Государственное строительство и самоуправление Украины (121005)

Посмотреть архив целиком

Одесский Государственный Университет

Николаевский Учебный Центр
КУРСОВАЯ РАБОТА

по Государственному строительству

и самоуправлению Украины.Выполнил ст. Шнейдерис Е. Л.

Гр. 317


г. Николаев 1998 г.

Полномочия исполкомов сельских, поселковых, городских Рад

в области строительства.


До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських

рад належать:

власні (самоврядні) повноваження:

1) організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах

будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального

господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків,

а також шляхів місцевого значення;

2) виконання або делегування на конкурсній основі генеральній

будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника

на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів

соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;

3) розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади

пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції

об'єктів на відповідній території;

4) залучення на договірних засадах підприємств, установ та

організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку

потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних

матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів

інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

5) визначення у встановленому законодавством порядку

відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і

надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною

документацією;

6) підготовка і подання на затвердження ради відповідних

місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови

населених пунктів, іншої містобудівної документації;

7) встановлення на відповідній території режиму використання

та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна

діяльність;

8) координація на відповідній території діяльності суб'єктів

містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;

9) надання відповідно до законодавства дозволу на спорудження

об'єктів містобудування незалежно від форм власності;


делеговані повноваження:

1) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

у порядку, встановленому законодавством;

2) організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням

містобудівного кадастру населених пунктів;

3) здійснення в установленому порядку державного контролю за

дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації

при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у

випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з

порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів,

а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу;

4) здійснення контролю за забезпеченням надійності та

безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в

районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних

явищ та процесів;

5) організація охорони, реставрації та використання пам'яток

історії і культури, архітектури та містобудування,

палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних

заповідників;

6) вирішення відповідно до законодавства спорів з питань

містобудування.

До відання виконавчих органів міських рад (за винятком

міст районного значення), крім повноважень вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування, належить також видача забудовникам архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій та надання дозволу на проведення цих робіт.

Высший орган государственной законодательной власти на Украине


Єдиним органом законодавчої влади в Україні є

парламент - Верховна Рада України.


Конституційний склад Верховної Ради України -

чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на

основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом

таємного голосування строком на чотири роки.

Народним депутатом України може бути громадянин України, який

на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і

проживає в Україні протягом останніх п'яти років.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин,

який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість

не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Повноваження народних депутатів України визначаються

Конституцією та законами України.


Чергові вибори до Верховної Ради України

відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень

Верховної Ради України.

Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються

Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня

опублікування рішення про дострокове припинення повноважень

Верховної Ради України.

Порядок проведення виборів народних депутатів України

встановлюється законом.


Народні депутати України здійснюють свої

повноваження на постійній основі.

Народні депутати України не можуть мати іншого

представницького мандата чи бути на державній службі.

Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими

видами діяльності встановлюються законом.


Народним депутатам України гарантується

депутатська недоторканність.

Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності

за результати голосування або висловлювання у парламенті та його

органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної

Ради України притягнені до кримінальної відповідальності,

затримані чи заарештовані.


Повноваження народних депутатів України

припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради

України.

Повноваження народного депутата України припиняються

достроково у разі:

1) складення повноважень за його особистою заявою;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

4) припинення його громадянства або виїзду на постійне

проживання за межі України;

5) смерті.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного

депутата України приймається більшістю від конституційного складу

Верховної Ради України.

У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського

мандата з іншими видами діяльності повноваження народного депутата

України припиняються достроково на підставі закону за рішенням

суду.


Верховна Рада України працює сесійно.

Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш

як двох третин від її конституційного складу.

Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше

ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів

виборів.

Перше засідання Верховної Ради України відкриває найстарший

за віком народний депутат України.

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється

Конституцією України та законом про регламент Верховної Ради

України.


Чергові сесії Верховної Ради України починаються

першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням

порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на

вимогу не менш як третини народних депутатів України від

конституційного складу Верховної Ради України або на вимогу

Президента України.

У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні

Верховна Рада України збирається у дводенний строк без скликання.

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України

під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження

продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради

України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.


Засідання Верховної Ради України проводяться

відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від

конституційного складу Верховної Ради України.

Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її

пленарних засіданнях шляхом голосування.

Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється

народним депутатом України особисто.


Повноваження Верховної Ради України:

1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку,

передбачених розділом XIII Конституції;

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань,

визначених статтею 73 Конституції;


Случайные файлы

Файл
178117.rtf
Z.doc
113587.rtf
14979.rtf
29436.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.