Створення програмного забезпечення автоматизованих функцій управління виробництвом (104302)

Посмотреть архив целиком
РЕФЕРАТ

СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМПЛАН


1 Створення програмного забезпечення автоматизованих функцій управління виробництвом

1.1 Загальна характеристика програмних продуктів для бізнес-планування інвестиційних проектів на підприємствах

1.2 Програмні продукти COMFAR та PROPSPIN

1.3 Програмні продукти фірми «Альт»

1.4 Програмний комплекс «Інвестор»

1.5 Програмні продукти «Project Expert»

2 ПОНЯТТЯ І РОЛЬ КОРПОРПАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕСОМ

3 Інструментальні засоби архівації і очистки інформаційних сХОВИЩ

4 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ R/31 Створення програмного забезпечення автоматизованих функцій управління виробництвом


1.1 Загальна характеристика програмних продуктів для бізнес-планування інвестиційних проектів на підприємствах


Планування на підприємстві завжди пов’язане з майбутнім, а модель є уявленням очікуваної реальності. Таким чином, уявлення можливих майбутніх стратегій може розглядатися як моделювання майбутнього. Розвиток моделювання в фінансах відбувається завдяки створенню моделей, здатних дедалі більш адекватно описувати реальність. Бурхливий розвиток інформаційних технологій та обчислювальної техніки надає фахівцям широкі можливості для створення все більш ефективних фінансових моделей.

Необхідність обліку впливу безлічі динамічно змінних у часі чинників обмежує застосування статичних методів, які можуть бути рекомендовані тільки для проведення грубих, попередніх розрахунків, з метою орієнтовної оцінки ефективності проекту. Більш ефективними, і такими, що дозволяють розрахувати проект, у якому було б взято до уваги безліч вказаних чинників, є динамічні методи, засновані на імітаційному моделюванні. Імітаційні фінансові моделі підприємства, побудовані за допомогою відповідних комп’ютерних систем, забезпечують генерацію стандартних бухгалтерських процедур і звітних фінансових документів, як наслідок бізнес-операцій, що реалізуються в часі. Під бізнес-операціями маються на увазі конкретні дії, здійснювані підприємством у процесі економічної діяльності, наслідком яких є зміни в обсягах і напрямках руху потоків грошових засобів. Ці моделі відображають реальну діяльність підприємства через опис грошових потоків (надходжень і виплат) як подій, що відбуваються в різні періоди часу.

Зважаючи на те, що під час розрахунків використовуються такі важко прогнозовані чинники, як показники інфляції, плановані обсяги збуту та багато інших, для розробки стратегічного плану й аналізу ефективності проекту застосовується сценарний підхід. Сценарний підхід передбачає здійснення альтернативних розрахунків на основі даних, що відповідають різним варіантам розвитку проекту. Використання імітаційних фінансових моделей у процесі планування й аналізу ефективності діяльності підприємства або інвестиційного проекту, який реалізується, є досить сильним і дійовим засобом, що дозволяє «програти» різні варіанти стратегій і прийняти обґрунтоване управлінське рішення, спрямоване на досягнення цілей підприємства.

Найчастіше для автоматизації бізнес-планування в нашій країні застосовують такі пакети прикладних програм: COMFAR (Computer model for feasibility analysis and reporting) і PROPSPIN (Project profile screening and preappraisal information system), створені при UNIDO — Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку, пакет «Альт-Инвест» фірми «Альт» (Санкт-Петербург) та пакет «Project Expert» фірми «Pro-Invest Consulting».

Порівняльні характеристики цих та інших продуктів наведені в табл.1.


Таблиця 1

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАМ ДЛЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Програма

для фундаментального аналізу

COMFAR for windows

Інвестор

Банківський

аналітик

«Альт-Фінанси»

«Альт-Інвест»

EDIP

FOCCAL

Фінансовий аналіз підприємства

«Project Expert

for windows»

Розроблювач

UNIDO

ІнЕк

«Альт», С.-Петербург

ЦентрІнвест Софт

Інфософт

«ProInvest Consul-

ting»

Сегмент фінансового ринку, на якому використовується програмно-математичний засіб (ПМС)

Кредитний ринок

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ринок корпоративних паперів


+


+


+


+

+

Учасники фінансового ринку, на яких у першу чергу орієнтоване ПМС

Державні органи влади і керування

+

+


+

+


+


+

Інвестиційні інститути


— інвестиційні консультанти

+

+


+

+


+


+

— інвестиційні компанії

+

+


+

+

+

+


+

інвестиційні фонди

+

+


+

+

+

+


+

Банки


кредитні відділи

+


+

+

+
+

— відділи цінних паперів+

+

+

Інші інвестори


корпоративні


+


+

++

+

інституціональні


+


+

+


+

+

+

Споживачі інвестицій


корпоративні


+


+

++

+

інституціональні


+


+

++

+

Характер діяльності, що автоматизується:

інформаційна

+

++

пошукова

+

++

документоутворювальна

+

+


+

+

+

+

+

+

Фаза життєвого циклу інвестицій, на якій використовується ПМС

Вивчення об’єкта і кількісний аналіз інвестицій

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Складання проекту плану фінансування інвестицій

+

+

+


+


+


+

Прийняття рішення про інвестиції і розробка плану їх здійснення

+

+

+

+

+

+

+

+

+


Случайные файлы

Файл
20333-1.rtf
Ivanov P.K..DOC
132820.rtf
43453.rtf
20277.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.