Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України (96650)

Посмотреть архив целиком

Реферат


Торговельно-промислова палата.

Зовнішньоекономічна політика України


До групи організацій, що сприяють розвитку зовнішньоекономічного співробітництва України з закордонними країнами, відносяться Торгово-промислова палата України і регіональні ТПП, Інститут міжнародної економіки і міжнародних економічних відносин Національної академії наук України, Академія зовнішньої торгівлі, а також інші науково-дослідні установи, різного роду асоціації по сприянню розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, консультаційно-інформаційні фірми й організації, вищі навчальні заклади, що готують фахівців для зовнішньоекономічної сфери діяльності, різні друковані видання, у тому числі один з основних у цій області журналів – „Діловий вісник”, який видається ТПП України.

Серед українських організацій, що сприяють розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України з закордонними країнами, особливе місце займає Торгово-промислова палата України, а також регіональні торгово-промислові палати, покликані активно сприяти розвитку підприємницької діяльності в Україні, і насамперед у зовнішньоекономічній сфері.

ТПП України є недержавною, некомерційною, громадською організацією, що поєднує українські підприємства й українських підприємців з метою захисту їхніх інтересів у відношенні з державою і його органами, а також із соціальними партнерами – організаціями трудящих.

Торгово-промислова палата України може займатися підприємницькою діяльністю лише оскільки це необхідно для виконання нею своїх статутних задач. Отриманий ТПП прибуток між її членами не розподіляється. ТПП України є юридичною особою. Вона відповідає за своїми обов'язками усім своїм майном, однак при цьому не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, так само, як і вони не відповідають за її зобов’язаннями. ТПП не відповідає за зобов’язаннями створених нею підприємств. У свою чергу, і вони не відповідають за її зобов’язаннями. Виконуючи свої функції, передбачені статутом, ТПП діє в рамках Конституції й українських законів.

Відповідно до Закону про ТПП, вони створюються з метою сприяння розвитку економіки України й інтегруванню у світову господарську систему, формуванню сучасної промислової, фінансової і торгової інфраструктури, створенню сприятливих умов для підприємницької діяльності, врегулюванню взаємин підприємців з їхніми соціальними партнерами, усілякому розвитку усіх видів підприємництва, торгово-економічних і науково-технічних зв'язків українських підприємців з підприємцями закордонних країн.

Торгово-промислові палати утворюються на території одного чи декількох суб'єктів України, а також інших адміністративно-територіальних утворень на основі принципу добровільного об'єднання їхніх засновників. На одній і тій же території може бути утворена одна ТПП. Членами торгово-промислової палати можуть бути українські підприємства незалежно від форми власності і їхньої організаційно-правової форми і підприємці, зареєстровані у встановленому українським законодавством порядку, а також організації, що поєднують підприємства і підприємців.

Відповідно до Закону про Торгово-промислову палату України вона здійснює свою діяльність і виконує свої задачі і функції на національному рівні відповідно до статуту і має всі права, необхідні для їхньої реалізації. ТПП України здійснює представницькі функції як в Україні, так і за кордоном, поєднує на національному рівні торгово-промислові палати областей і регіонів, здійснює загальну координацію їхньої діяльності.

ТПП здійснює наступні функції:

 • видає дозволи на відкриття в Україні представництв іноземних торговельних палат, змішаних торговельних палат, федерацій, асоціацій і союзів підприємців, а також іноземних фірм і організацій, у співробітництві з який зацікавлені члени торгово-промислових палат;

 • засвідчує обставини форсу-мажору (обставини нездоланної сили) відповідно до умов зовнішньоторговельних операцій і міжнародних договорів України, а також торговельні і портові порядки, прийняті в Україні;

 • визначає порядок ведення недержавного Реєстру підприємств і підприємців, фінансове й економічне становище яких свідчить про їхню надійність як партнерів для підприємницької діяльності в Україні і за кордоном;

 • надає допомогу, представляє і захищає інтереси членів ТПП усередині країни і за кордоном з питань, пов'язаних з господарською діяльністю;

 • сприяє розвитку виробництва конкурентноздатної продукції шляхом залучення закордонних технологій і "ноу-хау", інвестицій, створення акціонерних товариств, спільних підприємств і інших організацій;

 • здійснює організацію навчання сучасним методам ведення підприємницької діяльності, проведення стажувань фахівців як у країні, так і за кордоном;

 • сприяє розвитку фермерства і малих підприємств;

 • здійснює заходи для недопущення і припинення несумлінної конкуренції і неділового партнерства, використовуючи властиві торгово-промисловим палатам форми і методи впливу;

 • надає консультаційні послуги, сприяє іноземним фірмам і організаціям у пошуку ділових партнерів в Україні, здійснює інформаційне обслуговування з питань зовнішньоекономічної діяльності, її правового забезпечення і комерційної діяльності у закордонних країнах;

 • засвідчує Свідоцтва про походження товарів, що вивозяться з України, товаросупроводжувальної документації на них і низку інших документів, зв'язаних зі здійсненням зовнішньоекономічних операцій;

 • виконує доручення господарських організацій на проведення експертизи, контроль якості і комплектності, перевірку кількості імпортних і експортних товарів;

 • здійснює посередницькі операції з патентування винаходів, промислових зразків, реєстрацію товарних знаків і знаків, обслуговування фірмових найменувань і місць походження;

 • здійснюють декларування товарів при проведенні експортно-імпортних операцій суб'єктами ВЭД;

 • проводить активну виставкову діяльність на території України і за рубежем;

 • встановлює і розвиває зв'язку з іноземними діловими і суспільними колами;

 • сприяє діловому туризму, організації і проведенню ділових зустрічей, симпозіумів, конференцій і конгресів з найширшого спектру господарської і зовнішньоекономічної діяльності;

 • виконує замовлення на переклади економічної і науково-технічної документації, а також на усні переклади з іноземної на українську (російську) і з української (російської) на іноземний мови;

 • здійснює рекламну роботу, виконує замовлення на виготовлення художніх рекламних оригіналів-макетів;

 • видає журнали, бюлетені, збірники, довідники, інформаційно-рекламні, навчально-методичні матеріали й іншу друковану продукцію з питань, що входять у компетенцію ТПП України, і т.п.

Основу ТПП України складають регіональні, обласні і місцеві палати, що захищають інтереси своїх членів практично з усіх питань господарської діяльності. Крім окремих підприємств і фірм, у ТПП України входять асоціації, об'єднання. Через ці об'єднання з ТПП взаємодіють десятки тисяч учасників господарської діяльності (від індивідуальних виробників до великих промислових і фінансових структур).

При ТПП України в даний час діють:

Міжнародний комерційний арбітражний суд (МКАС), предметом розгляду в який можуть бути цивільно-правові суперечки в сфері зовнішньоекономічних зв’язків, якщо хоча б одна зі сторін має комерційні підприємства за кордоном, а також суперечки підприємств з іноземними інвестиціями між собою й іншими суб'єктами українського права;

Морська арбітражна комісія (МАК), у компетенцію якої входять практично будь-які цивільно-правові суперечки у сфері торговельного мореплавства, включаючи перевізні і буксирні відносини, купівлю-продаж і ремонт суден, рятування суден і т.д. Сторонами таких суперечок можуть бути як іноземні, так і тільки українські суб'єкти права.

ТПП України є членом Міжнародної торговельної палати (МТП), що поєднує торгово-промислові палати і підприємницькі організації більш ніж 100 країн. Статус „члена національного рівня” дозволяє ТПП України брати участь у роботі міжнародних технічних комісій (з питань податків, маркетингу, банківської справи, міжнародні інвестиції, торгівлі, менеджменту, навколишнього середовища, інтелектуальній власності і ряду ін. проблем), одержувати на пільгових умовах велику частину публікацій, видаваних МТП, брати участь у конгресах, конференціях і інших заходах, які організуються під її егідою.

ТПП України співробітничає з Всесвітнім економічним форумом, Конференцією ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), Міжнародним торговим центром ЮНКТАД/ГАТТ, Міжнародною організацією праці, Міжнародним бюро виставок, Союзом міжнародних ярмарків, Міжнародним виставочним комітетом „Інтерекспо”, Міжнародною асоціацією з охорони промислової власності, Асоціацією центрів міжнародної торгівлі, Асоціацією європейських торговельних палат, Європейським центром з питань управління, Конференцією країн Балтійського моря й ін. ТПП України має свої представництва в низці країн, їхні функції – сприяння встановленню двосторонніх економічних контактів, збір аналітичної і комерційної інформації про стан ринків, надання ділових послуг українським підприємцям-експортерам. Діють також змішані торгово-промислові (торгові) палати за участю ТПП України.


Случайные файлы

Файл
77638.doc
59547.rtf
64475.rtf
179540.rtf
10173-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.