Процес створіння цивілізації у наш час: глобалізація і відкритий ринок з погляду європейських соціологів (143347)

Посмотреть архив целиком

Процес створіння цивілізації у наш час: Глобалізація і відкритий ринок з погляду європейських соціологів


Будь-яка криза може вплинути на один або декілька аспектів соціального життя. Соціальна криза загалом може більш-менш загрожувати безперервності і тривалості суспільства. Вона навіть може спровокувати розпад суспільства або припинення його існування або, навпаки, викликати відносно малі втрати. За фундаментальними соціальними змінами можуть слідувати незначні. Суспільство протягом кризи може переживати застій, або, навпаки, бути заохоченим до швидких дій, іноді таких, що своїми наслідками можуть призвести його до самогубства. Воно може реагувати раціонально і адекватно на вид і масштаб кризи. У будь-якому випадку кризу відчуємо з погляду втрат, страждань і ризику. Якщо криза має глобальний характер, вона впливає на все людство, якщо локальний - діє тільки в певній області або серед певних суспільств. Вона може бути загальною, впливаючи на всі сфери соціального життя, або такою, що впливає тільки на деякі з цих сфер. Соціальні зміни цивілізації є джерелом криз глобального і загального характеру.

Пошук чіткого детермінізму в основі історичних процесів небезпечне заняття. У соціології, яка все частіше виявляє процеси за соціальними явищами й процесами , світ розглядається як динамічна реальність, повна змін. Цілком природною є спокуса спробувати зрозуміти його правила й загальні положення. Робляться спроби зробити глобальні узагальнення, що далеко йдуть, які виявились би успішними. Проте необгрунтованим уважаємо зв'язок важливих, тривалих, корінних, загальних і глобальних змін із появою прогресивних наукових відкриттів і технічних винаходів (слабкий детермінізм).

Усе більш звичним для сучасних теорій є розгляд не тільки проблеми зміни соціальних явищ, але також і самого часу ". Час став соціальною категорією в тому сенсі, що соціологи цікавляться, як в суспільстві формується ланцюг подій, як люди планують соціальний час, а також як ці плани впливають на них самих, суспільство й історію. Усе більше поширеним стає твердження, що ми живемо в новій ері, у часі цивілізації нових інформаційних технологій. Сучасні технологічні зміни супроводжуються відчуттям унікальності часу, в якому ми живемо, вагомості та новизни змін, які відбуваються не тільки в реальності повсякденного життя, але також і в його структурі. Одним з найбільш важливих процесів серед тих, що формують структуру повсякденного життя, на яку впливає розвиток цивілізації, інформаційних технологій, є глобалізація.

Під важливим явищем, що представляє глобалізація, завжди мався на увазі процес конвергенції, який розглядався на основі теорії конвергенції. Це спірний підхід, оскільки він не розрізняє причину і наслідок. Конвергенція найчастіше розглядається (або, в усякому разі, розглядалася) як процес асиміляції різних політико-економічних систем. Теорія бере свій початок - на основі науки про політику - у Раймонда Арена. Вона ґрунтується на думці, що різни системи переслідують одну й ту ж мету - економічне зростання та ефективне управління. Існували дослідники-теоретики, які стверджували, що світ досяг свого апогею в період демократично-ліберального устрою. Тому вони оголосили про кінець історії й ідеології .

Можемо сказати, що окремі аспекти конвергенції насправді існують в країнах, схожих між собою за рівнем цивілізаційного розвитку й добробуту. Однак відмінності сьогодні є все більш відчутними, і не передбачається, що вони стануть меншими. Те, про що Захід нещодавно дізнався в арабських країнах, чітко показує, наскільки кардинальними можуть бути ці відмінності. Через ці відмінності жодна зі сторін не здатна як слід розібратися в суті конфлікту. Навіть у межах Європейського Союзу, де на ідеологічних трибунах проповідується вирівнювання економічних диспропорцій, нічого не змінилося стосовно цього питання. І хоча члени Союзу стають заможнішими, відмінності між ними помітно сильніше. Зараз можна ясно побачити, що нові члени з Центральної і Східної Європи не повинні сподіватися на усунення різниці між ними і багатими Західними країнами.

Такі уявлення навряд чи дістануть загального схвалення.

Велика кількість теорій стверджує, що, навпаки, світ сповнений відмінностей, так буде і далі. Деякі філософи передбачали заміну глобальної конвергенції глобальним розшаруванням,конфліктами, руйнуваннями або деградацією всього того, що зараз представляє основні глобальні сили, і появу нової впливової структури. Такі уявлення мають на увазі також створення нових центрів політичного і економічного впливу.

Якщо серйозно розглядати теорію конвергенції, то мають бути враховані деякі положення. Перше питання, яким слід задатися: як трактувати конвергенцію після розпаду СРСР і соціалістичного блоку! Можливо, конвергенція може бути обґрунтована як гіпотеза про те, що в світі цей процес полягає в уподібненні політичних і економічних систем. Це уподібнення може мати дві причини. Перша - глобалізація ринку, який викликає процес адаптації у багатьох куточках світу, де жителі хочуть взяти участь у глобальній грі. Ця адаптація веде до ряду асиміляційних процесів у багатьох інших сферах (соціальній, культурній і т.д.) життя. Інакше кажучи, економічні процеси впливають на вже згадану структуру повсякденного життя настільки сильно, що відбувається процес зміни форм і моделей у багатьох сферах цього життя. Інша причина може полягати в тому, що реакція на загальні глобальні проблеми і погрози дуже схожа. Ця реакція складається зі створення схожих інститутів, загальних цінностей, раціоналізації і т.д. Побічним ефектом може бути перенесення (передача, розповсюдження) моделей, суспільних стосунків і цінностей з однієї сфери життя в інші соціальні сфери (серед різних суспільств).

Тоді конвергенція може розумітися як обмежена кількість побічних ефектів глобалізаційного процесу або, безпідставне затверджене гомогенізації постіндустріального світу, який створений здебільшого завдяки глобалізації. Отже, більш правильним видається розгляд процесів, які виступають провідними чинниками зміни цивілізацій та створюють якщо не нову цивілізацію або еру, то, в усякому разі, цивілізаційну історичну кризу.

Сьогодні майже немає сумнівів: процес, який суттєво змінить розподіл сил на нашій планеті, - це глобалізація. Але все ж таки глобалізація несе численні проблеми великої значущості, які торкаються основ глобального і соціального порядку, головних людських цінностей. Вона створює напруженість і проблеми, що мають величезне значення, включаючи есхатологічні (доленосні для людства і миру).

Глобалізація - це цивілізаційний процес, який почався приблизно в другій половині 70-х як результат накопичення незліченних наукових і технологічних досягнень і їх послідовного впровадження в повсякденне життя індустріального суспільства. Нові технології, вже не вперше в історії, змінили світ.

Вони спричинили руйнування індустріальної цивілізації, яке відбувалося після наукової і технологічної революції 18-го сторіччя. Значним наслідком розвитку нової цивілізації, інформаційної цивілізації, було те, що часто називають стисканням соціального часу і простору. Світ стає єдиним організмом.

Дуже важливий прояв цього процесу - це створення глобального ринку. Нові технології дозволяють встановлювати миттєвий зв'язок практично з будь-якою частиною світу. Це, у свою чергу, дозволяє вести поточну бухгалтерію крупних фінансових операцій, які здійснюються де завгодно і керуються звідки завгодно. У будь-яку мить можна перемістити капітал з одного континенту на іншій, втрачаючи на це менше часу, ніж було б потрібно, щоб перенести його через вулицю. Зараз також можливо ефективно управляти виробництвом в багатьох частинах світу з єдиних економічних штаб-квартир. Організація постачань, маркетинг, фінанси, розподіл, кредити і тому подібне в одній глобальній комп'ютерній мережі - сьогодні в цьому нема нічого надзвичайного.

Нові технології, особливо глобалізовані комунікації, надають можливість створювати крупні глобальні організації, організації, економічний потенціал і галузь операційної діяльності яких більші не тільки за країни, але і цілі континенти. Кіберпростір створює межі нового, глобального, необмеженого ринку, де малі й середні країни - дуже слабкі елементи, щоб серйозно до них ставитися. Місцеві обмеження, які може накладати держава, здатні вплинути на глобальний ринок, наприклад переносячи виробництво в іншу країну, навіть на відстань в півсвіту, де праця дешевша або податки нижчі. Ви можете зареєструвати свою компанію там, де, на ваш погляд, прибутковіше, і переносити її туди, куди захочете, в юридичному віртуальному просторі. Яка країна, крім найбільших, здатна серйозно протистояти крупним корпораціям, які можуть спричинити величезне збільшення безробіття за короткий час або відтік капіталу, що призведе до раптової та економічно смертельної фінансової кризи? Хто, крім найсильніших, здатен протистояти корпораціям, які мають майже необмежені можливості впливу на посадових осіб і парламентаріїв?

Ми торкнулися надзвичайно важливої, хоч і дуже складної, проблеми держави загального добробуту і глобалізації. Остання змінює функції і можливості держав зі всіма наслідками цього, причому ми це не зовсім усвідомили. Політичний, економічний і соціальний баланс, досягнутий країнами, де існує демократично-ліберальний устрій, знаходиться зараз в серйозній кризі. Велика цивілізаційна зміна і пов'язані з нею глобалізаційні процеси вразили зсередини й зовні основи механізмів, що стабілізують цей соціальний устрій.


Случайные файлы

Файл
71064-1.rtf
ref-16608.doc
161071.rtf
~1.DOC
29876.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.