Нормативне забезпечення системи якості ВНЗ (113035)

Посмотреть архив целиком

Нормативне забезпечення системи якості ВНЗ


Відповідно ст.22 Закону України “Про вищу освіту” 1 основною метою діяльності вищого навчального закладу (ВНЗ) є забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовка фахівців для потреб України. Головними завданнями ВНЗ визначено здійснення освітньої діяльності, яка відповідає стандартам вищої освіти, здійснення наукової й науково-технічної, творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності, здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, забезпечення культурного і духовного розвитку особистості та виконання державного замовлення і угод на підготовку фахівців, вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці й сприяння працевлаштуванню.

Держава організує і контролює процес якісної підготовки фахівців шляхом комплексного оцінювання ВНЗ, використовуючи процедури ліцензування освітньої діяльності, акредитації напрямів, спеціальностей та ВНЗ в цілому 2 та державної атестації випускників. Показники, які аналізуються під час проведення ліцензування та акредитації представлені на рис. 1.


Рис. 1


Рис 2.У розвинених країнах світу активно розвивається недержавна громадська акредитація ВНЗ, яка носить добровільний характер. Цей процес підтримують громадські організації, асоціації освіти, створені заінтересованими ВНЗ.

Прикладом може слугувати діяльність міжнародної Асоціації з менеджменту освіти (AACSB), спрямована на постійне покращення навчання в бізнес-школах. У 1991 році члени Асоціації прийняли стандарти з акредитації для бакалаврських, магістерських програм та програм на здобуття докторського ступеню 3. перелік вимог до ВНЗ, який бажає пройти акредитацію AACSB, наведений на рис. 3.Рис. 3Аналіз і порівняння вимог, які має виконати ВНЗ у ході як державної, так і недержавної акредитації свідчить про їх спорідненість. Загалом же ці вимоги, а також мета і завдання ВНЗ кореспондуються з принципами TQM та стандартами ISO 9000, в першу чергу, орієнтацією на потреби суспільства та інших заінтересованих сторін, необхідністю підготовки висококваліфікованих кадрів, організацією процесу набору, працевлаштування студентів тощо.

У цьому сенсі система якості ВНЗ на основі принципів TQM є ефективним інструментом для досягнення мети і головних завдань діяльності ВНЗ, а також успішного проходження процедур ліцензування і акредитації. Таким чином, якщо ВНЗ ставить на меті досягнення високого рівня якості підготовки випускників, отримання державної і недержавної акредитації через розроблення, впровадження та сертифікацію власної системи якості, то до акредитаційних вимог додаються й вимоги до системи управління якістю, встановлені у ДСТУ ISO 9001:2001. Це стосується, зокрема, й вимог до документації ВНЗ (рис. 4).Рис. 4.Аналіз вимог акредитації та стандарту ДСТУ ISO 9001:2001 4 в частині нормативного забезпечення дозволяє скласти узагальнений перелік документів, які ВНЗ необхідно розробити та підтримувати в актуалізованому вигляді для досягнення поставлених цілей. (табл.1).

Так пунктом 4.2 стандарту ДСТУ ISO 9001:2001 визначено обов”язковий обсяг такої документації, який представлено на рис. 5.
Розроблення та впровадження системи якостіРис. 5

Нормативне забезпечення, яке задовільнятиме відповідним вимогам акредитації та сертифікації систем якості, наведено в табл. 1.


Таблиця 1

Вимоги до нормативного забезпечення

Державної акредитації

Недержавної акредитації

Вимоги ISO 9001

 1. Наявність статутних документів

 1. Місія та цілі ВНЗ

1. Політика і цілі в сфері якості

 1. Наявність затверджених планів і програм навчальних дисциплін

 1. Розподіл відповідальності та повноважень

2. Настанова з якості

 1. Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників *

 1. Стратегія ВНЗ

3. Методика управління документацією

 1. Освітньо-професійні програми підготовки *

 1. Звіт про самооцінювання

4. Методика управління протоколами якості

 1. Засоби діагностики якості вищої освіти *

 1. Навчальні плани і програми

5. Методика управління невідповідною продукції (порядок повторного здавання заліків та іспитів)

 1. Документи, що підтверджують кваліфікацію викладацького складу

 1. Докази достатності та ефективності використання ресурсів

6. Методика проведення внутрішніх аудитів

 1. Документи, що підтверджують виконання вимог до матеріально-технічного забезпечення (будівлі, обладнання, комп”ютери, бібліотека)

 1. Порядок набору студентів

7. Методика проведення коригуючих дій

 1. Документи, що підтверджують виконання вимог до інформаційного забезпечення

 1. Планування кар”єри і працевлаштування

8. Методика проведення попереджаючих заходів

 1. Документи, що підтверджують виконання вимог щодо задовільного фінансового стану

 1. Докази ефективності наукової діяльності

9. Протоколи якості

 1. Документи, що підтверджують виконання вимог наукової і методичної діяльності

 1. Докази щодо кваліфікації викладацького складу

10. Документи, що підтверджують управління ключовими процесами ВНЗ

 1. Документи щодо організації навчання і відбору студентів


 1. Документи щодо організації післядипломної освіти 1. Документи, що підтверджують поточну і остаточну перевірку якості підготовки студентів 1. Концепція освітньої діяльності 1. Порядок звітності контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності 1. Джерела надходження коштів та порядок їх використання
Зведений обсяг документації, необхідної для акредитації ВНЗ та сертифікації системи якості ВНЗ

Таблиця 2

з/п

Найменування виду документу ВНЗ

Місія ВНЗ

Політика і цілі ВНЗ

Стратегія ВНЗ

Настанова з якості ВНЗ

Звіт про самооцінювання ВНЗ

Методики управління *:

а) відповідальністю вищого керівництва;

б) документацією;

в) протоколами якості;

г) ресурсами (інфраструктура, робоче середовище);

д) компетентністю персоналу;

е)невідповідною продукцією;

ж)внутрішніми аудитами;

з) коригуючими заходами;

и) попереджувальними діями;

к) проектуванням навчальних планів і програм;

л) науковою діяльністю;

м) додипломною підготовкою і набором студентів;

н) післядипломною підготовкою;

о) проведенням практики і працевлаштуванням;

п) аналізом, моніторингом та вимірюванням 1. Случайные файлы

  Файл
  141802.rtf
  13797.rtf
  72912-1.rtf
  185348.rtf
  180315.rtf
  Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
  Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
  Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.

Ещё статьи 1