Оцінка ефективності інновацій та інноваційних нововведень в процесі запровадження "Проекту розвитку системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві" (104466)

Посмотреть архив целиком

Зміст


Вступ

Розділ 1 Оцінка ефективності інновацій та інноваційних нововведень в процесі запровадження інвестиційного «Проекту розвитку системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві»

1.1 Проблеми, які мають бути розв’язані внаслідок реалізації Проекту запланованих інновацій та інноваційних нововведень

1.2 Мета та заплановані результати Проекту запланованих інновацій та інноваційних нововведень

Розділ 2 Аналітична частина

2.1 Орієнтовний план підготовки та реалізації Проекту запланованих інновацій та інноваційних нововведень

2.2 Ресурси, потрібні для підготовки та реалізації Проекту запланованих інновацій та інноваційних нововведень.

Розділ 3 Перспективи розвитку

3.1 Орієнтовний графік фінансування робіт з підготовки та реалізації Проекту запланованих інновацій та інноваційних нововведень

3.2 Показники, які дозволяють оцінити результати підготовки та реалізації Проекту запланованих інновацій та інноваційних нововведень

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВСТУП


Україна як велика європейська країна стає активним учасником міжнародного ринку інвестицій. Для проведення ефективних економічних реформ вона потребує значних капіталовкладень.

Нещодавно Рішенням сесії Миколаївської міської ради № 13 / 17 від 19 червня 2007 року схвалено інвестиційний „Проект розвитку системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві”, розроблений спільно з Європейським Інвестиційним Банком.

В межах Проекту буде здійснена реконструкція та модернізація систем водопостачання та водовідведення на загальну суму 27,29 млн. ЕUR , гарантується забезпечення європейського рівня екологічної безпеки, досягнення повної відповідності національним нормам щодо очищення стоків та скиду їх до водних об’єктів, приведення системи очистки та подачі споживачам питної води до європейських стандартів. [ 8 ] (c 2).

Що таке інвестиції ?

Інвестиції – це другий компонент сукупних витрат та сукупного попиту, який поступається споживчим видаткам за абсолютними розмірами, але ніяк не за загальноекономічним значенням.

Інвестиції визначаються як витрати, пов’язані з утворенням,заміщенням (повним чи частковим) та/або збільшенням наявного капіталу.”

[ 3 ] (Г 17 c 343-344).

Відповідно до Закону України „Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки” (від24.06.2004 р.№1869-1V [ 5 ] (c 2) - недосконалість системи управління житлово-комунальним господарством України, зволікання з реформуванням призвели до того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належного рівня та якості.

Наприклад, в міському комунальному підприємстві „Миколаївводоканал” працює 1200 чол., в той час, як в місті Німеччини всього 14 чол., у нас по 10-12 поривів, аварій щодня усувають, а в Німеччині – ніяких аварій, що й казати, за 12 років роботи ні однієї скарги від жителів не було, не те, що аварій.

Тому обгрунтовуючи вибір теми реферату “Оцінка ефективності інновацій та інноваційних нововведень” я виходив з того, що забезпечення якісною питною водою населення області є найактуальнішим питанням у наш час.

Державна політика реформування житлово-комунального господарства базується на таких основних принципах:

1) Забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку сфери житлово-комунального господарства;

2) забезпечення доступу всіх верств населення до житлово-комунальних послуг, які відповідають вимогам державних стандартів;

  1. стимулювання інвестиційної діяльності у сфері житлово-комунального господарства.

(Закон України „Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки” (від 24.06.2004 р. №1869-1V стор. 2)

Інвестиційний проект „Проект розвитку системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві” розроблено у відповідності до завдань, передбачених Загальнодержавною програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки, Плану розвитку МКП „Миколаївводоканал” на 2006-2012 роки, затвердженого рішенням міської ради від 30 червня 2006 року № 2/38.

Необхідність розробки інвестиційного проекту обґрунтовувалось експертною групою консорціуму у складі трьох компаній: THALES, SOGREAH та POYRY за дорученням Європейського Інвестиційного Банку в рамках Чорноморського інвестиційного проекту і фінансувалась Європейською комісією. В підготовці матеріалів по обґрунтуванню необхідності впровадження інвестиційного проекту приймали участь спеціалісти Німеччини, Англії, Франції, Австрії та України за підтримки місцевої команди спеціалістів МКП „Миколаївводоканал”, Миколаївської міської ради, Міністерства охорони навколишнього середовища України.

Проект складається із короткострокового інвестиційного проекту та можливостей оптимізації системи каналізації м. Миколаєва на довгостроковий період.

Проект підтримано Європейською Комісією, Європейським Інвестиційним Банком. Перший етап оцінки проектних пропозицій за повідомленням Європейської Комісії буде підтримано фінансуванням в обсязі 13,5 млн. EUR та грант для співфінансування в розмірі 3 млн. EUR.

На підприємстві останнім часом уже дещо виконано. Переведено на автоматизований режим роботи 6 насосних станцій водопроводу, що крім скорочення кількості робітників дало ефект - зменшилося енергоспоживання на 30-50 % та зменшився ризик виникнення надзвичайних ситуацій на лініях електромереж.

При написанні роботи мною виконано ______сторінок тексту, ___ таблиць, використано _____ літературних джерел.Розділ 1 «Оцінка ефективності інновацій та інноваційних нововведень» в процесі запровадження інвестиційного «Проекту розвитку системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві»


1.1 Проблеми, які мають бути розв’язані внаслідок реалізації Проекту запланованих інновацій та інноваційних нововведень


Для проведення ефективних економічних реформ Україна потребує значних капіталовкладень. “Основними кредиторами України залишалися до останнього часу міжнародні фінансові організації та уряди розвинутих країн. Так, міжнародний валютний фонд працює з українським урядом за трьома програмами:

  • програма трансформації економіки;

  • програма короткострокового фінансування, що спрямована на досягнення макроекономічної стабілізації;

  • програма розширеного фінансування.

Важливим джерелом необхідних ресурсів мають стати прямі іноземні інвестиції, обсяги яких ще недостатні.” [ 3 c 343 - 344].

Прямі іноземні інвестиції в Україну з Німеччини у 1996-2003 рр. склали:

1996 – 156.9 млн. дол. США

2000 – 228.5 ------“”-------

2002 – 250.2 ------“”-------

2003 – 312.1 ------“”-------.

[ 1 c 240 ].

Прямі іноземні інвестиції в Україну за 1-е півріччя 2007 року склали 3.276 млрд. доларів США.Для забезпечення стабільного економічного зростання більшість підприємств міста Миколаєва потребують значних інвестицій, які зможуть підтримати їх конкурентноспроможність завдяки впровадженню нових технологій та модернізації виробництва та інших нововведень.

Враховуючи обмеженість внутрішніх інвестиційних ресурсів, міськвиконком направив свою роботу на покращення інвестиційного клімату та залучення зовнішніх інвестицій.

За даними статистики, надходження прямих іноземних інвестицій в економіку м. Миколаєва становлять (в тис. дол. США) :

Прямі іноземні інвестиції в економіку м. Миколаєва


Таблиця 1.1

з/п

Рік

Прямі іноземні інвестиції

(в тис. дол. США) :

1

1999

28795,0

2

2000

39354,0

3

2001

51030,8

4

2002

57667,7

5

2003

61251,2

6

2004

68146,8

7

2005

68861,75


В науковому та громадсько-політичному журналі при Київському університеті економіки та технологій транспорту «Економіст» за серпень 2006 р. Спецвипуск «Миколаїв іноваційний: стан, проблеми, перспективи» надруковано основні показники економічного і соціального розвитку м. Миколаїв. Я їх доповнив даними по МКП «Миколаївводоканал»


Таблиця 1.2

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. МИКОЛАЇВ

з/п

Показники

Од. виміру

2004

2005

2006

2006 в % до 2005

1

Всього працюючихМКП „Миколаївводоканал”

чол.

1315

1251

1228

98.2

2

Фонд оплати праці - місто

млн.грн.

1125.1

1541.4

1673.5

108.6


МКП „Миколаївводоканал”

т.грн.

11063.9

12082.1

14733.5

122

3

Середн.місячна з/плата

грн.

673.1

875.0

950.0

108.6


МКП „Миколаївводоканал”

грн.

701

805

1000

124.2

4

Борг з/плати

т.грн.

13199.4

3200

0.0

х


МКП „Миколаївводоканал”


-

-

х

х

5

Обсяги реалізованих послуг

млн.грн

1130.0

1300.0

1573.0

х


МКП „Миколаївводоканал”

т.грн.

45396.2

45225.9

60260.1

133.2

6

Темп зростання (зниження) послуг

%

117.3

109.1

119.0

х

7

Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування

- у факт. цінах

млн.грн

1335.4

919.7

925.0

х


- у порівняних цінах у % до попереднього року

%

134.9

68.7

101.7

х

8

Обсяг інвестицій в основний капітал на душу населення

грн.

2645.3

181.0

182.2

100.6

9

Обсяг прямих іноз. інвестицій, за наростаючим підсумком – всього

Млн. дол. США

68.1

7.4

79.1

102.2

10

Обсяг прямих іноз. Інвестицій з початку року

Млн. дол. США

8.309

8.5

10.2

120.0


Згідно з міжнародною методикою економічного аналізу, основною класифікаційною ознакою інвестицій є об’єкт вкладання коштів. За цим критерієм виділяють фінансові та реальні інвестиції”.

[3 с 344).


Случайные файлы

Файл
91386.rtf
123.doc
73545-1.rtf
112566.rtf
5531-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.