Кондорсе про основні епохи історичного процессу (140619)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили

Факультет політичних наук

Кафедра соціальної роботи
Реферат

На тему:

Кондорсе про основні епохи історічного процессу”Виконала:студентка 261гр.

Харитонович Г.Р.

Перевірила:

СтремеіькаВ.О.

МИКОЛАЇВ – 2002


План

Введення

  1. Біографія

  2. Ескіз історичної картини прогресу людського

  3. Кондорсе і зародження теорії прогрессу


ВисновокУведення

У філософії існують концепції, у яких історична взаємодія людини і природи розглядається з погляду розвитку сутності людини, форм його буття, ступіней його діяльного вдосконалення цивілізаційного стану .

Французький мислитель Жан Антуан Кондорсе (1743-1794) у своїй роботі "Ескіз історичної картини прогресу людського розуму" спробував простежити єдину лінію розвитку людини, його здібностей і потреб. Кондорсе веде мову не про окремих людей, а про розвиток здібностей людського роду в цілому. Його цікавлять не різні історичні факти, а те загальне, що мається в різних представників людського роду. Науку, що буде досліджувати цю проблему, Кондорсе схильний іменувати метафізикою, тобто сугубо філософської по характері. При цьому треба відзначити, що цей мислитель як суб'єкта історії думає не окремих людей, а суспільство.

Людина тому і здатна до розвитку, що людські суспільства послідовно проходять різні епохи. На першій стадії цивілізації людський рід складався з невеликих суспільств, здатних на прості форми діяльності і свідомості. Картина розвитку людського роду, намальована Кондорсе, нараховує дев'ять епох. Повільне

скорення сил природи поступово наближає людство до щасливого стану. Ідея Ж.А.Кондорсе полягає в тому, що прогрес людини і насамперед людського роду в цілому здійснюється в процесі неухильного руху людського розуму по шляху діяльного освоєння зовнішнього світу. Розум є як би внутрішня здатність людини

пристосовуватися до спочатку далекого зовнішнього середовища, що поступово відступає перед постійно зростаючою міццю людських здібностей. Усе, чого домагається людський рід, є завоювання його розуму і відвойована в природи реальність. Концепція Ж.А.Кондорсе - приклад глибокого філософського аналізу історії людського роду, суспільства, культури, цивілізації.

Отже, буття людини базується на нерозривному зв'язку з природою, її силами і відносинами. Природа відкривається людині в тонкості наукового експерименту, доцільності технічних пристроїв, яскравості художніх образів, благоговінні релігійного почуття, логіці політичного рішення, механізмах промислової праці і іншому. У філософії аналіз буття людини неможливий без звертання до

природних підстав сутності людини і до діяльного розгортання його сутнісних сил.


Біографія

КОНДОРСЕ, МАРИ ЖАН АНТУАН НИКОЛА (Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquis de) (1743–1794), французький математик, економіст, публіцист і філософ епохи Освіти і Французької революції. Народився 17 вересня 1743 у Рибмоне (Франція). Аристократ по походженню, Кондорсе відмовився від військової і церковної кар'єри і став ученим. Його дисертація про інтегральне вирахування, представлена в 16 років (Досвід інтегрального вирахування, Du calcul int gral, 1765), була високо оцінена Д'Аламбером. Після видання Досвідів аналізу (Essays d'Analyse, 1768) був прийнятий у члени Академії наук, а в 1777 обраний її неодмінним секретарем. Їм написані відомі біографії вчених 17 в. і сучасників Кондорсе – Похвала академікам (Eloges des acad miciens... morts depuis 1666 jusqu'en 1699, 1773). У 1782 Кондорсе був обраний членом Французької академії. Брав участь у знаменитій Енциклопедії.

Під впливом близьких друзів, Вольтера і Тюрго, біографії яких він написав (Життя Тюрго, Vie de M. Turgo, 1786; Життя Вольтера, Vie de Voltaire, 1789), Кондорсе зацікавився соціальними науками. Його здатності як економіста одержали визнання, коли, після тріумфу фізіократів, Тюрго був призначений міністром фінансів, а Кондорсе – головним інспектором монетного двору. У 1785 він опублікував працю Досвід застосування аналізу до проблеми імовірності рішень більшістю голосів (Essai sur l'application de l'analyse la probabilit des d cisions rendues la pluralit des voix). Друге виправлене і значно доповнене видання з'явилося в 1805 за назвою Елементи вирахування імовірностей і його застосування до азартних ігор, лотереї і людським судженням (Elements du calcul des probabilit s et son application aux jeux de hasard, la loterie et aux jugements des hommes).

У 1791 Кондорсе був обраний у Законодавчі збори від Парижа і незабаром став його секретарем. Брав участь у реформі системи утворення, написанні ряду декларацій і жірондистського варіанта конституції. Голосував проти смертного вироку Людовику XVI. Обвинувачений у змові і присуджений до страти якобінцями, своїми опонентами в Конвенті, Кондорсе ховався в таємному притулку в Парижі в 1793. За дев'ять місяців йому удалося написати велика праця Ескіз історичної картини прогресу людського розуму (Esquisse d'un tableau historique des progr s de l'еsрrіt humain, 1795) про добродетельность і велич людської природи і безмежному удосконалюванні і прогресі людства, що зробив глибокий вплив на Сен-Симона і Конта.. Після арешту 27 березня 1794 його помістили в таверну в Бур-ла-Рен, де він умер (очевидно, від виснаження або отрути) 29 березня 1794. Конвент, що засудив Кондорсе, згодом виніс рішення про публікації його останньої роботи.

Ескіз історичної картини прогресу людського розуму

Перша єпоха Люди з'єднані в племена.

Вторая эпоха. Пастушачі народи. Перехід від них до землеробських народів

Третья эпоха. Прогрес землеробських народів до винаходу писемності.

Четвертая эпоха. Прогрес людського розуму в Греції до часу поділу наук у століття Олександра

Пятая эпоха. Поресс наук від їхнього поділу до їх упадка

Шестая эпоха. Занепад освіти до його відродження вчасно хрестових походів.

Седьмая эпоха. Від першого прогресу наук у період їхнього відродження на Заході до винаходу друкарства

Восьмая эпоха. Від винаходу друкарства до часу, коли наука і філософія скинули ярмо авторитету

Девятая эпоха. Від Декарта до утворення французької республіки.

Десятая эпоха. Про майбутнє прогресу людського розуму

Людині від народження властива здатність випробувати відчуття, зауважувати і розрізняти у своїх сприйняттях найпростіші їхні елементи, затримувати, пізнавати, сполучити, зберігати або відтворювати їх у своїй пам'яті, порівнювати між собою ці сполучення, уловлювати те, що є між ними загального і те, чим вони друг від друга відрізняються, визначати характерні ознаки всіх психічних явищ, щоб їхкраще пізнати і полегшити собі процес нових сполучень.

Ця здатність розвивається в ньому під впливом зовнішніх причин, тобто завдяки готівці відомих складних відчуттів, сталість яких, що виражається або в тотожності їхніх з'єднань, або в законах їхніх змін, від нього не залежить. Людина вправляє також цю здатність за допомогою спілкування із собі подібними. Він діє тут штучними засобами, що, слідом за першим розвитком цієї самої здатності, люди придбали можливість винаходити.

Відчуття супроводжуються задоволенням або стражданням. Людині також властива здатність перетворювати хвилинні враження в тривалі переживання приємного або тяжкого характеру, випробувати ці почуття, бачачи або згадуючи радості або страждання інших істот, наділених чутливістю. Нарешті, ця здатність, з'єднана з даром творчості і сполучення ідей, породжує між людьми відносини інтересу і боргу, з якими, з волі самої природи зв'язана сама дорогоцінна частка нашого щастя і найстраждаліша частина наших нещасть..

Якщо обмежитися спостереженням і пізнаванням загальних фактів і незмінних законів розвитку людських здібностей, вивчаючи загальні риси цього розвитку в різних представників людського роду, то вийде наука, називана метафізикою. Але якщо ми станемо розглядати результати цього розвитку щодо маси індивідів, що існують одночасно в дану епоху, і якщо систематично простежимо його з покоління в покоління, то одержимо тоді картину прогресу людського розуму. Цей прогрес підлеглий тим же загальним законам, що спостерігаються в розвитку наших особистих здібностей, тому що він є результатом цього розвитку, що спостерігається одночасно у великої групи індивідів, з'єднаних у суспільство. Але результату, що виявляється в кожен момент, залежить від результатів, досягнутих у попередні моменти, і у свою чергу впливає на ті, котрі повинні бути досягнуті в майбутньому.

Ця картина, є таким чином, історичною, тому що, знаходячись у залежності від безперервних змін, вона створюється шляхом послідовного спостереження людських суспільств у різні епохи їхнього існування. Вона повинна представити порядок змін, з'ясувати вплив, що зробив кожен окремий момент на наступний.

Вона повинна показати далі у видозмінах, що перетерпів людський рід, безперервно обновляючи в нескінченності століть, шлях, по якому він випливав, кроки, що він зробив, прагнучи істини або щастя. Ці спостереження над тим, чим людина була і чим він став тепер допоможуть нам потім знайти засобу для забезпечення і прискорення нових успіхів, на які людська природа дозволяє йому ще сподіватися.

Така мета початої мною праці, результатом якого буде показати, шляхом міркування і фактами, що не було намічено ніякої границі в розвитку людських здібностей; що здатність людини удосконалюватися дійсно не визначна, що подальші його кроки на шляху до самовдосконалення відтепер не залежать від якої б то ні було сили, що бажає його зупинити, і шлях цей закінчиться тільки з припиненням існування нашої планети. Без сумніву, прогрес може бути більш-менш швидким, але ніколи людство не піде назад - принаймні, доти, поки земля буде займати те ж саме, місце у світовій системі і поки загальні закони цієї системи не викликають на земній кулі ні загального потрясіння, ні таких змін, що не дозволили б людському родові на ньому зберігатися, застосовувати свої здібності і знаходити джерела існування.


Случайные файлы

Файл
125552.rtf
43439.rtf
2241.rtf
70340.rtf
kotrolnaya.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.