Властивості і якості особистості (129101)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки Україні

Харківський державний університет харчування і торгівлі

Первомайський факультет

Реферат

з психології на тему:

"Властивості і якості особистості"

Виконала:

студентка групи Б-17

Засовенко С.В.


Перевірив:

викладач Стаднік І.М.

Первомайськ

2008


План


1. Потенціал особистості

2. Регуляторі поведінки особистості і групи

3. Властивості особистості

4. Я-концепція

5. Сприйняття

Список літератури1. Потенціал особистості


У соціології праці розглядається категорія трудового потенціалу людини, що визначає можливості і ефективність його участі в економічній діяльності.

Потенціал — закладені можливості до виконання тих або інших функцій за сприятливих умов розвитку здібностей, задатки до умінь, навиків.

По суті, потенціал включає декілька професійних і особових характеристик працівника, склад яких визначається вимогами участі в виробничому процесі. Параметричне визначення потенціалу можна вважати за укрупнений професійний і особовий профіль працівника. У цьому сенсі визначення потенціалу слід розглядати у ряді інших методів побудови профілів працівників. Всі форми колективного господарства можуть бути ефективними тільки при високому рівні моральності працюючих, а особливо, керівників. Інакше фірма стане жертвою шахрайства своїх же працівників.

А.А. Погорадзе з посиланням на дослідження В.Г. Нестерова и Л.І. Іванько визначає структуру культурно-виробничого (особового) потенціалу працівника таким чином: «...професійні знання, уміння і навики, обумовлють професійну компетентність (кваліфікаційний потенціал); працездатність (психофізіологічний потенціал); інтелектуальні, пізнавльні здібності (творчий потенціал); здатність до співпраці, колективній організації і взаємодії (комунікативний потенциал); ціннісно-мотиваційна сфера (ідейно-світоглядний, етичний потенціал) ». В цю систему вважаємо за необхідне додати лідерський потенциал і потенціал до розвитку. Тоді структура трудового потенціалу, на наш погляд, виглядатиме повніше.

Доцільно відзначити і наявність у групи в господарській організації группового потенціалу (потенціал команди), що складається фактично з цих же элементів.

В зв'язку з цим варто визначити один з основоположних чинників эффективності виробництва:

керівник сучасної формації повинен ставити перед собою і вирішувати проблеми виявлення особового і групового потенціалу персонала;

створення умов для його всестороннього використання і забезпечення на цій основі розвитку особи, групи, процвітання організації.

Рівень використання потенціалу є критерієм етики керівника і внутрішньої етики организации. Якщо використовується тільки кваліфікаційний і психофізіологічний потенціал, означає керівник є послідовником і прихильником технократичного підходу до персоналу, а його нерозуміння можливостей інших складових потенціалу обмежує розвиток організації. Цей випадок відношення до персоналу нагадує використання багатофункціонального складного обладнання для виконання всього однієї примітивної операції.


2. Регулятори поведінки особи і групи


В якості регуляторів поведінки особистьсті і групи виступають:

численні внутрішні чинники і властивості, що складають основу особистості людини: генетичні і психофизиологичні, вік, стан здоров'я, історичний період існування, умови соціалізації, природно-кліматичні умови, вид навколишньої цивілізації і культуры, особливості відчуттів, сприйняття, пам'яті, мислення, волі, мови, діяльності, емоцій, орієнтації (потреби, мотиви, переконання, світогляд, ідеали), темпераменту, характеру, завдатків, схильностей, виду професійної діяльності, сімейних референтних чинників, а також найближчого оточення (соціальні і психологічні регулятори);

правові норми і декрети держави (політичні регуляторы), виробничо-административні розпорядки, організаційні статути і інструкції (організаційні регулятори);

звичаї, традиції, громадська думка (суспільні регулятори). Мораль (моральність), як система етичних норм, форма суспільної свідомості, також виконує функцію регулятора поведінки.

У господарських організаціях, що сприймають людину як суб'єкт, регулювання його поведінки здійснюється на основі стимулюваання в напрямах, відповідних мотивам поведінки. Завдання такої организації — виявити актуальні мотиви поведінки працівника, що лежать в основі потреби, інтереси, ціннісні орієнтації, і забезпечити стимулювання (за умови, що реально здійснимо). В цьому випадку ефективність дії буде більшою, і при найменших витратах.

Стимули, що знаходяться у розпорядженні організації, можуть бути орієнтовані на задоволення вітальних потреб людини, сприяючих підтриманню біологічного існування організму (можливості отримання одягу, житла, відчуття безпеки), а можуть бути направлені на задоволення духовних і соціальних потреб (розвитку особи, трудовогстажу, культури, відчуття значущості, причетності до справ групи, организації т. д.) Ці другі — складніші в розробці і реалізації, але і більш перспективні для організації і людини, оскільки сприяють нарощуванню потенціалу, а значить, збільшенню віддачі. Вони ж сприяють і розвитку особи, реалізації сенсу життя.

Стимули можуть бути груповими і індивідуальними, матеріальними (натуральні видачі), грошовими, побічно-матеріальними (у формі пільг), моральными.

Моральні стимули направлені на сприйняття психікою людини, на його почуття, емоції. Вони можуть бути негативно орієнтованими (на страх, заздрість т. д.) і позитивно направленими (на задоволення творчістю, досягнутою результатами, на здорове суперництво, пошану і самоповагу, на естетичне сприйняття і т. д.).

Оскільки культура є верхньою і «найніжнішою», важко формованимі цінним шаром в структурі особистості і суспільства, саме її рівень визначає цінність людського існування, значення суспільства, його потенціалу та в розвиток. Управління персоналом, направлене на обробіток і розвиток культури (розвиваюче управління) — та мета, до якої повинні прагнути керівники і яка, за великим рахунком, відповідає уявленням про життя взагалі. Нагадаємо, що потенціал людини являє собою складний сплав, що включає такі компоненти, як здоров'я, освіту, квалификацію, моральність, творчі здібності, можливості взаємодії, лідерство. Майже так само можна визначити і груповий потенціал.


3. Властивості особистості


Дослідження самооцінки особи в суспільних науках розглядається як особлива якість людини, що набувається в соціокультурному середовищі в процесі сумісної діяльності і спілкування.

Особа в широкому сенсі слова визначається по-різному представниками різних психологічних шкіл.

Особа у вузькому сенсі — це рівень «інтегральної індивідуальності», на якому здійснюються найголовніші життєві вибори, ухвалюються рішення, що мають доленосне значення для індивіда. Тільки на такому рівні виявляється справжня система життєвих цінностей, його уявлення про своє життєве призначення і сенс існування. Це духовний індивід, що живе в широкому контексті культури і загальнолюдських цінностей, володіє совістю і честю, переконаннями і ідеалами, гідністю, відчуттям обовязку і відповідальності.

У гуманістичних філософських і психологічних концепціях особа — це людина як цінність, завдяки якій здійснюється розвиток суспільства.

Аспекти проблеми розуміння особи:

багатогранність феноменології, що відображає різноманіття проявів людини в еволюції природи, історії суспільства і його власного життя.

Феномен:

1) незвичайний, винятковий факт, явище;

2) філософське поняття, що означає явище, дане нам в досвіді, чуттєвому пізнанні (в протилежність ноумену, що осягається розумом і що становить основу, суть феномену) міждисциплінарний статус особи, що знаходиться у сфері вивчення суспільних і природних наук;

залежність розуміння особи від образу людини, явно або приховано існуючого в культурі і науці на певному етапі їх розвитку;

неспівпадання проявів індивіда, особі і індивідуальності, досліджуваних в рамках відносних незалежних один від одного біогенетичного, соціогенетичного і персоногенетического напрямів сучасного людинопізнання. Індивідуальність — (від латів. individuum — «неделимое», «особина») неповторність, унікальність властивостей людини. У психології використовується при описі двох явищ: при аналізі індивідуальних відмінностей — як своєрідність властивостей людини, що виявляється в різних сферах (інтелекті, темпераменті особі); при аналізі ієрархічної организації психічних властивостей людини — виступає як її вищий рівень по відношенню до індивідуального і особового рівнів (індивід — особа — індивідуальність). По Б.Р. Ананьеву, особистість — це «вершина» структури психологічних властивостей, а індивідуальність — «глибина» особистості («індивідом народжуються, особистістю стають, індивідуальність відстоюють»);

розведення двох установок — дослідницькою, орієнтуючою специалиста на розуміння розвитку особи в природі і суспільстві, і практичною, направленою на формування і корекцію особи відповідно до цілей, завдань суспільства або поставленими конкретною людиною.

Три основні орієнтації і один відособлений напрям в розумінні особистості і чинників її формування по-різному підходять до цієї проблеми і досліджують відповідно до своїх уявлень різні її аспекти:


Случайные файлы

Файл
73831-1.rtf
23266.rtf
106717.rtf
74486.rtf
184573.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.