населення живе в небезпечному оточенні неміцних, недовговічних будинків і споруд. Сучасність і майбутнє потребують реконструкції старих будинків, надання їм оригінальності та виразності, застосування під час зведення будівель цікавих нестандартних вирішень як в оздобленні інтер'єрів, так і фасадів. Цього можна досягти, якщо запроваджувати в будівництво, зокрема в опорядження будинків, нові нетрадиційні матеріали і технології.

Наприклад, всесвітньо відомий німецький концерн Хенкель. На українському ринку продукцію під торговими марками Ceresit, Thomsit, Moment, Metylan представляє компанія «Хенкель Баутехнік (Україна)» — лідер серед вітчизняних виробників будівельної продукції подібного профілю. Незважаючи на німецькі корені, це підприємство — національний виробник, у структурі якого діють два сучасні заводи з виготовлення зазначеної продукції.

Застосування сучасних матеріалів і технологій у будівельному виробництві — це якість, надійність і висока продуктивність — основні складові вимог сьогодення.

Дана тема:’’ Способи намазування стелі кельмою з сокола розчином’’, актуальна і сьогодні, так як у будівництві використовуються найрізноманітніші матеріали, то і методи роботи з ними теж відрізняються між собою,. А саме прийоми виконання та технологічна послідовність.
1. Вимоги до поверхонь, що підлягають штукатуренню


Без спеціальної (додаткової) підготовки штукатурять поверхні у таких випадках:

якщо відхилення поверхні та кутів конструкції від вертикалі становить не більше ніж 10 мм на поверх — при кладці з цегли і дрібних блоків або у разі виготовлення конструкції з де ревини; не більше ніж 20 мм — при кладці з буту, бутобетону та бетону;

якщо відхилення перекриття від горизонталі не перевищує 2 мм на 1 м довжини і 10 мм на одне приміщення.

На поверхнях не повинно залишатися незакладених великих отворів, щілин та борозен.

Дерев'яні стелі та перегородки обшивають дошками завширшки не більше ніж 10 см. Широкі дошки мають бути розколоті та закріплені цвяхами так, щоб залишились поздовжні щілини.

Штукатурити всі вертикальні конструкції будівлі можна лише після їхньої усадки. Дерев'яні стіни з колод чи брусків, а також саманні штукатурять лише після повної усадки, бажано через кілька місяців після спорудження (90... 100 діб).

Вимоги до поштукатурених поверхонь

Точність виконання різноманітної штукатурки має відповідати вимогам нормативних документів, якими також обумовлена і товщина штукатурки. Штукатурка повинна мати таку товщину: проста — до 12 мм, поліпшена — до 15, високоякісна — до 20 мм.

Правильність виконаної штукатурки перевіряють контрольним правилом, рівнем, ватерпасом або рейкою з виском.

Допустимі відхилення для різних видів штукатурки подано у табл. 1.
Таблиця 1. Допустимі відхилення для різних видів штукатурки

Відхилення

Штукатурка

Проста

Поліпшена

Високоякісна

Нерівність поверхні (визначають під час прикладання правила 2 м завдовжки)

Не більше ніж три нерівності завглибшки або заввишки до 5 мм

Не більше ніж дві нерівності завглибшки або заввишки до 3 мм

Не більше ніж дві нерівності завглибшки або заввишки до 2 мм

Відхилення поверхні:

від вертикалі

15 мм на всю висоту приміщення

2 мм на 1 м висоти, але не більш як 10 мм на всю висоту приміщення

1 мм на 1 м висоти, але не більш як 5 мм на всю висоту приміщення

від горизонталі

15 мм на всю довжину приміщення

2 мм на 1 м довжини, але не більше ніж 10 мм на всю довжину приміщення

1 мм на 1 м довжини, але не більше ніж 7 мм на всю довжину приміщення

Відхилення кутів, віконних і дверних укосів від вертикалі та горизонталі

10 мм на весь елемент

не більше ніж 5 мм на весь елемент

більше ніж 3 мм на весь елемент

Відхилення ширини поштукатуреного укосу від проектної

Не перевіряють

3 мм

2 мм

Відхилення карнизу від прямої лінії між їх перехрещенням та кутами


3 мм

2 мм


2. Провішування поверхонь


Поверхні будинків (стіни, стелі) майже завжди мають деякі відхилення по вертикалі і горизонталі. Тому перед виконанням високоякісної штукатурки для визначення конкретних відхилень від вертикалі або горизонталі поверхні її провішують. Потім за встановленими відхиленнями визначають мінімальну товщину штукатурного шару.

Провішування поверхонь — відповідальна робота, яка потребує від штукатура акуратності й точності виконання. Неправильне провішування може збільшити товщину штукатурного шару, а це призведе до збільшення вартості штукатурних робіт, перевитрати матеріалів і зниження продуктивності праці штукатура.

Провішують спочатку стелю (за потреби), а потім стіни. Для провішування поверхонь використовують водяний рівень, ватерпас, рівень з рейкою, висок, контрольну рейку з виском (рис. 2.1).


Рис. 2.1. Інструменти для провішування поверхонь: а — ватерпас; б — рівень з рейкою; в — водяний рівень; г — висок; д — контрольна рейка з виском


Стелю провішують за допомогою водяного рівня або ватерпаса (рис. 2.7).

Розглянемо провішування за допомогою ватерпаса (рис. 2.3). Спочатку на стелі відбивають натертим об крейду чи інший пігмент шнуром лінії на відстані 1,2... 1,5 м одна від одної, вздовж яких встановлюватимуться марки або маяки. Це роблять так. Два штукатури беруть натертий пігментом шнур і натягують по всій довжині стелі, потім відтягують шнур пальцем униз, одночасно різко відпускають. Паралельно стінам на відстані 20...ЗО см від них відбивають крайні лінії. Потім в одному з кутів стелі на такій самій відстані від стін забивають цвях 1 так, щоб він виступав над поверхнею на товщину майбутнього підготовчого шару штукатурки. Далі, користуючись ватерпасом, по периметру стелі на лініях маяків забивають цвяхи таким чином, щоб їхні головки були в одній горизонтальній площині.

Якщо головка останнього цвяха 10 (див. рис. 2,2), забитого на відбитій лінії, не збігатиметься з рівнем першого, то провішування треба починати спочатку, але рухаючись у протилежному напрямку. Потім з протилежних кутів стелі по діагоналях натягують шнури так, щоб вони дотикались до головок цвяхів, і перевіряють, чи немає в площині стелі горбиків, які не закриються шаром штукатурки. Невеликі горбики зрубують, а якщо їх зрубати неможливо, то забиті цвяхи витягують настільки, щоб шар штукатурки міг закрити виступну частину поверхні.


Рис. 2.2. Схема провішування стеліРис. 2.3. Провішування стелі за допомогою ватерпаса


Після цього натягують шнур між цвяхами 2 і 8 та 3 і 7 на вибраній до початку провішування відстані один від одного і забивають проміжні цвяхи 11 і 12. Головки цих цвяхів мають торкатися натягнутого шнура.


Рис. 2.4. Провішування стелі за допомогою водяного рівня


Для провішування стелі можна також користуватися водяним рівнем (рис. 2.4), що є міцною гумовою трубкою потрібної довжини, в кінці якої вставлені скляні трубочки з нанесеними на них поділками. Якщо в трубку налити воду і з'єднати разом трубочки, то вода в них буде точно на одному рівні (поділках)стелі положення головки цвяха фіксують відносно рівня води в скляній трубці водяного рівня. Провішування стелі водяним рівнем значно прискорює цей процес. Користуючись рівнем, спочатку фіксують положення чотирьох цвяхів, розміщених у кутах стелі (див. рис. 5.10, цвяхи 1, 4, 6, 9). Потім, натягуючи шнур між цвяхами І і 6 та 4 і 9, перевіряють, чи правильно взято майбутню товщину штукатурного шару. Якщо так, то натягують шнур і по лініях маяків забивають інші цвяхи.


3. Види та призначення звичайних штукатурок


Залежно від товщини штукатурного шару, способу його нанесення та якості опорядження звичайну штукатурку поділяють на просту, поліпшену і високоякісну.

Просту штукатурку застосовують для штукатурення поверхонь у підвалах, складах, тимчасових будівлях, а також у підсобних приміщеннях громадських і виробничих будівель. Проста штукатурка завтовшки не більше ніж 12 мм складається з двох шарів (рис. 3.1, а). Після нанесення розчину на поверхню його розрівнюють соколом, напівтерком і затирають теркою.


Случайные файлы

Файл
113703.rtf
130049.rtf
177695.rtf
43957.rtf
30259.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.