Стратегічна самоорганізація (102636)

Посмотреть архив целиком

Вирішення завдань стратегічного управління може бути здійснене на основі принципів самоорганізації, під якими автор розуміє властивість системи набувати просторову, функціональну, логічну або іншу структуру без специфічної дії ззовні. При цьому велику роль має формування і розвиток горизонтальних зв'язків (зв'язків між елементами одного рівня, заснованих на спільності інтересів)

Вплив зовнішніх чинників, наприклад, динаміки розвитку ринку і поява нових ринків, зміни управлінських парадигм, підвищення комплексності самих проектів, розвиток менеджменту проектів, як стратегічної управлінської культури і професійної області діяльності і інш. вимагають розробки нових підходів до діяльності по проектах, що відрізняються технологічністю, раціональністю і ефективністю. У свою чергу, зміна макро- і мікросередовища проектної діяльності принципово змінює внутрішнє середовище проекту і вимагає використання адекватних відомих і створення нових інструментів в менеджменті проектів.

Потреба в тій, що технологізувала деяких компонентів проектної діяльності, що раніше є предметом «мистецтва», «майстерності», «ноу-хау (know-how)» і інтуїції «зрілих» професіоналів. визначається розширенням вживання менеджменту проектів і, як слідством, недоліком у високопрофесійних менеджерах проектів.

Зведення до «технології» тих компонентів професійної діяльності «зрілого» менеджера проектів, які завжди були характеристикою його класу і «ноу-хау» роботи, вимагає великої обережності, хорошого досвіду і зваженого підходу. Проте, переосмислення і розвиток сучасного менеджменту проектів, як управлінської інтеграційної культури, стратегії діяльності в ринкових умовах і командної «гри», дозволяють вирішувати завдання, що раніше не стояли на порядку денному.

Одним з таких актуальних завдань є самоорганізація проектних команд для ефективного виконання проекту. Актуальність завдання і готовність до її рішення визначається:

  • стратегічним характером сучасного менеджменту проектів і відповідного підходу до діяльності компаній в ринкових умовах

  • різноманіттям типів проектних команд (самоуправляємиє, такі, що самомотівірующиеся і тому подібне), їх культурою і сучасним підходом до створення і діяльності команд проектів

  • суттю сучасної команди менеджменту проектів і її многопозіционностью в проекті (як суб'єкта управління, як елементу технології здійснення проекту і як групи індивідуумів)

  • загальним трендом до стандартизації проектної діяльності і уніфікації вимог до професіоналізму і майстерності менеджерів проектів.

У загальному випадку, під «технологією самоорганізації розуміється взаємозв'язана сукупність норм і правил, інструментів і дій, використовуваних з метою забезпечення процесів саморегулювання, самонавчання і самоорганізації, як елементу метатехнологиі здійснення проекту.

Якщо використовувати системний підхід до формування і використання такої «технології самоорганізації» (ТСО), то доцільно:

- розглянути КМП, як систему;

- визначити область і умови застосовності ТСО КМП;

- сформулювати метатехнологию самоорганізації КМП з погляду систем, що самоорганізовуються;

- визначити можливі набори інструментів Project Management для розробки і реалізації ТСО КМП.

Даний підхід також застосовний, зокрема, для проектів, в яких вся команда проекту не перевищує 10-12 чоловік і формування окремої КМП недоцільно. Проте, в цьому випадку, сама ТСО повинна включати не тільки управлінські компоненти, але і враховувати особливості професійної діяльності по проекту інших членів команди.

Мета і технологія самоорганізації

У реальному проекті технологія самоорганізації створюється самою командою, можливо, за допомогою професіоналів з даного питання. Сам процес її розробки є могутнім інтегрірующим чинником в діяльності КМП. Вона розробляється на стадії ЖЦ команди «Нормалізація діяльності (normalizing)» і коректується в подальшому виходячи з реальних умов. Тому говорити про єдину «технологію самоорганізації» для всіх типів і видів проекту некоректно. Проте, можливо говорити про рівень метатехнологиі для чималого числа проектів, що характеризуються схожими параметрами. На базі такої метатехнологиі самоорганізації команди, наприклад, для IT-проектів, створюється своя «технологія самоорганізації команди конкретного проекту», що враховує ресурсні можливості, особливості проекту, організаційну культуру компанії, рівень професіоналізму членів команди, стандарти (міжнародні, національні, корпоративні) по менеджменту і управлінню проектами і багато що інше. Метатехнологию можна сформулювати для достатньо широкого спектру проектів. Вона є базою (організаційною моделлю і моделлю діяльності) для створення адекватною конкретному проекту і конкретному набору членів команди ТСО. Інакше, готових рецептів немає. Більшість спроб звести управління сучасним проектом до роботи по операціях і до управління в технічних системах не увінчалися успіхом.

Таким чином, метатехнология є базою і сукупністю інструментів для побудови ТСО команди під конкретний проект.

Область застосовності

На початковій стадії проекту (start-up) використовується практика проведення стартових семінарів, тренінгів або інтеграційних процедур для створення і організації роботи команди (Team Building). На цій стадії поняття «самоорганізації» не застосовне і не має сенсу. На стадії розформування і/або реорганізації команди сам термін «самоорганізація» виглядає дивно. Тому «технологія самоорганізації» застосовна тільки до процесу розвитку команди (Team Development). Починається її розробка на стадії «Нормалізація діяльності (normalizing)» життєвого циклу КМП. На цій стадії члени команди приходять до взаємної згоди в результаті переговорів і ухвалення компромісів і розробляють норми і правила, на підставі яких буде побудована їх подальша робота.

Сама технологія «працює» на стадії «Виконання планів по виконанню проекту (performing)», тобто вже після того, як мотивація членів команди визначена і орієнтована на успішне виконання проекту, процес здійснення проекту стабілізується, ефективність роботи команди зростає, кожен член команди знає свою роль і т.п.

Слід також врахувати, що при фазових переходах в проекті (перехід від однієї фази або стадії ЖЦП до іншої) завжди необхідно проводити коректування діяльності КМП з урахуванням проектної ситуації, що змінилася. Як наслідок, потрібно також провести і ревізію деяких елементів використовуваної технології самоорганізації. Недооцінка потреб в змінах може привести до неадекватності використовуваної технології самоорганізації і КМП, що змінилася.

Умови застосовності

Самоорганізація можлива за певних умов:

- зведення «мистецтва управління» до виконання операцій;

- обмеження на самостійність дій члена КМП на рівні постановки завдання; інакше: «що робити?» - задається в рамках інтегрованого контексту проекту і цілей проекту;

- вільний вибір інструментів для вирішення питання «як робити?» в рамках обмежень на ресурси, тимчасові параметри і вимоги до результатів проекту

- узгодження і координація проміжних результатів - за проектом, його фази (стадії), по завданню.

Іншими словами, в рамках ТСО КМП:

- рівень і межі здійснення стратегії проекту задаються і координуються в рамках командних дій;

- здійснення тактичних дій припускає ухвалення самостійних рішень і вільний вибір інструментів в рамках обмежень на вирішувану задачу.

Процес. Статичність процесу визначається управлінською культурою команди, що включає систему цінностей, ментальність і образ командних дій для даної сукупності індивідуумів, створюючих команду, і цілями (завданнями) проекту.

Інтегрований контекст проекту, що змінюється, і хід проекту визначає динаміку змін самої команди. Сам процес самоорганізації є динамічним. На його вході – КМП, яка повинна бути вже побудована, тобто проведений процес Team Building, інтегрований контекст проекту і метатехнология ТСО. На виході – успішне завершення проекту і КМП, що змінилася.

Технологія. Визначається самим проектом, сукупністю індивідуумів – членів Команди, сукупністю управлінських ролей КМП і їх вагою для конкретного проекту і/або його життєвої фази, професійним і людським сукупним потенціалом членів команди і, у ряді випадків, інших учасників проекту. Слід врахувати, що сукупний професійний і особовий потенціал членів КМП повинен перевищувати потрібний для здійснення ТСО (вимога надмірності системи).

Вид проектної команди. Уявлення про самоорганізацію застосовано до управлінської ланки проекту (команді або групі менеджменту проекту) або коли вся команда проекту не перевищує 10-12 чіл.

Вимоги до членів команди. Для кожного члена КМП, що свідомо бере участь в процесах самоорганізації командної і особистої діяльності по проекту, необхідними початковими умовами є:

- адекватність культурі команди менеджменту конкретного проекту;

- розуміння кожним своєї ролі, як елементу цілого під назвою «команда проекту»;

- знання і ухвалення вироблених в результаті узгодження між членами КМП норм, правив і процедур спільної роботи в рамках конкретного проекту.

Для кожного члена КМП в самому процесі виконання проекту при використанні технології самоорганізації необхідними умовами є:

- дотримання вироблених норм і правил (формально оформлених і неформальних);

- проходження прийнятим процедурам;

- постійний моніторинг прогресу проекту з метою коректування норм, правив і процедур.


Случайные файлы

Файл
136650.rtf
46107.rtf
175742.rtf
101975.rtf
75876-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.