Проектування дільниці по відновленню кулачків розподільчого валу автомобіля ЗІЛ–130 (147564)

Посмотреть архив целиком

Курсовий проект

По курсу: “Основи проектування дільниць по відновленню деталей”

На тему: ”Проектування дільниці по відновленню кулачків розподільчого валу автомобіля ЗІЛ – 130”

Одеський національний політехнічний університет

Факультет – ІПТДМ

Кафедра – ТКМіМ

Спеціальність – 7,092303 “Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин та конструкцій ”Затверджую:

Зав.каф________

проф. Дерев’янченко О.Г.

_________________________ 2010 р.

Завдання на курсовий проектстудентові: Носенко Віталію Сергійовичу

1.Тема проекту: Проектування дільниці по відновленню кулачків розподільчого валу автомобіля ЗІЛ – 130.

2.Термін здачі студентом закінченого проекту:_________________

3.Зміст розрахунково-пояснювальної записки

1.Аналіз номенклатури деталей, належних відновленню. Вибір деталі

2.Розробка технології відновлення деталі.

3.Вибір основного допоміжного обладнання. Розрахунок числа одиниць устаткування і робочих місць.

4.Компоновка устаткування і робочих місць на ділянці відновлення.

5.Економіка, Екологія. Охорона праці.

4.Планування ділянки по відновленню.

Завдання видав ”__” _____________2010 р. __________________

Завдання отримав ”__” _____________2010 р. __________________ЗмістВступ 4

1. Загальний розділ 6

1.1 Опис деталі та умов її роботи 6

1.2 Матеріал деталі 10

1.3 Принцип процессу надзвукового плазмового напилення 10

2. Спеціальна частина 13

2.1 Опис базової установки надзвукового плазмового напилення 13

2.2 Вибір необхідного порошку 16

2.3 Необхідне обладнання, інструмент, пристрої 17

3. Технологічначастина 18

3.1 Проектування технологічного процесу відновлення 18

3.2 Розробка маршрутної технології 18

3.3 Підготовка порошків 20

3.4 Підготовка поверхні 20

3.5 Механічна обробка деталі 25

3.6 Контроль якості поверхні 27

4. Економічний розділ 31

4.1 Розрахунок обсягу робіт 31

4.2 Режим роботи та фонди часу 31

4.3 Такт виробництва 32

4.4 Визначення кількості працюючих на кожному робочому місці 33

4.5 Розрахунок кількості робочих постів 33

4.6 Розрахунок кількості обладнання 34

4.7 Розрахунок виробничих площ 37

4.8 Розробка та обгрунтування схем планування обладнання 38

4.9 Розрахунок порошкової суміші 38

5. Економічні витрати 42

5.1 Обгрунтування вибору форми оплати праці та умов преміювання 42

5.2 Кошторис витрат і калькуляція собівартості 42

5.3 Розрахунок фонду заробітної плати з нарахуваннями в соціальні фонди 42

5.4 Економічний прибуток 46

5.5 Економічна ефективність 47

6. Охорона праці 48

6.1 Стан умов праці при роботі по відновленню чавунних розподілвалів 49

6.2 Аналіз шкідливих і небезпечних факторів шліфувального відділення 50

6.3 Вимоги нормативно-технічної документації з охорони праці 51

6.4 Заходи щодо захисту робітників від небезпечних і шкідливих факторів 52

6.5 Техніка безпеки 54

Висновок 56

Список використаних джерел 57

ВступУ задоволенні постійно зростаючих потреб народного господарства нашої країни в перевезеннях пасажирів і вантажів автомобільний транспорт займає провідне місце.

Рішення задач по подальшому розвитку автомобільного транспорту забезпечується постійним збільшенням виробництва автомобілів. Одним з резервів збільшення автомобільного парку країни є ремонт автомобілів, тому його розвитку і вдосконалення в нашій країні приділяється велика увага.

У процесі експлуатації автомобіля його надійність та інші властивості поступово знижуються внаслідок зношування деталей, а також корозії і втоми матеріалу, з якого вони виготовлені. В автомобілі з'являються різні несправності, які усуваються при технічному обслуговуванні та ремонті.

При надходженні автомобілів в капітальний ремонт велика кількість їх деталей в результаті зношування, втоми матеріалу, механічних і корозійних пошкоджень втрачає працездатність.Проте лише деякі з цих деталей, найбільш прості й недорогі у виготовленні, втрачають працездатність повністю і вимагають заміни. Більшість деталей має залишковий ресурс і може бути використане повторно після проведення порівняно невеликого обсягу робіт з їх відновлення.

Відновлення деталей має велике народногосподарське значення. Вартість відновлення деталей значно нижче вартості їх виготовлення. Витрати на відновлення деталей, навіть в умовах сучасних авторемонтних підприємств, становлять залежно від конструктивних особливостей і ступеня зношеності деталей ось 10% до 50% от вартості нових деталей. При цьому, чим складніше деталь і, отже, чим дорожче вона у виготовленні, тим нижче витрати на її відновлення.

Економічна ефективність відновлення деталей у порівнянні з їх виготовленням пояснюється низкою причин. При відновленні деталей значно скорочуються витрати на матеріали і повністю виключаються витрати, пов'язані з одержанням заготовок. За даними досліджень, витрати на одержання заготовок при виготовленні деталей на автобудівельних підприємствах становлять 70-75% от їх собівартості, а при відновленні деталей вони коливаються в межах 1-12% в залежності ось способу відновлення.

При відновленні деталей скорочуються також витрати, пов'язані з обробкою деталей, тому що при цьому обробляються не всі деталі поверхні деталей, а лише те, які мають дефекти.

Відновлення деталей є одним з основних джерел підвищення економічної ефективності авторемонтного виробництва. Відомо, що основною статтею витрат, з яких складається собівартість капітального ремонту автомобілів, є витрати на придбання запасних частин. Ці витрати в даний час складають 40-60% від собівартості капітального ремонту автомобіля.

Їх можна значно скоротити за рахунок розширення відновлення деталей. Значення відновлення деталей полягає також у тому, що воно дозволяє зменшити потреби народного господарства у виробництві нових запасних частин.

1. Загальний розділ1.1 Опис деталі та умов її роботиБез процесу газообміну робота двигуна внутрішнього згорання неможлива. Залежно від порядку роботи циліндрів двигуна в строго певні моменти часу повинні відкриватися впускні клапани, пропускаючи всередину циліндрів горючу суміш або повітря, якщо наш мотор - дизель або з безпосереднім уприскуванням бензину.

Далі впускний клапан зобов'язаний закритися, щоб в умовах повної герметичності в циліндрі відбулося згорання. Потім з циліндра необхідно видалити відпрацьовані гази, а для цього знову-таки в певний момент часу потрібно відкрити випускний клапан. Нарешті, коли відпрацьовані гази "вилетіли в трубу", треба повернути випускний клапан в закрите положення. І так по кругу, поки двигун не буде заглушений.Фази, зони, сектораМоменти відкриття і закриття клапанів, виражені в градусах кута повороту колінчастого валу, називаються фазами газорозподілу. Однак управляє здійсненням фаз газорозподілу зовсім не колінчастий, а розподільний вал.

При цьому взаємне кутове розташування кулачків на распредвали залежить від порядку роботи циліндрів і загальної діаграми фаз газорозподілу двигуна. А ось виконання фаз газорозподілу кожним окремо взятим клапаном забезпечується геометричним профілем кулачка.Існує також прямий взаємозв'язок між профілем, висотою і швидкістю підйому клапана над сідлом, від яких залежить величина прохідного перерізу відповідного отвори в голівці циліндрів і обсяг потоку свіжого заряду і відпрацьованих газів.

У перерізі кулачок нагадує грушу.Є округлий потилицю і загострена край. Але наука виділяє на профілі кулачка чотири основні зони. Перша - той самий округлий потилицю, який називається сектором відпочинку. Що робить клапан, коли проти його штовхача проходить сектор відпочинку кулачка?Зрозуміло, "відпочиває", а саме: закритий і охолоджується, віддаючи голівці циліндрів тепло через притулену до сідла тарілку. Особливо важлива тривалість відпочинку для випускних клапанів, тарілки яких омиваються розпеченими відпрацьованими газами.

Наступна зона на кулачку - сектор прискорення.Від його профілю залежить, як швидко клапан піднімається. Чим швидше це відбувається, наприклад з впускним клапаном, тим краще для наповнення циліндра свіжим зарядом. Чи означає це ж, що, змінюючи профіль сектора прискорення впускного клапана, можна впливати на показники потужності двигуна показники, ніж, до речі, і користуються при проектуванні так звані спортивні розпредвалів. Однак позичково зі швидкістю підйому клапана на кулачок наростають навантаження від вужчому клапанної пружини. А навантаження ці, треба сказати, чималі - 2000 Н / кв. мм і вище. Тому профіль сектора прискорення - це завжди компроміс між бажанням отримати більше потужності і необхідністю не нашкодити довговічності.

Третя зона називається вершиною. Коли кулачок працює вершиною, клапан відкритий повністю. Ось тільки довго тримати його в такому положенні небажано. Клапан повинен ще встигнути закритися в термін, і необхідно, щоб посадка тарілки клапана в сідло була м'якою. Багаторазово ж повторювані удари ведуть до появи мікротріщин на фаску клапана і сідлі. Та й сили, що діють на кулачок з боку штовхача, в зоні вершини стають максимальними. Тому форма вершини кулачка, втім, як і зони посадки - останньої з чотирьох частин профілю, також є результатом деякого компромісу з довговічністю.


Случайные файлы

Файл
referat.doc
159530.rtf
86380.rtf
45811.rtf
132310.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.