Система дистанционного контроля акустического окружения (шумомер) (diplom)

Посмотреть архив целиком

ANNOTATIONThe degree project is made out as an explanatory note containing sheets,

tables, illustrations and a graphic part containing 6 sheets of А1 format.

The degree project is devoted to development of the device for acoustic environment measuring. It functions as in autonomous mode as in intellectual sensor mode. what makes it multi-purpose.

Using of a computer allows to make processing of the received information, and its storage with an effective utilization of storage devices.

Development is executed with use of import element base.

AUDIO-NOISE METER, NETWORK, SENSOR, NOISE, ACOUSTIC ENVIRONMENT, FAST FOURIER TRANSFORMATION, DECIBEL.

УДК 621.398.4.РЕФЕРАТ

Дипломний проект оформлений у вигляді пояснювальної записки, що містить аркушів, таблиць, ілюстрацій і графічної частини - 6 аркушів формату А1.

Дипломний проект присвячений розробці пристрою для вимірювання характеристик акустичного оточення, що може працювати як і у автономному режимі, так і у режимі інтелектуального датчика, що робить його універсальним. Використання комп'ютера дозволяє робити обробку отриманої інформації, а також її зберігання з ефективним використанням запам'ятовувальних пристроїв.

Розробка виконана з використанням імпортної елементної бази.

ШУМОМІР, МЕРЕЖА, ДАТЧИК, ШУМ, АКУСТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ШВИДКЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР’Є, ДЕЦИБЕЛ.

ЗМІСТПерелік умoвниx позначень і скорочень………………………………………………….


Вступ………………………………………………………………………………


1 Аналітична частина……………………………………………………….


1.1 Огляд існуючих аналогів........................................................................


1.1.1 Аналізатори Bruel & Kjear...................................................................


1.1.2 Прецизійний шумомір й аналізатор спектру ОКТАВА 101А..........


1.1.3 Вимірник шуму й вібрації ВШВ-003-М3.............................................


1.1.4 Апаратура акустичного контролю VTS................................................


1.2 Основні параметри шуму………………………………………………..


1.3 Основні типи звукових полів у практиці вимірювань шуму……………..


1.4 Датчики шуму.............................................................................................


1.5 Основні методи і засоби обробки акустичних сигналів………………..


1.6 Застосування частотної корекції...............................................................


2 Синтез принципової схеми..........................................................................


2.1 Послідовний інтерфейс SPI.......................................................................


2.2 Вибір інтерфейсу підключення......................................................................


2.3 Опис схеми модуля індикації......................................................................


2.4 Опис схеми головного модуля...................................................................


2.5 Опис алгоритмів роботи пристрою............................................................


2.6 Режими роботи пристрою..........................................................................


3 Розрахункова частина.....................................................................................


3.1 Розрахунок потужності схеми...................................................................


3.2 Розрахунок джерела напруги......................................................................


3.3 Розрахунок надійності схеми.....................................................................


3.4 Розрахунок часу автономної роботи виробу...............................................


3.5 Розрахунок елементів кварцового генератора..........................................


4 Економічний розрахунок……………………………………………………….


4.1 Оцінка трудомісткості науково-дослідної роботи...................................


4.2 Визначення планової собівартості проведення НДР.....................................


5 Охорона праці.................................................................................................


5.1 Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочому місці оператора.............................................................................


5.2 Фізично небезпечні й шкідливі фактори.................................................


5.3 Психофізіологічно небезпечні й шкідливі фактори....................................


5.4 Міри захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.....


5.5 Розрахунок виробничого освітлення.............................................................


5.7 Пожежна безпека .........................................................................................


5.8 Висновки........................................................................................................


Висновки.........................................................................................................

Література……………………………………………………………………..


Додаток А. Технічне завдання.........................................................................


Додаток Б. Головний модуль. Перелік елементів...........................................


Додаток В. Модуль індикації. Перелік елементів............................................


ПЕРЕЛІК УМOBHИX ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ


АЦП – Аналогово-цифровий перетворювач;

ДПФ – Дискретне перетворення Фур’є;

ЕОМ – Електронно-обчислювальна машина;

ДКР – Дослідницько-конструкторська робота;

НДР – Науково-дослідна робота;

ТЕО – Техніко-економічне обґрунтування;

ЦАП – Цифро-аналоговий перетворювач;

ШПФ – Швидке перетворення Фур’є;

SCK – SPI Clock;

SDI – Serial Data-In;

SDO – Serial Data-Out;

SPI – Serial Peripheral Interface;

SS – Slave Select;ВСТУП


Людина живе в середовищі, фактор шуму якої грає не останню роль у його житті. Дослідженнями доведено, що під впливом шуму, навіть помірної інтенсивності, погіршується працездатність, особливо при розумовій праці. Негативний вплив шуму тим сильніше, чим вище його тональність, тривалість впливу й неоднорідність спектрального складу в результаті імпульсних складових й окремих включень чистого тону.

Тривалий вплив сильного шуму з рівнем від 90 дБ і вище може викликати в людини порушення слуху, розлад нервової системи й сприяти захворюванням серцево-судинної системи. В останні роки з'явився навіть спеціальний термін «шумова хвороба».

Боротьба з усіма видами шумів - виробничими, вуличними, побутовими - представляє одну з найважливіших обов'язків органів санітарної інспекції й служби охорони праці на підприємствах. Виробництва, рівень шуму яких перевищує припустимі норми, віднесені до категорії шкідливих.

Для вимірювання шумових характеристик застосовують спеціальні прилади - шумоміри. Шумомір представляє автономний переносний прилад, що дозволяє вимірювати безпосередньо в децибелах рівні інтенсивності звуку в широких межах щодо стандартних рівнів.

Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму” від 03.06.2004 [5] було значно посилено контроль і відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму, що потребує розробки портативного універсального пристрою для вимірювання параметрів акустичного шуму, що має невисоку вартість відносно аналогів, що найчастіше являють собою складні дорогі програмно-апаратні комплекси, що відрізняються високою точністю й надійністю.

На підприємствах часто виникає питання щодо можливості контролю акустичного середовища у багатьох приміщеннях з метою оперативного реагування на відхилення від норми, подальшої обробки інформації та її зберігання, що потребує розробки апаратно програмного комплексу обробки інформації, в яких обчислення здійснює спеціалізований пристрій, сумісний з ЕОМ, а вторинну обробку отриманої інформації (накопичення, аналіз) – ЕОМ.


Случайные файлы

Файл
112964.rtf
163917.rtf
114248.rtf
12349-1.rtf
24886-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.