Житловий комплекс на 6177 мешканців (144021)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства і природокористування

Кафедра міського будівництва і господарства


Пояснювальна записка

до курсового проекту

Житловий комплекс на 6177 мешканців

Виконав:

Студент III курсу ФБА, МБГ – 1

Поліщук В.Г.


Перевірила:

Мілаш Т.О.
Рівне – 2007р.


Зміст


Вступ

Розділ 1. Природні умови ділянки для розміщення житлового комплексу

Розділ 2. Визначення чисельності населення, обємів житлового будівництва та номенклатури квартир

2.2 Розрахунок номенклатури кількості квартир

2.1 Визначення чисельності мешканців міста

2.3 Визначення обєму житлового фонду житлового комплексу

2.4 Розрахунок мережі обєктів громадського обслуговування населення

2.5 Інші обєкти повсякденного використання

Розділ 3. Планувальне вирішення

Розділ 4. Вулично-дорожна мережа та міський транспорт

Розділ 5. Техніко-економічні показники

Список використаної літературиВступ


Мета проекту:

  • Забезпечення комфортності та задоволення соціальних вимог в містобудівельній організації життєвого простору людини;

  • Набути навиків обємно-просторового мислення та вміння вирішувати обєно-просторові, архітектурно планувальні та композиційні питання;

  • Створити чітку планувальну структуру житлового комплексу, вирішити питання функціонального зонування території;

  • Керуючись ДБН 360-92*, враховуючи всі вимоги містобудівельного проектування з точки зору охорони навколишнього середовища і раціонального використання території комплексу – розмістити згідно завдання всі необхідні елементи, які повинні забезпечити функції проживання, побуту і короткочасного відпочинку населення.Розділ 1 Природні умови ділянки для розміщення житлового комплексу


Територія житлового комплексу знаходиться в районі міста Херсон, на півдні України. Місто Херсон розміщене на Причорноморській низовині (яка має невеликий похил на південь), в заплаві річки Дніпро, абсолютні відмітки над рівнем моря коливаються в межах від 40 до 70 м.

Переважаючими вітрами є північні та північно-східні (роза вітрів наведена в додатку 1), переважаючі ґрунти – каштанові в комплексі із солонцями і солодями середньої родючості, рослинність представлена степами і заплавними луками. Район будівництва розташований на акумулятивній рівнині, тому тут поширені посадочні процеси. Клімат помірний, сухий, середньорічні температури коливаються від -3 до +22 С. Забезпеченість водними ресурсами відносно мала і становить до 0,45 тис. м3 на одного жителя в рік.

Територія житлового комплексу має площу 22 га, перепад висот – від 41 до 46,5 м. На території забудови відсутні водойми та зелені насадження. Особливості атмосферної циркуляції: в холодну пору року переважаючими є північно-східні вітри, у теплу – північні, середня швидкість вітру за рік – 4 м/с.Розділ 2: Визначення чисельності населення, обємів житлового будівництва та номенклатури квартир.


2.1 Визначення чисельності мешканців міста


Житловий район знаходиться у периферійній зоні міста, щільність населення – низька, приймаємо її рівною . Знаючи площу ділянки, визначаємо кількість жителів, що проживатиме не даній території:


2.2 Розрахунок номенклатури кількості квартир


Для визначення відсоткового співвідношення квартир необхідно знати демографічний склад сімей, які проживатимуть на даній території. Керуючись такими даними, підраховуємо, скільки квартир різної величини потрібно в проектованому житловому комплексі. Розрахунок проводимо в табличній формі:


Склад сімей

Співвідношення сімей, %

Співвідношення між к-стю для кожної групи сімей

Загальне число жителів в сімях на площі 22 га

Кількість сімей або квартир

одиночки

4,0

0,04

247

247

з 2 чол.

12,0

0,12

740

370

з 3 чол.

30,0

0,30

1851

617

з 4 чол.

30,0

0,30

1851

463

з 5 чол.

15,0

0,15

926

185

з 6 чол.

9,0

0,09

555

93

Разом

100

1,0

6170

19752.3 Визначення обєму житлового фонду житлового комплексу


Оскільки у житлових комплексах (мікрорайонах) приміняється змішана поверховість у 5, 9 та 14 поверхів, щільність необхідно розраховувати за середньогармонічною формулою:


, де


- пошукова щільність житлового фонду житлового комплексу (брутто) ;

, , - частка в % загальної площі відповідно у 5, 9 та 14 - поверхових будинках, що визначається завданням;

, , - нормативна щільність житлового фонду (брутто) для 5, 9 та 14 поверхової забудови, що визначається як добуток величини нормативного забезпечення житлом на одного жителя та рекомендованої щільності населення в люд./га згідно ДБН 360-92*.

Виходячи із практичного досвіду проектування приймаємо нормативну забезпеченість житлом одного жителя та щільність забудови:

  • для 5-ти поверхової ;

  • для 9-ти поверхової ;

  • для 14-ти поверхової ;

Тоді, відповідно, одержимо слідуючі нормативні величини в м2/га і помістимо в таблицю, яка буде мати вигляд:


Кількість

поверхів

Нормативна щільність (Щn) в люд./га

Нормативна щільність (Пn) в м2/га

Примітка

5

220

3200

Норматив, люд./га, відповіно до поверховості взято за інтерполяцією в межах вимог п.3.7 ДБН 360-92*

9

350

5100

14

450

6500


;


Отже, знаючи кількість загальної житлової площі на 1 га території, вирахуємо загальну площу всіх житлових будинків житлового комплексу (мікрорайону) за формулою:


, де


Ж – розрахункова загальна площа всіх будівель (м2);

- щільність житлового фонду житлового комплексу (брутто) ;

Т – територія (площа ділянки) житлового комплексу в га.

;

Тоді розподіл загальної житлової площі (фонду) за поверховістю визначаємо за формулами:


;

;

, де


, , - розрахункова площа у 5, 9 та 14 - поверхових будинках (м2);

, , - % співвідношення загальної площі (фонду), що розташовується у 5, 9 та 14 - поверхових будинках;

Ж – загальна площа всіх житлових будинків (м2);


;

;

.


Виходячи із вище викладеного, визначаємо кількість мешканців житлового комплексу (мікрорайону) за формулою:


, де


Н – Кількість мешканців житлового комплексу (повинна відповідати кількості мешканців, що вже порахована раніше, допускається невелике розходження);

σр – нормативна забезпеченість житлом одного жителя, м2/люд;

Ж – загальна площа всіх житлових будинків в житловому комплексі (мікрорайоні) (м2);


;


Крім цього знаючи номенклатуру і кількість квартир, визначаємо кількість житлових секцій у 5, 9 та 14 - поверхових будинках за типовими формулами:


;

;

, де


, , - кількість житлових секцій відповідно у 5, 9 та 14 - поверхових будинках;

, , - розрахункова житлова площа у 5, 9 та 14 - поверхових будинках (м2);

, , - загальні житлові площі у 5, 9 та 14 - поверхових секціях (визначаються підрахунком з типових житлових серій будинків відповідної поверховості або будинків індивідуального проектування, якщо таке приміняється в даному курсовому проекті) у відповідності з номенклатурою і кількістю квартир.


;

;

.


2.4 Розрахунок мережі обєктів громадського обслуговування населення


Дитячі сади-ясла. При відсутності демографічних даних приймаємо вмістимість дитячих садів з розрахунку 180 місць на 1 тисячу чоловік населення: Кількість дітей дошкільного віку (Е) визначають у % співвідношенні до всього населення житлового комплексу (мікрорайону): .

Розрахункова кількість місць в дитячих садках-яслах визначається за формулою:


, де


Д – розрахункова кількість місць в дитячому садку-яслах;

Н – загальна чисельність населення житлового комплексу (мікрорайону);

Е – кількість дітей дошкільного віку в % до всього населення мікрорайону.


,


Згідно паспортів громадських будівель (дитячих садів-яслів) приймаємо 2 дитячі сади-яслі: на 495 місць і на 330 місць.

Розміри ділянок дитячих садів-яслів приймаємо з розрахунку 35 м2 на місце:


;

.


Загальноосвітні школи. При відсутності демографічних даних про структуру населення, зокрема в поселеннях новобудовах, приймаємо вмістимість шкіл з розрахунку не менше 180 місць на 1 тисячу чоловік населення: Кількість місць в загальноосвітніх школах (Е) визначають у % співвідношенні до загальної кількості мешканців житлового комплексу (мікрорайону): .


Случайные файлы

Файл
159234.rtf
138643.rtf
169616.rtf
184565.doc
74050.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.