Ресурси виробництва (128397)

Посмотреть архив целиком


Міністерство освіти України

Київський Національний Економічний Університет

Кафедра педагогіки та психології


Курсова робота

на тему :


Ресурси виробництва ”


Виконав : студент 7 групи

4 курсу ФЕФ

Вертелецький Д.Б.

Науковий керівник : Малиновська .
К и ї в 1 9 9 7


План

Розділ 1 Соціально-психологічні аспекти викладання теми 2

Розділ 2 Власна концепція викладення економіки в середній школі для учнів 10 – 11 класів 4

Вступ 4

Загальна характеристика процесу навчання 5

Частина 1 Основи економічної теорії 5

Частина 2 Основи підприємництва 8

Розділ 3 Розробка методичного забезпечення 9

Місце теми в курсі “ Основи економічної теорії “ 9

Цілі та завдання теми 9

Структура теми 10

Вибір організаційних форм і методів навчань 10

Розробка уроку 11

Розділ 4 Особливості викладання теми в різних вікових групах 15

Список використаної літератури 16Розділ 1 Соціально-психологічні аспекти викладання теми


Проблема факторів виробництва є основоположною в сучасній економічній теорії. Правильне розуміння цього поняття , надасть можливість учням подивитись на економіку як на багаторівневу систему , яка породжується взаємодією багатьох чинників, які походять безпосередньо чи опосередковано з факторів виробництва.

Актуальність даної теми майже не залежить від часу та суспільного ладу . За будь-яких умов процес суспільного виробництва полягає в поєднанні 3 факторів виробництва ( земля капітал праця ) для забезпечення неперервності зазначеного процесу .

Суттєва відмінність в розумінні факторів виробництва при адміністративно командній системі та ринковій економіці полягає в виділенні прихильниками останнього способу господарювання ще одного специфічного фактора виробництва підприємницької здібності .

В умовах переходу України до ринкової економіки останній фактор виробництва є дуже важливим . Це пояснюється тим , що поєднання факторів виробництва за умов жорсткої конкуренції , яка притаманна капіталістичному способу виробництва , можливе лише при наявності вірного , професійного керівництва та організації процесу виробництва з боку підприємців.

Учні повинні зрозуміти , що процес виробництва будь-яких товарів це є поєднання факторів виробництва в певному місті і в певний час і тому серед названих факторів немає більш важливих і менш важливих .

В капіталістичному господарстві увага повинна приділятися всім факторам без винятку , бо відсутність одного з факторів чи недостатній його обсяг поставить під загрозу все виробництво .

Це пояснюється насамперед невизначеністю майбутнього економічного становища. Навіть економіка розвинутих країн знаходиться під впливом економічних криз . Тому процес управління підприємством зумовлює постійний контроль , нагляд і аналіз факторів виробництва та процесу їх поєднання .

Також учні повинні усвідомити , що фактори виробництва - це ресурси підприємства , які воно використовує для створення товарів та послуг. При роз’яснені даної теми треба зосередити увагу на тому , що :

 1. Ресурси не надаються безкоштовно і за них треба платити

 2. Майже всі ресурси , які використовуються в процесі виробництва є обмеженими і вичерпними

 3. Чим менше наявний ресурс і чим більше в ньому потреба тим більше за нього треба платити.

 4. Ефективність існування підприємства залежить від ефективності поєднання ресурсів


Зазначені положення особливо актуальні для України в сучасних умовах , коли наша держава відчуває дефіцит в окремих видах ресурсів і ефективне розпорядження ними є майже єдиним шляхом виходу з даного становища.

Як вже зазначалося дана тема має не лише практичне , а й велике теоретичне значення . По суті задачею будь-якої економічної науки є вирішення проблеми ефективного використання факторів виробництва ( ресурсів підприємства ) . Правильне розуміння даної проблеми дозволить учням більш ефективно сприймати подальші економічні знання .

Навіть , якщо в майбутньому дитина не буде підприємцем чи бізнесменом , а стане робітником , селянином , або обере іншу професію - усвідомлення особливостей процесу виробництва ( який є поєднанням факторів виробництва ) надасть йому можливість в повній мірі бачити свою частку в результатах роботи підприємства , своє місце в процесі створення матеріальних і нематеріальних благ . Також це надасть йому можливість на основі вищесказаного в повній мірі відстоювати і захищати свої права перед представниками керівної верхівки .

Якщо ж з учня виросте підприємець – то розуміння даної проблеми допоможе йому усвідомити , що не він є головним у процесі виробництва і не він один створює продукт , а є лише одною з складових процесу виробництва , і фундаментом успіху його підприємства буде приділення достатньої уваги іншим факторам.
Розділ 2 Власна концепція викладення економіки в середній школі для учнів 10 – 11 класів


Помилки учнів - це їх резерви розвитку .

Задача вчителя - навчити учнів саме так відноситись до своїх помилок .


( Вертелецький Д.Б. )


Вступ


Я вважаю , що найбільшою помилкою нашої системи навчання було те , що учнів завжди наказували за помилки поганими оцінками і ніколи не наполягали на виправлені цих помилок шляхом отримання відсутніх знань.

Учні загальноосвітніх шкіл ніколи не цікавились за що вони отримували низькі оцінки , а якщо й цікавились , то ніколи не поверталися до зроблених помилок з метою їх виправлення .

Наступною помилкою нашої системи навчання було те що учням давались величезні масиви знань і ніхто не навчав як їх використовувати в реальному житті .

Через це склалося становище , коли по закінченні школи учні мали великі об’єми знань з великими пробілами в них і не знали що з цим робити.

Виходячи з вище сказаного моя власна концепція полягає в постійному контролі знань учнів , виявленні недоліків і перетворення їх на переваги. Необхідно дати зрозуміти учням , що помилки це предмет для наполегливої праці і не потрібно відноситися до них як до катастрофи .

Навчальний процес вивчення економіки в 10 – 11 класах складається з двох частин :

 1. Основи економічної теорії

 2. Основи підприємництва

Кожна частина викладається на протязі 1 року


Загальна характеристика процесу навчання


Перед початком процесу навчання проводиться ввідне заняття , яке орієнтовно йтиме 40 хвилин . На ньому відбувається знайомство учнів з учителем . Проводиться вступна бесіда , де пояснюється необхідність вивчення економіки показується місце економіки в житті людини і суспільства , зв’язок економіки з іншими науками . Також розказується як , на яких принципах , будуть будуватися заняття , як буде проходити контроль знань , як буде оцінюватися робота учнів . Після цього учням буде надана змога задати питання що виникли .


Частина 1 Основи економічної теорії


Загальні принципи викладення розділу


 1. Кількість занять на тиждень - 2

 2. Термін викладення Розділу № 1 - 6 місяців 1 тиждень

 3. На викладення кожної теми відводиться 3 заняття , кожне заняття складається з двох частин ( А та В ) , між цими частинами 10 хвилинна перерва .


Схема розгляду і контролю знань по темах модуляЗаняття № 1

Частина А ( тривалість 20 хв. )

Якщо це взагалі перше заняття ( не враховуючи вступного ) то дана частина є основною частиною уроку , вона продовжується 40 хвилин і на ній розглядається нова тема . Якщо ж це не перше заняття то ця частина триває 20 хвилин і на ній розглядається результати тесту що проводився на занятті № 3 . Частина В ( тривалість 40 хв. )

Якщо це перше заняття то в частині В учні задають питання з теми , що розглядалася в частині А . Якщо ж це не перше заняття то частина В є основною і на ній розглядається нова тема , учитель пояснює її учням , радить що необхідно прочитати самостійно, задає домашнє завдання .


Заняття № 2

Частина А ( тривалість 30 хв. )

Проходить перевірка домашнього завдання , усна перевірка засвоєних на минулому занятті знань та знань отриманих під час самостійної роботи . Якщо виявлені пробіли в знаннях - учитель роз’яснює незрозумілі положення .

Частина В ( тривалість 30 хв. )

Письмовий контроль знань у вигляді контрольної роботи чи тестів . В якості домашнього завдання учитель пропонує учням підготувати доповіді з особливо складних питань теми .


Заняття № 3

Частина А ( тривалість 40 хв. )

Проходить розбір помилок в контрольній роботі . Учитель проводить роз’яснення помилок обговорюючи їх з учнями . Якщо учні все зрозуміли , проходить прослуховування підготовлених на дане заняття доповідей учнів та їх обговорення .

Частина В ( тривалість 20 хв. )

Проводиться письмовий контроль рівня засвоєних знань .


 1. По закінченні модуля проводиться 2 роздільних заняття . На першому занятті пишеться підсумкова контрольна робота по всі темах викладених в модулі . На другому - проводиться розбір помилок контрольної .


 1. По закінченні розгляду Розділу 1 проходить ділова гра . В процесі гри учні діляться на групи , які представляють різні інститути ринкової економіки . В процесі гри виявляються і викорінюються все ще присутні недоліки в рівні засвоєння знань . Це найбільш ефективний спосіб через присутність аспекту змагання і конкуренції між учнями.


Случайные файлы

Файл
24476-1.rtf
178217.rtf
20554.rtf
kursovik.doc
22844.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.