Характеристика діяльності агломераційного цеху (124734)

Посмотреть архив целиком

Зміст


Вступ

1 Короткий опис технологічного процесу цеха АГЦ

2 Монтаж, ремонт і експлуатація агломераційної машини

3 Заходи безпечного обслуговування електрообладнання

4 Заходи протипожежної безпеки на електрообладнанні

5 Охорона навколишньго серидовищаВступ


Приводом наступного століття за прогнозами більшості фахівців стане привід на основі вентильно - індукторного двигуна (ВІД). Вони мають пасивний феромагнітний ротор без яких - або обмоток або магнітів. Разом з тим, високі споживчі властивості приводу можуть бути забезпечені тільки при застосуванні потужної мікропроцесорної системи управління в поєднанні із сучасною силовий електронікою. Зусилля багатьох розробників у світі сконцентровані в цій галузі. Для типових застосувань перспективні індукторного двигуни з самозбудження, а для тягових приводів - індукторного двигуни з незалежним збудженням з боку статора. В останньому випадку з'являється можливість двозонного регулювання швидкості за аналогією зі звичайними приводами постійного струму.

Для більшості масових застосувань приводів (насоси, вентилятори, конвеєри, компресори і т. д.) потрібно відносно невеликий діапазон регулювання швидкості (до 1:10, 1:20) і відносно низька швидкодія. При цьому доцільно використовувати класичні структури скалярного управління. Перехід до широкодіапазонним (до 1:10000), швидкодіючим приводам верстатів, роботів і транспортних засобів, вимагає застосування більш складних структур векторного керування. Частка таких приводів становить зараз близько 5% від загального числа і постійно зростає.

Останнім часом на базі систем векторного управління розроблений ряд приводів з прямим цифровим керуванням моментом. Відмінною особливістю цих рішень є гранично високу швидкодію контурів струму, реалізованих, як правило, на базі цифрових релейних регуляторів або регуляторів, що працюють на принципах нечіткої логіки (фазі - логіки). Системи прямого цифрового керування моментом орієнтовані в першу чергу на транспорт, на використання в кранах, ліфтах, робототехніки.

Ускладнення структур управління приводами зажадало різкого збільшення продуктивності центрального процесора і переходу до спеціалізованих процесорів з об'єктно - орієнтованої системою команд, адаптованої до вирішення завдань цифрового регулювання в реальному часі.

Зростання обчислювальних можливостей вбудованих систем управління приводами супроводжується розширенням їх функцій. Крім прямого цифрового керування силовим перетворювачем реалізуються додаткові функції підтримки інтерфейсу з користувачем (через пульт оперативного управління), а також управління технологічним процесом.

До складу системи управління входять: універсальний регулятор технологічної змінної, а також генератор керуючих впливів на базі годин реального часу. Таке рішення дозволяє підтримувати тиск в трубопроводі на заданому, відповідно до добової Циклограма, рівні виключно засобами електроприводу, без використання промконтроллеров.

Перспективні системи управління електроприводами розробляються з орієнтацією на комплексну автоматизацію технологічних процесів і узгоджену роботу декількох приводів у складі промислової мережі.

Прагнення гранично здешевити привод, особливо для масових застосувань в побутовій техніці (пилососи, пральні машини, холодильники, кондиціонери і т. д.), призвело до відмови від датчиків механічних змінних і переходу до систем бездатчікового управління, де для оцінки механічних координат приводу (положення , швидкості, прискорення) використовуються спеціальні цифрові спостерігачі. Це можливо тільки при високій продуктивності центрального процесора, коли система диференціальних рівнянь, що описують поведінку приводу, може бути вирішена в реальному часі.

Основні витрати при розробці систем управління приводами припадають не на створення апаратної частини контролера, а на розробку алгоритмічного та програмного забезпечення. Тому роль фахівців у галузі теорії електроприводу істотно зростає.1 Короткий опис технологічного процесу цеха АГЦ


Завданням агломераційного процесу є підготовка високоякісної сировини для доменного виробництва із суміші залізорудних концентратів, аглоруд, колошникового пилу,окалини та інших залізовмісних матеріалів шляхом спікання їх з відповідною кількістю флюсу (звичайний і доломітізірованний вапняк, вапно) при використанні твердого палива (коксова дрібниця, коксовий горішок,антрацитовий штиб).

Високі техніко-економічні показники агломераційного процесу забезпечуються суворим дотриманням сталості фізичних властивостей і хімічного складу шихтових матеріалів, оптимальних технологічних параметрів.

Для досягнення максимальної продуктивності агломашин, отримання високоякісного агломерату відповідно до вимог стандарту підприємства при мінімальних витратах сировини і палива, забезпечення довговічності роботи обладнання та безпеки праці працюючого персоналу,необхідно встановити єдину методику ведення і регулювання процесу спікання доменного агломерату.

Процес спікання.

1. Спікання підготовленої шихти є основним етапом у технології отримання високоякісного агломерату.

Спікання шихти ведеться на колосникових гратах агломераційної машини при просасиваніі повітря за рахунок розвитку високих температур при горінні вуглецю в шарііхти.

Колошниковий грати повинні забезпечити стабільне живий перетин (8-12%), мінімальну розсипанню шихти через межколосніковие зазори, виключати перекоси і випадання колосників.

Швидкість руху спікальних візків регулюється агломератчіком залежно від вертикальної швидкості спікання з таким розрахунком, щоб процес спікання закінчувався на передостанній вакуум-камері зони спікання.

2. При нормальному ході процесу спікання готовий пиріг агломерату повинен бути рівномірно спечен по всій висоті та ширині. У спек не допускається гнізд неспеченной шихти. Розпечений шар при виробництві пирога агломерату не перевищує ¼ висоти пирога, (від колошникового решітки).

Дроблення пирога агломерату.

1. Після охолодження спеченого пирога агломерату в зоні охолодження, проводиться дроблення його одновалкової дробаркою.

2. Для грохочення агломерату в хвостовій частині агломашини встановлений гуркіт.Далі готовий агломерат вантажиться у вагони.

3. Отриманий повернення надходить в барабан - охолоджувач, де охолоджується водою, а потім системою конвеєрів подається в бункер повернення.


  1. Монтаж, ремонт і експлуатація агломашини


Ремонт – це комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності електроустаткування та відновлення ресурсів електроустаткування чи його складових частин.

За видами ремонти електроустаткування поділяються на поточні і капітальні.

Поточний ремонт – ремонт, який виконується для забезпечення чи відновлення працездатності електроустаткування і полягає в заміні або відновленні окремих частин.

Капітальний ремонт - це ремонт, виконуваний для відновлення справності і повного або близького до повного відновлення ресурсу електроустаткування із заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.

Технічне обслуговування - комплекс операцій або операція по підтримці працездатності або справності електроустаткування при використовуванні за призначенням.

Технічне обслуговування проводиться в періоди між ремонтами і передбачає:

  • контроль за дотриманням режимів роботи і правил технічної експлуатації, регламентованих ПТЕ та ПТБ;

  • проведення оглядів та нагляд за електроустаткуванням;

  • перевірку свідчень приладів, ступені нагріву машини, апаратів і мереж, стан ізоляції, справності заземлення та ін.

  • обтирання, чистку, продування, виявлення дрібних пошкоджень та їх усунення;

  • перевірку стану електрообладнання з широким використанням технічної діагностики, яку проводять з метою визначення вироблення ресурсів вузлів та деталей і попередження аварійних ситуації.

1. Тиристорний перетворювач

До складу операцій по технічному обслуговуванню комплектного напівпровідникового перетворювача входять:

-зовнішній огляд, продування стислим повітрям, протирання ізоляторів, тиристорів, силових вентилів;

- заміна КІП і А;

-заміна тиристорів, що аварійно вийшли з ладу, вентилів, резисторів і конденсаторів;

- заміна всіх фільтрів (або їх промивка і сушка);

-перевірка перегріву напівпровідникових приладів, пускорегулирующей апаратури, реле захисту і контролю, наявності надмірного шуму;

-перевірка роботи вентилятора і системи охолоджування перевірка справності пристроїв сигналізації, вимірювальних приладів і комутуючої апаратури;

-перевірка роз'ємних і паяних з'єднань ланцюгів вторинної комутації;

-перевірка рівня напруги силового ланцюга, ланцюгів управління, завдання і всіх автономних джерел живлення постійного струму;

-перевірка світлової сигналізації, усунення несправностей.

При поточному ремонті виконуються операції технічного обслуговування і, крім того, проводиться:

-часткове розбирання і контроль за станом блоків тиристорів, дроселів, реакторів, стабілізаторів, діодів, вентилів;

- перевірка роботи системи імпульсно-фазового управління;

- перевірка розподілу струмів і напруги між вентилями при груповому їх з'єднанні;

- наладка роботи регуляторів і системи регулювання в цілому;

- ремонт приводу вентилятора теплообмінника, системи водяного охолоджування, хімічне очищення систем охолоджування;

- заміна несправних блоків і вузлів, ремонт комутуючої апаратури. Заміна несправних блоків і вузлів, ремонт комутуючої апаратурu.

При капітальному ремонті виконуються операції поточного ремонту і, крім того, проводиться:

- ремонт несправності блоків із заміною непридатних до ремонту елементів;


Случайные файлы

Файл
113617.rtf
935.doc
93639.rtf
23675.rtf
31761.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.