Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран (Literatura)

Посмотреть архив целиком

85Перелік використаних джерел:

    1. Бюджет Пенсійного Фонду України на 2004 р.

    2. Закон України № 1057 – IV від 09.07.2003 “Про недержавне пенсійне забезпечення”.

    3. Закон України № 1058 – IV від 09.07.2003 “Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування”.

    4. Закон України № 1788 – XII від 05.11.1991 “Про недержавне пенсійне забезпечення”.

    5. Закон України № 2745 – III від 04.10.2001 “Про страхування”.

    6. Закон України № 400/97 – ВР від 26.06.1997 “Про збір на обовязкове державне пенсійне страхування”.

    7. Інструкція ПФУ № 21 – 1 від 19.12.2003 “Про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України”.

    8. Постанова КМУ № 1783 від 20.11.2003 “Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян”.

    9. Постанова КМУ № 310 від 11 березня 2003 року “Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2004 рік”.

    10. Постанова Правління Пенсійного Фонду України № 21 – 1 від 19.12.2003 “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України”.

    11. Указ Президента України № 121 – 2001 від 01.03.2001 “Про Положення про Пенсійний фонд України”.

    12. Астанович “Инстуцыональная инфраструктура пенсионной реформы в России”. – М.: 1998 г.

    13. Афанасьев С.А. “Пенсионная реформа”. – М.: 1996 г.


    1. Басанцов І. В. “Управління процесом формування і функціонування пенсійного фонду України”. – К.: 2001р.

    2. Бойцова “Новое законодательство Украины”. – Х.: 2004 р.

    3. Василик О.Д., Павлюк К.В. “Державні фінанси України” Підручник. – К.: НІОС. – 2002 р.

    4. Дестяров “Пенсионные реформы в России”. М.: 2003 г.

    5. Діденка “Соціально – економічні особливості системи пенсійного забезпечення в умовах перехідної економіки”. – Х.: 2003 р.

    6. Долінська Р.Г. “Державні фінанси”: Навч. посібник для студентів інженерно економічних спеціальностей, слухачів післязузівської системи навчання, аспірантів і спеціалістів. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002 р.

    7. Замула “О пенсионном сборе”. – Запоріжжя: 2003 р.

    8. Замула Т. “Методичний посібник: Про пенсійний збір”. – Запоріжжя: Поліграф, 2004 р.

    9. Імков “Управління пенсійними системами в Україні”. – Донецьк: 2003 р.

    10. Луніна І.О. “Державні фінанси України в перехідний період”. – Харків: Форт, 2000 р.

    11. Луніна І.О., Короткевич О.В., Вахненко Т.П. “Державні фінанси України та їх вплив на економічний розвиток”. –К.: Інситут економічного прогнозування НАН України, 2000 р.

    12. Мачульская Е. Пенсійне страхування в Німеччині. // Соц. захист. - 2000. - №3, 2001 №5.

    13. Никифорова А.А. “Пенсионные системы с развитой рыночной экономикой”. М.:– 2001 р.

    14. Павлюк К.В. “Фінансові ресурси держави”: Монографія – К.: НІОС, 1997 р.

    15. Порожков С.І., Сухоруков А.І., Григоренко О.Я. “Фінансова політика в Україні та в Російські Федерації: Порівняння, досвід, проблеми”: Монографія за ред. А.І. Сухорукова. – К.: НІОС, 1997 р.

    16. Привалов К. “Заметки о пенсии в Германии.” М.: – 1999 р.

    17. Смохвалов Н.Ф. “Пенсионное законодательство Российской Федерации”. – М.: 2003 р.

    18. Юровский “Пенсионная реформа в Украине”. – Х.: 2003 р.

    19. Пенсионная реформа в России: причины, содержание, перспективы Под ред. М.Э. Дмитриева, Д.Я. Травина. – ПСб: Норма, 1998 р.

    20. “Пенсійна реформа в Центральній та Східній Європі” Публікація ООН. – К.: 2000 р.

    21. “Реформи на Україні: ідеї та заходи” Під редакцією Януша Ширмера і Девіда Спелбекера – К.: Льтерпрес, 2000 р.

    22. “Пенсионные фонды и инвестиции” Інформаційно – аналітичний журнал. – М.: 2003 р. №3

    23. “Пенсійний кур'єр” Журнал – К.: спецвипуск липень 2003 року.

    24. Пенсія”, Народний журнал. Заснований і виданий “Д.С. Інвестмент”. – К.: 2004 р. № 1 – 3.

    25. Пенсионные фонды” Журнал. – М.: 1998 р. № 1 – 4.

    26. Чилі - пенсійна система. - www.medіatext.ru/docs/10174?page=1. - 12.03.2002.

 1. www.UkrBusiness.com.ua

    1. www.pension.kiev.ua