Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран (Dodatok 8)

Посмотреть архив целиком

102
Додаток 8: “Бюджет пенсійного фонду на 2004 р.”


БЮДЖЕТ

Пенсійного фонду України на 2004 рік*

Залишок коштів на початок року 1 828 690

Доходи:

Власні надходження, всього 27 172 912,8

у тому числі:

обов'язкові внески підприємств, 22 792 003,2

установ та організацій

обов'язкові внески громадян 1 512 411,8

надходження коштів від платників, що 381 388

працюють у галузі сільського господарства


обов'язкові внески від платників, що 1 528 741,2

обрали спрощену систему оподаткування


обов'язкові внески із сум допомоги по 369 089,2

тимчасовій непрацездатності


інші надходження 260 938,2


кошти банків за користування 26 252,8

тимчасово вільними коштами Пенсійного

фонду


надходження коштів на виплату різниці 17 024,1

у пенсійному забезпеченні наукових

працівників, що відшкодовується з

небюджетних підприємств та установ


надходження коштів від підприємств на 199 958,4

покриття фактичних витрат на виплату

та доставку пенсій працівникам,

зайнятим на роботах з особливо

шкідливими і особливо важкими умовами

праці за списком N 1


надходження коштів на виплату пенсій 4 105,9

іноземним пенсіонерам, які проживають

на території України


надходження коштів на погашення 81 000

заборгованості Фонду соціального

страхування від нещасного випадку на

виробництві та професійного захворювання


Усього власних доходів з урахуванням 29 001 602,8

залишку


Кошти Державного бюджету України ( 1344-15 ), 2 185 646,5

всього


у тому числі:

 

на відшкодування виплати пенсій 321 655

військовослужбовцям рядового,

сержантського та старшинського складу

строкової служби


на відшкодування виплати надбавок та 984 365,9

підвищень до пенсій, призначених за

різними пенсійними програмами


на компенсацію різниці у пенсійному 223 418,6

забезпеченні наукових працівників


на відшкодування виплати пенсій 5 216,4

особам, вивільненим у зв'язку із

закриттям Чорнобильської атомної

електростанції


на пенсійне забезпечення осіб, які 286 599,8

постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи, віднесених до I категорії


на відшкодування виплати пенсій 360 388,4

особам, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи, віднесеним

до II, III і IV категорії, та

непрацездатним пенсіонерам, які

проживають у зонах радіоактивного

забруднення


на компенсацію за втрату годувальника 4 002,4

та допомогу на поховання громадян,

які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи


Кошти Фонду загальнообов'язкового 97 641,5

державного соціального страхування на

випадок безробіття, всього


у тому числі на виплату пенсій та 97 641,5

допомоги відповідно до Закону України

"Про зайнятість населення" ( 803-12 )


Кошти Фонду соціального страхування від 190 000

нещасного випадку на виробництві та

професійного захворювання, всього


у тому числі на виплату пенсій та 190 000

допомоги відповідно до Закону України

"Про загальнообов'язкове державне

соціальне страхування від нещасного

випадку на виробництві та професійного

захворювання, які спричинили втрату

працездатності" ( 1105-14 )


Усього доходів 31 474 890,8

 

Видатки:

 

Видатки за рахунок власних надходжень, 29 001 602,8

всього

 

у тому числі:

 

на пенсійне забезпечення осіб, пенсія 25 132 375,9

яким призначена згідно із Законом

України "Про загальнообов'язкове

державне пенсійне страхування"

( 1058-15 )

 

з них:


на виплату пенсій згідно із Законом 24 707 784,2

України "Про загальнообов'язкове

державне пенсійне страхування"

( 1058-15 )


витрати на поховання 200 417,9


на доставку пенсій та допомоги 224 173,8


на пенсійне забезпечення осіб, пенсія 336 005,6

яким призначена згідно з іншими

законодавчими актами в частині, що не

перевищує розміру трудової пенсії за

віком, на яку має право особа

відповідно до Закону України "Про

загальнообов'язкове державне пенсійне

страхування" ( 1058-15 )

 

з них:

 

на виплату пенсій 332 349,8


на доставку пенсій та допомоги 3 655,8


на виплату різниці у пенсійному 30346

забезпеченні наукових працівників, що

відшкодовується за рахунок

небюджетних підприємств та установ

 

з них:

 

на виплату пенсій 29 975,4


витрати на поховання 99,9


на доставку пенсій та допомоги 270,7


на пенсійне забезпечення осіб, яким 275 701,8

призначена соціальна пенсія

 

з них:

 

на виплату соціальних пенсій 270 958,3


на виплату пенсій особам, які мають 262,1

статус біженця


витрати на поховання 1 481,7


на доставку пенсій та допомоги 2 999,7


на виплату надбавок та підвищень до 700 785,9

пенсій, призначених за різними

пенсійними програмами

 

з них:

 

на виплату надбавок, призначених 680 158,6

згідно із Законом України "Про статус

ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту" ( 3551-12 )


на виплату надбавок, призначених 8 687,5

згідно із Законом України "Про

пенсійне забезпечення" ( 1788-12 )

особам, які зазнали політичних репресій

і згодом були реабілітовані


на виплату щомісячної компенсаційної 4 315

виплати непрацюючій працездатній

особі, яка доглядає за інвалідом

I групи, або престарілим, який досяг

80 років


на доставку пенсій та допомоги 7 624,8


на пенсійне забезпечення осіб, які 85 563,4

відповідно до законодавства мають

право виходу на пенсію раніше

встановленого віку

 

з них:

 

на виплату пенсій жінкам, які 62 105,3

народили п'ятеро або більше дітей і

виховали їх до восьмирічного віку, і

матерям інвалідів з дитинства, які

виховали їх до цього віку


на виплату пенсій особам, хворим на 109,7

гіпофізарний нанізм (ліліпути),

диспропорційним карликам


на виплату пенсій інвалідам по зору 1 858,4

I групи - сліпим та інвалідам з

дитинства I групи


на виплату пенсій згідно із Законом 5 302,3

України "Про основні засади соціального

захисту ветеранів праці та інших

громадян похилого віку в Україні"

( 3721-12 )


на виплату дострокових пенсій за 15 146,9

віком інвалідам, учасникам війни,

сім'ям загиблих (померлих)

військовослужбовців та осіб

начальницького і рядового складу

органів внутрішніх справ


витрати на поховання 109,8


на доставку пенсій та допомоги 931


на пенсійне забезпечення осіб, які 6 832,3

проживають за кордоном та іноземних

пенсіонерів

 

з них:

 

на виплату пенсій громадянам, які 2 726,4

виїхали за кордон


на виплату пенсій іноземним 4 105,9

пенсіонерам, які проживають на

території України


на розрахунково-касове обслуговування 54 022,3

та на оплату за підкріплення готівкою

виплати пенсії і грошової допомоги


на керівництво та управління у сфері 503 466,3

пенсійного забезпечення, всього

 

з них:

 

на організацію роботи Пенсійного 489 000

фонду


на виготовлення свідоцтв 10 000

загальнообов'язкового державного

соціального страхування та пенсійних

посвідчень


на виготовлення бланків, виплатних 17 200

відомостей для виконання функцій з

призначення та виплати пенсій


на створення програмно-технічного 20 000

забезпечення системи інформаційно-

аналітичної підтримки органів

Пенсійного фонду України


на проведення авансового фінансування 1 829 303,3

виплати пенсій, покриття тимчасових

касових розривів та проведення

індексації розмірів пенсії та

грошової допомоги


Видатки за рахунок коштів Державного 2 185 646,5

бюджету України ( 1344-15 ), всього


у тому числі:

 

на відшкодування виплати пенсій 321 655

військовослужбовцям рядового,

сержантського та старшинського складу

строкової служби, всього

 

з них:

 

на виплату пенсій військовослужбовцям 209 880,9

рядового, сержантського та

старшинського складу строкової

служби


на виплату надбавок та підвищень, 93 342,7

призначених згідно із Законом України

"Про статус ветеранів війни, гарантії

їх соціального захисту" ( 3551-12 )


витрати на поховання 14 931,7


на доставку пенсій та допомоги 3 499,7


на відшкодування виплати пенсій, 984 365,9

надбавок та підвищень до пенсій,

призначених за різними пенсійними

програмами, всього


з них:

 

на виплату пенсій відповідно до 199 144,8

Законів України "Про державну службу"

( 3723-12 ), "Про Національний банк

України" ( 679-14 ) та "Про дипломатичну

службу" ( 2728-14 )


на виплату пенсій відповідно до 5 888,3

Закону України "Про службу в органах

місцевого самоврядування" ( 2493-14 )


на виплату пенсій відповідно до 198,1

Митного кодексу України ( 92-15 )


на виплату пенсій відповідно до 34 674,3

Закону України "Про прокуратуру"

( 1789-12 )


на виплату пенсій відповідно до 8 073,9

Закону України "Про статус народного

депутата України" ( 2790-12 )


на виплату пенсій відповідно до 1 282

Положення про помічника-консультанта

народного депутата України,

затвердженого Постановою Верховної

Ради України від 13 жовтня 1995 р.

N 379 ( 379/95-ВР )


на виплату пенсій відповідно до 32,4

Закону України "Про статус суддів"

( 2862-12 )


на виплату пенсій відповідно до 180,1

Закону України "Про судову

експертизу" ( 4038-12 )


на виплату пенсій відповідно до 4 363,2

Закону України "Про державну

підтримку засобів масової інформації

та соціальний захист журналістів"

( 540/97-ВР )


на виплату пенсій працівникам льотно- 25 024,7

випробного складу та особам льотних

екіпажів


на виплату пенсій відповідно до 505 755,4

Закону України "Про пенсії за

особливі заслуги перед Україною"

( 1767-14 )


на виплату надбавок, призначених 50 130,3

згідно із Законом України "Про статус

гірських населених пунктів" ( 56/95-ВР )


на виплату надбавок, призначених 1 954,1

згідно із Законом України "Про

донорство крові та її компонентів"

( 239/95-ВР )


на виплату допомоги пенсіонерам 70 969,5

(надбавка на непрацездатних членів

сім'ї)


на виплату допомоги по догляду за 61 804,3

одинокими та інвалідами


на виплату щомісячної доплати до 3 263,7

пенсії особам, яким виповнилося 100 і

більше років


витрати на поховання 916,8


на доставку пенсій та допомоги 10 710


на компенсацію різниці у пенсійному 223 418,6

забезпеченні наукових працівників

 

з них:

 

на виплату пенсій відповідно до 220 314,5

Закону України "Про наукову і

науково-технічну діяльність"

( 1977-12 )


витрати на поховання 673,2


витрати на доставку 2 430,9


на відшкодування виплати пенсій 5 216,4

особам, вивільненим у зв'язку із

закриттям Чорнобильської АЕС


з них:

 

на виплату щомісячної доплати до 5 146,9

пенсії


на виплату дострокових пенсій 13,5


витрати на поховання 0,7


на доставку пенсій та допомоги 55,3


пенсійне забезпечення осіб, які 286 599,8

постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи, віднесених до категорії I

 

з них:

 

додаткова пенсія за шкоду, заподіяну 14 016,7

здоров'ю осіб, віднесених до

категорії I


державна пенсія особам, віднесеним до 269 467,3

категорії I, та у зв'язку з втратою

годувальника


на доставку пенсій та допомоги 3 115,8


на відшкодування виплати пенсій 360 388,4

особам, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи, віднесеним

до категорій II, III і IV, та

непрацездатним пенсіонерам, які

проживають у зонах радіоактивного

забруднення


доплата громадянам, які працюють на 53 221,8

територіях радіоактивного

забруднення


додаткова пенсія за шкоду, заподіяну 38 275,2

здоров'ю осіб, віднесених до

категорії II, III, IV


додаткові виплати з надання пенсій за 264 970,3

віком особам, які працювали в зоні

радіоактивного забруднення


на доставку пенсій та допомоги 3 921,1


на компенсацію за втрату годувальника 4 002,4

та допомога на поховання громадян,

які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи

 

з них:

 

щомісячна компенсація сім'ям за 1 400,1

втрату годувальника внаслідок

Чорнобильської катастрофи


витрати на поховання 2 558,8

 

на доставку пенсій та допомоги 43,5


Видатки за рахунок коштів Фонду 97 641,5

загальнообов'язкового державного

соціального страхування на випадок

безробіття, всього

 

у тому числі:

 

на виплату пенсій відповідно до 96 491,3

Закону України "Про зайнятість

населення" ( 803-12 )


витрати на поховання 87,3


на доставку пенсій та допомоги 1 062,9


Видатки за рахунок коштів Фонду 190 000

соціального страхування від нещасного

випадку на виробництві та професійного

захворювання, всього

 

у тому числі:

 

на виплату пенсій відповідно до 186 497,6

Закону України "Про загальнообов'язкове

державне соціальне страхування від

нещасного випадку на виробництві та

професійного захворювання, які

спричинили втрату працездатності"

( 1105-14 )


витрати на поховання 991,7


на доставку пенсій та допомоги 2 062,1


фінансування пенсій громадянам 448,6

України, які виїхали за кордон


Усього видатків 31 474 890,8


Перевищення доходів над видатками (+), 0,0

видатків над доходами (-)* Постанова Кабінету міністрів “Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2004 рік” № 310 від 11 березня 2003 року.


Случайные файлы

Файл
29337.rtf
139189.rtf
164184.rtf
NBU.doc
117734.rtf