Характеристика та галузь використання шлакопортландцементу (124738)

Посмотреть архив целиком

Реферат
на тему: Характеристика та галузь використання шлакопортландцементуПЛАН


ВСТУП

1. Технічні вимоги

1.1Характеристики

1.2. Вимоги до матеріалів

2. Сульфатостійкий шлакопортландцемент СС ШПЦ 400-Д-60

3. Шлакопортландцемент ШПЦ Ш/А-400

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТКРАТУРИВСТУП


Даний стандарт поширюється на сульфатостійкі цементи (далі - цементи), призначені для виготовлення бетонних та залізобетонних конструкцій, які мають корозійну стійкість при впливі середовищ, агресивних за вмістом у них сульфатів.

Усі вимоги даного стандарту є обов'язковими.

Посилання на стандарти, які використані в даному стандарті, наведено в додатку А.

Класифікують:

1. За речовинним складом сульфатостійкі цементи підрозділяють на види:

- сульфатостійкий портландцемент:

- сульфатостійкий портландцемент з мінеральними добавками;

- сульфатостійкий

шлакопортландцемент;

- пуцолановий портландцемент.

2. За міцністю при стисканні у віці 28 діб цементи підрозділяють на марки: 300, 400, 500.

3. Умовне позначення цементу повинно складатись із:

- виду цементу за 3.1. Допускається скорочене найменування цементу за ДСТУ Б В.2.7-46 (ПЦ, ШПЦ) з додаванням позначення сульфатостійкості - СС, а для пуцоланового цементу -ППЦ;

- марки цементу за 3.2;

- позначення максимального вмісту добавок у цементі - ДО, Д20, Д60;

- позначення пластифікації цементу - ПЛ;

- позначення гідрофобізації цементу - ГФ;

- позначення даного стандарту.

Приклади умовних позначень

1 Сульфатостійкий портландцемент марки 400 з добавками до 20%, пластифікований: сульфатостійкий портландцемент 400-Д20-ПЛ ДСТУ Б В.2.7-85-99 або ССПЦ 400-Д20-ПЛ

ДСТУ Б В.2.7-85-99

2 Пуцолановий портландцемент марки 300:

пуцолановий портландцемент 300

ДСТУ Б В.2.7-85-99

або ППЦ300 ДСТУ Б В.2.7-85-991. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


Цементи повинні виготовлятися у відповідності з вимогами даного стандарту за технологічним регламентом, затвердженим підприємством-виготовлювачем.


1.1 Характеристики


- Клінкер, який застосовують при виробництві цементів, за розрахунковим мінералогічним складом повинен відповідати вимогам, вказаним у таблиці 1.

- Допускається вводити у цемент при помелі пластифікуючі та гідрофобізуючі поверхнево-активні добавки за кількістю не більше 0,3 % від маси цементу за перерахунком на суху речовину добавки.

Рухомість цементно-піщаного розчину складу 1:3 з пластифікованих цементів усіх видів повинна бути такою, щоб при водоцемент-ному відношенні, що дорівнює 0,4, розплив стандартного конуса був не менше 135 мм.

Гідрофобний цемент не повинен вбирати воду протягом 5 хв від моменту нанесення краплі води на поверхню цементу.

- При виробництві цементу для інтенсифікації процесу помелу допускається вводити технологічні добавки, які не погіршують якість цементу, за кількістю не більше 1 % від маси цементу.

Ефективність застосування технологічних добавок, а також відсутність негативного їх впливу на властивості бетону повинні бути підтверджені результатами випробувань цементу і бетону.

- Границя міцності цементів при стисканні повинна бути не менше величин, вказаних у таблицях.

- Цемент повинен показувати рівномірність зміни об'єму при випробуванні зразків кип'ятінням у воді.

-Початок тужавлення цементу повинен наступати не раніше 45 хв, кінець - не пізніше 10 год від початку замішування.

- Тонкість помелу цементу, яку визначають за питомою поверхнею, повинна бути не менше 250 м2/кг. Для цементів, які містять добавки осадового походження, тонкість помелу визначають за залишком на ситі з сіткою № 008 за ГОСТ 6613. Залишок на ситі не повинен бути більше 15% від маси проби, яку просівають.

- Вміст лугів у цементі встановлюють договором на постачання.


1.2 Вимоги до матеріалів


Для виготовлення сульфатостійких цементів застосовують:

- портландцементний клінкер нормованого складу відповідно до таблиці 1;

- гіпсовий камінь за ГОСТ 4013. Допускається застосовувати інші матеріали, що містять сульфат кальцію, за відповідною нормативною документацією;

- активні мінеральні добавки за відповідною нормативною документацією;

- гранульовані доменні або електротер-мофосфорні шлаки за ГОСТ 3476. Вміст оксиду алюмінію (Аl2О3) у шлаках для виготовлення сульфатостійкого портландцементу з мінеральними добавками не повинен бути більше 8 %, а у шлаках, призначених для виготовлення сульфатостійкого шлакопортландцементу, - не більше 12 %.2.СУЛЬФАТОСТІЙКИЙ ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СС ШПЦ 400-Д-60


Сировиною сульфатостойкого шлакопортландцементу СС ШПЦ 400-д-60 служить вапняк і глина, що добуваються відкритим способом у місцевому кар'єрі. Протягом багатьох років це екологічно чиста сировина служить для успішного виробництва цього виду цементу.

Цемент випускається згідно з нормами ДСТУ Б.В.2.7.-46-96 "Державний стандарт України". Контроль якості продукції, що випускається, здійснюється експрес-методом за допомогою найсучасніших приладів.

На сульфатостойкий шлакопортландцемент СС ШПЦ 400-д-60 існує сертифікат якості, виданий органом по сертифікації цементу СЕПРОЦЕМ. Цим же органом регулярно здійснюється технічний нагляд на відповідність що випускається сульфатостойкого шлакопортландцементу СС ШПЦ 400-д-60 сертифікату якості.

Використовується

Застосовується для бетонних і залізобетонних конструкцій, які володіють корозійною стійкістю в сульфатних водах, особливо в морській воді.

Використовується для будівництва дамб, причалів, силосних ям і інших підвідних і підземних споруджень, не експлуатованих у зоні перемінного зволоження - висихання, а також у зоні низьких температур.

При будівництві житла.


Фізико-механічні властивості:

Вид випробувань

Згідно з нормами

Середні показники "Югцементу"Питома поверхня (м²/кг)

-

не визн.

Тонкість помолу (пройшло через сито N008, %)

85

90

Нормальна густота цементного тіста (%)

-

25,5

Термін схоплювання:Початок (хв.)

60

210

Кінець (хв.)

600

280

Рівномірність зміни об'єму

Витр.

Витр.

Межа міцності при стискуванні (Н/мм²):2 доби

-

25

28 доби

40-50

43

Пропарювання

-

-

Сумарна активність природних радіонуклідів Бк/кг

370

max 110


Хіміко-мінералогічний склад

Обрані показники

Згідно з нормами

Середні показники "Югцементу"СаО

-

56

SіO2

-

26,5

Al2O3

-

5,5

Fe2O3

-

3,5

MgO

-

2,4

SO3

-

3

Втрати при прожарюванні

-

2,8

Нерозчинний залишок

-

2

Na2O + K2O

-

0,45

C3A в клінкері

8

6

MgO в клінкері

5

2,5


Порівняння норми з цементом нашого виробництва:

C3A = 6% - цемент має особливу стійкість у минерализованых водах.

MgO = 2,5% - цемент не може викликати нерівномірність зміни обсягу.

Сумарна активність природних радіонуклідів max 110 Бк/кг - цей цемент можна використовувати при будівництві житла.


3. ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ШПЦ Ш/А-400


Сировиною шлакопортландцементу ШПЦ III/A-400 служить вапняк і глина, що добуваються відкритим способом у місцевому кар'єрі. Протягом багатьох років це екологічно чиста сировина служить для успішного виробництва цього виду цементу.

Цемент випускається згідно з нормами ДСТУ Б.В.2.7.-46-96 "Державний стандарт України". Контроль якості продукції, що випускається, здійснюється експрес-методом за допомогою найсучасніших приладів.

На шлакопортландцемент ШПЦ III/A-400 існує сертифікат якості, виданий органом з сертифікації цементу СЕПРОЦЕМ. Цим же органом регулярно здійснюється технічний нагляд на відповідність шлакопортландцементу, що випускається, III III/A-400 сертифікату якості.


Случайные файлы

Файл
20340-1.rtf
5275.rtf
13665-1.rtf
16536.rtf
115596.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.