Учет и анализ банковских кредитов (D5U)

Посмотреть архив целиком

5. Розрахунок шляху і часу евакуації

5.1 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці

Бухгалтерія АК Промінвестбанку знаходиться в триповерховому будинку, на третьому поверсі. Загальна площа бухгалтерії 85 м2, висота 3,8 м. На одного працюючого припадає в середньому 7,1 м2 площі. Об’єм помешкання на одного працюючого 26,9 м2. Що відповідає нормам Держстандарту (площа виробничого помешкання на одного працюючого 4,5 м2, обсяг виробничого помешкання на одного працюючого 15 м3, висота помешкання від підлоги до виступаючих конструкцій перекриттів 2.2). Інтер'єр бухгалтерії оформлений у світлих тонах: стіни - білі, та шумопоглинаючі пластикові панелі, підлога - паркет світло-коричневого кольору, вікна - жалюзі білого кольору, двері і бар’єри пофарбовані у білий колір, офісна меблі - чорного кольору.

Санітарно-гігієнічні умови у нашому банку відповідають встановленим нормам. У будинку відсутні які-небудь токсичні і пожежно-небезпечні речовини і матеріали. Умови і чинники, що несприятливо впливають на організм людини зустрічаються трьох видів: фізичні, хімічні і біологічні захворювання.

Метеорологічні умови у закладі або мікроклімат визначають такі параметри: температура повітря в помешканні, %, відносна вологість повітря, %, рухливість повітря, м/с, теплове випромінювання. Ці параметри окремо й у комплексі впливають на організм людини, визначаючи його самопочуття (див. таблицю 5.1).

Таблиця 5.1.

Метереологічні показники.

Параметр

Фактичне

Значення

Норматив по ДГСТ 12,1005-88

і др. держстан-дартам

Відповідність

стандартам параметрів

Шум, дБа

60

60

відповідає

Освітленість, лк

400

400

відповідає

Значення КЕО, %

0,9

0,9

відповідає

Загазованість, м23

-

-

-

Запиленість, мг/м3
Температура повітря,

0 С, взимку

21

22-24

припустимо

влітку

23

23-25

відповідає

Відносна вологість повітря, %

40

40-60

відповідає

Швидкість руху повітря, м/с

0,1

0,1

відповідає

Коефіцієнт природного освітлення :

S вікна 76,5м2

КЕО = ------- = ------- = 0,9. (5.1)

S статі 85 м2

Вентиляція повітря у приміщенні звичайна - у зимовий час, за рахунок різниці питомої ваги теплого повітря, що знаходиться у середині приміщення, і більш холодного зовні, а також за рахунок вітру природна вентиляція створює необхідний повітряний обмін. У літню пору використовуються кондиціонери, (тобто примусова вентиляція) які забезпечують постійність температури, відносної вологості, рухливості і чистоти повітря.

Рівень шуму відповідає нормі в середньому, але іноді може досягати 80 дБа. У бухгалтерії робітничі місця освітлюються як природним, так і штучним способом. Природне освітлення - віконне, штучне - лампи. Лампи - стельові лампи розжарення й настільні лампи денного освітлення. Розташування робочих місць стосовно джерел світла: природне - бічне розташування, штучне - безпосередньо в джерела. Гардеробні і пункти харчування в будинку відсутні. Умивальники і туалети розташовані на першому і третьому поверсі будинку (санітарний стан яких відповідає нормі).


5.2 Техніка безпеки

Електробезпечність - система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу електричного току. Якщо відносити дане помешкання до класу електробезпечності - це помешкання без підвищеної небезпеки. Все устаткування працює під напругою 220V. Для захисту людей від поразки електрострумом застосовується заземлення устаткування. Також застосовуються й інші міри захисту від поразки людей електрострумом:

забезпечення неприступності струмоведучих частин, що знаходяться під напругою, від випадкового доторку;

електроразділення мережі;

усунення небезпеки поразки, при появі напруги на корпусах та інших частинах устаткування, що досягається захисним заземленням;

застосування подвійної ізоляції, кожухів, огороджень - для захисту від випадкового доторку до струмоведучих частин;

контроль і профілактика ушкодженої ізоляції;

застосування спеціальних електрозахисних засобів - переносних приладів і захисних електроустановок;

організація безпечної експлуатації електроустановок;

компенсація ємкісної складової току замикання на землю;

у місцях можливої поразки електрострумом поставлені огородження, захисні щитки, що поперед жують написи.

Електропроводка розташована в спеціальних жолобах і трубах, захищених від ушкоджень, у місцях найбільше пожежнобезпечних, цілком ізольована від випадкового доторку людей до струмоведучих частин. Розміщення устаткування (комп'ютери, факси, модеми, принтери, калькулятори, годинники) відповідають нормам проектування. Монітори обладнані захисними екранами, що дозволяє знизити вплив на очі до безпечного рівня. Організація праці в цілому в банку несуть керівник банку і головний бухгалтер. Безпосередньо керує організацією охорони праці головний бухгалтер. Щорічна угода це важлива правова форма планування і проведення заходів щодо охорони праці, у тому числі і техніки безпеки. З метою охорони праці КЗОТ покладають на адміністрацію закладу відповідальність за проведення інструктажів робітників та службовців з техніки безпеки із метою попередження нещасливих випадків, попередження захворювань на робочих місцях; також адміністрація здійснює постійний контроль за дотриманням службовцями усіх вимог інструкцій з техніки безпеки.

Інструктаж з техніки безпеки проводить головний бухгалтер: при виході на роботу, поточний або плановий, позаплановий. Рівень виробничого травматизму - низький, що досягається навчанням і інструктажем із техніки безпеки. (Додаток 5.1)


5.3 Пожежна профілактика

Пожежею називається неконтрольоване горіння поза спеціальним осередком, що завдає матеріальний збиток. Пожежа в бухгалтерії може виникнути внаслідок причин як неелектричного, так і електричного характеру більшої можливості, це може бути: коротке замикання, перевантаження, іскріння від порушення ізоляції, що призводить до нагрівання провідників до температури запалення ізоляції; незадовільні контакти в місцях з'єднання проводів і їх сильне нагрівання внаслідок великого перехідного опору при протіканні електроструму; іскріння в електричних апаратах і машинах, а також іскріння в результаті електричних розрядів; зіпсованість в обмотках електромашин при відсутності належного захисту. Причини неелектричного характеру: халатне і необережне поводження з вогнем - паління, залишення без нагляду нагрівальних приладів. Заходи, які застосовуються для протипожежного захисту:

1. навчання службовців правилам пожежної безпеки, організація пожежної охорони, проведення бесід, лекцій, поширення необхідних інструкцій;

2. правильна експлуатація систем опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, електроустаткування, утримання в чистоті помешкання бухгалтерії;

3. заборона паління у невстановлених місцях, обмеження застосування відкритого вогню.

Клас вогнестійкості залежить від пожежної небезпеки. У нашому будинку категорія пожежної небезпеки "В" - відповідно до ОНТП 24-86- діє з 1987 р. Визначення категорії має важливе практичне значення, тому що від цього залежать конструктивно планувальні рішення будинку, вибір устаткування. Будинок складається з різноманітних будівельних конструкцій, що володіють разом особистими межами поширення вогню. Спроможність будинку в цілому протистояти руйнації в умовах пожежі характеризується ступенем вогнестійкості (2-ступінь вогнестійкості нашого будинку). У бухгалтерії розроблена інструкція про заходи пожежної безпеки відповідно до правил пожежної безпеки в Україні від 14 червня 1995 р. 219/755. Також розроблена і вивішена схема евакуації людей у випадку пожежі. Створено пожежно-технічну комісію, їхня робота організована відповідно до Типового положення про пожежно-технічну комісію 521 від 27.09.94 р. Евакуаційні шляхи й виходи: утримуються вільними, нічим не загромождаются й у випадку виникнення пожежі забезпечать безпеку під час евакуації людей, ведуть у коридор, на сходовий майданчик назовні. Кількість евакуаційних виходів - один (на третьому поверсі), два - на першому поверсі. Двері евакуаційних виходів замикаються лише на внутрішні, що легко відчиняються. Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, постійно освітлені електричним світлом (при наявності людей). Визначення евакуаційних виходів строго регламентовані СНИП 2.01.02085 "Протипожежні норми" Електричні машини, апарати, устаткування, електропроводи і кабелі за виконанням і ступенем захисту відповідають класу зони, мають апаратуру захисту від струму короткого замикання й інших аварійних режимів. З'єднання, відгалуження й оконцювання жил проводів і кабелів проводилося за допомогою пайки і зжимів. Електрошафи, розташовані в коридорі і фойє, закриті. Устрій, прокладка мереж аварійного та евакуаційного освітлення виконане відповідно до вимог будівельних норм і ПУЕ. Все електроустаткування заземлене відповідно до вимог поділів ПУЕ. Захист будинків від прямих влучень блискавок виконана відповідно до вимог РД 34.21.122-87. Для підтримки устроїв блискавкозахисту в справному стані, проводиться ревізія цих устроїв щорічно (складається акт).


Случайные файлы

Файл
96665.rtf
115893.rtf
166486.rtf
27228.rtf
1632.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.