Прохождение практики в ЗАО Альфа Банк (praktika)

Посмотреть архив целиком

Затверджую”

Керівник установи (ЗАО “Альфа Банк”)

______________Падалко А.А.

(підпис призвіще)

______________200__р.


Календарний план

проходження практики студентом

Рой Наталья Миколаївна

яка навчається в Українському Фінансовому Економічному Інституті

по спеціальності “Фінанси”

в ЗАО “Албфа Банк”

з “05” лютого 2001р. по “16” квітня 2001р.

N/n

Питання, які вичає студент згідно з програмою практики

Кількість робочих днів

З якого по яке число

1

2

3

4

1.

Проходження інструктажу з техніки безпеки, ознайомлення з робочим місцем

5

5,02,2001-9,02,2001

2.

Ознайомлення з основними нормативними актами (інструкції, нормативи, закони) щодо основної діяльності установи

5

12,02,2001-16,02,2001

3.

Ознайомлення з документооборотом установи, а також з основними звітами які подаються до державних органів

10

19,02,2001-28,02,2001

4.

Ознайомлення зі структурою функціонування та зв'язків між окремими підрозділами установи

14

1,03,2001-14,03,2001

5.

Виконання завдань поставлених керівниками практики в установі, відповідно до вказаних вище пунктів

16

15,03,2001-30,03,2001

6.

Аналіз виконаних завдань, обгрунтування висновків виконаної роботи, на основі нормативних показників, а також збір інформації для написання випускної роботи

12

2,04,2001-13,04,2001

7.

Написання звіту про проходження практики

2

14,04,2001-16,04,2001


Керівники практики:


Від кафедри __________ Павловська О. В.

Фінансових дисциплін (підпис) кандидат ек. наук


Від ЗАО “Альфа Банк” __________ Крамаренко Н. Л.

(підпис) головний бухгалтер
ЗВІТ


про проходження практики

по спеціальності “Фінанси”

з “05” лютого 2001р. по “16” квітня 2001р.


База практики: ЗАО “Альфа Банк”

Студентки IV курсу економічного факультету __________ Рой Н. М.


Керівники практики:

Від кафедри __________ Павловська О. В.

Фінансових дисциплін (підпис) кандидат ек. наук


Від ЗАО “Альфа Банк” __________ Крамаренко Н. Л.

(підпис) головний бухгалтерЗвіт про проходження практики

в ЗАО “Альфа Банк”


 1. Організаційна структура ЗАО “Альфа Банк”


ЗАО “Альфа Банк” – сучасна універсальна фінансова установа, яка надає широкий спектр банківських послуг. Банк має кореспондентські відносини з такими іноземними банками: Bank Of New York (США), RaiffeizenBank (Австрія), CityBank (США), CrediLeone (Франція), “Мультібанк” (Латвія), та інші зарубіжні банки, а також тісні стосунки з банками України, такими як: Промінвестбанк, АКБ “Інтербанк”, КБ “Приватбанк”, та багато інших банків.

ЗАО “Альфа Банк” створений у формі закритого акціонерного товариства згідно закону України “Про господарчі товариства”. Поточне керування банком здійснюється Правлінням.

Відповідальність та функції членів Правління визначені Радою акціонерів і оформлені довіреностями. Процедура прийняття рішень побудована по принципу колегіальності.

Голова Правління несе відповідальність за рішення Правління і має право “вето” на рішення, які приймаються.

До основних функцій Правління банку належать:

 1. стратегічне планування

 2. питання маркетингової діяльності

 3. технологічний контроль

 4. фінансовий контроль за діяльністтю банку

 5. кадрова політика банку

До функцій Голови Правління банку відносяться:

 • керування фінансово-господарською діяльністтю банку;

 • забезпечення виконання рішення загальних зборів акціонерів банку;

 • прдставлення банку в усіх державних і недержавних підприємствах, організаціях як в Україні, так і за кордоном;

 • підписання від імені банку угод, контрактів, інших цивільно-грошових документів;

 • прийом на роботу та звільнення із займаних посад співробітників банку, застосування до них заходів заохочення та стягнення;

 • затвердження найважливіших внутрішніх документів, серед яких режим роботи банку, положення про структурні підрозділи банку, посадові обов'язки начальників структурних підрозділів та інші;

 • ведення засідань Правління банку та Кредитного комітету;

 • проведення нарад з питань поточної діяльності банку;

 • виконання інщих рішень, пов'язаних із структурою діяльності банку та рішенням Загальних зборів акціонерів.

Кожен з членів Правління банку несе персональну відповідальність за прийняття та виконання рішення стосовно діяльності банку в обсязі покладених на нього повноважень і обов'язків.

До складу банку входять такі основні підрозділи:

1) управління активно-пасивними операціями, до якого входять такі основні відділи:

 • кредитний;

 • відділ ЦП;

 • валютний;

 • відділ по роботі з населенням, який містить сектор по роботі з пластиковими картками.

2) управління бухобліку, звітності та касових операцій. Відділи:

 • операційний;

 • відділ касових операцій;

 • відділ зведеної звітності та економічного аналізу;

 • бухгалтерія;

 • відділ обліку валютних операцій.

Цей підрозділ банку відповідає за бухгалтерське відображення всіх банковських операцій

3) адміністративно-господарське управління. Відділи:

 • відділ автоматизації та інформаційно-технічного забезпечення;

 • юридичний;

 • служба безпеки, до якої входять сектор інкасації і перевезення цінностей;

 • відділ кадрів;

 • відділ розвитку і роботи з клієнтами (маркетингова служба);

 • господарський відділ.

Крім основних підрозділів існують і інші підрозділи банку:

Кредитний комітет складається з усіх членів правління банку та начальників кредитного, юридичного та відділу служби безпеки. Кредитний комітет існує для колективного розгляду усіх факторів “за” і “проти” відносно прийняття рішення стосовно того чи іншого клієнта.

Кадрова комісія – це консультативний орган при Правлінні банку. Завдання комісії – проведення конкурсів на заміщення вакансій та проведення атестації співробітників банку один раз на рік. Її висновки мають лише рекомендаційний характер.

Сектор аудиту – це основний контрольний підрозділ банку, що виконує такі функції:

 1. контроль відповідності всіх банківських операцій чинному законодавству;

 2. координація відносин банку з податковими органами;

 3. розв'язання усіх бухгалтерських та юридичних дискусіх у межах банку;

 4. перевірка достовірності інформації, що надається керівництву банку;

 5. управління ризиками;

Правління банку і Кредитний комітет приймають рішення в рамках повноважень, затверджених Радою акціонерів.


 1. Основи облікової політики та складання звітності.


Облікова політика ЗАО “Альфа Банк” базується на чинному законодавстві України, нормативних документах Національного банку України, міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в Україні та рішеннях акціонерів і керівництва Банку. У своїй діяльності для організації бухгалтерського обліку, ведення рахунків та складання зовнішньої і внутрішньої фінансової звітності Банк дотримується основних принципів: безперервності, послідовності та нарахування.

Безперервністьприпускається, що Банк буде продовжувати свою діяльність в майбутньому без суттєвого скорочення її масштабів та не має наміру ліквідуватися. Якщо принцип безперервності піддається сумніву з боку регулятивних органів, кредиторів чи зовнішніх аудиторів, деякі активи та зобовязання мають заново класифікуватися та переоцінюватися згідно з ринковою чи ліквідаційною вартістю. Якщо банк планує зменшити обсяг операцій, це необхідно відобразити у фінансових звітах.

Принцип нарахування – результати економічної діяльності відображаються у фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться, а не періодів, коли було отримано або сплачено грошові кошти за ними. Доходи та збитки Банку, які відносяться до звітного періоду, відображаються у звітах того ж періоду. Фінансові звіти, складені згідно з принципом нарахування, інформують користувачів не тільки про минулі операції, які містили виплату або отримання грошових коштів, але і про зобов'язання виплатити гроші у майбутньому, і про ресурси, які представлені грошовими коштами, що будуть одержані у майбутньому. Цей принцип застосовується для обліку як банківських, так і небанківських доходів та збитків (крім випадків, коли неможливо точно визначити час чи суму операції). Принцип нарахування використовується при обліку наступних статей:

 • процентні доходи та збитки;

 • комісійні доходи та збитки (якщо можна точно передбачити, визначити та оцінити їх суму);

 • доходи від операційного лізингу та консультаційних послуг (якщо можна точно передбачити, визначити та оцінити їх суму);

 • інші доходи та збитки.

Постійність (стабільність) або послідовність правил бухгалтерського обліку – Банк керується одними і тими ж правилами бухгалтерського обліку для забезпечення порівняльності показників фінансових звітів за різні періоди. Облікова політика змінюється тільки в разі вимог регулятивних органів, з юридичних причин або у випадках, коли зміни призведуть до більш адекватного відображення подій чи операцій у фінансових звітах Банку. Внесення поправок до облікової політики Банку протягом року не допускається (крім випадків суттєвих змін у правових та нормативних документах Національного банку України).


Случайные файлы

Файл
62319.rtf
70764.rtf
23007.rtf
17280.rtf
ref-18097.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.