Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу (131708)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


  1. Соціальні Технології й гуманістична психологія А. Маслоу

2. Характеристики самоактуалізованих людей

2.1 Більше ефективне сприйняття реальності

2.2 Прийняття себе, інших і природи

2.3 Безпосередність, простота й природність

2.4 Сконцентрованість на проблемі

2.5 Незалежність: потреба в самоті

2.6 Автономія: незалежність від культури й оточення

2.7 Свіжість сприйняття

2.8 Верхові, або містичні, переживання

2.9 Суспільний інтерес

2.10 Глибокі міжособистісні відносини

2.11 Демократичний характер

2.12 Розмежування засобів і цілей

2.13 Філософське почуття гумору

2.14 Креативність (творчість)

2.15 Опір окультуренню

Список використаної літератури1. СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ Й ГУМАНІСТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ А. МАСЛОУ


Теорія 2ІАІ й розроблені на її основі Соціальні Технології дозволяють здійснити подальший розвиток ряду важливих для практичного застосування аспектів сучасних теорій особистості. Як приклад розглянуте застосування теорії 2ІАІ й Соціальних Технологій до опису явища самоактуалізації в рамках гуманістичної психології А. Маслоу.

Гуманістична психологія А. Маслоу виникла на початку 1960-х років як альтернатива психоаналітичної й біхевіориської традиціям у психології. По суті, дотепер цей напрямок не оформився в струминну теоретичну систему й виявляє собою скоріше психологічний рух, ніж строгу психологічну теорію.

В основу цього плину в психології поставлена концепція становлення особистості. Відповідно до неї, людина завжди перебуває в процесі становлення, у процесі розвитку й зміни.

У центрі теорії А. Маслоу лежить поняття самоактуалізації - потреби особистого вдосконалювання кожної людини. А. Маслоу характеризує самоактуалізацію як бажання людини стати тим, ким він може стати. Самоактуалізація - це вищий рівень в ієрархії потреб людини. На цьому рівні людин домагається повного використання своїх талантів, здатностей і потенціалу особистості.

Самоактуалізація - це зовсім не виражатися через творчі зусилля, спрямовані на створення творів мистецтва. Батько, спортсмен, студент, викладач або робітник у верстата - всі вони можуть актуалізувати свій потенціал, виконуючи щонайкраще те, що вони роблять. Специфічні форми самоактуалізації дуже різноманітні. За А. Маслоу, саме на цьому, вищому рівні ієрархії потреб люди сильніше всього відрізняються друг від друга.

А. Маслоу відзначав, що досягнення самоактуалізації надзвичайно рідке явище: по його оцінках менш 1% людей досягають її. Причини цього, на його думку, закладені як у самих людях (відсутність знань і впевненості у своїх здатностях, страх перед ризиком і перед новим), так і в соціальному оточенні (яке придушує тенденцію до актуалізації деякими соціальними нормами).

А. Маслоу попереджав, що самоактуалізуючі люди - це не суперзірки й не "герої без страху й докору". Вони піддані таким же вибухам гніву, також проявляють своє невдоволення, - коротше, живуть такою ж життям, як і все. Вони можуть шокувати або ображати свої поводженням інших людей. І разом з тим, згідно А. Маслоу, вони показують усім нам приклад чудового психічного здоров'я, приклад досягнення того, чим може стати людина.

Опис самоактуалізації має на увазі, що людина виявляє в собі якісь характеристики, які можна назвати "стрижневими" для нього, на які він опирається і які він розглядає як свого роду "систему відліку", як свого роду "міряло" для свого життя, для особистих і соціальних подій, для своєї діяльності.

У якості однієї із граней такої незмінності може виступати тип керування, що здійснює людина в нові для себе умовах - тип 2ІАІ. Знаючи його, людина також буде знати ті характеристики, ті властивості, ті явища зовнішнього миру, у яких він що називається "сильний", які він "розрізняє" і "бачить", те, у чому він розбирається досить добре й упевнено. Він також буде знати, у якому саме виді йому "зручно" представити результати своєї праці, у якому саме виді він здатний "виразити себе" у максимальній формі.

Одночасно він буде знати також і великий комплекс своїх "слабких місць", - усього того, над чим він повинен думати й що він повинен аналізувати, щоб правильно усвідомити ситуацію, щоб правильно неї проаналізувати, щоб прийняти правильне рішення.

А. Маслоу писав про Эупсихее - суспільство, що завдяки своєму пристрою допомагає людям у їхній потребі до самоактуалізації. Знання типу 2ІАІ дозволяє зрозуміти, як вибрати таке оточення, які максимально сприяло б конкретній людині в прояві його потреби до самоактуалізації, як вибрати те соціальне оточення, які допомогло б йому в цьому прагненні. Сам факт того, що людина має тип 2ІАІ, уже наочно переконує людини, що його особистий шлях самоактуалізації - волею-неволею - утягує також і інших людей, а часто навіть і просто неможливий без допомоги інших людей. Але як вибрати людей, які допомогли б на цьому шляху? Нагадаємо, що А. Маслоу багато уваги приділяв тому факту, що соціальне оточення часто перешкоджає такому руху. Знання свого типу 2ІАІ дозволяє людині цілеспрямовано формувати процес своєї власної самоактуалізації.

А. Маслоу вважав, що люди, які хочуть самоактуалізуватися, повинні - тією чи іншою мірою - вийти за межі обмежень, що накладають на них суспільством. Вони повинні зрозуміти, що не всі суспільні нормативи й соціальні норми є для них благом. Знання свого типу 2ІАІ дозволяє визначити ряд таких "непотрібних" (а, іноді, навіть і, що приводить до психологічної травми в людини даного типу 2ІАІ) соціальних нормативів, а також виробити свої, тільки для даної людини властиві форми виконання тих з них, без яких обійтися не можна.

Розглянемо ще одну сторону гуманістичної психології - запропоновані А. Маслоу характеристики самоактуазованих людей.

Багато хто із цих характеристик можуть бути застосовані до опису людей, що знають свій тип 2ІАІ й живучих відповідно до його.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОАКТУАЗОВАНИХ ЛЮДЕЙ


Розглянемо виділені А. Маслоу 15 характеристик, якими володіють самоактуалізовані люди. По А. Маслоу, ці люди являють собою "кольори" людства, саме вони його і є його кращими представниками. Він також думав, що ці люди досягли того рівня особистісного розвитку, що потенційно закладений у кожному з нас.

Виходячи з неформального дослідження, А. Маслоу дійшов висновку, що самоактуалізовані люди мають наступні характеристики.


2.1 Більше ефективне сприйняття реальності


Самоактуалізовані люди сприймають мир і інших людей такими, як вони є, а не такими, якими б вони хотіли їх бачити. Інакше кажучи, такі люди розуміють, що їхнє сприйняття є всього лише одним з можливих подань реальності, і не прагнуть нав'язувати всім своє - саме своє правильне! - думка, не прагнуть "стригти по одну гребінку" всіх і кожного. Знання свого типу саме й дозволяє досягти такого стану в області керування й сприйняття інших людей.

Самоактуалізовані люди більше толерантні до суперечливості й невизначеності, чим більшість людей, - що знов-таки властивийо людині, що знає свій тип і розуміє, що інші люди можуть мати інші типи, і, отже, мати інше подання про реальності. Завдяки тому, що люди, що знають свій тип і типологію 2ІАІ, більш ефективно розуміють способи сприйняття миру й способи реагування інших людей, вони легко можуть виявити фальш або нечесність інших.

Оскільки людина знає, що свій особистісний ріст він може здійснити тільки в умовах нового, він привітає сумнів, невизначеність і неходжені шляхи, а також не боїться проблем, не боїться неправильних їхніх рішень.2.2 Прийняття себе, інших і природи


А. Маслоу зв'язував самоактуалізацію із прийняттям себе таким, як ти є, з відсутністю надмірної критичності до себе, своїм недолікам і слабостям. Знання свого типу 2ІАІ дає людям розуміння того, що їхній фізіологічний пристрій є невід'ємною частиною їхньої сутності. Таким чином, багато заборон, пов'язані із цією стороною функціонування людини, сприймаються або спокійно, без непотрібних заборон.

Вони можуть переносити слабості інших і не боятися їхньої сили, розуміючи, що в інших інтер'єрах це все може помінятися, а також що немає й не може бути людини, у якого були б тільки "одні сильні" сторони. Знання типу 2ІАІ дозволяє не тільки виділити в себе "сильні" і "слабкі" сторони", але також і визначити, як вони міняються місцями залежно від ситуації (наприклад, виробничої) - від інтер'єра, у якому функціонує дана людина. Внаслідок цього зникає надмірне почуття провини, сорому й тривоги - емоційними станами, які взагалі настільки властиві людям.

Розуміючи, що піраміди керування формуються, "працюють" і розпадаються, такі люди точно також сприймають і самих себе й інших людей, і тому не бояться смерті, страждань і сумнівів. Звичайно, саме цей аспект більше характерний для координаторів.


2.3 Безпосередність, простота й природність


Самоактуалізовані люди поводяться безпосередньо й просто, у них відсутня штучність або бажання "зробити ефект". Вони, не коливаючись, відхиляють соціальні норми, коли вважають, що це необхідно. Їхнє внутрішнє життя, їхньої думки й емоції, - всі вони далекі умовності, природні й безпосередні. Вони не випробовують зайвих коливань, коли вважають за необхідне відхилити загальноприйняті соціальні норми.

Людина, що знає свій тип 2ІАІ, знає, що "найбільш сильне" власне рішення він може зробити тільки "тип", і тому цілком здатний відмовитися від соціальної норми, коли вважає, що він сам здатний запропонувати більше ефективне рішення. Він знає, що соціальна норма - це всього лише "усереднене" рішення, а життя так різноманітне!


Случайные файлы

Файл
6250-1.rtf
21613.doc
185199.rtf
71653.rtf
osnast.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.