Учет и анализ банковских кредитов (DODATOK)

Посмотреть архив целиком

Додатки

Таблиця 1.1

Кредитні операції

Активні операції

Пасивні операції

 1. Кредитування клієнтів.

 2. Кредитування інших банків.

 3. Депозити в інших банках.

 4. Кошти на резервному корсчете в центральному банку.

 5. Кошти на корсчете в інших банках.

 1. Депозити клієнтів.

 2. Депозити банків.

 3. Кредити банків, у тому числі центрального.Таблиця 1.2.

Види кредитів

Критерій

Вид кредиту (позички)

1. Роль банку (кредитор або позичальник).

-Активний

-Пасивний

2. Термін.

-До запитання (огульний)

 • -Строковий, короткостроковий, середньостроковий

 • довгостроковий

3. Призначення.

- Позички торговим і промисловим операціям

- Позички під нерухомість

- Позички приватним особам

- Позички фінансовим підприємствам

- Позички фермерам

- Позички на придбання або збереження цінних паперів

- Інші позички

4. Ціль.

-На збільшення капіталу (виробничих фондів)

-На тимчасове накопичення засобів

-На споживчі цілі населенню (споживчий)

5. Наявність і характер забезпечення.

-Бланковий (незабезпечений)

- Забезпечений заставою товарів або інших цінних паперів (ломбардний) гарантійним зобов'язанням або поручництвом

6. Засіб.

- Кредит грошима

- Кредит за допомогою акцептування векселя позичальника

7. Ступінь ризику.

- З найменшим ризиком

- З підвищеним ризиком

- З граничним ризиком

- НестандартнийТаблиця 1.3.

Розгорнута класифікація кредитів

Критерії класифікації

Види позичок

1. Джерела притягнення.

Внутрішні (у межах своєї країни)

Зовнішні (міжнародні)

2. Статус кредитора.

Офіційні

Неофіційні

Змішані

Міжнародних організацій

3. Форма надання.

Готівково-грошова

Рефінансування

Переоформлення:

-реструктуризація

-надання нового кредиту

4. Валюта притягнення.

У валюті країни кредитора

У валюті країни позичальника

У валюті третьої країни

У ЕКЮ і СДР

Мультивалютні

5. Форма притягнення (організація).

Двосторонні

Багатосторонні:

-Сіндіцировані

-Консорціальні

-«дзеркальні»

6. Ступінь заможності повернення.

Незабезпечені (міжбанківські)

Забезпечені:

-Матеріально забезпечені (заставою), у тому числі ломбардні й іпотечні

-Бланкові (забезпечені банківськими векселями)

7. Техніка надання (притягнення)

Одною сумою

Відкрита кредитна лінія

Stand-by

Контокорентні

Овердрафтні

8. Терміни користування.

На поточні потреби (формування оборотних активів)

9. Спрямованість вкладення коштів.

Короткострокові

Середньострокові

Довгострокові

10. Економічне призначення.

Пов'язані:

 • Платіжні

 • Під формування запасів товарно-матеріальних цінностей, включаючи сезонні.

 • Під фінансування виробничих витрат

 • Розрахункові(урахування векселів)

 • Під фінансування інвестиційних витрат

 • Споживчі

Проміжні

Незв'язані (без вказівки об'єкта кредитування в кредитній угоді)

11.Ступінь концентрації об'єкта кредитування.

Під одиничну потребу

Під сукупну потребу

Під укрупнену потребу

12. Вид процентної ставки.

З фінансованою ставкою

З плаваючою ставкою

Із змішаною ставкою

13. Форма погашення.

що погашаються одною сумою

що погашаються через рівні проміжки часу рівними частками

що погашаються нерівними частками

14. Юридична підпорядкованість кредитних операцій.

Що підкоряються законодавству країни - кредитора

Що підкоряються законодавству країни – позичальника

Що підкоряються законодавству третьої країни
Таблиця 2.1

Бухгалтерські проводки по кредитах

Найменування операції

Бухгалтерські проводки

Дебет

Кредит

Операції по кредитуванню суб'єктів господарської діяльності.1. Надано кредит суб'єктам господарської діяльності.

Забезпечення повернення.

2040

2045

9900

1200

3900

2600

9500

2. Погашення виданих кредитів.

1200

3900

2040

2045

Операції по кредитах державного управління.1. Видано кредити органам загального державного управління.

2100

2105

2110

1200

3900

2. Погашення кредитів.

1200

3900

2100

2105

2110

Операції по кредитуванню фізичних осіб.1. Видача кредитів готівкою.

2202

2213

1001

2. Погашення кредитів.

1001

2202

2213

Облік коштів клієнтів банку.1. Повернені кошти з депозитів фізичним особам.

2630

2635

1001

2600

Проводки по видачі кредиту підприємству.1. Сума виданого кредиту проводиться.

2040

2600

2. Сума несплаченого в термін кредиту списується.

2047

2040

3. Сума коштів, що перераховані в рахунок погашення заборгованості.

2600

2047

4. Сума договору застави.

9905

9500 рахунок контрагента

5. Кредитний договір і договір застави по чисельності.

9819

рахунок контрагента

6. Сума нарахованих і сплачених відсотків за використання кредиту.

 • клієнт має коштів на рахунку

 • клієнт не має коштів на рахунку

2068


рахунок контрагента

2069

6110


2068

2068Мал. 2.1


Формування коштів для здійснення інвестицій і кредитної діяльності банку
Таблиця 3.2

Аналіз структури активних операцій на 01.01.99 р.

Види операцій

Сума, грн.

Структури %

Каса

Кор. рахунки банків

Кор. рахунок у НБУ

Кредити видані – усього у т. ч. короткострокові

Основні кошти і

будівельні матеріали

Дебітори

Відведені кошти

Витрати

Валютна позиція

Інші активи

Усього активів

134070

474360

2085190

4576500

3067110


169460

487870

80080

250700

896400

100330

9254960

1,4

5,1

22,5

49,4

33,1


1,8

5,3

0,9

2,7

10,0

1,0

100,0


Таблиця 3.3

Аналіз структури «кредитного портфеля» банку на 01.01.99 р.

Вид забезпечення

Сума,

грн.

Структура,

%

Усього виданих кредитів

у тому числі:

гарантовані іншими банками

гарантовані Урядом

України

прострочені

пролонговані

сумнівні для повернення

808290


45670


-

79220

659730

23670

100


5,6


-

9,8

81,7

2,9Таблиця 3.4

Аналітичний баланс

Показники

На початок року, тис. грн.

У % до валюти балансу

На кінець року, тис. грн.

У % до валюти балансу

Відхилення (гр.4 - гр.2)

АКТИВ


Нерухоме майно

1183

37.1

1635

43.1

+6.0

Поточні активи, усього в тому числі:

2004

62.9

2161

56.9

-6. 0

виробничі запаси

734

23.0

752

19.8

-3. 8

-готова продукція

187

5.9

172

4.5

-1. 4


кошти і короткострокові фінансові вкладення

299

9.4

259

6.2

-3. 2

-дебіторська заборгованість

612

19.2

780

20.5

1.3

ПАСИВ


Джерела фінансових коштів

1932

60.6

2205

58.0

-2. 6

Позикові кошти - усього

1255

39.4

1591

42.0

-2. 6

Короткострокові позички банків

357

11.3

888

23.3

+12.0

Короткострокові позики

245

7.6

-

-

-7. 6

Розрахунки з кредиторами

653

20.4

703

18.5

-1. 9


Случайные файлы

Файл
79684.rtf
14751.rtf
178634.rtf
93240.rtf
13631.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.