SWOТ-аналіз підприємства (99659)

Посмотреть архив целиком

Вступ


Сьогодні виживання й розвиток організації в довгостроковій перспективі залежить від уміння своєчасно передбачити зміни на ринку й відповідно адаптувати свою діяльність, змінюючи асортимент продукції та послуг, форми обслуговування, збутову мережу, організаційну структуру, інші елементи внутрішнього потенціалу.

Значення стратегічно орієнтованої поведінки, що дає змогу організації виживати в довгостроковій перспективі, різко зросло для суб'єктів господарювання нашої країни в період кризи. Всі організації за умов конкурентного середовища, що формується, мають не тільки концентрувати увагу на внутрішньому стані справ, але й розробляти довгострокову стратегію, яка дала б змогу їм встигати за змінами, що відбуваються. В минулому більшість організацій могла успішно функціонувати, звертаючи основну увагу на короткострокову перспективу, на внутрішні проблеми, пов'язані з підвищенням ефективності різних напрямів поточної діяльності.

Нині, хоча й не знімається завдання раціонального використання потенціалу організації в поточній діяльності, винятково важливим стає здійснення такого управління, яке б забезпечило адаптацію організації до середовища, що швидко змінюється, що відповідно і підсилює актуальність даної теми.

Метою індивідуальної роботи є проведення SWOТ-аналізу діяльності ВАТ „Рембуд”, а також визначення відповідної стратегії підприємства.

Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання дослідження, спрямовані на її досягнення:

 • з'ясувати економічну природу SWOТ-аналізу в сучасних умовах та проаналізувати класичні та сучасні теоретичні засади стратегічного аналізу на підприємстві;

 • провести стратегічний аналіз діяльності ВАТ „Рембуд”;

 • провести аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ВАТ „Рембуд”і на основі цього розробити SWOТ-матрицю;

 • визначити сильні та слабкі сторони діяльності ВАТ „Рембуд”;

 • з’ясувати можливості та загрози для подальшого розвитку підприємства;

 • віднайти резерви вдосконалення діяльності на ВАТ „Рембуд”;

 • розробити стратегічні напрямки підвищення ефективності діяльності на ВАТ „Рембуд” та обґрунтувати доцільність обраної стратегії розвитку на підприємстві.

Об'єктом дослідження є механізм та особливості проведення SWOT-аналізу на підприємстві.

Предметом дослідження є економічні методи та підходи до проведення SWOT-аналізу на підприємстві.1. Визначення сильних і слабких сторін ВАТ «Рембуд»


На першому етапі визначимо сильні і слабкі сторони. Перелік можливих сильних і слабких сторін бюджетної установи на прикладі ВАТ «Рембуд» наведено в таблиці 1.


Таблиця 1

Аналіз сильних і слабких сторін бюджетної установи


Показники

Минулий рік

(2008)

Звітний рік

(2009)

Відхилення

+;-

%

ПРИБУТКОВІСТЬ 1. Обсяг прибутку

663

272

-391

41

 1. Рентабельність продукції

0,2191

0,158

-0,0611

72

 1. Рентабельність капіталу

0,089

0,0366

-0,0524

41

 1. Рентабельність власного капіталу

0,164

0,0635

-0,1005

39

 1. Дивіденди на акцію

-

-РЕПУТАЦІЯ 1. Прихильність споживачів

Велика прихильність споживачів

Велика прихильність споживачів

-

-

 1. Довіра ділових партнерів

Велика довіра ділових партнерів

Велика довіра ділових партнерів

-

-

ПРОДУКТИВНІСТЬ 1. Продуктивність праці

83,61

133,56

49,94

159,72

 1. Фондовіддача

2,27

3,19

0,92

140,5

 1. Матеріаловіддача

13,64

15,29

1,65

112,1

АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ

Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, а саме:

БУДІВЕЛЬНІ ТА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ:

виконання будівельних, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на об’єктах промислового та цивільного будівництва (нові роботи), в т.ч. монтаж несучих конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;

інші роботи з завершення будівництва;

штукатурні, малярні та оздоблювальні роботи;

здійснення водопровідних і каналізаційних робіт;

виконання електромонтажних робіт;

монтаж та технічне обслуговування систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, систем пожежної та охоронної сигналізації; засобів протипожежного захисту та системи опалення;

надання послуг будівельною технікою, механізмами та обладнанням;

здійснення проектних, проектно-кошторисних робіт та послуг;

побутовий, промисловий, художній дизайн приміщень, інтер’єрів;

ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ:

виробництво цементного розчину та бетонних сумішей, готових для використання;

виробництво виробів з бетону, залізобетону, пінобетону, гіпсу для використання в будівництві; збірних бетонних та залізобетонних виробів;

виробництво металевих конструкцій для будівництва;

виробництво столярних і теслярських виробів; оброблення деревини та виробництво виробів з деревини;

виробництво пластмасового та пластикового обладнання для будівництва;

ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ:

внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільних транспортом;

транспортне оброблення вантажів, складування та збереження;

технічне та сервісне обслуговування, ремонт легкових автомобілів, їх рихтування та фарбування;

торгівельна діяльність, пов’язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;

ТОРГІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

оптова, роздрібна, консигнаційна та комісійна торгівля товарами народного споживання, продукцією виробничого та науково-технічного призначення;

неспеціалізована оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

організація та експлуатація кафе, ресторанів, об’єктів громадського харчування;

створення магазинів, торгових мереж для продажу товарів власного та інших виробників;

реалізація лікеро-горілчаних виробів, вина, пива та тютюнових виробів;

ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:

надання житлово-комунальних послуг;

розробка, виробництво, реалізація промислової, агропромислової продукції, товарів народного споживання, техніки і обладнання, інших товарів та продукції;

вирощування, переробка, закупівля та реалізація сільськогосподарської продукції та лікарських рослин;

надання інформаційних, агентських, посередницьких, маркетингових, лізингових, інжинірингових, консалтингових, транспортно-експедиторських, дилерських, медичних, рекламних, фізкультурно-оздоровчих, курортно-санаторних, побутових та інших послуг;

здійснення інвестиційної діяльності;

зовнішньоекономічна діяльність.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

 1. Коефіцієнт фінансової незалежності

0,54

0,58

0,04

106,22

 1. Частка позикового капіталу

0,46

0,42

-0,03

92,61

 1. Співвідношення Власного і Позикового капіталів

1,19

1,36

0,17

114,69

 1. Оборотність власного капіталу

1,29

1,78

0,49

137,8

ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ

 1. Вартість необоротних активів

5337

5328

-9,00

99,83


 1. Случайные файлы

  Файл
  113837.rtf
  31471.rtf
  71919.rtf
  139173.rtf
  5384-1.rtf
  Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
  Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
  Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.

Ещё статьи 1