Стратегическое управление (укр) (Proectna)

Посмотреть архив целиком

94РОЗДІЛ 3

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ КУРСУ

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА


3.1. Вибір стратегічного шляху розвитку підприємства


Все більш очевидним стає те, що головною характерною рисою нових систем внутрішньофірмового управління повинна стати орієнтація на довгострокову перспективу, проведення фундаментальних досліджень, диверсифікацію операцій, інноваційну діяльність, максимальне використання творчої активності персоналу.

Поряд із концентрацією рівень конкурентноздатності буде визначатися такими чинниками, як розвиток виробництва нових видів продукції і стимулювання становлення нових потреб. З ними пов'язані тенденції продовження росту витрат на дослідницькі розробки, рекламу і маркетинг.

Інтерес викликає аналіз конкретних кроків і дій, що починають виробничі і технічні лідери високо розвинутих держав для того, щоб здійснити черговий ривок у “боротьбі за лідерство”.

Застосування нової стратегії розвитку дає можливість відновити асортимент продукції, що випускається, розробляти і швидко освоювати нові зразки виробів і одночасно нарощувати продуктивність праці, підвищувати гнучкість виробництва, ефективність, знижувати усі види витрат. Особливе місце займає забезпечення стабільного росту якості і надійності нових виробів при одночасному зниженні цін на нові види продукції. Курс береться на підвищення виробничої, творчої віддачі й активності персоналу при орієнтації на питоме скорочення чисельності виробничих і управлінських робітників. Все це практично означає випуск як можна більшої кількості нових, що користуються підвищеним попитом виробів, ціни на які будуть нижче, ніж у конкурентів, а якісні характеристики та надійність - вищі.

На підприємстві доцільно застосувати стратегію обмеженого росту. Цю стратегію застосовує більшість організацій у сформованих галузях із стабільною технологією. При стратегії обмеженого росту цілі розвитку встановлюються "від досягнутого" і коректуються на умови, що змінюються, (наприклад, інфляцію). Якщо керівництво в основному задоволене положенням фірми, то очевидно, у перспективі воно буде дотримуватися тієї ж стратегії, тому що це самий простий і найменш ризикований шлях дій.

На основі вищеподаних стратегій для підприємства доцільно застосувати також одну з глобальних стратегій — а саме стратегію диференціації.

Товар характеризується певними параметрами. Його споживча цінність може бути обчислена як сума приведених параметрів на вагові коефіцієнти. Споживач розставляє вагові коефіцієнти з деякою суб'єктивністю, тому для параметрів одного і того ж товару різні споживачі розставляють різні вагові коефіцієнти. З цього випливає, що виробляючи різноманітні товари, підприємство збільшує ймовірність того, що для більшого кола потенційних споживачів товар буде достатньо привабливим.

Диференціація може бути розділена на два види. Перший — горизонтальна, коли ціна залишається приблизно однаковою і середній рівень доходів споживачів однаковий. Наприклад, швейні вироби можуть бути однаковими, відрізнятися лише за кольором. В цьому випадку при незмінній ціні об'єм продажу буде більшим в порівнянні з ситуацією, коли є швейний виріб одного кольору. Другий — вертикальна, при якій і ціна, і середній рівень доходів споживачів різний. Така диференціація дозволить організації отримати доступ до різних сегментів, що збільшить об'єм виробництва.

Чим більше диференційована продукція підприємства, тим об'єм продукції вона може реалізувати, але з іншої сторони — тим вища собівартість її товарів.

Таким чином стратегія диференціації в певній мірі входить в протиріччя із стратегією мінімізації витрат, так як при виробництві малих партій великої кількості видів продукції не завжди можуть бути використані всі переваги ефекту масштабу.

В даний час підприємство працює в одну зміну, є можливість значно збільшити обсяг виробництва продукції, організувавши виробництво у дві зміни. Виробництво високоякісної продукції і тривалий час співпраця з іноземними партнерами дає можливість підприємству завоювати певний позитивний імідж, зарекомендувати себе з найкращої сторони, що дасть можливість заключити у майбутньому взаємовигідні контракти з новими партнерами і продовжити співпрацю з підприємствами з якими укладені контракти на сьогоднішній день.

У КП фабрики “Лучанка” є можливість збільшення номенклатури продукції що виготовляється, за рахунок освоєння нових видів продукції і за рахунок розробки нових фасонів виробів.

Негативним моментом є те, що прибутку підприємства недостатньо для реалізації даної стратегії. Важливим моментом являється мобілізація власних та залучення зовнішніх ресурсів для реалізації проектів. Так як підприємство не володіє достатніми власними ресурсами для реалізації даних проектів, то очевидною є потреба в залученні ресурсів зі сторони. Основними способами для залучення зовнішніх ресурсів є:

  • кредит;

  • лізинг;

  • створення СП.

На теперішній час існують такі можливості для взяття кредиту:

В зв'язку з нестабільною економічною ситуацією в Україні доцільно брати кредити у іноземній валюті, яка менше девальвує ніж національна грошова одиниця. Можлива ситуація коли з моменту оформлення документів для отримання грошей у кредит до оплати обладнання вартість останнього значно зросте через обезцінення гривні і потрібно буде знову влаштовувати міроприємства для отримання кредиту.

Для реалізації проекту буде закуплено обладнання в Польщі. Кредит можливо взяти під 15-20% річних.

Доцільно буде взяти в кредит необхідну суму в одного з українських чи іноземних банків. На сьогодні іноземні банки готові співпрацювати з українськими малими та середніми фірмами. З досягнутими фінансово-економічними показниками роботи підприємства, кредит може бути взятий без особливих проблем. Зараз підприємство може вигідно співпрацювати з банківськими структурами. У результаті такої співпраці у червні 2000 року КБ “Західінкомбанк” надав кредит у розмірі 20000 DM терміном на один рік під 17% річних.

Отже, реалізація даної стратегії на підприємстві дасть можливість наростити об'єм реалізації продукції та збільшити прибутковість підприємства в цілому.


    1. Оцінка ефективності стратегії розвитку підприємстваЗважаючи на відсутність власних фінансових ресурсів у підприємства, необхідне залучення додаткових інвестицій. Направлення інвестицій на розвиток підприємства дасть можливість підвищити його ефективність. При розрахунку та оцінці ефективності обраної стратегії розвитку підприємства слід розглянути інвестиційний проект стратегічного розвитку підприємства при несприятливих і найбільш ймовірних умовах.

Також, на нашу думку, слід здійснити порівняльну характеристику інвестиційних проектів стратегічного розвитку підприємства по випуску жіночих блуз та піджаків жіночих. Лише здійснивши їх порівняльну характеристику шляхом визначення ефективності кожного з них можна знайти оптимальний шлях стратегічного розвитку підприємства, що дасть найкращий результат. З цією метою зупинимось детальніше на розгляді кожного з них.

Розглянемо ефективність проекту при несприятливих умовах.

Місткість ринку зменшується на 3% щорічно в перші роки проекту, поступово темпи падіння зростають до 15% щорічно. Рентабельність виробництва 20 %. Кредит береться на початку року, і повертається в останній рік сплати процентів.

Таблиця 3.1

Динаміка очікуваного випуску блуз жіночихОбладнання

Випуск продукції, по роках

2003

2004

2005

2006

2007

тис. шт.

тис.$

тис. шт.

тис.$

тис. шт.

тис.$

тис. шт.

тис.$

тис. шт.

тис.$

20 швейних машин, 2 лінії волого-теплової обробки

60,0

300,0

58,2

291,0

55,29

276,45

49,76

248,8

42,3

211,5Таблиця 3.2

Джерела фінансових вкладів

Рік

Загальний обсяг капіталовкладень

Джерела фінансування

Власні

Позичені

2003

100000 $

-

100000 $ на 5р. під 18% річних

2004

-

-

-

2005

-

-

-

2006

-

-

-

2007

-

-

-За даних умов потрібно порахувати економічну ефективність проекту.

Розв'язання:

1. Потрібно знайти суми грошових потоків за (1.1).2003 р.

П = 300000 • 0,2= 60000 $

АВ = 100000 • 0,15 = 15000 $

ФВ = 100000 • 0,18 = 18000 $

ІВ = 100000 $

ГП = 60000 + 15000 - 18000 - 100000 = - 43000 $

2004 р.

П = 291000 • 0,2 = 58200 $

АВ = 15000 $

ФВ = 18000 $

ІВ = 0

ГП = 58200 + 15000 - 18000 - 0 = 55200 $2005 р.

П = 276450 • 0,2 = 55290 $

АВ = 15000 $

ФВ = 18000 $

ІВ = 0

ГП = 55290 + 15000 – 18000 = 52290 $2006 р.

П = 248800 • 0,2 = 49760 $

АВ = 15000 $

ФВ = 18000 $

ІВ = 0

ГП = 49760 + 15000 – 18000 = 46760 $2007 р.

П = 2115000,2 = 42300 $

АВ = 15000 $

ФВ = 18000 $

Настав строк повернення кредиту:

ІВ = 100000 $

ГП = 42300 + 15000 – 18000 – 100000 = - 60700 $2. Обчислимо чистий приведений доход.Знайдемо чистий приведений доход за (1.2):

ЧПД = (-43000) (1 + 0,06)-1 + (55200)(1 + 0,06)-2 + (52290)(1 + 0,06)-3 + (46760)(1 + 0,06)-4 + (-60700)(1 + 0,06)-5 = 37747 $Знайдемо чистий приведений доход за (1.3):ЧПД = 53580 + 48775 + 43431 + 36508 + 28848 – 100000 – 73390 =

= 9151,91 $3. Розрахуємо рентабельність або індекс доходності проекту (1.5):

м

Ді = 53580 + 48775 + 43431 + 36508 + 28843 = 211137 $

і=1м

ІВі = 100000 + 73390 = 173390 $

і=1

Звідки:

211137

ІД = ———— = 1,22

1733904. Розрахунок періоду окупності (1.6).Сj = 53380 + 48775 + 43431 = 145786 $Сj+1 = 145786 + 36508 = 182294 $145786 < 173390 < 182294173390 + 145786

Пок = 3 + ——————— = 3,76

365085. Розрахунок внутрішньої ставки доходу (ВСД).Визначимо ВСД графічним способом.

При дисконтній ставці 6% ЧПД = 37447 $.Обчислимо ЧПД при q = 40%:

ЧПД = (-43000)(1 + 0,4)-1 + (55200)(1 + 0,4)-2 + (52290)(1 + 0,4)-3 + + (46760)(1 + 0,4)-4 + (-60700)(1 + 0,4)-5 = 17391 $

ЧПД, $

50000


40000


30000


20000


10000


0
ВСД,

%

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

-10000


Рис. 3.1. Визначення ВСД графічним способом

З графіка 3.1 видно, що ВСД = 72%.6. Аналіз здобутих результатів.

У процесі вирішення задачі отримано такі результати:

Чистий приведений доход 37747 $.

Внутрішня ставка доходу 72%.

Рентабельність проекту 1,22.

Період окупності 3,76 року.

Величина ЧСД більша від нуля, отже доход від реалізації проекту становитиме 37747 $.

ВСД перевищує дисконтну ставку та відсоток банківського кредиту, що засвідчує доцільність реалізації даного проекту.

Індекс доходності перевищує одиницю, що означає перевищення доходу від проекту порівняно з відповідними витратами.


Розглянемо найбільш ймовірний варіант розвитку подій на ринку.

Місткість ринку щорічно зростає на 15%, до кінця проекту темпи росту знижуються до 3%. Рентабельність виробництва 20%. Умови кредитування ті ж самі.

Таблиця 3.3

Динаміка випуску блуз жіночихОбладнання

Випуск продукції, по роках

2003

2004

2005

2006

2007

тис. шт.

тис.$

тис. шт.

тис.$

тис. шт.

тис.$

тис. шт.

тис.$

тис. шт.

тис.$

20 швейних машин, 2 лінії волого-теплової обробки

60,0

300,0

69,0

345,0

75,9

379,5

79,7

398,5

82,1

410,5

Розв’язання.

1. Визначення величини грошового потоку за роками.2003 р.

П = 300000 • 0,2= 60000 $

АВ = 100000 • 0,15 = 15000 $

ФВ = 100000 • 0,18 = 18000 $

ІВ = 100000 $

ГП = 60000 + 15000 - 18000 - 100000 = - 43000 $

2004 р.

П = 345000 • 0,2 = 69000 $

АВ = 15000 $

ФВ = 18000 $

ІВ = 0

ГП = 69000 + 15000 - 18000 = 66000 $2005 р.

П = 379500 • 0,2 = 75900 $

АВ = 15000 $

ФВ = 18000 $

ІВ = 0

ГП = 75900 + 15000 – 18000 = 72900 $2006 р.

П = 398500 • 0,2 = 79700 $

АВ = 15000 $

ФВ = 18000 $

ІВ = 0

ГП = 79700 + 15000 – 18000 = 76700 $2007 р.

П = 4105000,2 = 82100 $

АВ = 15000 $

ФВ = 18000 $

Настав строк повернення кредиту:

ІВ = 100000 $

ГП = 82100 + 15000 – 18000 – 100000 = - 20900 $

2. Обчислимо чистий приведений доход.Знайдемо чистий приведений доход за (1.2):

ЧПД = (-43000) (1 + 0,06)-1 + (66000)(1 + 0,06)-2 + (72900)(1 + 0,06)-3 + (76700)(1 + 0,06)-4 + (-20900)(1 + 0,06)-5 = 114651 $Знайдемо чистий приведений доход за (1.3):ЧПД = 53580 + 58318 + 60550 + 57541 + 58052 – 100000 – 73390 =

= 114651 $3. Розрахуємо рентабельність або індекс доходності проекту (1.5).

м

Ді = 53580 + 58318 + 60550 + 57541 + 58052 = 288041 $

і=1м

ІВі = 100000 + 73390 = 173390 $

і=1

Звідки:

288041

ІД = ———— = 1,66

1733904. Розрахунок періоду окупності (1.6).Сj = 53380 + 58318 + 60550 = 172448 $Сj+1 = 172448 + 57541 = 229989 $172448 < 173390 < 229989

173390 + 172448

Пок = 3 + ——————— = 3,02

575415. Розрахунок внутрішньої ставки доходу (ВСД).Визначимо ВСД графічним способом.

При дисконтній ставці 6% ЧПД = 114651 $.Обчислимо ЧПД при q = 51%:

ЧПД = (-43000)(1 + 0,51)-1 + (66000)(1 + 0,51)-2 + (72900)(1 + 0,51)-3 + + (76700)(1 + 0,51)-4 + (-20900)(1 + 0,51)-5 = -127674 $ЧПД,$

120000


80000


40000


0
ВСД,

%

40000


10


20


30


40


50


60


80000


120000


Рис. 3.2. Визначення ВСД графічним способом

З графіка 3.2 видно, що ВСД = 27%.6. Аналіз здобутих результатів.

У процесі вирішення задачі отримано такі результати:

Чистий приведений доход 114651 $.

Внутрішня ставка доходу 27%.

Рентабельність проекту 1,66.

Період окупності 3,02 року.

Величина ЧСД більша від нуля, отже доход від реалізації проекту становитиме 114651 $.

ВСД перевищує дисконтну ставку та відсоток банківського кредиту, що засвідчує доцільність реалізації даного проекту.

Індекс доходності перевищує одиницю, що означає перевищення доходу від проекту порівняно з відповідними витратами.


Зупинимось на розгляді проекту з випуску піджаків жіночих

Розглянемо ефективність проекту при несприятливих умовах.

Місткості ринку знижується з 5% до 20 % щорічно. Рентабельність 14%.

Таблиця 3.4

Динаміка випуску піджаків жіночихОбладнання

Випуск продукції, по роках

2003

2004

2005

2006

2007

тис. шт.

тис.$

тис. шт.

тис.$

тис. шт.

тис.$

тис. шт.

тис.$

тис. шт.

тис.$

20 швейних машин, 2 лінії волого-теплової обробки

50,0

550,0

47,5

522,5

42,75

470,25

36,34

399,7

29,07

319,8Таблиця 3.5

Джерела фінансових вкладів

Рік

Загальний обсяг капіталовкладень

Джерела фінансування

Власні

Позичені

2003

120000 $

-

120000 $ на 5р. під 18% річних

2004

-

-

-

2005

-

-

-

2006

-

-

-

2007

-

-

-За даних умов потрібно порахувати економічну ефективність проекту.

Розв’язання:

1. Потрібно знайти суми грошових потоків.2003 р.

П = 550000 • 0,14 = 77000 $

АВ = 120000 • 0,15 = 18000 $

ФВ = 120000 • 0,18 = 21600 $

ІВ = 120000 $

ГП = 77000 + 18000 - 21600 - 120000 = - 46600 $

2004 р.

П = 522500 • 0,14 = 73150 $

АВ = 18000 $

ФВ = 21600 $

ІВ = 0

ГП = 73150 + 18000 - 21600 = 69550 $2005 р.

П = 470250 • 0,14 = 65835 $

АВ = 18000 $

ФВ = 21600 $

ІВ = 0

ГП = 65835 + 18000 – 21600 = 62235 $2006 р.

П = 399700 • 0,14 = 55958 $

АВ = 18000 $

ФВ = 21600 $

ІВ = 0

ГП = 55958 + 18000 – 21600 = 52358 $2007 р.

П = 3198000,14 = 44772 $

АВ = 18000 $

ФВ = 21600 $

Настав строк повернення кредиту:

ІВ = 120000 $

ГП = 44772 + 18000 – 21600 – 120000 = - 78828 $2. Обчислимо чистий приведений доход.Знайдемо чистий приведений доход за (1.2):

ЧПД = (-46600) (1 + 0,06)-1 + (69550)(1 + 0,06)-2 + (62235)(1 + 0,06)-3 + (52358)(1 + 0,06)-4 + (-78828)(1 + 0,06)-5 = 45077 $Знайдемо чистий приведений доход за (1.3):ЧПД = 68996 + 61454 + 51691 + 40789 + 30216 – 120000 – 88069 =

= 45077 $3. Розрахуємо рентабельність або індекс доходності проекту (1.4).

м

Ді = 68996 + 61454 + 51691 + 40789 + 30216 = 253146 $

і=1м

ІВі = 120000 + 88069 = 208069 $

і=1

Звідки:

253146

ІД = ———— = 1,22

2080694. Розрахунок періоду окупності (1.5).Сj = 68996 + 61454 + 51691 = 182141 $Сj+1 = 182141 + 40789 = 222930 $182141 < 208069 < 222930208069 + 182141

Пок = 3 + ——————— = 3,64

407895. Розрахунок внутрішньої ставки доходу (ВСД).Визначимо ВСД графічним способом.

При дисконтній ставці 6% ЧПД = 45077 $.

Обчислимо ЧПД при q = 46%:

ЧПД = (-46600)(1 + 0,46)-1 + (69550)(1 + 0,46)-2 + (62235)(1 + 0,46)-3 + + (52358)(1 + 0,46)-4 + (-78828)(1 + 0,46)-5 = 20348 $

ЧПД, $

50000400003000020000100000

ВСД,

%

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75Рис. 3.3. Визначення ВСД графічним способом

З графіка 3.3 видно, що ВСД = 79%.6. Аналіз здобутих результатів.

У процесі вирішення задачі отримано такі результати:

Чистий приведений доход 45077 $.

Внутрішня ставка доходу 79%.

Рентабельність проекту 1,22.

Період окупності 3,64 року.

Величина ЧПД більша від нуля, отже доход від реалізації проекту становитиме 45077 $.

ВСД перевищує дисконтну ставку та відсоток банківського кредиту, що засвідчує доцільність реалізації даного проекту.

Індекс доходності перевищує одиницю, що означає перевищення доходу від проекту порівняно з відповідними витратами.Розрахунок проекту при найбільш ймовірному варіанті розвитку подій.

Ріст місткість ринку зростає з 15% до 5% щорічно. Рентабельність 14%.

Таблиця 3.6

Динаміка випуску піджаків жіночихОбладнання

Випуск продукції, по роках

2003

2004

2005

2006

2007

тис. шт.

тис.$

тис. шт.

тис.$

тис. шт.

тис.$

тис. шт.

тис.$

тис. шт.

тис.$

20 швейних машин, 2 лінії волого-теплової обробки

50,0

550,0

57,5

632,5

63,25

695,75

68,31

751,41

71,73

789,0Розв’язання:

1. Потрібно знайти суми грошових потоків.2003 р.

П = 550000 • 0,14 = 77000 $

АВ = 120000 • 0,15 = 18000 $

ФВ = 120000 • 0,18 = 21600 $

ІВ = 120000 $

ГП = 77000 + 18000 - 21600 - 120000 = - 46600 $

2004 р.

П = 635200 • 0,14 = 88550 $

АВ = 18000 $

ФВ = 21600 $

ІВ = 0

ГП = 88550 + 18000 - 21600 = 84950 $2005 р.

П = 695750 • 0,14 = 97405 $

АВ = 18000 $

ФВ = 21600 $

ІВ = 0

ГП = 97405 + 18000 – 21600 = 93805 $2006 р.

П = 751410 • 0,14 = 105198 $

АВ = 18000 $

ФВ = 21600 $

ІВ = 0

ГП = 105198 + 18000 – 21600 = 101598 $2007 р.

П = 7890000,14 = 110460 $

АВ = 18000 $

ФВ = 21600 $

Настав строк повернення кредиту:

ІВ = 120000 $

ГП = 110460 + 18000 – 21600 – 120000 = - 13140 $2. Обчислимо чистий приведений доход.Знайдемо чистий приведений доход за (1.2):

ЧПД = (-46600) (1 + 0,06)-1 + (84950)(1 + 0,06)-2 + (93805)(1 + 0,06)-3 + (101598)(1 + 0,06)-4 + (-13140)(1 + 0,06)-5 = 171650 $Знайдемо чистий приведений доход за (1.3):ЧПД = 68996 + 75062 + 77913 + 79323 + 78425 – 120000 – 88069 =

= 171650 $3. Розрахуємо рентабельність або індекс доходності проекту (1.4).

м

Ді = 68996 + 75062 + 77913 + 79323 + 78425 = 379719 $

і=1м

ІВі = 120000 + 88069 = 208069 $

і=1

Звідки:

379719

ІД = ———— = 1,82

2080694. Розрахунок періоду окупності (1.5).Сj = 68996 + 75062 = 144058 $Сj+1 = 144058 + 77913 = 221971 $144058 < 208069 < 221971208069 + 144058

Пок = 2 + ——————— = 2,82

779135. Розрахунок внутрішньої ставки доходу (ВСД).Визначимо ВСД графічним способом.

При дисконтній ставці 6% ЧПД = 171650 $.

Обчислимо ЧПД при q = 62%:

ЧПД = (-46600)(1 + 0,62)-1 + (69550)(1 + 0,62)-2 + (62235)(1 + 0,62)-3 + + (52358)(1 + 0,62)-4 + (-78828)(1 + 0,62)-5 = 12911 $

ЧПД,$
200000150000100000500000

ВСД,

%

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75Рис. 3.4. визначення ВСД графічним способом

З графіка 3.4 видно, що ВСД = 68%.6. Аналіз здобутих результатів.

У процесі вирішення задачі отримано такі результати:

Чистий приведений доход 171650 $.

Внутрішня ставка доходу 68%.

Рентабельність проекту 1,82.

Період окупності 2,82 року.

Величина ЧПД більша від нуля, отже доход від реалізації проекту становитиме 171650 $.

ВСД перевищує дисконтну ставку та відсоток банківського кредиту, що засвідчує доцільність реалізації даного проекту.

Індекс доходності перевищує одиницю, що означає перевищення доходу від проекту порівняно з відповідними витратами.

Результати оцінки ефективності двох інвестиційних проектів при різних зовнішніх умовах згруповано в таблиці 3.7.Таблиця 3.7

Зведена порівняльна характеристика двох інвестиційних проектів

Показники ефективності

Проект по випуску блуз жіночих

Проект по випуску піджаків жіночих

при найбільш ймовірних умовах

при несприятли-вих умовах

при найбільш ймовірних умовах

при несприятли-вих умовах

Чистий приведений доход, $

114651

37747

171650

45077

Внутрішня ставка доходу,%

27

72

68

79

Рентабельність проекту

1,66

1,22

1,82

1,22

Період окупності, років

3,02

3,76

2,82

3,64При найбільш ймовірних умовах, при щорічному зростанні обсягів продаж значно привабливішим виглядає проект по виробництву піджаків жіночих, і при несприятливих умовах незначну перевагу має проект по виробництву піджаків жіночих.

Отже, беручи до уваги проведені розрахунки, слід відмітити, що найбільш доцільним для підприємства буде впровадження лінії по виробництву піджаків жіночих. Реалізація даного проекту дасть можливість підприємству отримати дохід в розмірі 171650 $, при рентабельності проекту 1,82 і період окупності буде рівний 2,82 роки.
Случайные файлы

Файл
38246.doc
125673.rtf
29514.rtf
169058.rtf
10399.rtf