Трубні млини (124651)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування


Кафедра дорожніх, меліоративних машин і обладнання

Реферат

На тему:

ТРУБНІ МЛИНИ
Виконала:

Студентка 3-го курсу МЕФ

Групи ОХВ-31

Веремійчик Т.А.


Перевірив:

Науменко Ю.В.
Рівне – 2006р.


План


Вступ

 1. Класифікація млинів

 2. Особливості трубних млинів

 3. Сировинний трубний млин 4,2Х 10 м

 • Завантажувальна частина

 • Барабан млина

 • Розвантажувальна частина

 • Підшипники млина

 • Технічна характеристика сировинного трубного млина 4,2X10 м

 1. Трубний кульовий млин 4x13,5

 • Привід млина

 • Установка для введення води

 • Технічна характеристика трубного кульового млина 4X13,5 м

 1. Трубний кульовий млин 3,2X15 м

 • Завантажувальна частина

 • Барабан

 • Кожух

 • Підшипник

 • Розвантажувальна частина млина

 • Сектори перегородки

 • Діафрагма

 • Сито

 • Приймальна камера

 • Центральний привід млина

 • Система автоматичного мастила

 • Станції рідкого мастила

 • Принцип роботи сировинних і цементних млинів

 • Технічна характеристика млина 3,2X15 м

 1. Трубний кульовий млин 3,2X8,5

 • Загальний вид млина

 • Правий завантажувальний пристрій

 • Периферійна розвантажувальна частина

 • Технічна характеристика млина 3,2X8,5 м

 1. Трубний млин 2,6Х 13 м

 • Технічна характеристика млина 2,6X13 м

Використана літератураВступ


Для помелу цементу, вапна і гіпсу, а також скла, вогнетривких і інших виробів застосовують важкі млини. Конструкція їх і принцип дії залежать від призначення і фізико-механічних властивостей матеріалу, що розмелюється. Трубні млини використовують для помелу як однорідних матеріалів, так і матеріалів з різними коректуючими добавками.

Тонкість помелу характеризується питомою поверхнею готового продукту (в см2/г). Тонкість помелу клінкеру 2800—4500, сировинних матеріалів 2800—3000 см2/г.1. Класифікація млинів


Трубні млини класифікують:

 • за принципом роботи — періодичної і безперервної дій;

 • по характеру роботи — млини, що працюють по відкритому і замкнутому циклу; сюди відносяться кульові млини безперервної дії як мокрого, так і сухого помелу;

 • за способом помелу - сухого і мокрого помелу;

 • за формою робочого корпусу — барабанні циліндрові, конічні і трубні циліндрові;

 • тіл, що формою мелють, — кульові, стрижневі, самоподрібнення (без тіл, що мелють);

 • за способом розвантаження — з механічним і пневматичним розвантаженням;

 • по конструкції завантажувального і розвантажувального пристрою — з центральним завантаженням і розвантаженням через порожнисті цапфи, з розвантаженням через грати (з діафрагмою) торця, з периферійним розвантаженням через грати, із завантаженням і розвантаженням через люк в барабані (млини періодичної дії).

В промисловості будівельних матеріалів застосовують в більшості випадків млини безперервної дії, що працюють по відкритому або замкнутому циклу, сухим або мокрим способом.

При обертанні млина тіла, притискувані відцентровою силою до стінок барабана, що мелють, підіймаються на деяку висоту. Під дією сили тяжіння, що долає вертикальну складову сили інерції, тіла, що мелють, падають на шар матеріалу, дроблять його і частково розмелюють. Цільпібси продовжують подрібнювати мілкороздріблений матеріал стиранням.

В млинах відкритого циклу матеріал проходить через робочий простір млина тільки один раз, не класифікується і крупні частинки не повертаються в млин на домол. В млинах замкнутого циклу матеріал після помелу в млині прямує в класифікаційні (сепаруючі) пристрої, де розділяється на готовий продукт (подрібнений до необхідної тонкості) і більш грубий (крупу), який повертається в млин на домол.

Робота млина по замкнутому циклу більш раціональна, оскільки готовий продукт своєчасно віддаляється (відсосується) з робочого простору млина, буферна подушка не створюється, помел решти маси не утрудняє і матеріал не перерозмелюєтся. Млини, що працюють по замкнутому циклу, більш продуктивні і економічні.


2. Особливості трубних млинів


Трубні млини порівняно прості по конструкції, зручні в експлуатації, забезпечують високий ступінь подрібнення, піддаються автоматизації. Проте вони мають істотні недоліки: малі швидкості дії тіл, що мелють, на матеріал, в роботі подрібнення бере участь тільки частина тіл, що мелють; робочий простір барабана використовується всього на 35—45%; висока питома витрата електроенергії (35— 40 кВт год./т цементу); значний знос тіл, що мелють, і футеровки (1—1,2 кг/т цементні клінкери); велика металоємність, високий шум при роботі. При цьому питома продуктивність складає близько 0,1 т/год на 1 т маси млина, к. к. д. 0,005—0,01.

Млини завантажують тілами на 28—35%, що мелють, їх об'єму. Масу і асортимент тіл, що мелють, підбирають шляхом випробувань млина, при яких перевіряють її продуктивність і тонкість помелу в окремих камерах. Знос тіл, що мелють, відшкодовують періодичним довантаженням їх через певні проміжки часу (не рідше ніж через 100 год. роботи). Через тривалий термін роботи (не рідше ніж через 1800 — 2000 год.) тіла, що мелють, повністю замінюють. Здібність матеріалів до подрібнення оцінюється коефіцієнтом розмоловластивостей, що є відношенням питомої витрати енергії при подрібненні еталонного матеріалу до питомої витрати енергії на подрібнення що зіставляється з ним матеріалу при однаковому ступені їх подрібнення. Звичайно еталоном служить цементний клінкер середньої розмелюємо остюки, коефіцієнт розмоловластивості якого приймається за одиницю. Коефіцієнт раз-моловластивості для вапняку 1,2—1,8; для доменного шлаку (гранул) 0,8—1,1; для сухої глини 1,5—2.

Знаючи продуктивність млина при подрібненні одного матеріалу і коефіцієнт размолоспособности, можна визначити продуктивність цього млина при помелі іншого матеріалу.


3. Сировинний трубний млин 4,2Х 10 м


Сировинний трубний млин 4,2Х 10 м (мал. 1, 2) призначений для помелу сировини з одночасним тим, що його підсушив при роботі по замкнутому циклу. Вона складається із завантажувальної частини, барабана, розвантажувальної частини, двох корених підшипників, приводу і системи рідкого мастила.

Завантажувальна частина є зварною тічкою для подачі матеріалу, суміщену з газоходом і приєднану до порожнистої цапфи з шнеком.

Барабан млина зварної з листової сталі, внутрішня поверхня його розділена на дві камери: камеру підсушила, оснащену лопатями і пересипним пристроєм, що перелопачують, і камеру помелу, футерованную бронеплитами із сталі Г1ЗЛ або Г1ЗХ2Л і заповнену кулями, що мелють. Для проведення футеровочных і інших ремонтних робіт барабан оснащений люками.

Розвантажувальна частина складається з порожнистої цапфи з шнеком і приєднаного до неї витяжного коліна газоходу зварної конструкції.

Підшипники млина складаються з рами корпусу, вкладиша з бабітовою заливкою і кришки. Вкладиш самовстановлюється охолоджується водою і інтенсивно змазав рідким мастилом від спеціальної автоматичної станції.

Млин обертається від тихохідного електродвигуна через проміжний вал і вінцеву пару. Таке конструктивне виконання приводу викликано необхідністю вільного виходу газовапна подрібненого матеріалу з млина через розвантажувальну частину, у зв'язку з чим типове рішення центрального приводу в даному випадку неприйнятне.

Для провороту млина при ремонтах передбачений допоміжний привід, який здійснює повільний поворот млина від невеликого електродвигуна через редуктор, кулачкову муфту, вал головного електродвигуна, проміжний вал і вінцеву пару.

На млині застосована централізована система мастила, вона здійснюється від двох станцій рідкого мастила продуктивністю 125 і 50 л/хв і однієї станції густого мастила. Станція продуктивністю 125 л/хв забезпечує безперервну подачу масла в підшипники млина, станція продуктивністю 50 л/хв подає мастило в підшипники підвінцевої шестірки і підшипники головного електродвигуна. Автоматична станція густого мастила САГП-200П періодично подає мастило, що розпиляє, на вінцеву пару.

Шихта, призначена для помелу, і сушильний агент (як правило, гази, що відходять від циклонних теплообмінників) поступають в завантажувальну частину млина. Остання забезпечена трубошнеком, подаючим шихту в порожнину барабана. З трубошнека шихта поступає в камеру підсушки, обладнану лопатями, що забезпечують енергійне пересипання шихти (з відповідним просуванням) і одночасно що проводять деяке завихрення газуМал. 1. Сировинний трубний млин 4,2Х 10 м;

1 — розвантажувальна частина; 2 — барабан; 3 — підшипник; 4 — завантажувальна частина; 5 — тихохідний електродвигун головного приводу; 6 - редуктор допоміжного приводу; 7 - змащувальна система

перед входом в розмельну камеру. При пересипанні матеріал омивається гарячими газами і висушується майже до необхідної вогкості. Деяка досушка відбувається ще в робочій камері при помелі.

Сушильні гази, проходячи через розмельну камеру, підхоплюють подрібнений матеріал і через розвантажувальну цапфу і газохід виносять його в прохідного сепаратора. При помелі шихти з невеликою вогкістю млин може працювати і без камери підсушки. В цьому випадку остання демонтується і ця ділянка бронюється звичайними бронеплитами.


Случайные файлы

Файл
13871.rtf
101867.rtf
73044.rtf
182882.rtf
130619.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.