Види фільтрів (122909)

Посмотреть архив целиком

Очищення припливного вентиляційного повітря


Загальні відомості

В атмосферному повітрі завжди є пилові частинки. Кількість пилу в повітрі залежить від ряду факторів природного характеру та антропогенної дії на навколишнє середовище, а саме від ступеня благоустрою та розташування населених міст, від щільності зелених насаджень, від характеру технологічних процесів промислових підприємств, які розташовані в даному населеному пункті, від інтенсивності руху транспортних засобів, стану дорожнього покриття тощо.

Ступінь забрудненості атмосферного повітря залежить від середньодобової концентрації пилу в ньому (мг/м3). Дуже сильно забруднене повітря при концентрації пилу більше 3, сильно забруднене, коли концентрація дорівнює 1, слабо забруднене при концентрації більше 0,15, але менше 0,5, і чисте при концентрації пилу до 0,15.

Очищення припливного повітря необхідне для окремих приміщень з підвищеними вимогами до чистоти повітря як промислових, так і житлових, громадських та адміністративно-побутових будівель, а саме: підприємств приладобудування, радіоелектроніки, оптичних та годинникових заводів, а також картинних галерей, музеїв, кінотеатрів, театрів, лікувальних та лікувально-профілактичних закладів тощо.

Відповідно до п. 4.12 [5] очищення повітря від пилу в системах з механічним спонуканням треба проектувати так, щоб вміст пилу в припливному повітрі не перевищував:

а) ГДК в атмосферному повітрі населених пунктів - при подачі його в приміщення житлових і громадських будівель;

б)30% ГДК в повітрі робочої зони - при подачі його в адміністративно-побутові та виробничі будівлі;

в)допустимих концентрацій з технічних умов на вентиляційне обладнання. Крім цього, очищення зовнішнього повітря від пилу дозволяється не

передбачати в системах вентиляції з механічним спонуканням для приміщень, в яких більше 50% необхідної витрати повітря в теплий період року подається через відкриті прорізи (вікна, фрамуги, двері тощо).

При вирішенні зовнішньої задачі з метою захисту навколишнього середовища норми [54] обмежують також допустимий вміст пилу в повітрі, яке викидається в атмосферу системами місцевої та загальнообмінної витяжної вентиляції.

При продуктивності систем вентиляції (витяжних)більше 15 тис. м3/год концентрація пилу в повітрі визначається залежністю

q = 100 k,

при об'ємі повітря системи витяжної вентиляції до 15тис. м3/год допустима концентрація пилу визначається залежністю

q = (l60-4.L)

де q - допустима концентрація пилу, мг/м3; L - об'єм повітря, що видаляється, тис.м3/год; к- поправковий коефіцієнт, який залежить від ГДК пилу (табл. 8.1).


Таблиця 1 Поправковий коефіцієнт k


Вибір способу очищення повітря залежить від характеру, концентрації і дисперсності пилу, а також від технічних характеристик пиловловлюючих пристроїв.


Повітряні фільтри. Класифікація фільтрів і їх основні показники


Припливне повітря, яке надходить у приміщення, очищується в повітряних фільтрах, які характеризуються невеликим аеродинамічним опором та габаритними розмірами, але, разом з тим, мають обмежену пиломісткість. За ефективністю дії фільтри поділяють на три класи (табл. 2).


Таблиця 2 Характеристика класів повітряних фільтрів

Клас

Розміри пилових частинок, які

Ефективність

фільтра

ефективно вловлюються, мкм

очищення повітря, %

І

Практично всі

99

II

Більше 1

85

III

10-50

60


Для визначення експлуатаційних характеристик фільтрів в зарубіжній практиці використовують такі стандарти:

  • європейський стандарт EUROVENT 4/5 Європейського комітету виробників вентиляційного і пневматичного обладнання;

  • стандарт США ASHRAE 52-76 Американського товариства інженерів з опалення, холодильної техніки і кондиціонування повітря;

  • стандарт Великобританії BS 6540 (для фільтрів грубого і тонкого очищення);

  • стандарт Великобританії BS 3928 (для фільтрів особливо тонкого очищення);

  • стандарт Росії EN 779 для фільтрів до дев'ятого класу (попереднє очищення);

  • стандарт Росії EN 1882 для фільтрів надтонкого очищення.

Аналіз наведених стандартів свідчить про близьку схожість параметрів, які характеризують різні класи фільтрів.

В таблиці 3 наведена класифікація фільтрів відповідно до існуючих міжнародних стандартів.

Повітряні фільтри, залежно від технології очищення, поділяють на пористі змочені, пористі сухі і електричні. Номенклатура повітряних фільтрів подана в таблиці 4.


Таблиця 3 Міжнародна класифікація фільтрів

Використання фільтрівКлас очищення


Ефективність очищення, %


DIN 24 185 DIN 24 184

EN779

EUROVENT 4/5

EN1882

1

2

3

4

5

6

7

Фільтр для грубого очищення з невисокими вимогами до чистоти повітря

Грубе очищення

EU1

G1

EU1

-

65
80
90

Фільтр, який використовується при високій концентрації пилу з грубим очищенням від нього. Витяжна вентиляція з невисокими вимогами до чистоти повітря в приміщенні. При експлуатації компресорів, холодильних машин та іншого обладнання.

EU2

G2

EU2

-

EU3

G3

EU3

-

EU4

G4

EU4

-

Сепарація тонкого пилу у вентиляційному

обладнанні, яке використовується в приміщеннях з

високими вимогами до чистоти повітря.

Фільтр для дуже тонкого фільтрування. Другий

ступінь очищення в приміщеннях з середніми

вимогами до чистоти повітря.

Фільтрування чистого повітря для чутливих

комутаційних апаратів, лікарняних палат,

адміністративних будівель, готелів, лабораторій

при виробництві продуктів харчування.

Фільтр для систем з комплексним рішенням

проблем сангігієни і мікроклімату у фармацевтичній

промисловості і в області охорони здоров'я.

Тонке очищення

EU5

F5

EU5

-6
80

90


95

EU6

F6

EU6

-

EU7

F7

EU7

-

EU8

F8

EU8

-

EU9

F9

EU9

-

Очищення повітря від надтонкого пилу. Використовується в приміщеннях з підвищеними вимогами до чистоти повітря. Остаточне очищення повітря в приміщеннях з прецинзійною технікою, хірургічних блоках, реанімаційних палатах, у фармацевтичній промисловості.

Надтонке очищення

-

-

.

EU10

97,00

-

-


EU11

99,00

-

-

-

EU13

99,99 . .

-

-

-

EU14

99,999


Таблиця 8.4 Номенклатура повітряних фільтрів [47]

Вид фільтрів

Тип фільтрів

Назва фільтрів

Клас фільтрів

Повітряне навантаження на вхідний переріз, L™„ м3/(м2-год)

Опір, Па

Пиломісткість, П,г/м

Середня початкова запиленість повітря, яке очищується, q„, тіш3, не більше

Спосіб регенерації фільтрів

рекомендоване

допустиме
допустима

гранична


1

2

о

4

5

6

7

8

9

10

11

Змочені пористі

Масляні (з різним заповнювачем -металевими пластинками, сітками із проволоки, полімерними сітками)

Самоочисні Кд, К„М, КТ

ІІІ

6000

7000

80

7-15% (від

маси

масла у

ванні)

0,5

1,0

Безперервне промивання в маслі з періодичною йога заміноюСамоочисні ФШ

ІІІ

7000

8000

80

Теж саме

1,0

3,0

Те самеЯчейкові ФяР

ІІІ

6000

7000

60

2300

1,0

3,0

Промивання в содовому розчині з наступним промасленнямЯчейкові ФяВ

ІІІ

6000

7000

60

2600

1,0

3,0

Те саме


Волокнисті

Рулонні ФРУ

ІІІ

8000

10000

60

450

0,5

1,0

Заміна фільтрувального матеріалуЯчейкові ФяУ

ІІІ

6000

7000

40

570

0,3

0,5

Те саме

Сухі пористі

Волокнисті

Рулонні ФРП

ІІІ

5000

9000

100

1000

4,0

6,0

Пневматичне очищення запиленого матеріалуЯчейкові ЛАІК

І


За катг

логами з

зводів- вико

навців

Заміна фільтраЯчейкові ФяЛ

І

6000

7000

100

430

0,05

0,15

Заміна фільтруючого матеріалу


Губчасті

Ячейкові ФяП

ІІІ

6000

7000

70

350

0,3

0,5

Те саме

Електричні

Дво-

зональні

промивні

Агрегатні ФЕ і тумбові ЄФ-2

ІІ

7000

8000

10 і 50

1500

2,0

10,0

Промивання водою, заміна противиносного фільтра


Случайные файлы

Файл
71161.rtf
75068-1.rtf
60284.rtf
30731.rtf
114471.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.