Рейтингові агентства (96440)

Посмотреть архив целиком

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Інститут міжнародних відносинРеферат


на тему:


«Рейтингові агентства»Київ – 2009


ЗМІСТ


Вступ

  1. Standard&Poor's

  2. Moody’s

  3. Fitch

Висновки

Список використаних джерелВСТУП


Інвестиції в боргові цінні папери пов’язані з різноманітними ризиками, і передусім кредитним ризиком – ризиком невиконання позичальником своїх боргових зобов’язань. Для оцінки кредитного ризику на міжнародному ринку облігацій застосовуються кредитній рейтинги. Рейтинг є поточною аналітичною оцінкою ймовірності невиконання платіжних зобов’язань або дефолту. Призначення рейтингу – ранжувати в межах єдиної послідовної системи відносні рівні ризику емітентів та їхніх боргових цінних паперів, оцінити здатність емітента своєчасно виконувати сплату процентів та здійснити виплату основної суми боргу і, відповідно, визначити міру повернення вкладених у боргові інструменти коштів.

З теоретичного погляду, головна функція рейтингів – усунення інформаційної асиметрії між емітентами та інвесторами. Інвесторам рейтинги допомагають певною мірою уникнути невизначеності, пов’язаної з інвестуванням у цінні папери. Для емітентів кредитні рейтинги є, насамперед, інструментом доступу на міжнародні ринки капіталу, розширення інвестиційної бази, отже, диверсифікації джерел фінансування. Адже наявність високого рейтингу – свідчення надійності емітованих цінних паперів.

Визначають же рейтинги незалежні інфраструктурні інституції ринку цінних паперів – рейтингові агенції.


  1. Standard & Poor's


Standard & Poor’s (S&P) – дочірня компанія корпорації McGraw-Hill, що займається аналітичними дослідженнями фінансового ринку. Дана компанія належить до трійки найвпливовіших міжнародних рейтингових агентств.

Кредитні рейтинги

В якості міжнародного рейтингового агентства Standard&Poor's займається визначенням короткострокових і довгострокових кредитних рейтингів як емітентам, так і окремим борговим зобов'язанням.

Рейтинги за міжнародною шкалою

Міжнародна шкала кредитних рейтингів Standard&Poor's служить для задоволення потреб учасників глобальних (міжнародних) фінансових ринків. Оцінки за цією шкалою дозволяють порівнювати між собою надійність емітентів та зобов'язань різних держав.

Довгострокові кредитні рейтинги

Довгострокові рейтинги оцінюють здатність емітента своєчасно виконувати свої боргові зобов'язання. Рейтингові оцінки мають означення: від оцінки AAA, що привласнюється виключно надійним емітентам, до оцінки D, що привласнюється емітенту, що оголосив дефолт. Між оцінками AA і B можуть бути проміжні оцінки, що позначаються знаками плюс і мінус (наприклад, BBB +, BBB і BBB-).

AAA - емітент володіє виключно високими можливостями з виплати відсотків за борговими зобов'язаннями і самих боргів.

AA - емітент володіє дуже високими можливостями з виплати відсотків за борговими зобов'язаннями і самих боргів.

A - можливості емітента щодо виплати відсотків і боргів оцінюються високо, але залежать від економічної ситуації.

BBB - платоспроможність емітента вважається задовільною.

BB - емітент платоспроможний, але несприятливі економічні умови можуть негативно вплинути на можливості виплат.

B - емітент платоспроможний, але несприятливі економічні умови найімовірніше негативно вплинуть на його можливості і готовність проводити виплати по боргах.

CCC - емітент має труднощі з виплатами за борговими зобов'язаннями і його можливості залежать від сприятливих економічних умов.

CC - емітент має серйозні труднощі з виплатами за борговими зобов'язаннями.

C - емітент має серйозні труднощі з виплатами за борговими зобов'язаннями, можливо була ініційована процедура банкрутства, але виплати за борговими зобов'язаннями все ще здійснюються.

SD - емітент відмовився від виплат за деякими зобов'язаннями.

D - був оголошений дефолт і S&P вважає, що емітент відмовиться від виплат по більшості або за всіма зобов'язаннями.

NR - рейтинг не визначено.

Короткострокові кредитні рейтинги

Короткострокові рейтинги оцінюють імовірність своєчасного погашення короткострокових боргових зобов'язань. Кредитні рейтинги за короткостроковими борговими зобов'язаннями мають літеро-цифрове позначення: від найвищої оцінки A-1 до найнижчої оцінки D. Більш надійні зобов'язання з категорії A-1 можуть бути позначені знаком плюс. Оцінки з категорії B також можуть бути уточнені цифрою (B-1, B-2, B-3).

A-1 - емітент володіє виключно високими можливостями з погашення даного боргового зобов'язання.

A-2 - емітент володіє високими можливостями з погашення даного боргового зобов'язання, але ці можливості більш чутливі до несприятливих економічних умов.

A-3 - несприятливі економічні умови цілком імовірно послаблять можливості емітента щодо погашення даного боргового зобов'язання.

B - боргове зобов'язання має спекулятивним характером. Емітент має можливості з його погашення, але ці можливості дуже чутливі до несприятливих економічних умов.

C - можливості емітента щодо погашення даного боргового зобов'язання обмежені і залежать від наявності сприятливих економічних умов.

D - з даного короткостроковому борговим зобов'язанням був оголошений дефолт.

Рейтинги за національною шкалою

Разом з міжнародною шкалою кредитного рейтингу Standard & Poor's підтримує також ряд національних шкал. Національні шкали призначені для задоволення потреб учасників національних фінансових ринків. Рейтинг емітента і рейтинг боргового зобов'язання за національною шкалою відображають оцінку відносної надійності емітентів і боргових зобов'язань, які присутні на національному ринку.

Оскільки рейтинги за національною шкалою відображають національну специфіку, порівнювати рейтинги по різних національних шкалах не має сенсу. Так само не можна порівняти рейтинги за національною шкалою і за міжнародною шкалою.

Поряд з присвоєнням рейтингу S&P вказує також прогноз зміни рейтингу на найближчі два-три роки:

Позитивний прогноз – можливе підвищення рейтингу.

Негативний прогноз – можливе пониження рейтингу.

Стабільний прогноз – рейтинг швидше за все залишиться незмінним.

Прогноз, що розвивається – можливе як підвищення так і зниження рейтингу.


  1. Moody’s


Moody's — коротка назва компанії Moody's Investors Service, що є однією з найбільших та найвідоміших рейтингових агентств світу; відповідна холдингова компанія — Moody's Corporation (NYSE: MCO). Компанія оцінює кредитний рейтинг позичальників за стандартизованою шкалою, а також здійснює дослідження і аналіз комерційних та державних організацій. Частка компанії у світовому ринку кредитних рейтингів — близько 40%.

Moody's була заснована у 1909 році американським фінансовим аналітиком Джоном Муді, чиє прізвище й увійшло у назву компанії. Основними інституційними власниками є Berkshire Hathaway та Davis Selected Advisers.

З часу розробки перших визначень рейтингів облігацій в 1909 році кількість рейтингів агентства Moody's істотно зросла. Сьогодні Moody's оперує 32 системами, і їх кількість росте з кожним роком. Якщо рейтинги за національною шкалою, що привласнюються в межах кожної країни, розглядати в якості окремої системи, загальне число рейтингових систем перевищить 40.


Група рейтингів

Рейтинги

Загальні кредитні рейтинги

Рейтинги довгострокових боргових зобов'язань корпоративних емітентів

Рейтинги середньострокових боргових зобов'язань

Рейтинги короткострокових зобов'язань

Рейтинги емітента

Спеціальні (галузеві) рейтинги

Структуроване фінансування

Рейтинги муніципальних зобов'язань (США)

Корпоративні рейтинги

Рейтинги ймовірності дефолту

Оцінка розміру втрат при дефолті

Оцінка якості ковенантів

Рейтинги ліквідності емітентів спекулятивного класу

Рейтинги банківських депозитів

Рейтинги інших старших зобов'язань американських банків

Рейтинги фінансової стабільності банків

Рейтинги фінансової стійкості страховиків

Рейтинги фондів грошового ринку та облігаційних фондів

Рейтинги за національною шкалою

Інші некредитні рейтинги

Рейтинги фондів акцій

Рейтинги ринкових ризиків

Рейтинги якості послуг інвестиційних керуючих

Рейтинги якості послуг сервісних агентів

Рейтинги якості операційної діяльності хедж-фондів

Рейтинги волатильності грошових потоків по портфелях нерухомості

Рейтинги якості послуг загальних представників

Рейтинги якості послуг довірених осіб

Рейтинги якості діяльності і волатильності доходів синдикатів Ллойда

Категорії гібридних цінних паперів


Рейтинги довгострокових боргових зобов'язань корпоративних емітентів

Рейтинг

Значення

Aaa

Боргові зобов'язання з рейтингом Ааа вважаються зобов'язаннями найвищої якості з мінімальним кредитним ризиком.

Aa

Боргові зобов'язання з рейтингом Аа вважаються зобов'язаннями високої якості з дуже низьким кредитним ризиком.

A

Боргові зобов'язання з рейтингом А розглядаються як зобов'язання підвищеної середньої категорії і схильні до низького кредитного ризику.

Baa

Боргові зобов'язання з рейтингом Baa схильні до помірного кредитного ризику. Вони розглядаються як зобов'язання середньої категорії і, можуть мати певні спекулятивні характеристики.

Ba

Боргові зобов'язання з рейтингом Ва мають риси, характерні для спекулятивних інструментів, і схильні до істотного кредитного ризику.

B

Боргові зобов'язання з рейтингом B розглядаються як спекулятивні і схильні до високого кредитного ризику.

Caa

Боргові зобов'язання з рейтингом Caa вважаються зобов'язаннями дуже низької якості і схильні до дуже високого кредитного ризику.

Ca

Боргові зобов'язання з рейтингом Ca є високо спекулятивними і, ймовірно, перебувають у стані дефолту або близькі до дефолту. При цьому існує певна ймовірність виплати основної суми боргу і відсотків по ньому.

C

Боргові зобов'язання з рейтингом C представляють собою клас облігацій з найнижчим рейтингом і зазвичай знаходяться в стані дефолту. При цьому ймовірність виплати основної суми боргу і відсотків по таких облігаціях мала.


Случайные файлы

Файл
73446-1.rtf
65561.rtf
141929.rtf
28742-1.rtf
30671-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.