Розвиток сучасної психології (131446)

Посмотреть архив целиком

Розвиток сучасної психології


Психологія - це одна із самих древніх наук і одночасно одна з наймолодших. Людей завжди займало власне поводження, а міркування про людську природу становлять тисячі й тисячі філософських і теологічних робіт. Уже в V столітті до н.е. Платона, Аристотеля й інших грецьких мислителів цікавили багато з тих проблем, над якими й сьогодні працюють психологи: пам'ять, навчання, мотивація, сприйняття, сни, патології поводження. Безсумнівно, існує наступність, що має принципове значення, минулого психології і її сьогодення.

Хоча духовною предтечею психології можна назвати багато наук стародавності, уважається, що сучасний підхід почав формуватися з 1879 року - ледве більше ста років тому.

Розходження між сучасною психологією - центральною темою цієї книги - і її коріннями - це питання не природи людини, а, скоріше, тих методів, за допомогою яких неї вивчають. Використовуваний підхід і методи дослідження відрізняють сучасну психологію від більше старої дисципліни, філософії, знаменуючи собою становлення психології як окремої, насамперед, наукової області знання.

До останньої чверті XIX сторіччя філософи вивчали людську природу, ґрунтуючись на власному, досить обмеженому, досвіді, за допомогою міркувань, інтуїції й узагальнень. Зміни стали можливі, коли філософи почали користуватися засобами, які вже успішно застосовувалися в біології й інших природничих науках. Тільки коли дослідники впевнилися в надійності таких методів вивчення людського розуму, як ретельно контрольоване спостереження й експериментування, психологія стала відділятися від своїх філософських корінь. Історики описують цей перехід від філософської основи до наукової як «найбільші зміни, які колись були в психології».

Новій науці треба було розвивати більше точні й об'єктивні методи дослідження. Багато в чому історія психології - після її виділення з філософії - це історія безперервного відточування дослідницьких методів з метою досягнення більшої об'єктивності у вивченні й рішенні проблем.

Прагнучи зрозуміти ті складні спірні питання й предмети обговорення, які визначають сучасну психологію, за відправну крапку варто взяти XIX століття - час, коли ця наука стала незалежною дисципліною із власними теоретичними й експериментальними методами дослідження. Уже філософи античності, Платон і Аристотель, цікавилися тими проблемами, які й сьогодні не втратили своєї актуальності, але їхні методи дослідження значно відрізнялися від тих, що використовують психологи наших днів. Древні мислителі не були психологами в сучасному розумінні. Тому ми торкнемося їхніх ідей лише в тій мері, у якій вони мають безпосереднє відношення до становлення сучасної психології.

Ідея про застосовність методів фізичних і біологічних наук до вивчення психічних явищ була успадкована й від філософського мислення, і від психологічних досліджень XVII-XIX сторіч. Саме тоді був підготовлений ґрунт, з якої й вийшла сучасна психологія. Філософи XIX століття прокладали шлях експериментальному підходу до вивчення мислення, а психологи, незалежно від них, наближалися до рішення тих же самих проблем з іншої сторони. Психологи XIX століття зробили вирішальний крок до розуміння фізичних механізмів, що лежать в основі процесів мислення. Їхні наукові методи відрізнялися від властиво філософських, але союз цих двох різних дисциплін - філософії й психології - породив нову сферу дослідження, що швидко знайшла індивідуальність і силу.

Виникши, нова область психології стрімко розвивалася, особливо в Сполучених Штатах, які зайняли й утримують пануючі позиції в психологічному світі. Переважна більшість книг по психології видані в Сполучених Штатах. Американська психологічна асоціація, що ніколи нараховувала лише 26 членів, до 1930 року становила 1100. а до 2005-му - більш ніж 100 тисяч чоловік.

Цей «демографічний вибух» серед психологів супроводжувався вибухом інформаційним - появою незліченної кількості досліджень, наукових доповідей, теоретичних статей, оглядів, книг, фільмів, комп'ютерних програм і т.п. Психологам, у рамках їхньої вузької спеціалізації, усе сутужніше встежити за бурхливим розвитком власної науки.

Збільшилися не тільки ряди практикуючих лікарів, дослідників, учених і видань спеціальної літератури, зріс також вплив психології на наше повсякденне життя. Цілком можливо, що деякою мірою робота психологів впливає на життя кожної людини - незалежно від його віку, занять і інтересів.

Вплив минулого на сьогодення

Уже в 1911 році в університетах читали лекції по історії психології, у наші ж дні такий курс є на більшості психологічних факультетів (McCovern. 1992); в окремих випадках курс по історії психології є обов'язковим для студентів. Державні органи утворення в США настійно рекомендують включити історію психології в число предметів, обов'язкових для вивчення на психологічних факультетах.

Щодо цього психологія - наука унікальна, адже на більшості факультетів зовсім не пропонують лекцій по історії своєї науки. Чому ж психологи так цікавляться нею? Одна із причин - це те, про що ми згадували раніше: багато питань, над якими вчені міркували сотні років тому, актуальні й сьогодні; у психології - на відміну від інших наук - очевидна наступність предметів і методів вивчення. Це означає, що психологія має більше відчутний і живий зв'язок із власним минулим, дослідження якого психологи думають важливим і потрібним.

Інтерес психологів до історії власної науки оформився в окрему сферу дослідження: аналогічно фахівцям із соціальної психології, психофармакології або психології підлітків є й фахівці з історії психології.

В 1965 році за редакцією психологів у США початків виходити «Журнал історії біхевіоральних наук» (journal of the History of the Behavioral Sciences). Тоді ж в університеті Акрона, штат Огайо, був заснований Архів історії американської психології - найбагатші збори першоджерел, до яких тепер могли звертатися вчені. В 1966 році, у рамках АРА, виник Відділ історії психології, а в 1969 році було засновано Міжнародне суспільство історії поведінкових і соціальних наук (Суспільство Шеврона), Дипломованих фахівців в області історії психології готовлять у декількох університетах США. Ріст числа книг і статей, семінарів і конференцій, поява нових архівів - все це говорить про те, яке важливе місце займає історія науки в курсі сучасної психології.

Ви скажете: це досить цікаво, але чому я повинен(на) вивчати історію психології? Подивитеся уважно: у всій психології не було ні одного підходу або визначення, у відношенні яких всі представники цієї науки висловлювали б повну єдність. Із приводу самого предмета вивчення, професійної й наукової спеціалізації існує безліч думок, розбіжностей і навіть розбіжностей.

Одні психологи зосереджують свою увагу на пізнавальних функціях, інші - на вивченні підсвідомості, треті працюють над питаннями зовнішнього поводження або над біохімічними процесами мислення. Сучасна психологія включає безліч дисциплін, які, на перший погляд, поєднують лише інтерес до поводження й природи людини й прагнення виробити хоч скільки-небудь єдиний науковий підхід.

Єдине, що зв'язує й вплітає в послідовний контекст ці різні сфери й підходи - це їхня історія, розвиток психології як незалежної дисципліни. Тільки вивчаючи походження й розвиток психології, можна ясно побачити, що сьогодні вона собою представляє. Знання історії впорядковує й привносить зміст у те, що здається хаосом, минуле вибудовується в перспективу, що пояснює сьогодення.

Психологи різних спеціальностей використовують схожі методи, засновані на переконанні, що минуле самим безпосереднім образом впливає на сьогодення. Клінічні психологи, намагаються зрозуміти нинішній стан своїх пацієнтів, вивчаючи їхнє дитинство, ті події життя, які могли змусити їхній поводитися або думати певним чином. Збираючи факти, клініцисти відтворять еволюцію життя пацієнтів, і нерідко це приводить до пояснення виниклих проблем. Психологи, що вивчають поводження, також визнають вплив минулого на формування сьогодення. Вони думають, що поводження визначається попередніми умовами життя й укоріненим досвідом - іншими словами, що стан людини можна пояснити його минулим.

Курс історії психології поєднує всі області дослідження й всі проблеми сучасної психології. Він дозволяє усвідомити взаємозв'язок між різними ідеями, теоріями й концепціями, дозволяє зрозуміти, як окремі ланки головоломки за назвою психологія вибудовуються в струнку картину. Історію психології можна також представити як науку, що вивчає що відбувається, що досліджує історичні події й досвід минулого - що й робить психологію тем. чим вона сьогодні є.

Необхідно додати, що історія психології - це й просто захоплююче оповідання, де ви знайдете драми, трагедії, випадки справжнього героїзму, революційних перетворень і навіть дещо про секс і наркотики. Минулого й помилки, і непорозуміння, і омани, але був і вільний розвиток, результат якого - сучасна психологія й весь її найбагатший досвід.

Історичні відомості: реконструкція минулого

Історичні факти - матеріал, що історики використовують для відтворення картини життя, подій, епох - помітно відрізняються від дані науки. Головна відмінна риса наукових даних - це метод їхнього одержання. Коли психологи хочуть, приміром, визначити, при яких умовах людина озивається на лихо іншого, або як впровадження в життя програми посилення рефлексів впливає на поводження лабораторних пацюків, або чи будуть діти наслідувати агресивного поводження телегероїв, вони конструюють ситуації, створюючи умови, при яких можуть бути отримані необхідні дані.


Случайные файлы

Файл
81787.rtf
30594-1.rtf
158638.rtf
170131.rtf
73108.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.