Управління містобудування (144490)

Посмотреть архив целикомУправління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради ХарковаПЛАН


1 Структура та принципи діяльності

2 Функції, які виконує Управління містобудування та архітектури Харківської міської ради та його відділення

3 Місце в політичній системі територіальної організації органів влади1 Структура та принципи діяльності


Управління містобудування та архітектури Харківської міської ради є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради. Управління підконтрольне та підзвітне Харківській міській раді, міському голові, першому заступнику міського голови, секретарю міської ради. Управління є правонаступником відділу будівельної політики, містобудування та архітектури міської ради.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційний особовий рахунок у Харківському відділенні Державного казначейства, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, зокрема, Генеральним планом міста Новограда-Волинського, Правилами забудови та використання територій м. Новограда-Волинського, нормативними актами Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, державними будівельними нормами і правилами, рішеннями обласної ради та розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Статутом територіальної громади міста, Регламентом роботи міської ради, Регламентом роботи виконавчого комітету міської ради та Положенням про Управління містобудування та архітектури Харківської міської ради

Управління фінансується за рахунок коштів міського бюджету.

Метою діяльності Управління є впровадження державної політики в сфері містобудування й архітектури, здійснення регулювання діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови міста.


Начальник Управління - Головний архітектор містаЗаступник начальника УправлінняВідділ капітального будівництва та контролю

Відділ містобудівного планування та кадаструНачальник відділу,

головний спеціаліст

2 спеціалісти 1-ої катег,

2 спеціалісти 2-ої катег


Начальник відділу,

головний спеціаліст

3 спеціалісти 1-ої катег,

2 спеціалісти 2-ої катег.

Рисунок 1. Структура Управління містобудування та архітектури Харківської міської ради


Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими управліннями, службами, відділами міської ради, органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, постійною комісією міської ради з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

Координує у межах своєї компетенції діяльність міського архітектурно-планувального комунального підприємства, яке створене при ньому, сприяє у здійсненні контролю за дотриманням ним законодавства у сфері містобудування, якості та комплексності виконання робіт та надання послуг.

Забезпечує додержання: законодавства у сфері містобудування та архітектури; державних стандартів, норм і правил; правил забудови та благоустрою міста; затвердженої містобудівної докумен­тації, здійснює контроль за їх реалізацією.

Аналізує стан містобудування на території міста, створює і веде містобудівний кадастр, сприяє забезпеченню затвердження у встановленому порядку містобудівних програм, генеральних планів, іншої містобудівної документації та правил забудови міста, комплексного розвитку територій, забудови міста, поліпшення їх архітектурного вигляду.

Організовує в межах власних повноважень охорону, реставрацію, умови використання пам’яток історії і культури, архітектури і містобудування.

Управління очолює начальник - головний архітектор міста, який є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається та звільняється з посади міським головою відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням кадрового резерву та результатів конкурсного відбору.

Начальник Управління – головний архітектор міста:

- керує діяльністю Управління;

- розподіляє обов'язки між начальниками відділів. Заступник начальника Управління, виконує обов'язки начальника Управління на період його відсутності;

- погоджує призначення на посаду та звільнення з посади працівників міського архітектурно-планувального комунального підприємства;

- приймає і передає на розгляд уповноваженому органу щоквартально звіт про результати діяльності міського архітектурно-планувального комунального підприємства та щомісяця погоджує перелік об’єктів будівництва, включаючи індивідуальні житлові будинки, на які виготовляє комунальне підприємство проектно-кошторисну документацію;

- затверджує посадові інструкції всіх працівників Управління;

- видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

- представляє без доручення Управління у відносинах з фізичними і юридичними особами;

- подає на затвердження міському голові штатний розпис, кошторис витрат на утримання Управління, присвоєння рангів посадових осіб Управління;

- укладає в межах повноважень Управління договори, контракти, інші угоди, видає довіреності;

- веде особистий прийом громадян;

- здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства України.

Посадові особи Управління призначаються та звільняються з посади міським головою відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням кадрового резерву та результатів конкурсного відбору.


2 Функції, які виконує Управління містобудування та архітектури Харківської міської ради та його відділення


Управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні повноваження:

Бере участь у впровадженні державної політики, державних програм у сфері містобудування та архітектури, вносить на розгляд міської ради, її виконавчого комітету пропозиції з цих питань, а також у розробці програм соціально-економічного розвитку міста, проектів міського бюджету;

Сприяє в дотриманні законодавства суб’єктами містобудування, державних стандартів, норм і правил забудови міста, затвердженої містобудівної документації.

Координує діяльність суб'єктів містобудування з питань забудови і реконструкції міста.

Розглядає пропозиції суб’єктів містобудування щодо використання територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, готує акти, висновки з цих питань, розглядає звернення суб’єктів містобудування щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, готує проекти рішень на розгляд Харківської міської ради, виконавчого комітету Харківської міської ради, готує проекти розпоряджень Харківського міського голови з питань, віднесених до компетенції управління.

Розглядає звернення суб’єктів містобудування з питань будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів і споруд, готує проекти рішень з цих питань на розгляд Харківської міської ради, виконавчого комітету Харківської міської ради, готує проекти розпоряджень Харківського міського голови з питань, віднесених до компетенції управління.

Готує пропозиції щодо віднесення територій та об’єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення, забезпечує в межах власних повноважень контроль за охороною, реєстрацією і використанням пам'яток архітектури, містобудування.

Бере участь в розробці змін та доповнень до Правил забудови міста Новограда-Волинського та здійснює контроль за її виконанням.

Готує висновки щодо зонального узгодження об’єктів містобудування.

Приймає участь у роботі державних приймальних, технічних та робочих комісій при прийнятті в експлуатацію об’єктів містобудування.

Перевіряє кошторисну документацію об’єктів містобудування.

Розглядає питання щодо розміщення рекламних конструкцій.

Видає забудовникам архітектурно-планувальні завдання на будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об’єктів містобудування та архітектури, які в окремих випадках погоджуються з Головним управлінням будівництва та архітектури обласної державної адміністрації.

Організовує і проводить містобудівні конкурси, ради з питань містобудування.

Повідомляє через засоби масової інформації громадськість про плани розвитку міста, розміщення важливих містобудівних об’єктів.

Здійснює контроль вхідної і вихідної кореспонденції та звернень суб’єктів містобудування. Забезпечує, в установленому порядку, своєчасний розгляд звернень суб’єктів містобудування з питань, що належать до компетенції управління.

Утворює і веде архів містобудівної документації, документів, що стосуються діяльності управління та матеріалів містобудівного кадастру.

Координує виконання на території міста проектно-вишукувальних робіт, систематизує, поповнює, оновлює топографо-геодезичні матеріали.

Розглядає інвестиційні містобудівні програми, погоджує містобудівну проектну документацію, готує висновки з цих питань в межах своєї компетенції.


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.