Диференційований підхід в опрацюванні простих задач (115012)

Посмотреть архив целиком


Реферат

Диференційований підхід в опрацюванні простих задач


Вміння розв'язувати задачі вчені визначають як складне, яке включає в себе ряд простих, часткових, а саме: вміння проводити первинний аналіз тексту (уявляти задачну ситуацію), виділяти умову й вимогу, відомі й невідомі, шукану величини, конструюю вати простіші моделі задачної ситуації, активізувати необхідні для розв'язання теоретичні знання, перекладати залежність між даними, даними і шуканими величинами з мови словесної на математичну та ін. Формувати вміння розв’язувати прості задачі на розкриття конкретного змісту арифметичних дій необхідно поступово і систематично.

У початкових класах найчастіше використовують диференційовано-групову форму, що передбачає організацію роботи груп з різними навчальними можливостями. Найчастіше учнів поділяють на три групи: сильнішу, середню і слабку. За диференційовано-груповою формою навчання всі діти здебільшого працюють за завданнями, що мають спільну пізнавальну мету. Дія різних за навчальними можливостями груп учнів завдання відрізняються за обсягом, рівнем складності, мірою допомоги.

Під час ознайомлення, наприклад з новою задачею, застосовують два способи диференціації. За першим способом диференційовану роботу організовують у комплексі з фронтальною. Ознайомлення зі змістом нової задачі проводиться фронтально. Наявність різних груп учнів учитель враховує під час первинного закріплення матеріалу. Діти першої і другої груп працюють самостійно за картками або з підручником. З учнями третьої групи вчитель повторно аналізує задачі, розглядає окремі питання, в яких висвітлюється суть задачі, її новизна.

За другим способом учням першої групи надається можливість спробувати самостійно розв'язати задачу нового типу. Вчитель повідомляє мету роботи. Потім роздає їм картки з текстами задач нового виду, а з учнями другої і третьої груп працює над задачами фронтально.

Організовуючи самостійну роботу учнів, найчастіше застосовують так три види диференціації: індивідуалізацію вимог до спільного завдання; надання допомоги в одному з варіантів самостійної роботи (індивідуальна допомога); спрощення одного з двох варіантів самостійної роботи.

Покажемо методику формування умінь і навичок розв'язувати задачі на знаходження суми і остачі.

1. У квітнику росло 5 кущів троянд. Посадили ще один кущ. Скільки кущів троянд стало у квітнику?

 Поясніть, чому задачу розв'язали за допомогою дії додавання. (5 + 1 = 6).

 Якщо посадили ще один кущ, то кущів стало більше. Отже, треба до числа 5 додати 1. Буде 6.

2. На подвір'ї гралося 6 кошенят. Двоє кошенят сховалися в будинку. Скільки кошенят залишилося на подвір'ї?

 Поясніть, чому задачу розв'язали за допомогою дії віднімання.

(6-2 = 4).

 Якщо сховалися двоє кошенят в будинку, то на подвір'ї їх стало менше. Тому треба від числа 6 відняти 2, буде 4.

3. На гілці сиділо 4 синички. Невдовзі до них прилетіла ще одна синичка. Скільки пташок стало на гілці?

- За допомогою якої дії слід розв'язати задачу? Поясніть.

- Задачу слід розв'язати за допомогою дії додавання, якщо одна синичка прилетіла, то пташок стало більше.

4. На поличці було 7 книг. Дві книжки взяли. Скільки книжок залишилося на поличці?

 За допомогою якої дії слід розв'язати задачу? Поясніть.

 Задачу слід розв'язати за допомогою дії віднімання. Якщо дві книжки взяли, то на поличці книг стало менше.

5. У кошику було 9 морквин. Три морквини віддали кролям. Скільки морквин залишилося в кошику?

- Який приклад є розв'язком задачі: 9 + 3 чи 9 - 3? Поясніть.

- Приклад "9 мінус 3" є розв'язком задачі. Дію віднімання виконали тому, що після того, як віддали три морквини, їх у кошику залишилося менше.

6. Розв'яжіть спочатку задачу на додавання, а потім - на віднімання.

а) У бабусі було 7 клубків вовни. З двох клубків вона сплела шкарпетки. Скільки клубків вовни залишилось у бабусі?

б) Біля годівниці було 5 курчат, до них прибігло ще двоє курчат. Скільки курчат стало біля годівниці?

 Яку з цих задач ви розв'язали дією додавання?

 Другу задачу.

 Чому друга задача розв'язується дією додавання?

 Якщо до годівниці прибігло ще двоє курчат, то їх стало більше.

 Прочитайте розв'язання задачі.

 До числа 5 додати 2, буде 7.

 Чому перша задача розв'язується дією віднімання?

 Якщо з двох клубків вовни бабуся сплела шкарпетки, то клубочків стало менше.

 Прочитайте розв'язання задачі.

 Від числа 7 відняти 2, буде 5.

7. Розв'яжіть задачі.

а) На вішалці висіло 7 пальт. 2 пальта взяли. Скільки пальт залишилося?

б) У кімнаті було 7 хлопчиків. Увійшло ще двоє хлопчиків. Скільки дітей стало в кімнаті?

 Що спільного в цих задачах?

 В цих задачах спільними є числа.

 Чим ці задачі відрізняються?

 В першій задачі йдеться про пальта, а в другій - про хлопчиків. Задачі мають різні запитання.

 Прочитайте розв'язання першої задачі.

 Сім мінус два, буде п'ять.

 Прочитайте розв'язання другої задачі.

 До числа сім додати два, буде дев'ять.

 Що спільного в розв’язанні цих задач?

 У розв'язанні цих задач однакові числа.

 Розв'язання відрізняються діями. Перша задача розв'язується дією віднімання, а друга - дією додавання.

8. Задача. На одній сторінці було 5 малюнків, а на другій - 2. Скільки малюнків було на двох сторінках разом? - Прочитайте умову задачі.

 На одній сторінці було 5 малюнків, а на другій - 2.

 Прочитайте запитання задачі.

 Скільки малюнків було на двох сторінках разом?

 Прочитайте розв'язання задачі.

 До числа 5 додати 2, буде 7.

 Чому задача розв'язується за допомогою дії додавання?

 Якщо на першій сторінці було 5 малюнків, а на другій - 2, то число малюнків на двох сторінках дорівнює сумі чисел 5 і 2.

 Прочитайте відповідь задачі.

 На двох сторінках було 7 малюнків.

9. Поставте запитання та розв'яжіть задачу.

З одного куща зірвали 6 помідорів, а з другого - 4.

10. Складання задач за діями вчителя.

а) - Уважно спостерігайте за моїми діями і складіть задачу. (Із вази, в якій, наприклад, 5 квіток, учитель бере 2 квітки).б) - Уважно спостерігайте за моїми діями і складіть задачу. (Вчитель кладе три книги на стос книжок, кількість яких діти перелічили).

- На столі було 5 книг. Потім на стіл поклали ще 3 книги. Скільки книг стало на столі?

- У вазі було 5 квіток. Дві квітки взяли. Скільки квіток залишилося?

11. Складання задач за діями учнів.

 Уважно спостерігайте за діями однокласників. До дошки вийдуть Оленка, Мар'янка і Галинка. (Діти стають перед класом). Поряд із дівчатками ста нуть Олег, Сергій, Петро і Андрій. А тепер складіть задачу!

 До дошки вийшло 3 дівчинки і 4 хлопчики. Скільки дітей вийшло до дошки?

12. Складання задач за малюнками.

а) - Складіть задачу за малюнком.- На галявині гралося три білки. Згодом до них приєдналися ще дві білки. Скільки всього білочок гралося на галявині?

б) - Складіть задачу за малюнком.- Біля школи росло 6 беріз. Дві старих берези зрізали. Скільки беріз зали шилось?

Особливість роботи над простими задачами на знаходження добутку як суми однакових доданків полягає в тому, що результати дії множення учні знаходять за допомогою дії додавання та записують у вигляді суми однакових доданків.

Вправа 1. На набірному полотні (в таблиці) викладено 4 ряди квіток, по 3 квітки в кожному.

 • Скільки рядів квіток зображено?

 • 4 ряди квіток зображено.

 • Скільки квіток у кожному ряду?

 • В кожному ряду по 3 квітки.

 • Скільки всього квіток зображено?

 • На набірному полотні зображено 12 квіток.

 • Як взнали?

 • Полічили.

 • Як по-іншому можна взнати, скільки всього квіток зображено?

 • У кожному ряду 3 квітки, а таких рядів 4. Три плюс 3, буде 6. 6 плюс 3, буде 9. 9 і 3, буде 12.

Вправа 2. Робота з індивідуальним дидактичним матеріалом.

 • Покладіть на парти по дві палички в три рядки. (Учні виконують.)

 • Скільки паличок ви поклали в кожний рядок?

 • У кожний рядок поклали дві палички.

 • У скільки рядків ви поклали палички?

 • У три рядки поклали палички.

 • Скільки всього ви поклали паличок?

 • Всього поклали 6 паличок. Як взнали?

 • Полічили.

 • Як по-іншому можна взнати, скільки всього паличок на парті?

 • В кожному рядку по дві палички, а таких рядків 3. 2 плюс 2, буде 4. 4-плюс 2, буде 6.

Вправа 3. Намалюйте в зошитах 3 рази по 4 ялинки.

 Скільки ялинок намалюєте у кожному рядку?

 У кожному рядку намалюємо 4 ялинки. (Учні малюють.)

 У скількох рядках ялинки ви намалюєте?

 У трьох рядках намалюємо ялинки. (Учні малюють.)

 Скільки всього ялинок намалювали?

 Всього намалювали 12 ялинок.

 Як взнали?

 Полічили.

 Як по-іншому можна взнати, скільки всього ялинок намалювали?

У кожному рядку 4 ялинки, а таких рядків 3. 4 і 4, буде 8. 8 і 4, буде 12.Вправа 4. Обведіть у зошитах 5 рядків клітинок, по 3 клітинки в кожному рядку.

 Скільки клітинок обведете в одному рядку?

 В одному рядку обведемо 3 клітинки. (Учні обводять.)


Случайные файлы

Файл
97153.rtf
38904.rtf
4677.rtf
59635.rtf
66146.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.