Технічне обслуговування транспортних засобів (147692)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Навчально-консультаційний центр у м. ЛьвовіКурсова робота

з дисципліни:

«Технічне обслуговування транспортних засобів»Виконав:

Студент гр. МКз-41

Сміщук В.С.

Прийняв:

М.В. Глобчак


Львів - 2007


Зміст


Вступ

1. Основні чинники, що визначають організацію технічного обслуговування

і ремонту автомобілів

1.1 Економіко-географічна характеристика міста (району) та режим

роботи виробничих підрозділів АТП

1.2 Вибір та коригування нормативів для розрахунку виробничої програми

2. Розрахунок виробничої програми РОВ підприємства

2.1 Розрахунок виробничої програми РОВ за кількістю технічних впливів

та в одиницях праці

2.2 Розрахунок виробничої програми допоміжних робіт

2.3. Розрахунок програми виробничих підрозділів РОВ

3. Розрахунок чисельності виконавців робіт та організація праці у виробничих

підрозділах РОВ АТП

3.1.Розрахунок чисельності ремонтно-обслуговуючого персоналу

3.2 Вибір методу організації праці та розподіл робітників виробничих

підрозділів РОВ за змінами

4. Організація технологічного процесу ТО і ПР автомобілів та розрахунок

площ зон ТО і ПР

4.1Вибір методу ТО автомобілів та розрахунок потокових ліній

4.2 Розрахунок кількості постів для зон ТО і ПР та вибір методу ремонту Автомобілів

4.3 Розрахунок площ зон ТО і ремонту автомобілів

5. Індивідуальне завдання (розробка мідницького відділення)

Висновки

Список використаної літератури

Додаток 1. Технологічне планування підрозділу

Додаток 2. Специфікація обладнання підрозділу


Вступ


Відомо, що без транспортних засобів неможливим є розвиток будь-яких галузей господарського комплексу країн світу, в тому числі України. Якщо вважати транспорт також за галузь, то це одна з не багатьох, які не виробляють жодної матеріальної продукції. Однак без неї не можуть обходитись інші, ні важка, ні легка промисловість, гірничодобувна чи агропромисловий комплекс тощо. Галузь транспорту продукує лише послуги – на перевезення різноманітних вантажів, пасажирів.

Проте, якої б досконалої конструкції автомобіль не використовувався, впродовж терміну його експлуатації в деталях автомобіля проходять руйнівні процеси які погіршують початкові експлуатаційні властивості. Очевидно, що ці негативні процеси можна сповільнити і у багатьох випадках попередити застосовуючи відповідну систему технологічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів.

Надалі спроектуємо ремонтно обслуговуюче виробництво автотранспортного підприємства, розглянемо етапи технічного обслуговування автомобілів Урал-4320-0919-30 з розробкою мідницького відділення.


1. Основні чинники, що визначають організацію технічного обслуговування і ремонту автомобілів


1.1 Економіко-географічна характеристика міста (району) та режим роботи виробничих підрозділів АТП


Україна, будучи розвиненою державою світу, послуговується усіма видами транспорту. При цьому найбільша частка за загальними обсягами перевезень до 80% припадає на автомобільний транспорт.

Використання АТЗ, так само як і інших будь-яких машин, приводить їх до часткової чи повної втрати можливостей виконувати свою основну функцію перевезення . Автомобіль поступово перестає бути рентабельним через погіршення тягової та гальмової динамічності, стійкості, паливної ощадливості, надійності та інших експлуатаційних властивостей. Він стає серйозним джерелом небезпеки для дорожнього руху та природного довкілля, що призводить до втрати автомобілем рентабельності.

На прояв властивості динамічності АТЗ при його нормативному технічному стані у найбільшій мірі впливають умови експлуатації, які характеризуються, у свою чергу, дорожніми, рельєфними та транспортними умовами.

Показники тягової динамічності АТЗ визначаються рівнем технічного стану, у першу чергу двигуна, зокрема ступенем зношеності деталей ЦП І та клапанного механізму. На показники гальмівної динамічності має безпосередній вплив технічний стан деталей та спряжень як гальмового механізму так і приводу його гальмівної системи. Встановлено, що чим більший пробіг АТЗ від початку його експлуатації, тим у більшій мірі зношені деталі цих агрегатів і механізмів й тим у меншій мірі проявляються ці найважливіші його експлуатаційні властивості. Встановлено, що знос та руйнування дорожнього покриття знижує пробіги на відмови автомобілів на 14-33%. Транспортні умови впливають на режим руху АТЗ і на режим його роботи. Відомо, що режим руху вантажівок у містах відрізняється від режимів позаміського руху вантажівок, у першому випадку швидкість на 50% менша, а середня частота обертання колінчастого валу ДВЗ на 130-136% більша, кількість перемикань передач більша у 3,0-3,5 рази, питома робота тертя у гальмових механізмах більша у 8,0-8,5 разів, пробіг по крив олійних траєкторіях більший у 3,0-3,5 рази порівняно порівняно з позаміськими транспортними умовами.

Очевидно. Що погіршення технічного стану будь-якого іншого агрегату, системи чи механізму АТЗ має такий самий негативний вплив на показники КЕА. Щодо впливу на технічний стан автомобілів інших чинників-природно кліматичних та сезонних.

Природнокліматичні умови, як відомо, характеризуються температурою повітря, його вологістю, силою вітру, силою сонячної радіації. Вітер впливає на темпи охолодження олив та рідин, систем охолодження ДВЗ. Встановлено, що ріст шкідливості вітру до 10-12 м/с зумовлює інтенсифікацію охолодження технологічних рідин у 2,5-3,0 рази. Сезонні умови пов’язані зі зміною температури довкілля та дорожньо транспортних умов.

Оскільки, автомобілі проектованого АТП їздять переважно по дорогах м. Запоріжжя. То звичайним для автомобілів є погіршення їх технічного стану. Тому дане АТП, що має 350 одиниць АТЗ моделі Урал-4320-0919-30 є комплексним підприємством. Тобто, поряд з використанням основної виробничої діяльності по перевезенню вантажів підприємство виконує також і роботи по підтриманню транспортних засобів у технічно-справному стані, що забезпечується зонами ТО-1, ТО-2, ПР, а також виробничими відділеннями по ремонту вузлів та агрегатів. В АТП впроваджена планово-попереджувальна система ТО і ремонту рухомого складу.

Загальний технологічний процес технічної підготовки автомобілів треба розглядати так: автомобілі що прибувають проходять контрольно-пропускний пункт КПП їх оглядає черговий механік-контролер. При цьому він перевіряє комплектність і зовнішній вигляд автомобіля, визначає його технічний стан. Після огляду, справні автомобілі направляють у зону ЩО а потім на стоянку. У разі потреби деяк автомобілі після ЩО надходять у відповідні зони ТО і ПР, а потім на зберігання. Направляє автомобілі в ці зони черговий механік за планом-графіком з ТО, а в зону ПР – за заявкою водія або за висновками чергового механіка. Виявивши в процесі приймання рухомого складу пошкодженя аварійного характеру , складають спеціальний акт, який подається головному інженеру і є підставою для пред’явлення матеріального позову винуватцю. У разі передчасного повернення рухомого складу з технічних причин черговий механік робить відмітку у відповідній графі дорожнього листка і направляє автомобіль у ремонт.

Виявивши на лінії несправність, водій викликає автомобіль технічної допомоги і черговий механік виписує листок обміну на ремонт автомобіля на лінії, який потім передається механікові автомобіля технічної допомоги. Після усунення несправності листок обміну заповнений механіком передається черговому механіку автомобіля технічної допомоги.

Перед виїздом на лінію водієві у диспетчерській видають дорожній листок який він перд’являє механікові контрольно-пропускного пункту й одержує дозвіл на виїзд у багатьох ВАТ АТП черговий механік дозвіл на виїзд вдобряє заздалегідь. До початку виїзду рухомого складу.

Розглянемо організацію виконання робіт при різних ТО. Порядок виконання робіт із ЩО визначений «Правилами технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту». Цей документ передбачає обовязкове щоденне виконання контрольних робіт із ЩО на контрольно-пропускному пункті механіком при поверненні автомобілів зі зміни. ЩО включає: перевірку технічного стану, виконання робіт щодо підтримування належного зовнішнього вигляду, заправлення експлуатаційними рідинами, усунення виявлених несправностей, санітарну обробку ДТЗ. Прибирально-лінійні роботи виконуються за потребою, але обов’язково перед технічним обслуговуванням чи ремонтом. Оброблення кузовів автомобілів спеціального призначення здійснюється відповідно до вимог та інструкцій на перевезення одного виду вантажів.

Примірний перелік операцій ТО-1. Контрольно-діагностичні, кріпильні, регулювальні роботи

1. Виконання робіт, передбачених ЩО.

2. Перевірити стан складових частин автомобіля.

3.Перевірити оглядом герметичність з’єднань систем змащування, живлення і охолоджування двигуна, а також кріплення обладнання та приладів.

4. Перевірити кріплення двигуна та деталей.

5. Перевірити стан та натяг привідних пасів.

6. Перевірити робото-спроможність зчеплення і герметичність систем гідроприводу.

7. Перевірити кріплення коробки передач та дію механічного перемикання передач на нерухомому автомобілі.


Случайные файлы

Файл
148642.rtf
61745.rtf
121035.rtf
42234.rtf
41543.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.